Milieu-effectrapportage 2.0

Niveau
Tijdsduur
Logo van Berghauser Pont Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar 10 Berghauser Pont Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 10 (uit 1 ervaring)

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

Het instrument milieueffectrapportage bestaat al meer dan 30 jaar en blijft ook in de toekomst van betekenis.  De nieuwe Omgevingswet  leidt tot behoorlijke wijzigingen van de m.e.r.-kaders.

M.e.r. moet met zijn tijd meegaan. Er zijn daarbij een aantal belangrijke ontwikkelingen en trends te signaleren:

 • De implementatie van de Europese richtlijn per mei 2017, waardoor rijk, waterschappen, provincies en gemeenten duidelijker moeten uitleggen dat er een scheiding van rollen (Bevoegd Gezag en Initiatiefnemer) is.
 • De Omgevingswet heeft een aantal procedurele gevolgen voor m.e.r. Zo moet er o.a. een plan-m.e.r. gemaakt worden voor een Omgevingsvisie.
 • M.e.r. kan een belangrijk hulpmiddel zij…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Onze adviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Milieu, Omgevingswet, Milieu- & Omgevingsrecht, Duurzaamheid en Ecologie.

Het instrument milieueffectrapportage bestaat al meer dan 30 jaar en blijft ook in de toekomst van betekenis.  De nieuwe Omgevingswet  leidt tot behoorlijke wijzigingen van de m.e.r.-kaders.

M.e.r. moet met zijn tijd meegaan. Er zijn daarbij een aantal belangrijke ontwikkelingen en trends te signaleren:

 • De implementatie van de Europese richtlijn per mei 2017, waardoor rijk, waterschappen, provincies en gemeenten duidelijker moeten uitleggen dat er een scheiding van rollen (Bevoegd Gezag en Initiatiefnemer) is.
 • De Omgevingswet heeft een aantal procedurele gevolgen voor m.e.r. Zo moet er o.a. een plan-m.e.r. gemaakt worden voor een Omgevingsvisie.
 • M.e.r. kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij uitnodigingsplanologie om de effecten vooraf goed in beeld te krijgen en te zien of extra sturing gewenst is.
 • Participatie in besluitvorming wordt steeds belangrijker. Hoe richt je de m.e.r.-procedure zo in dat vertraging wordt voorkomen en het beste resultaat wordt behaald?
 • Dikke rapporten worden vervangen worden door online documenten met visualisaties en infographics: wat zijn de nieuwe technieken?
 • Er spelen nieuwe thema’s als klimaat, energie en gezondheid; hoe moet een MER hier op ingaan?

Kortom, m.e.r. is volop in ontwikkeling. Blijft u ook bij?


Inhoud en resultaat

Deze cursus bestaat uit twee blokken die apart of samen te volgen zijn:

 1. Basis milieueffectrapportage: de procedure, tools en regelgeving in één dag opfrissen
 2. Ontwikkelingen en trends: in twee dagen wordt u meegenomen in de nieuwe regelgeving (Richtlijn, Omgevingswet), de actuele jurisprudentie en de nieuwe thema’s als klimaat, gezondheid, participatie en digitalisering

Voor een volledige opfrissing volgt u de complete cursus.

Na het volgen van deze cursus bent u klaar voor de toekomst. U kent de actualiteit, weet wat er op u afkomt en weet hoe u het m.e.r.-instrument in de praktijk kunt toepassen.


Doelgroep

De cursus is bestemd voor projectleiders, beleidsmedewerkers, vergunningverleners, adviseurs, omgevingsmanagers, handhavers en juristen ruimtelijke ordening en milieu die op de een of andere manier in aanraking komen met het milieueffectrapportage. Zij kunnen werkzaam zijn bij overheden, adviesbureaus, bedrijven en advocatuur.


Programma
Dag 1: De basis opfrissen

Basisbegrippen en onderwerpen

 • Doel m.e.r.
 • Actoren en rolverdeling
 • Beperkte en uitgebreide procedure
 • Soorten m.e.r. (Plan-m.e.r., Project-m.e.r.,  M.e.r.-beoordeling, Vormvrije m.e.r.)
 • Het Besluit m.e.r.
 • Omgaan met m.e.r.-plicht
 • Rol van de Commissie m.e.r.
 • De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
 • Hoe vergelijk ik alternatieven en kies ik een Voorkeursalternatief?
 • Opbouw en presentatie van een goed MER
 • Toetsing van het MER
 • Hoe te komen tot heldere besluitvorming

Regelgeving milieueffectrapportage

 • Europese richtlijnen
 • Wet milieubeheer en Besluit m.e.r.
 • Omgevingswet en m.e.r.
 • Belangrijke jurisprudentie
 • Wanneer geldt een m.e.r.-plicht?
 • Plan- / project-m.e.r.
 • M.e.r.-beoordeling

Praktijkcases

Aan de hand van een aantal praktijkcases wordt bekeken of er m.e.r.-picht is en hoe m.e.r. in de praktijk werkt. Deze cases kunnen ook door de cursisten aangedragen worden.

