EduTrends Statistieken

  • 42 Cursussen
  • 19 Aanbieders
  • 22 Ervaringen
  • 6.6Beoordeling (gem.)
  • € 113 - € 16.195Prijsklasse

EduTrends

Milieu Opleidingen

Middelbare Milieukunde (inclusief DLP)

Voor wie?: Medewerkers in organisaties die het dagelijks milieubeleid toepassen en daarin samen met de directie het milieubeleid opstellen …

Milieukunde

Amsterdam, Rotterdam en 39 andere regio's

De Kwaliteitscriteria 2.1 geven onder meer een beschrijving van de vereiste opleiding voor het goed kunnen uitvoeren van 'toezicht en handh…

HBO Bachelor Bestuurskunde, specialisatie Milieukunde

Amsterdam, Rotterdam en 21 andere regio's

Deze unieke en zeer praktijkgerichte NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding voor werkenden is speciaal gericht op iedereen die zich op …

Milieuwetgeving, basiscursus

Amsterdam, Rotterdam en 39 andere regio's

De Kwaliteitscriteria 2.1 geven onder meer een beschrijving van de vereiste opleiding voor het goed kunnen uitvoeren van 'vergunningverleni…

Milieuboa - Permanente her- en bijscholing

vrijdag 5 juni 2015 in Bunnik

Voorheen diende u als milieuboa elke vijf jaar opnieuw het 'CITO-examen BOA' met goed gevolg af te leggen. Dit is komen te vervallen. In pl…

Integraal toezicht: milieutoezichthouders

Aanreiken van kennis en vaardigheden om toezicht integraal uit te kunnen oefenen Kennis opdoen van bouw en brand Over de schutting kijken I…

Bedrijven en milieuzonering

Een eendaagse cursus over de toepassing van het Groene Boekje in de praktijk Praktische toepassing Kernbegrippen Juridische verankering mil…

Basiskennis Milieumanagement

maandag 15 juni 2015 in Nieuwegein

Opzet: Na afloop van deze interactieve, intensieve training zijn de deelnemers bekend met de basiskennis van milieukunde, wet- en regelgevi…

De aanpak van problemen in het binnenmilieu

dinsdag 10 november 2015 in Utrecht

In bijna elk gebouw komen klachten voor over temperaturen, luchtkwaliteit, geluid of licht. Soms ligt de oplossing voor de hand. Het komt o…

Cursus Integrale aanpak milieucriminaliteit

Zwolle, Zoetermeer en 42 andere regio's

Voorkom ontwrichtende en schadelijke gevolgen van milieucriminaliteit De leefomgeving in Nederland ondervindt schade door ondermijnende mil…

Milieueffectrapportage voor plannen en projecten

Zelfstandig management van de uitvoering van een plan- en project-m.e.r.-procedure Werking van het instrument milieueffectrapportage (m.e.r…

Milieucoördinator

Ben jij betrokken bij het opzetten of ontwikkelen van een milieuzorgsysteem in jouw organisatie? In deze 3-daagse opleiding leer hoe je dat…

Milieueffectrapportage voor de agrarische sector

Utrecht

InleidingEen agrariër heeft met een grote hoeveelheid regels te maken heeft. Een deel daarvan betreft milieueffectrapportage (m.e.r.). Na e…

Milieucoördinator bij bedrijven

Een breed scala aan milieuzorg Specifiek voor bedrijven Alle relevante milieuaspecten In kort tijdbestek volledig op de hoogte Inclusief mi…

Milieucoördinator

donderdag 24 september 2015 in Enschede

Als milieucoördinator leer jij hoe je een milieumanagementsysteem opzet en in stand houdt. Je leert hoe je relevante wetgevingen interprete…

Not for humans