Milieu Opleidingen

Bekijk ook: Milieu- & Omgevingsrecht en Duurzaamheid.

check_box_outline_blank

Training REACH & CLP/ GHS voor downstream gebruikers en de relatie met milieu- & arbobeleid

Logo van Tenviro milieu & chemie

Praktische, kleinschalige training gericht op de verplichtingen vanuit de Europese chemicaliënwetgeving REACH & CLP voor bedrijven die chem…

check_box_outline_blank

MVK en HVK Masterclass Milieu-voorschriften (2 dagen) voor veiligheidskundigen

Logo van Copla Opleiding - Training - Consultants

Bij de masterclass wordt uitgegaan van voorkennis op MVK-niveau. Voldoet u hier niet aan dan kunt u toch gewoon deelnemen aan deze mastercl…

check_box_outline_blank

Milieucoördinator (Dag)

Logo van ROVC
Utrecht en Enschede

Inleiding De Wet- en Regelgeving is de laatste jaren aan verandering onderhevig. Nieuwe ontwikkelingen vragen om extra aandacht binnen de b…

check_box_outline_blank

Milieueffectrapportage voor plannen en projecten

Logo van Geoplan cursussen en congressen

Zelfstandig management van de uitvoering van een plan- en project-m.e.r.-procedure Werking van het instrument milieueffectrapportage (m.e.r…

check_box_outline_blank

Bedrijven en milieuzonering

Logo van Geoplan cursussen en congressen

Een eendaagse cursus over de toepassing van het Groene Boekje in de praktijk Praktische toepassing Kernbegrippen Juridische verankering mil…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Kwaliteit Arbo Milieu (KAM)

Logo van Flex Academy BV
Rotterdam, Den Haag en 8 andere regio's

Het beheersen van de kwaliteit, arbo en milieu is binnen veel organisaties een belangrijk aandachtspunt. KAM dient binnen een organisatie d…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Kwaliteit Arbo Milieu (KAM)

Logo van Holland Opleidingen Groep BV
Rotterdam, Den Haag en 8 andere regio's

Het beheersen van de kwaliteit, arbo en milieu is binnen veel organisaties een belangrijk aandachtspunt. KAM dient binnen een organisatie d…

check_box_outline_blank
Square a

De aanpak van problemen in het binnenmilieu

Logo van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Den Haag, Utrecht en 3 andere regio's
Square a

check_box_outline_blank

Basisopleiding Kwaliteit Arbo Milieu (KAM)

Logo van Sandvalley Training

Algemeen Het beheersen van de kwaliteit, arbo en milieu is binnen veel organisaties een belangrijk aandachtspunt. KAM dient binnen een orga…

check_box_outline_blank

Middelbare Milieukunde

Logo van Apply Opleidingen

Wil jij jouw organisatie verrijken met een breed scala aan kennis en vaardigheden op het gebied van milieu, communicatie, handhaving en con…

check_box_outline_blank

Milieucoördinator voor het bedrijfsleven

Logo van BMD Advies Oost

Het bijhouden van uw milieukennis is topsport! Dit omvat niet alleen onderhoud maar ook het gebruiken van praktische handvaten in specifiek…

check_box_outline_blank

Milieucoördinator

Logo van Kader, bureau voor kwaliteitszorg
Rotterdam, Den Haag en 36 andere regio's

Als milieucoördinator leer jij hoe je een milieumanagementsysteem opzet en in stand houdt. Je leert hoe je relevante wetgevingen interprete…

check_box_outline_blank

HGT (H1ZT) Module Aardgas, product, markt en milieu

Logo van Kiwa Training
Apeldoorn

Cursus Hogere Gastechniek De cursus Hogere Gastechniek (HGT) is modulair opgebouwd. U kunt daarbij het volledige traject kiezen, of zelf ui…

check_box_outline_blank

MGT (MIG1ZT) module Aardgas, product, markt en milieu

Logo van Kiwa Training
Apeldoorn

Cursus Middelbare Gastechniek Deze competentiegerichte opleiding heeft een duur van 1 jaar. Met deze doorlooptijd en het aansluiten op comp…

check_box_outline_blank

Milieu-effectrapportage

Logo van Berghauser Pont Academy

Een aantal jaren geleden is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Er zijn minder activiteiten direct m.e.r.-plichtig, maar er is we…