Positieve Assertiviteit

Assertiviteit is al lange tijd een bekende term. Kort samengevat staat het voor: van je af kunnen bijten, voor jezelf op durven komen en je belangen kunnen verdedigen. Dat zijn allemaal goede eigenschappen om te hebben. De vraag is echter: als je dit heel sterk ontwikkelt,  word je dan niet een enorm vervelend persoon om mee om te gaan?

In goede assertiviteitstrainingen staat het belang van de ander én van jezelf centraal. Je zou het kunnen zien als het poldermodel: zoeken naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. In die zin is het dus geen vervelende manier van doen. Je respecteert jezelf en de ander. Maar vergis je niet, het gaat wel altijd over conflicten. Je wilt iets wat de ander niet wil of vice versa en daarin moet je assertief optreden.

Positieve sociale vaardigheden


Sociale vaardigheden komen echter niet alleen van pas in conflictsituaties. Ze zijn juist ook handig in “vredestijd”.  Op die momenten helpen sociale vaardigheden je om een netwerk op te bouwen, om relaties te verdiepen en om goodwill te kweken. Als je dan later toch een conflict krijgt, weet je beter met wie je te maken hebt en is het makkelijker om je in de ander te verplaatsen. Het in overeenstemming brengen van de verschillende belangen zal dan veel soepeler verlopen.

Maar er zijn meer redenen om aan je positieve sociale vaardigheden te werken tijdens een assertiviteitstraining. We zien namelijk regelmatig dat mensen niet assertief zijn, omdat ze bang zijn voor de reactie van de ander. Ze weten wel wat ze moeten doen, maar hun spanning in sociale situaties is te groot om dat ook daadwerkelijk te doen. Assertiviteit is vooral een spanningsprobleem, niet zozeer een kennisprobleem.

Het is inmiddels duidelijk aangetoond dat oefening de beste manier is om hier overheen te komen. Problematisch is daarbij dat het niet altijd mogelijk is om met conflictsituaties te oefenen. Zo vaak dienen die zich tenslotte niet aan. Kansen om je positieve sociale vaardigheden te oefenen zijn er echter elke dag. Er is altijd wel een gelegenheid om een praatje met een vreemde aan te knopen, om een compliment te geven aan een collega of om iemand om hulp te vragen. En je zult zien dat je deze wapens, die je smeedt in vredestijd, ook bruikbaar zijn als je in meer penibele situaties terecht komt.

Positief en assertief

Het is dan ook opmerkelijk dat er zo weinig assertiviteitstrainingen zijn waarbij er aandacht is voor algemene sociale vaardigheden.Er is korte tijd aandacht geweest voor Emotionele Intelligentie, maar die term is van weinig praktisch nut gebleken. Zoals gezegd: sociale vaardigheid is een kwestie van oefenen, en veel minder een kwestie van weten of begrijpen.

Onze visie is, dat een goede assertiviteitstraining aandacht heeft voor twee onderdelen:

  1. Opkomen voor je eigen belangen, nee durven zeggen en kritiek kunnen geven
  2. Je netwerk opzetten en uitbreiden, een praatje kunnen maken en relaties verdiepen

Samen vormen ze echt sociaal vaardig gedrag.


Dit artikel is geschreven door: Instituut voor Positieve Psychologie


Het IVPP geeft al jaren assertiviteitstrainingen, die tevens onderbouwt zijn met wetenschappelijk onderzoek en gegeven worden door ervaren coaches. Bekijk de informatie pagina voor een assertiviteitstraining bij het IVPP.

Plaats uw reactie:

Heeft u ook een tip naar aanleiding van dit artikel? Of een vraag die u aan de auteur wilt stellen? Deel dan nu uw reactie en help anderen een geschikte opleiding, training of cursus vinden.

Not for humans