Opleiding Specialist Arbeidsrecht - post-HBO/WO-niveau (Juridisch, HR)

Type product
Niveau
Logo van an-i.nl
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9,2 an-i.nl heeft een gemiddelde beoordeling van 9,2 (uit 15 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

9,2
Gemiddeld cijfer voor Opleiding Specialist Arbeidsrecht - post-HBO/WO-niveau (Juridisch, HR)
Gebaseerd op 10 ervaringen Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar_half
I Nijbacker
HRM-functionaris
9
Opleiding Specialist Arbeidsrecht - post-HBO/WO-niveau (Juridisch, HR)

"Het was een zeer pittige opleiding, die mede gezien de combinatie met gezin en werk het nodige vraagt aan planning en doorzettingsvermogen. Maar ik heb er veel aan, juist ook in de praktijk als HRM-functionaris. Ik vond de uitleg duidelijk en de ondersteuning van de website en via mail meer dan voldoende. Ook het eindexamen was van hoog niveau." - 05-11-2015 14:16

"Het was een zeer pittige opleiding, die mede gezien de combinatie met gezin en werk het nodige vraagt aan planning en doorzettingsvermogen. … alles lezen - 05-11-2015 14:16

Beschrijving

Arbeidsrecht is een veelzijdig vakgebied, dat veel verder gaat dan het toepassen van regels. De vraagstukken zijn complex, de belangen groot en het menselijke aspect is altijd aanwezig. Dat vereist niet alleen kennis, maar zeker ook inzicht en vaardigheden. Dat vraagt om een veelzijdige studie arbeidsrecht!

Leerdoel

Deze opleiding combineert het beste van twee werelden. U kunt in uw eigen tijd en tempo en op uw eigen locatie werken aan de 8 schriftelijke modules. Voor de intake, de uitgebreide feedback en voor het examen hoeft u evenmin te reizen. 

De opleiding Specialist Arbeidsrecht is voor degenen die van A tot Z het arbeidsrecht willen beheersen. Degenen die zelfstandig vraagstukken w…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Arbeidsrecht, Human Resource Management (HRM), Sociaal Zekerheidsrecht, Ontslagrecht en Arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsrecht is een veelzijdig vakgebied, dat veel verder gaat dan het toepassen van regels. De vraagstukken zijn complex, de belangen groot en het menselijke aspect is altijd aanwezig. Dat vereist niet alleen kennis, maar zeker ook inzicht en vaardigheden. Dat vraagt om een veelzijdige studie arbeidsrecht!

Leerdoel

Deze opleiding combineert het beste van twee werelden. U kunt in uw eigen tijd en tempo en op uw eigen locatie werken aan de 8 schriftelijke modules. Voor de intake, de uitgebreide feedback en voor het examen hoeft u evenmin te reizen. 

De opleiding Specialist Arbeidsrecht is voor degenen die van A tot Z het arbeidsrecht willen beheersen. Degenen die zelfstandig vraagstukken willen oplossen door advies te geven, brieven te schrijven en zelf de juiste stappen te zetten.

Doelgroep

Onder de doelgroep vallen de HR-director, HR-manager/adviseur, accountant, mediator, rechtskundige en ieder ander die als specialist met het arbeidsrecht wil omgaan. Vaak zijn het ook degenen die minder afhankelijk willen zijn van advocaten.

Schriftelijke opleiding met eindexamen

Deze opleiding bestaat uit:

 • 8 modules. In deze modules zijn bij de vele praktijkvoorbeelden vragen verwerkt, waaronder opdrachten om brieven te schrijven. Uw antwoorden stuurt u op, waarna u uw behandeling met cijfer ontvangt. De studietijd voor dit schriftelijke deel bedraagt in totaal ± 128 uur. Denk aan één dagdeel van 4 uur per week, opdat u iedere maand één module kunt afronden.
 • Afsluitend eindexamen en diploma. Na het afronden van alle 8 modules, volgt een schriftelijk examen, waarvoor u zelf de dag reserveert. Het gaat om een 2 uur durend schriftelijk online examen gevolgd door een mondeling telefonisch examen van ruim een uur.

Een belangrijk deel van de opleiding verloopt schriftelijk, met als groot voordeel dat u zelf studietijd en startmoment kunt bepalen. Het is echter wel mede onze zorg dat u goed ondersteund en gemotiveerd de eindstreep haalt.

Wat kunt u van ons verwachten? 

- Begeleiding door een specialist. U krijgt een vast aanspreekpunt, die u in het inleidende gesprek adviezen geeft en samen met u een planning bespreekt. De specialist van an-i heeft minimaal 10 jaar proceservaring bij rechtbanken, naast een eerstegraads lesbevoegdheid. U kunt degene tussentijds altijd per e-mail of telefonisch benaderen. Uw antwoorden en brieven worden gedetailleerd van commentaar voorzien, naast het bijhouden van uw planning. Mochten wij enige tijd niets van u vernemen, dan zullen wij zelf met u contact opnemen.

