Milieu-effectrapportage 2.0

Deze training is helaas verwijderd door Berghauser Pont Academy. Bekijk hieronder de ervaringen van deelnemers, de alternatieven, of klik via de navigatie terug naar het overzicht van het hele aanbod in dit onderwerp.

check_box_outline_blank

Milieueffectrapportage voor plannen en projecten - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
|META_INFO|

In de verschillende fasen van een m.e.r.-procedure spelen diverse factoren en belanghebbenden een rol. In de praktijk blijkt dat het niet e…

check_box_outline_blank

Omgevingsaspecten in ruimtelijke plannen - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
|META_INFO|

Het bestemmingsplan is het integrale afwegingskader voor keuzes met ruimtelijke consequenties. Dit integrale kade wordt in de komende Omgev…

check_box_outline_blank

Basiscursus Natuurwetgeving en ecologie - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
|META_INFO|

Projecten kunnen ernstige vertraging oplopen als er geen rekening wordt gehouden met de natuurwetgeving. Zo kan het gebeuren dat een pand n…

check_box_outline_blank

Verdiepingscursus Natuurwetgeving en ecologie - Geoplan

Logo van Geoplan cursussen en congressen
|META_INFO|

De nieuwe Wet Natuurbescherming en de Wabo hebben implicaties voor bouwprojecten, de inrichting en beheer van gebieden, het opstellen van b…

check_box_outline_blank

Gebiedsontwikkeling

Logo van Hogeschool Utrecht
|META_INFO|

Gebiedsontwikkeling draait allemaal om kansen. Waar liggen de mogelijkheden voor nieuw vastgoed? Wat is een omgeving die jij een nieuwe, br…

check_box_outline_blank

ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk

Logo van NEN Trainingen
|META_INFO|

U gaat binnen uw organisatie een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 invoeren. Deze internationale norm u helpt om uw organisatie de …

check_box_outline_blank

Milieucoördinator voor het bedrijfsleven (11-daags)

Logo van BMD Advies Oost
|META_INFO|

Het bijhouden van uw milieukennis is topsport! Dit omvat niet alleen onderhoud maar ook het gebruiken van praktische handvaten in specifiek…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Kwaliteit Arbo Milieu (KAM)

Logo van Sandvalley Training
|META_INFO|

Algemeen Het beheersen van de kwaliteit, arbo en milieu is binnen veel organisaties een belangrijk aandachtspunt. KAM dient binnen een orga…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Kwaliteit Arbo Milieu (KAM)

Logo van Holland Opleidingen Groep BV
Startgarantie
|META_INFO|

Het coördineren van de kwaliteit, arbo en milieu binnen veel organisaties een belangrijke werkzaamheid. Tijdens deze interessante en veelzi…

check_box_outline_blank

Correct Nederlands

Logo van Taalcentrum-VU
Niet Goed Geld Terug
|META_INFO|

Training Correct Nederlands Je kennis van spelling en taalregels opfrissen? In de cursus Correct Nederlands leer je spellen en schrijven zo…