star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 73.000 onafhankelijke ervaringen.

Milieu Opleidingen

Bekijk ook: Milieu- & Omgevingsrecht en Duurzaamheid.

check_box_outline_blank

Training REACH & CLP/ GHS voor downstream gebruikers en de relatie met milieu- & arbobeleid

Logo van Tenviro milieu & chemie

Praktische, kleinschalige training gericht op de REACH & CLP verplichtingen voor bedrijven die chemicaliën gebruiken/ importeren. Centraal …

check_box_outline_blank

Milieucoördinator voor het bedrijfsleven (11-daags)

Logo van BMD Advies Oost
Dinsdag 30 januari 2018 in Deventer en 1 andere datum

Het bijhouden van uw milieukennis is topsport! Dit omvat niet alleen onderhoud maar ook het gebruiken van praktische handvaten in specifiek…

check_box_outline_blank

Middelbare Milieukunde

Logo van Apply Opleidingen en Advies

Wil jij jouw organisatie verrijken met een breed scala aan kennis en vaardigheden op het gebied van milieu, communicatie, handhaving en con…

check_box_outline_blank

Milieucoördinator

Logo van Kader, bureau voor kwaliteitszorg
Dinsdag 16 januari 2018 in Zeist en 4 andere data

Als milieucoördinator leer jij hoe je een milieumanagementsysteem opzet en in stand houdt. Je leert hoe je relevante wetgevingen interprete…

check_box_outline_blank

MVK en HVK Masterclass Milieu-voorschriften (2 dagen) voor veiligheidskundigen

Logo van Copla Opleiding - Training - Consultants

Bij de masterclass wordt uitgegaan van voorkennis op MVK-niveau. Voldoet u hier niet aan dan kunt u toch gewoon deelnemen aan deze mastercl…

check_box_outline_blank
Square inleiding arbeidshygiene

MVK en HVK Biologische agentia en gevaarlijke stoffen(3 dagen)

Logo van Copla Opleiding - Training - Consultants
Maandag 5 februari 2018 in Harderwijk
Square inleiding arbeidshygiene

Deze HVK-module omvat 3 lesdagen en is bedoeld voor veiligheidskundigen met een afgeronde opleiding HVK en/of MVK die zich verder willen in…

check_box_outline_blank

Veilig werken met biologische agentia

Logo van Avans+
Donderdag 11 oktober 2018 in Breda

Veilig werken met biologische agentia In veel laboratoria kunnen medewerkers direct of indirect in contact komen met ziekteverwekkende micr…

check_box_outline_blank

Milieucoördinator (Dag)

Logo van ROVC
Dinsdag 16 januari 2018 in Zeist en 3 andere data

Inleiding De Wet- en Regelgeving is de laatste jaren aan verandering onderhevig. Nieuwe ontwikkelingen vragen om extra aandacht binnen de b…

check_box_outline_blank

ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk

Logo van NEN Trainingen
Woensdag 11 april 2018 in Utrecht en 3 andere data

U gaat binnen uw organisatie een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 invoeren. Maar welke stappen moet u nemen, zodat het systeem goe…

check_box_outline_blank

Veiligheid en Milieu in het laboratorium

Logo van PHOV
Woensdag 28 maart 2018 in Utrecht, Lunetten

VEILIGER WERKEN IN EEN GROENER LABORATORIUM Gevaarlijke stoffen, hinderlijk geluid, micro-organismen. In onze moderne laboratoria hebben we…

check_box_outline_blank

Milieueffectrapportage voor plannen en projecten

Logo van Geoplan cursussen en congressen
Dinsdag 15 mei 2018 in Utrecht

In de verschillende fasen van een m.e.r.-procedure spelen diverse factoren en belanghebbenden een rol. In de praktijk blijkt dat het niet e…

check_box_outline_blank

Bedrijven en milieuzonering

Logo van Geoplan cursussen en congressen
Donderdag 15 maart 2018 in La Vie Meeting Center

De uitgave (ook nog groene boekje genaamd, al is het inmiddels paars) is sinds 1986 een hulpmiddel voor milieuzonering in de ruimtelijke in…

check_box_outline_blank
Square 7656 cursus training bestrijding volgens het boekje

Bestrijding volgens het boekje - Verantwoord tuinieren met (biologische) gewasbescherming en bestrijdingsmiddelen.

Logo van Icademy
Square 7656 cursus training bestrijding volgens het boekje

In het voorjaar van 2013 startte de campagne 'Bestrijding volgens het boekje'. De campagne is een initiatief van Tuinbranche Nederland, pro…

check_box_outline_blank

MBO Workshop - Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)

Logo van VSK-Academy
's-Hertogenbosch, Alkmaar en 39 andere regio's

Doelgroep Deze workshop is ontwikkeld voor iedereen die de basiselementen van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) willen beheersen. Ook als u e…

check_box_outline_blank

MBO Workshop - Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)

Logo van Flex Academy BV
Zaterdag 10 februari 2018 in Amsterdam en 34 andere data

Doelgroep Deze workshop is ontwikkeld voor iedereen die de basiselementen van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) willen beheersen. Vooropleidi…

people Incompany training nodig? Een maatwerktraject is zo geregeld!
Geef ons je wensen door en wij matchen je aanvraag met relevante aanbieders. Gratis en geheel vrijblijvend.