- Exclusieve website. De modules en de website vormen een geïntegreerd geheel. Naast een ongekende bron aan informatie, worden daardoor ook de complexe vragen helder en overzichtelijk. Als cursist krijgt u toegang tot een exclusief deel op onze website. Hier vindt u onder andere de speciaal voor cursisten ontwikkelde schrijfwijzer, het proefexamen, artikelen van onze specialisten, antwoordmodules en diverse informatie omtrent opleidingen.

- Bundel arbeidswetgeving. Voor het optimaal kunnen toepassen van de actuele wet- en regelgeving krijgt u van ons de meest recente bundel arbeidswetgeving. Hierin staan alle relevante wetten, waarmee u tijdens de opleiding kunt werken.

- Gratis module Arbeidsprocesrecht. Slaagt u er in om binnen de afgesproken planning de 8 modules af te ronden, dan krijgt u van ons een gratis module Arbeidsprocesrecht. Daarin leren wij u o.a. om uit een dossier, zelf een verweerschrift te schrijven in een ontbindingsprocedure bij de rechter.

Programma

De 8 modules van de Opleiding Specialist Arbeidsrecht:

 • 1. Arbeidsovereenkomst en andere contracten:
  Aangaan arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht en aanneming van werk, uitzendrelatie, fictieve arbeidsovereenkomst, werving & selectie, afroepkrachten, min-max-uren-contract, stukwerk, etc.

 • 2. Inhoud arbeidsovereenkomst:
  Contract voor (on)bepaalde tijd, projectcontract, concurrentiebeding, proeftijd, nevenwerkzaamheden, geheimhouding, boete, geen werk / geen loon, etc.

 • 3. Collectief Arbeidsrecht:
  Medezeggenschap (OR en PV), arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, staking, overgang onderneming, overname contract, etc.

 • 4. Loon, vakantie, verlof en pensioen:
  Primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, prestatiebeloning, loonvordering, opbouw en opname vakantie, recht op verlof, overdracht en vervroegd pensioen, etc.

 • 5. Misdragingen en disciplinaire maatregelen:
  Schorsing, waarschuwing, disfunctioneren, degradatie, dossier (verslaglegging), verlagen loon, non-actief, onderzoek en overleg, etc.

 • 6. Ziekte:
  Rechten en plichten bij ziekte, structureel functioneel beperkt, plan van aanpak, re-integratie (plan), WIA, passende arbeid, GDBM, STECR, ziekte en ontslag, risico-drager, etc.

 • 7. Veranderingen:
  Andere functie, werkzaamheden en/of vestigingsplaats, reorganisatie, afstoten onderdelen, collectief ontslag, sociaal plan en werktijdverkorting, etc.

 • 8. Ontslag:
  Einde contract voor bepaalde tijd, ontslag op staande voet, onregelmatig ontslag, transitievergoeding en billijke vergoeding, ontbinding door kantonrechter, UWV-ontslag, werkloosheid, vaststellingsovereenkomst, ontbindende voorwaarden, etc.

De opleiding wordt afgerond met een examen, wat eerst online wordt gehouden en daarop telefonisch mondeling wordt behandeld.

Prijs voor deze opleiding zonder cursusdagen

De kosten van de opleiding bedragen € 1.495,00 en mocht u bij deze opleiding de 3 cursusdagen willen volgen dan bedragen de kosten € 2.195,00 (vrij van BTW). Wij kunnen deze opleiding vrij van BTW aanbieden, nu ons opleidingsinstituut erkend is door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Diploma

Na het voltooien van de modules en het halen van het eindexamen, ontvangt u het diploma Specialist Arbeidsrecht van an-i. Daarin staan uw resultaten van de modules en uw examen. Het diploma is een waardevol bewijs gebleken voor een grondige specialisatie in het arbeidsrecht. Mocht u het eindexamen niet halen of kiest u ervoor het examen niet te maken, dan krijgt u op grond van 8 modules het certificaat Specialist Arbeidsrecht.

Op uw CV kunt u vermelden:

“Opleiding Specialist Arbeidsrecht, middels opleiding gevolgd bij AN-i (CRKBO erkend)”.

Wij leren u het arbeidsrecht effectief toe te passen door strategisch en tactvol te werken. U ziet meer mogelijkheden, u hoort de verschillen en u kunt zich inleven. Deze vaardigheden krijgt u alleen door te doen.

