school

Alles waarvan je verder kunt leren

Meer dan 68.000 cursussen & opleidingen.

63 Milieu Opleidingen

Bekijk ook: Milieu- & Omgevingsrecht en Duurzaamheid.

check_box_outline_blank

Milieucoördinator voor het bedrijfsleven (11-daags)

Logo van BMD Advies Oost
date_rangeDinsdag 25 september 2018 in Deventer

Het bijhouden van uw milieukennis is topsport! Dit omvat niet alleen onderhoud maar ook het gebruiken van praktische handvaten in specifiek…

check_box_outline_blank

Training REACH & CLP/ GHS voor downstream gebruikers en de relatie met milieu- & arbobeleid

Logo van Tenviro milieu & chemie
date_rangeDinsdag 9 oktober 2018 in Eindhoven

Praktische, kleinschalige training gericht op de REACH & CLP verplichtingen voor bedrijven die chemicaliën gebruiken. Centraal staat de imp…

check_box_outline_blank

ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk

Logo van NEN Trainingen
date_rangeDinsdag 30 oktober 2018 in Utrecht en 1 andere datum

U gaat binnen uw organisatie een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 invoeren. Maar welke stappen moet u nemen, zodat het systeem goe…

check_box_outline_blank

Middelbare Milieukunde (MMK)

Logo van Apply Opleidingen en Advies
date_rangeWoensdag 31 oktober 2018 in Bergen op Zoom

Wil jij jouw organisatie verrijken met een breed scala aan kennis en vaardigheden op het gebied van milieu, communicatie, handhaving en con…

check_box_outline_blank

Milieucoördinator

Logo van Kader, bureau voor kwaliteitszorg
date_rangeWoensdag 7 november 2018 in Zeist

Als milieucoördinator leer jij hoe je een milieumanagementsysteem opzet en in stand houdt. Je leert hoe je relevante wetgevingen interprete…

check_box_outline_blank

MVK en HVK Masterclass Milieu-voorschriften (2 dagen) voor veiligheidskundigen

Logo van Copla Opleiding - Training - Consultants

Bij de masterclass wordt uitgegaan van voorkennis op MVK-niveau. Voldoet u hier niet aan dan kunt u toch gewoon deelnemen aan deze mastercl…

check_box_outline_blank
Thumbnail inleiding arbeidshygiene

MVK en HVK Biologische agentia en gevaarlijke stoffen(3 dagen)

Logo van Copla Opleiding - Training - Consultants
date_rangeDinsdag 2 oktober 2018 in Harderwijk
Thumbnail inleiding arbeidshygiene

Deze HVK-module omvat 3 lesdagen en is bedoeld voor veiligheidskundigen met een afgeronde opleiding HVK en/of MVK die zich verder willen in…

check_box_outline_blank

MBO Workshop – Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)

Logo van Flex Academy BV
date_rangeMaandag 8 oktober 2018 in Arnhem en 34 andere data

Doelgroep Deze workshop is ontwikkeld voor iedereen die de basiselementen van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) willen beheersen. Vooropleidi…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Kwaliteit Arbo Milieu (KAM)

Logo van Flex Academy BV
date_rangeMaandag 1 oktober 2018 in Arnhem en 34 andere data

Doelgroep Deze opleiding is ontwikkeld voor iedere KAM-coördinator en kwaliteitsmedewerker of voor mensen die op korte termijn deze functie…

check_box_outline_blank

Veilig werken met biologische agentia

Logo van Avans+
date_rangeDonderdag 11 oktober 2018 in Breda

Veilig werken met biologische agentia In veel laboratoria kunnen medewerkers direct of indirect in contact komen met ziekteverwekkende micr…

check_box_outline_blank

Milieucoördinator (Dag)

Logo van ROVC

Inleiding De Wet- en Regelgeving is de laatste jaren aan verandering onderhevig. Nieuwe ontwikkelingen vragen om extra aandacht binnen de b…

check_box_outline_blank

Veiligheid en Milieu in het laboratorium

Logo van PHOV

VEILIGER WERKEN IN EEN GROENER LABORATORIUM Gevaarlijke stoffen, hinderlijk geluid, micro-organismen. In onze moderne laboratoria hebben we…

check_box_outline_blank

ISO 14001: Auditen van milieumanagement

Logo van NEN Trainingen
date_rangeDinsdag 9 oktober 2018 in Delft

U bent betrokken bij het uitvoeren van interne audits op ISO 14001. U heeft te maken met een nieuwe insteek voor uw interne audits, door de…

check_box_outline_blank

Milieueffectrapportage voor plannen en projecten

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDonderdag 8 november 2018 in La Vie, Utrecht

In de verschillende fasen van een m.e.r.-procedure spelen diverse factoren en belanghebbenden een rol. In de praktijk blijkt dat het niet e…

check_box_outline_blank

Bedrijven en milieuzonering

Logo van Geoplan cursussen en congressen
date_rangeDonderdag 14 maart 2019 in La Vie, Utrecht

De uitgave (ook nog groene boekje genaamd, al is het inmiddels paars) is sinds 1986 een hulpmiddel voor milieuzonering in de ruimtelijke in…