EduTrends Statistieken

  • 32 Cursussen
  • 17 Aanbieders
  • 9 Ervaringen
  • 8.6Beoordeling (gem.)
  • € 113 - € 9.633Prijsklasse
  • 0Top Onderwerp

EduTrends

Milieu Opleidingen

Middelbare Milieukunde (inclusief DLP)

Voor wie?: Medewerkers in organisaties die het dagelijks milieubeleid toepassen en daarin samen met de directie het milieubeleid opstellen …

Milieukunde

woensdag 16 december 2015 in Utrecht en 9 andere data

Handhaven op adequaat niveau vraagt kennis van en inzicht in een groot aantal milieuhygiënische aspecten. Welke risico's kleven er aan het …

Basistraining Milieuwetgeving

dinsdag 15 september 2015 in Eindhoven en 24 andere data

Het milieurecht wordt gekenmerkt door een uitgebreid stelsel van wet- en regelgeving met elk hun eigen begrippen en reikwijdte. Daarnaast w…

Bedrijven en milieuzonering

Een eendaagse cursus over de toepassing van het Groene Boekje in de praktijk Praktische toepassing Kernbegrippen Juridische verankering mil…

Basiskennis Milieumanagement

donderdag 15 oktober 2015 in Utrecht

Opzet: Na afloop van deze interactieve, intensieve training zijn de deelnemers bekend met de basiskennis van milieukunde, wet- en regelgevi…

De aanpak van problemen in het binnenmilieu

dinsdag 10 november 2015 in Utrecht

In bijna elk gebouw komen klachten voor over temperaturen, luchtkwaliteit, geluid of licht. Soms ligt de oplossing voor de hand. Het komt o…

Milieueffectrapportage voor plannen en projecten

Zelfstandig management van de uitvoering van een plan- en project-m.e.r.-procedure Werking van het instrument milieueffectrapportage (m.e.r…

Milieucoördinator

Ben jij betrokken bij het opzetten of ontwikkelen van een milieuzorgsysteem in jouw organisatie? In deze 3-daagse opleiding leer hoe je dat…

Milieucoördinator

donderdag 24 september 2015 in Enschede

Als milieucoördinator leer jij hoe je een milieumanagementsysteem opzet en in stand houdt. Je leert hoe je relevante wetgevingen interprete…

Milieucoördinator bij bedrijven

donderdag 10 maart 2016 in Utrecht

Milieu blijft een belangrijk aandachtspunt voor bedrijven of (semi-) overheidsbedrijven. Steeds meer is milieu integraal onderdeel geworden…

Milieu in ruimtelijk planproces

Praktische toepassing van milieuambities Inbreng van milieu in ruimtelijke planprocessen Volgens de meest actuele wet- en regelgeving Direc…

MVK en HVK Masterclass Milieu-voorschriften (2 dagen) voor veiligheidskundigen

Bij de masterclass wordt uitgegaan van voorkennis op MVK-niveau. Voldoet u hier niet aan dan kunt u toch gewoon deelnemen aan deze mastercl…

HAMIL Handhaving Milieu

woensdag 23 september 2015 in Rotterdam en 9 andere data

Als toezichthouder of handhaver Milieu(wetgeving) is het van het grootste belang dat u over een brede kennis van het werkveld beschikt. Het…

Basiskennis natuur en milieu

Basiskennis natuur en milieu Leer meer over de actuele problematiek Heb je interesse in natuur en milieu? Wil je meer weten hoe het nu prec…

Milieu in ruimtelijke plannen

maandag 23 november 2015 in Utrecht

InleidingMedewerkers RO krijgen bij de voorbereiding  van ruimtelijke besluiten (bestemmingsplannen, projectbesluit/omgevingsvergunning) te…

Not for humans