Keuzehulp BHV Cursus

Direct een in-company cursus aanvraag doen? Klik dan hier!

Een Bedrijfshulpverlening cursus leidt u op tot medewerker die weet hoe hij/zij om moet gaan met noodsituaties op de werkvloer. Daaronder vallen het blussen van kleine brandjes, slachtoffers helpen, EHBO verlenen, reanimeren en het pand ontruimen.

De algemene regel is dat er één bedrijfshulpverlener op tien medewerkers zou moeten zijn. Bij grotere organisaties zijn regelingen soms anders. Een BHV-er heeft een zogenaamde voorpostfunctie. U bent de belangrijkste persoon vanaf het moment dat er een gevaarlijke situatie is ontstaan of iemand gewond is geraakt tot het moment dat de hulpdiensten zijn gearriveerd en de zorg overnemen. Deze eerste momenten zijn cruciaal.

Snelle en deskundige hulp is van groot belang en kan veel leed voorkomen en beperken. Alle reden dus om de bedrijfshulpverlening goed aan te pakken. Sinds 1994 is het voor elk bedrijf verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie uit te voeren. Op basis van de gegevens die daaruit voortkomen wordt het minimale aantal bedrijfshulpverleners vastgesteld.

Checklist voor het vinden van de juiste cursus BHV:

  1. Geschikt of ongeschikt?
  2. E-learning of klassikaal?
  3. De locatie waar de cursus wordt gegeven
  4. Basis of herhaling? AED?
  5. Tijdsduur en kosten van de cursus

Geschikt of ongeschikt?

Ben je de eerste die in paniek is als er een alarm afgaat? Ben je bang voor vuur? Val je flauw bij de aanblik van een druppel bloed? Doe jezelf en je collega’s dan een plezier en laat iemand anders de BHV cursus doen. 

Tijdens het praktijkgedeelte van de cursus moet je echte brandjes blussen met brandblussers en branddekens. Dit is vrij spectaculair! Ook leer je iemand te reanimeren en een AED te gebruiken. Enige mate van stalen zenuwen is wenselijk om het hoofd koel te houden. Beschik je hierover? Lees dan verder.

E-learning of klassikaal?

Een BHV cursus bestaat uit twee onderdelen, theorie en praktijk. Deze worden aangeboden in verschillende vormen, als twee dagen, of thuisstudie plus een dag praktijk. Elke opleidingaanbieder heeft zijn eigen lesmethode en samenstelling van het praktische en theoretisch gedeelte gevormd. Kijk wat het best bij u past en wat u prettig vindt.

Er zijn aanbieders die de theorie in e-learning omgeving aanbieden. Deze lessen zijn erg leuk, leerzaam en interactief. Bent u echter niet goed met computers, of houdt u er niet van om van een beeldscherm te lezen/ leren, dan is deze methode minder geschikt. Misschien steekt u  meer op van een klassikale lesmethode. Denk hier van te voren over na.

De locatie waar de BHV cursus wordt gegeven

BHV cursussen worden vaak georganiseerd door bedrijf A, maar gegeven door ingehuurd bedrijf B of een freelance docent op een gehuurde locatie. Zo zijn opleidingsaanbieders verzekerd van de beste docenten en u als cursusdeelnemer dus van de beste lessen. Toch heeft deze uitbesteding ook een nadeel. De verdeling van taken die hiermee gepaard gaat kan bij u als cursusdeelnemer verwarring verzorgen. Het kan gebeuren dat u na boeking van de cursus niks meer van de betreffende aanbieder hoort of ziet behalve de factuur. 

Om kosten te drukken en omdat er een groot parkeer- of ander buitenterrein moet zijn om de pratijk, zoals het blussen van brandjes, veilig te kunnen oefenen, worden BHV cursussen vaak gegeven op afgelegen terrein. Bovendien worden groepen die niet vol zijn bij elkaar geplaatst. Hierdoor is de precieze locatie soms nog enige tijd onduidelijk. Zorg dat u goed wordt voorgelicht en antwoord op uw vragen krijgt om niet voor verrassingen te komen staan.

Basis of herhaling?

Wat heeft u precies nodig? Gaat u voor het eerst een cursus BHV doen? Let er dan op dat u zich inschrijft voor een basiscursus. Hierin wordt de basiskennis voor een BHV-er behandeld en zal er ruim de tijd worden genomen om de lesstof uit te leggen en u vertrouwd te maken met belangrijke termen en handelingen.

Een BHV-er moet zijn kennis elk jaar bijspijkeren. Daarvoor zijn de herhalingscursussen geschikt. Deze cursussen hebben als doel de kennis en vaardigheden van de bedrijfshulpverleners op peil te houden. Door de BHV’ers jaarlijks een herhalingscertificaat te laten behalen, toont de werkgever aan te voldoen aan zijn verplichting voldoende gekwalificeerde BHV-ers in huis te hebben.

