Jeugdstrafrecht – de grondbeginselen van het formele en materiele jeugdstrafrecht, internationale verdragen (VN-verdrag inzake de rechten van het kind/EVRM)

Deze cursus is helaas verwijderd door Academie voor de Rechtspraktijk. Bekijk hieronder de ervaringen van deelnemers, de alternatieven, of klik via de navigatie terug naar het overzicht van het hele aanbod in dit onderwerp.

check_box_outline_blank

Actualiteiten Jeugdstrafrecht

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. bc. A.P. van der Linden oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, mede…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Jeugdstrafrecht

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. bc. A.P. van der Linden oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, mede…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Jeugdstrafrecht

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. bc. A.P. van der Linden oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, mede…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Jeugdstrafrecht

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. bc. A.P. van der Linden oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, mede…

check_box_outline_blank

De herwaardering van het doen

Logo van Associatie voor Coaching
|META_INFO|

De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Een oud Nederlands spreekwoord dat we massaal vergeten zijn. We leven steeds meer in …

check_box_outline_blank

Van jeugdzorg naar jeugdhulp. En de jeugdbescherming dan?** , Jeugdrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
|META_INFO|

De cursus is bestemd voor: (jeugdrecht)dvocaten, (overheids)juristen en leden van de rechterlijke macht werkzaam op het gebied van het jeug…

check_box_outline_blank

De positie van het kind in het civiele jeugdrecht** , Jeugdrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
|META_INFO|

Deze cursus is eerder beoordeeld met een 8.3 Bestemd voor: advocaten werkzaam binnen het personen- en familierecht en het jeugdrecht; juris…

check_box_outline_blank

Ondernemingsraden; het praktisch toepassen van de WOR

Logo van Ombra della Terra
|META_INFO|

Een beschrijving van hoe een training voor de OR eruit kan zien op basis van voorgesprekken. Altijd fijn om een tevreden klant te spreken. …

check_box_outline_blank

Stelplicht – ‘Kraaienpoten’ op weg naar de materiële waarheidsvinding, effectieve rechtspleging en de regie-functie van de rechter: wiens …

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk
|META_INFO|

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. T.R. Hidma senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Be…