Bij elke praktijkcase wordt het probleem langzaam afgepeld:

 1. Is het initiatief m.e.r.-(beoordelings)plichtig op grond van het vigerende Besluit m.e.r.?
 2. Op grond van welk onderdeel?
 3. Wie is Bevoegd Gezag, wie is Initiatiefnemer?
 4. Welke milieuaspecten zijn van belang?
 5. Zijn er bijzondere zaken te verwachten (bijvoorbeeld natuur)?


Dag 2: Stand van zaken en wat is er bijgekomen?

Actuele jurisprudentie en verdieping wetgeving

 • Relevante jurisprudentie: o.a. publicatie, bezwaar en beroep, m.e.r.-beoordeling, samenhang, maximale mogelijkheden, alternatieven, volksgezondheid, interpretatie projectcategorieën, drempelwaarden en omvang, natuur, afstand tot Natura 2000, etc.
 • Specifieke knelpunten in wetgeving

Wijziging M.e.r.-richtlijn

 • In werking sinds mei 2017
 • Belangrijkste consequenties op een rij
 • Belangenconflict bij bevoegde instanties
 • Bekwame deskundigen
 • Wijzigingen in m.e.r.-beoordeling
 • Borgen mitigerende en compenserende maatregelen
 • Procedure bij één instantie

Tips en trucs bij verschillende MER-onderdelen

 • Probleemstelling, nut en noodzaak, beleidskader
 • Beschrijven huidige situatie en autonome ontwikkeling
 • Ontwikkeling van alternatieven
 • Eenduidige effectbeschrijving
 • Mitigerende en compenserende maatregelen
 • Presentatiemethoden
 • Vergelijking van alternatieven en multicriteria-analyse
 • Opbouw en indeling van het MER

Gezondheid

 • Wanneer speelt gezondheid in m.e.r.?
 • Benodigde informatie in MER (geluid, lucht, veiligheid)
 • Beschrijven gevolgen voor gezondheid
 • Methodes van effectbepaling
 • Gezondheid ook in Omgevingswet
 • Praktijkvoorbeelden

Klimaat en energie

 • Opgaven voor klimaat en energietransitie
 • Ruimtelijke impact
 • Afwegingen en keuzes in beeld brengen met m.e.r.
 • Benodigde informatie in MER
 • Praktijkvoorbeelden

Landschap en ruimtelijke kwaliteit

 • Hoe beoordeel je landschapseffecten in een m.e.r.
 • Hoe beoordeel je ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed
 • Hoe om te gaan met niet-milieugerelateerde aspecten


Dag 3: Wat staat er op stapel?

Consequenties van de Omgevingswet voor m.e.r.

 • Scope Omgevingswet en scope m.e.r. vergeleken
 • Regels m.e.r. in Omgevingsbesluit, andere formulering
 • Procedurele wijzigingen:
  • Plan-m.e.r.
  • Plan-m.e.r.-beoordeling
  • Project-m.e.r.
  • Project-m.e.r.-beoordeling
  • Inhoudelijke eisen MER veranderen niet
  • Te verwachten gevolgen voor m.e.r.

Participatie en m.e.r.

 • Meer naar buiten treden
 • Transparant
 • Stakeholders uit gebied betrekken, frisdenkers
 • Nieuwe methoden gebruiken
 • Participatietraject: randvoorwaarden, inhoud verzamelen, selecteren informatie, communiceren

Interactief MER

 • Van dikke rapporten naar visualisaties
 • Digitaal en interactief
 • Nieuwe opbouw MER-rapport
 • Moderne visualisatietechnieken
 • Infographics en 3D
 • Praktijkvoorbeelden

Relatie met andere kaders

 • Integratie van de watertoets
 • integrale effectrapportage en MKBA
 • Databanken en informatiebronnen

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Heb je een vraag? Onze adviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Berghauser Pont Academy, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.