EduTrends Statistieken

  • 30 Cursussen
  • 15 Opleiders
  • 9 Ervaringen
  • 8.6Beoordeling (gem.)
  • € 113 - € 9.633Prijsklasse

EduTrends

Milieu Opleidingen

Milieukunde

woensdag 16 december 2015 in Utrecht en 9 andere data

Handhaven op adequaat niveau vraagt kennis van en inzicht in een groot aantal milieuhygiënische aspecten. Welke risico's kleven er aan het …

Milieu in ruimtelijk planproces

Praktische toepassing van milieuambities Inbreng van milieu in ruimtelijke planprocessen Volgens de meest actuele wet- en regelgeving Direc…

Middelbare Milieukunde (inclusief DLP)

Voor wie?: Medewerkers in organisaties die het dagelijks milieubeleid toepassen en daarin samen met de directie het milieubeleid opstellen …

Milieucoördinator

Ben jij betrokken bij het opzetten of ontwikkelen van een milieuzorgsysteem in jouw organisatie? In deze 3-daagse opleiding leer hoe je dat…

Milieucoördinator

Amsterdam, Rotterdam en 36 andere regio's

Als milieucoördinator leer jij hoe je een milieumanagementsysteem opzet en in stand houdt. Je leert hoe je relevante wetgevingen interprete…

Basiskennis Milieumanagement

vrijdag 8 januari 2016 in Utrecht en 4 andere data

Opzet: Na afloop van deze interactieve, intensieve training zijn de deelnemers bekend met de basiskennis van milieukunde, wet- en regelgevi…

Basistraining Milieuwetgeving

dinsdag 5 januari 2016 in Rotterdam en 14 andere data

Het milieurecht wordt gekenmerkt door een uitgebreid stelsel van wet- en regelgeving met elk hun eigen begrippen en reikwijdte. Daarnaast w…

Bedrijven en milieuzonering

Een eendaagse cursus over de toepassing van het Groene Boekje in de praktijk Praktische toepassing Kernbegrippen Juridische verankering mil…

Milieucoördinator bij bedrijven

donderdag 10 maart 2016 in Utrecht

Milieu blijft een belangrijk aandachtspunt voor bedrijven of (semi-) overheidsbedrijven. Steeds meer is milieu integraal onderdeel geworden…

HAMIL Handhaving Milieu

woensdag 10 februari 2016 in Amsterdam en 4 andere data

Als toezichthouder of handhaver Milieu(wetgeving) is het van het grootste belang dat u over een brede kennis van het werkveld beschikt. Het…

Milieueffectrapportage voor plannen en projecten

Zelfstandig management van de uitvoering van een plan- en project-m.e.r.-procedure Werking van het instrument milieueffectrapportage (m.e.r…

Basiskennis natuur en milieu

Amsterdam, Rotterdam en 6 andere regio's

Basiskennis natuur en milieu Leer meer over de actuele problematiek Heb je interesse in natuur en milieu? Wil je meer weten hoe het nu prec…

MVK en HVK Masterclass Milieu-voorschriften (2 dagen) voor veiligheidskundigen

Bij de masterclass wordt uitgegaan van voorkennis op MVK-niveau. Voldoet u hier niet aan dan kunt u toch gewoon deelnemen aan deze mastercl…

Milieu-effectrapportage

Een aantal jaren geleden is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Er zijn minder activiteiten direct m.e.r.-plichtig, maar er is we…

De aanpak van problemen in het binnenmilieu

Amersfoort, Veenendaal en 2 andere regio's

In bijna elk gebouw komen klachten voor over temperaturen, luchtkwaliteit, geluid of licht. Soms ligt de oplossing voor de hand. Het komt o…

Not for humans