9,2
Gemiddeld cijfer voor Opleiding Specialist Arbeidsrecht - post-HBO/WO-niveau (Juridisch, HR)
Gebaseerd op 10 ervaringen
starstarstarstarstar_half
I Nijbacker
HRM-functionaris
9
Opleiding Specialist Arbeidsrecht - post-HBO/WO-niveau (Juridisch, HR)

"Het was een zeer pittige opleiding, die mede gezien de combinatie met gezin en werk het nodige vraagt aan planning en doorzettingsvermogen. Maar ik heb er veel aan, juist ook in de praktijk als HRM-functionaris. Ik vond de uitleg duidelijk en de ondersteuning van de website en via mail meer dan voldoende. Ook het eindexamen was van hoog niveau." - 05-11-2015 14:16

"Het was een zeer pittige opleiding, die mede gezien de combinatie met gezin en werk het nodige vraagt aan planning en doorzettingsvermogen. … alles lezen - 05-11-2015 14:16

starstarstarstarstar_half
Lineke Burghout
Beleidsmedewerker werkgeverszaken
9
Opleiding Specialist Arbeidsrecht - post-HBO/WO-niveau (Juridisch, HR)

"Een uitstekende, gedegen opleiding waarin de cursist ertoe wordt aangezet zich zelfstandig te verdiepen in een groot aantal praktijksituaties. Dat levert niet alleen kennis op van alle aspecten van de arbeidsjuridische wet- en regelgeving , maar ook van hoe daar in de praktijk mee om te gaan. Via schriftelijke terugkoppeling, een studiedag en desgewenst telefonisch overleg vindt adequate begeleiding plaats. De opleiding en het afrondende examen vergen zelfdiscipline, maar leveren veel waardevolle kennis en inzicht op!" - 15-07-2015 08:51

"Een uitstekende, gedegen opleiding waarin de cursist ertoe wordt aangezet zich zelfstandig te verdiepen in een groot aantal praktijksituati… alles lezen - 15-07-2015 08:51

starstarstarstarstar
Erika Bonoo
Re-integratieadviseur
10
Opleiding Specialist Arbeidsrecht - post-HBO/WO-niveau (Juridisch, HR)

"Een inhoudelijk goede en praktijkgerichte opleiding. Tevens uitgebreide en nuttige feedback n.a.v. de opdrachten. Wel een pittige Opleiding waarvoor zeker een flinke dosis doorzettingsvermogen nodig is. Ik heb veel kennis opgedaan welke ik als re-integratieadviseur zeker goed kan gebruiken.
" - 06-11-2014 17:35

"Een inhoudelijk goede en praktijkgerichte opleiding. Tevens uitgebreide en nuttige feedback n.a.v. de opdrachten. Wel een pittige Opleiding … alles lezen - 06-11-2014 17:35

starstarstarstarstar
Frank Weijermans
Manager bij gemeentelijke overheid
10
Opleiding Specialist Arbeidsrecht - post-HBO/WO-niveau (Juridisch, HR)

"Ik heb de opleiding leuk en zinvol gevonden. Ik heb een lange ervaring als leidinggevende en veel zaken (de opleiding is zeer praktijkgericht) heb ik herkend. Ik wou dat, toen ik nog leidinggevende was, de kennis bezat die ik nu met deze opleiding had opgedaan, want dan had ik veel adequater kunnen handelen. De meeste afdelingen P&O hebben mij bij conflictsituaties nooit goed kunnen ondersteunen en dan was deze kennis een zeer welkome aanvulling geweest." - 25-02-2014 17:05

"Ik heb de opleiding leuk en zinvol gevonden. Ik heb een lange ervaring als leidinggevende en veel zaken (de opleiding is zeer praktijkgerich… alles lezen - 25-02-2014 17:05

starstarstarstarstar_half
Thera Zandbergen-Tijsma
HR Adviseur
9
Opleiding Specialist Arbeidsrecht - post-HBO/WO-niveau (Juridisch, HR)

"Zeer positieve ervaring. De praktijkgerichte aanpak spreekt aan. De modules zijn pittig, maar passen bij het niveau van de opleiding. Tevens positieve ervaring van de cursusdag. Het eindexamen is goed georganiseerd en het schriftelijke gedeelte in combinatie met het mondeling deel maken het tot een goed geheel. " - 03-12-2013 12:07

"Zeer positieve ervaring. De praktijkgerichte aanpak spreekt aan. De modules zijn pittig, maar passen bij het niveau van de opleiding. Tevens… alles lezen - 03-12-2013 12:07

starstarstarstarstar
Betty Dorgelo
Owner, DORGELO Training, Advies, Ambtelijk Secretaris
10
Opleiding Specialist Arbeidsrecht - post-HBO/WO-niveau (Juridisch, HR)

"Als Medezeggenschap trainer-adviseur voor OR/PVT en bestuurders heb ik enorm veel aan deze opleiding gehad, wat ik zeker in mijn vakgebied goed kan gebruiken. Het is een pittige opleiding, maar de effort meer dan waard. Gedurende de modules ook nog aanvullingen gegeven indien casu mijn werkveld naderden. Ik hoop dat deze worden opgepakt.
Kortom: een hele klus, maar ik heb er enorm veel van geleerd!!" - 14-11-2013 14:43

