EduTrends Statistieken

  • 23 Cursussen
  • 12 Opleiders
  • 8 Ervaringen
  • 8.8Beoordeling (gem.)
  • € 113 - € 9.633Prijsklasse
  • 0Top Onderwerp

EduTrends

Milieu Opleidingen

Built Environment - Milieukunde

donderdag 1 september 2016 in Utrecht

Bent u werkzaam in de milieusector, bijvoorbeeld bij een adviesbureau of milieudienst, en heeft u nog geen hbo-opleiding? Bent u na het beh…

Milieucoördinator

Bent u betrokken bij het opzetten, ontwikkelen en/of beheren van een milieuzorgsysteem in uw organisatie? In deze opleiding leert u hoe u d…

Milieucoördinator

Amsterdam, Rotterdam en 36 andere regio's

Als milieucoördinator leer jij hoe je een milieumanagementsysteem opzet en in stand houdt. Je leert hoe je relevante wetgevingen interprete…

Bedrijven en milieuzonering

Een eendaagse cursus over de toepassing van het Groene Boekje in de praktijk Praktische toepassing Kernbegrippen Juridische verankering mil…

Milieueffectrapportage voor plannen en projecten

Zelfstandig management van de uitvoering van een plan- en project-m.e.r.-procedure Werking van het instrument milieueffectrapportage (m.e.r…

Basiskennis natuur en milieu

Eindhoven, Apeldoorn en 6 andere regio's

Basiskennis natuur en milieu Leer meer over de actuele problematiek Heb je interesse in natuur en milieu? Wil je meer weten hoe het nu prec…

MVK en HVK Masterclass Milieu-voorschriften (2 dagen) voor veiligheidskundigen

Bij de masterclass wordt uitgegaan van voorkennis op MVK-niveau. Voldoet u hier niet aan dan kunt u toch gewoon deelnemen aan deze mastercl…

Milieucoördinator voor het bedrijfsleven

Het bijhouden van uw milieukennis is topsport! Dit omvat niet alleen onderhoud maar ook het gebruiken van praktische handvaten in specifiek…

Middelbare Milieukunde

Middelbare Milieukunde                                                                                                                     …

Milieu-effectrapportage

Een aantal jaren geleden is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Er zijn minder activiteiten direct m.e.r.-plichtig, maar er is we…

Focusopleiding Mens en milieu

Amsterdam, Rotterdam en 44 andere regio's

Actuele onderwerpen over milieu en duurzaamheid in een compacte opleiding op universitair niveau. De onderwerpen variëren van de oorzaken v…

Masteropleiding Milieu-natuurwetenschappen

Amsterdam, Rotterdam en 44 andere regio's

Milieu-natuurwetenschappen Milieuproblemen wijzen op een verstoorde relatie tussen milieu en samenleving. Fysieke, maatschappelijk en ethis…

Cursus Milieu en Ruimtelijke Ordening

Doel In de cursus Milieu & Ruimtelijk ordening wordt ingegaan op deze raakvlakken tussen milieu en ruimtelijke ontwikkeling. Tijdens deze c…

Bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen

Milieu-natuurwetenschappen Milieuproblemen signaleren, analyseren en oplossen. Kritisch kijken naar onze relatie met de omringende wereld. …

Cursus Milieu en Duurzaamheidsmanagement

Doel Tijdens de cursus Milieu- & Duurzaamheidsmanagement maakt u kennis met de onderwerpen milieuzorg en milieumanagement. Daarnaast heeft …

Not for humans