Tijdsduur en kosten van de cursus

Een BHV cursus wordt in een à twee dagen gegeven. Voor de herhalingscursus rekent de ene aanbieder op het volgen van een dagdeel en de andere op een hele dag. De theorie wordt meestal van te voren opgestuurd en al dan niet via e-learning aangeboden. Als je de theorie thuis kan doen, kost het praktijkgedeelte van de training doorgaans nog een dag.

De kosten van BHV trainingen zijn vanaf €125,- voor een herhalingscursus. Een basiscursus kost circa €149,- tot ruim €300,-. Voor een ploegleider of hoofd BHV cursus gelden hogere tarieven. Het karakter van deze cursussen is vanzelfsprekend intensiever dan die van een basiscurus.

Veel succes met het uitzoeken van een goed BHV cursus en veel plezier op de cursus!

Bekijk ook:

EduTrends Statistieken

  • 208 Cursussen
  • 78 Aanbieders
  • 305 Ervaringen
  • 8.5Beoordeling (gem.)
  • € 21 - € 3.995Prijsklasse

EduTrends

208 BHV Cursussen & Opleidingen

BHV cursus online (bedrijfshulpverlening) - basis en herhaling

Online BHV cursus, praktijk altijd bij u in de regio! Slechts € 149,- Dat kan via de online cursus BHV van 112BHV.nl. De online cursus BHV …

30.201 - Herhaling Bedrijfshulpverlener BHV (1 dag)

woensdag 1 juli 2015 in Assen en 200 andere data

Cursuscode: 30.201 Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt - er breekt brand uit,…

Bedrijfshulpverlener BHV

Amsterdam, Rotterdam en 39 andere regio's

Opleidings informatieIeder bedrijf is verplicht om bedrijfshulpverleners (bhv’ers) in dienst te hebben. Het aantal bhv’ers vloeit voort uit…

30.202 - Basis Bedrijfshulpverlener BHV (2 dagen)

Amsterdam, Rotterdam en 44 andere regio's

Inleiding De 2-daagse basiscursus Bedrijfshulpverlening (BHV) leidt u op tot BHV-er. Deze cursus is voor MKB personen die de verantwoordeli…

Basiscursus Bedrijfshulpverlener (BHV)

Leeuwarden, Nijmegen en 36 andere regio's

Bij bedrijven en organisaties met meer dan één medewerker moet volgens de Arbo-wet altijd een bedrijfshulpverlener aanwezig zijn. Doorgaans…

Herhalingscursus BedrijfsHulpVerlener BHV

Herhalingscursus Als u bij ons de opleidingscursus Bedrijfshulpverlener hebt gevolgd, krijgt u van ons tijdig een oproep voor de herhalings…

Basistraining Bedrijfshulpverlening ( BHV )

donderdag 16 juli 2015 in Amersfoort en 52 andere data

Basistraining bedrijfshulpverlening In ieder bedrijf moet volgens de Arbowet ten minste één bedrijfshulpverlener (BHV-er) beschikbaar zijn.…

Herhalingscursus Bedrijfshulpverlener (BHV)

Leeuwarden, Enschede en 33 andere regio's

De BHV Herhalingscursus bestaat uit een ochtend levensreddende handelingen (LRH) en een middag Brand, Ontruiming en Communicatie (BOC). Hie…

Bedrijfshulpverlener (BHV)

Enschede en Zoetermeer

Na de cursus bent u in staat om op doeltreffende wijze spoedeisende eerste hulp te verlenen en brand in het bedrijf te bestrijden. Daarnaas…

Bedrijfshulpverlener (BHV) herhaling

Enschede en Zoetermeer

Na de cursus bent u in staat om op doeltreffende wijze spoedeisende eerste hulp te verlenen en brand in het bedrijf te bestrijden. Daarnaas…

Bedrijfshulpverlener (BHV) Herhaling incl Code95

donderdag 9 juli 2015 in Amsterdam

In 1 dag simpel en zeker het BHV certificaat verlengd met de BHV herhalingscursus van WAYS. Binnen uiterlijk drie maanden voor het verstrij…

Bedrijfshulpverlener (BHV) incl Code95

donderdag 9 juli 2015 in Amsterdam

Snel en zeker het BHV certificaat behalen of verlengen bij WAYS. Met het BHV diploma op zak kunt u vol vertrouwen snel en effectief hulp bi…

Bedrijfshulpverlener (bhv'er)

Amsterdam, Rotterdam en 39 andere regio's

Elk bedrijf is verplicht om bedrijfshulpverleners (bhv'ers) in dienst te hebben. Het aantal bhv'ers vloeit voort uit de risico inventarisat…

BHV - Bedrijfshulpverlener Opleiding

Enschede, Ede en 5 andere regio's

BHV Training Een BHV’er is de eerste die in actie komt tot professionele hulpverleners aanwezig zijn. De bedrijfshulpverlener moet een pand…

Basiscursus Bedrijfshulpverlener (BHV)

De BHV Basiscursus bestaat uit een dag levensreddende handelingen (LRH) en een dag Brand, Ontruiming en Communicatie (BOC). Hierbij zullen …

Not for humans