"Als Medezeggenschap trainer-adviseur voor OR/PVT en bestuurders heb ik enorm veel aan deze opleiding gehad, wat ik zeker in mijn vakgebied g… alles lezen - 14-11-2013 14:43

starstarstarstarstar_half
Kelly
Personeelsadviseur
9
Opleiding Specialist Arbeidsrecht - post-HBO/WO-niveau (Juridisch, HR)

"Een zeer uitgebreide en vooral praktijkgerichte opleiding. De opleiding bestaat volledig uit de behandeling van cases/praktijksituaties (uiteraard met de theoretische/juridische achtergrond informatie). De cases zijn herkenbaar en het geleerde is daardoor direct toepasbaar in de praktijk. De terugkoppeling van de opleiders is uitgebreid en helder, wat zeker te maken heeft met het feit dat zij opleider én jurist zijn. Het is niet een opleiding die je er 'even' bij doet. De opleiding vergt inzet, maar de kennis die je ervoor terugkrijgt is dat meer dan waard! " - 12-11-2013 12:33

"Een zeer uitgebreide en vooral praktijkgerichte opleiding. De opleiding bestaat volledig uit de behandeling van cases/praktijksituaties (uit… alles lezen - 12-11-2013 12:33

starstarstarstarstar_half
Twan Corstens
HR Adviseur
9
Opleiding Specialist Arbeidsrecht - post-HBO/WO-niveau (Juridisch, HR)

"Voor iedereen, die in zijn/haar werk verantwoordelijk is voor de afwikkeling van gecompliceerde arbeidsvraagstukken, is deze opleiding een welkome aanvulling van kennis voor de dagelijkse praktijk.

De rode draad door de opleiding is dat de theorie is afgestemd op actuele cases (waarvan de kans reëel is dat je er zelf ook mee te maken krijgt). De cursusleider zelf is meteen ook expert omdat hij zelf praktiserend jurist. Voor een cursist is dat een prettige combinatie.

Het vergt wel wat gedrevenheid om de opleiding met succes af te ronden maar dan heb je wel een vergroot inzicht in de wereld van het arbeidsrecht én een erkend diploma. De moeite waard!" - 14-08-2013 09:00

"Voor iedereen, die in zijn/haar werk verantwoordelijk is voor de afwikkeling van gecompliceerde arbeidsvraagstukken, is deze opleiding een w… alles lezen - 14-08-2013 09:00

starstarstarstarstar_half
Ron Dingena
zelfstandig ondernemer
9
Opleiding Specialist Arbeidsrecht - post-HBO/WO-niveau (Juridisch, HR)

"Een pittige en zeer praktisch gerichte opleiding. De ondersteuning en begeleiding wordt door deskundig en ervaren jurist(en) verzorgd.
De opleiding biedt tevens de mogelijkheid tot het volgen van praktijkdagen waar onder meer de ontwikkelingen binnen het (strategisch)arbeidsrecht en aanverwante rechtsgebieden worden behandeld.
Al met al echt een aanrader!" - 23-01-2013 11:36

"Een pittige en zeer praktisch gerichte opleiding. De ondersteuning en begeleiding wordt door deskundig en ervaren jurist(en) verzorgd. De o… alles lezen - 23-01-2013 11:36

starstarstarstarstar_border
Annelies
8
Opleiding Specialist Arbeidsrecht - post-HBO/WO-niveau (Juridisch, HR)

"Vorig jaar ben ik begonnen aan deze opleiding. Voor mij was de uiteindelijke doorslag om hier te gaan studeren dat Arbeidsrechter.nl een kantoor is met specialisten, de cursist begeleiders, die ook zelf in het werkveld actief zijn. Dat bleek voor mij ook echt goed te werken. Ik heb geleerd waarom de ene aanpak wel en de andere aanpak niet werkt. De strategische keuzes en fijne kneepjes van het vak leren, daar ging het mij om. Hoewel ik dacht dat ik al een goede brief kon schrijven, bleek ik ook daarin nog het nodige te kunnen verbeteren. Deze opleiding is best veel en ook pittig, je moet dus wel een doorzetter zijn, maar dan krijg je ook diepgang voor terug. Vragen waarin ik vroeger onzeker was, pak ik nu beter op. Dat is voor mijn werk heel waardevol. Oftewel, een opleiding waar veel in zit, met aansprekend materiaal en ook persoonlijke begeleiding. Annelies" - 14-06-2012 20:29

"Vorig jaar ben ik begonnen aan deze opleiding. Voor mij was de uiteindelijke doorslag om hier te gaan studeren dat Arbeidsrechter.nl een kan… alles lezen - 14-06-2012 20:29

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.