Milieu Opleidingen

Bekijk ook: Milieu- & Omgevingsrecht en Duurzaamheid.

check_box_outline_blank

Logo van Tenviro milieu & chemie
Woensdag 22 maart 2017 in Apeldoorn

Praktische, kleinschalige training gericht op de verplichtingen vanuit de Europese chemicaliënwetgeving REACH & CLP voor bedrijven die chem…

check_box_outline_blank

Logo van Copla Opleiding - Training - Consultants

Bij de masterclass wordt uitgegaan van voorkennis op MVK-niveau. Voldoet u hier niet aan dan kunt u toch gewoon deelnemen aan deze mastercl…

check_box_outline_blank

Logo van ROVC
Donderdag 16 maart 2017 in Eindhoven en 3 andere data

Inleiding De Wet- en Regelgeving is de laatste jaren aan verandering onderhevig. Nieuwe ontwikkelingen vragen om extra aandacht binnen de b…

check_box_outline_blank

Logo van Hogeschool Utrecht
Utrecht

De bacheloropleiding Milieukunde duaal start niet per 1 september 2016. Wel biedt Hogeschool Utrecht diverse andere opleidingen en cursusse…

check_box_outline_blank

Logo van Geoplan cursussen en congressen
Dinsdag 30 mei 2017 in Utrecht

Zelfstandig management van de uitvoering van een plan- en project-m.e.r.-procedure Werking van het instrument milieueffectrapportage (m.e.r…

check_box_outline_blank

Logo van Geoplan cursussen en congressen
Donderdag 18 mei 2017 in Utrecht

Een eendaagse cursus over de toepassing van het Groene Boekje in de praktijk Praktische toepassing Kernbegrippen Juridische verankering mil…

check_box_outline_blank

Logo van Apply Opleidingen
Woensdag 8 maart 2017 in Bergen op Zoom

Wil jij jouw organisatie verrijken met een breed scala aan kennis en vaardigheden op het gebied van milieu, communicatie, handhaving en con…

check_box_outline_blank

Logo van Flex Academy BV
Dinsdag 28 februari 2017 in Zwolle en 9 andere data

Het beheersen van de kwaliteit, arbo en milieu is binnen veel organisaties een belangrijk aandachtspunt. KAM dient binnen een organisatie d…

check_box_outline_blank

Logo van Holland Opleidingen Groep BV
Dinsdag 28 februari 2017 in Zwolle en 9 andere data

Het beheersen van de kwaliteit, arbo en milieu is binnen veel organisaties een belangrijk aandachtspunt. KAM dient binnen een organisatie d…

check_box_outline_blank

Logo van Sandvalley Training

Algemeen Het beheersen van de kwaliteit, arbo en milieu is binnen veel organisaties een belangrijk aandachtspunt. KAM dient binnen een orga…

check_box_outline_blank
Square 333

Logo van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Maandag 20 februari 2017 in Utrecht
Square 333

In bijna elk gebouw komen klachten voor over de temperatuur, luchtkwaliteit, het geluid of licht. Soms ligt de oplossing voor de hand. Het …

check_box_outline_blank

Logo van BMD Advies Oost

Het bijhouden van uw milieukennis is topsport! Dit omvat niet alleen onderhoud maar ook het gebruiken van praktische handvaten in specifiek…

check_box_outline_blank

Logo van Kader, bureau voor kwaliteitszorg
Rotterdam, Den Haag en 36 andere regio's

Als milieucoördinator leer jij hoe je een milieumanagementsysteem opzet en in stand houdt. Je leert hoe je relevante wetgevingen interprete…

check_box_outline_blank

Logo van Kiwa Training
Apeldoorn

Cursus Hogere Gastechniek De cursus Hogere Gastechniek (HGT) is modulair opgebouwd. U kunt daarbij het volledige traject kiezen, of zelf ui…

check_box_outline_blank

Logo van Kiwa Training
Apeldoorn

Cursus Middelbare Gastechniek Deze competentiegerichte opleiding heeft een duur van 1 jaar. Met deze doorlooptijd en het aansluiten op comp…