Omgevingswet

Deze cursus is helaas verwijderd door Berghauser Pont Academy. Bekijk hieronder de ervaringen van deelnemers, de alternatieven, of klik via de navigatie terug naar het overzicht van het hele aanbod in dit onderwerp.

check_box_outline_blank

online Basiscursus Omgevingswet

Logo van Geoplan cursussen en congressen
|META_INFO|

Deze cursus biedt in hoofdlijnen de reikwijdte van de Omgevingswet. Wat zijn precies de doelstellingen van de Omgevingswet en wat zijn de w…

check_box_outline_blank

online Basiscursus Bestemmingsplannen

Logo van Geoplan cursussen en congressen
|META_INFO|

Leer hoe je een Bestemmingsplan moet lezen en toepassen, en hoe je hiervan af kunt wijken. Het bestemmingsplan is volgens de Wro het belang…

check_box_outline_blank

Burgerparticipatie onder de Omgevingswet

Logo van Bureau Kennis
|META_INFO|

Doel: De Omgevingswet vraagt van initiatiefnemers om zelf te peilen wat omwonenden ervan vinden voordat een aanvraag wordt ingediend. Dit i…

check_box_outline_blank

Ruimtelijke ordening

Logo van Bureau Kennis
|META_INFO|

Doel: Hoewel velen de focus hebben liggen bij de Omgevingswet zijn er tal van belangrijke ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Wro, W…

check_box_outline_blank

cursus Actualiteiten omgevingsrecht

Logo van Geoplan cursussen en congressen
|META_INFO|

Uitgebreid stilstaan bij de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht Leer in één dag de actuele jurisprudentie RO, bouw- en milie…

check_box_outline_blank

cursus Omgevingsaspecten in ruimtelijke plannen

Logo van Geoplan cursussen en congressen
|META_INFO|

In twee dagen inzicht in de grijze, groene en blauwe thema’s bij het maken en toetsen van ruimtelijke plannen Deze cursus geeft inzicht in …

check_box_outline_blank

Basiscursus Omgevingsrecht

Logo van Geoplan cursussen en congressen
|META_INFO|

In de basiscursus Omgevingsrecht komen de basisbegrippen en instrumenten van het milieu- en RO-recht aan de orde. In de Basiscursus Omgevin…

check_box_outline_blank

cursus Opstellen omgevingsvisie

Logo van Geoplan cursussen en congressen
|META_INFO|

Leer in een dag een integrale omgevingsvisie op te stellen De omgevingsvisie is één van de zes kerninstrumenten uit de Omgevingswet. De omg…

check_box_outline_blank

Basiscursus Bouwregelgeving

Logo van Geoplan cursussen en congressen
|META_INFO|

In twee dagen inzicht in de omgevingsvergunning voor het bouwen Deze basiscursus geeft inzicht in de vergunningverlening en regelgeving ron…

check_box_outline_blank

Leergang Omgevingsrecht

Logo van Geoplan cursussen en congressen
|META_INFO|

De dagelijkse praktijk en juridische invulling van het omgevingsrecht: het milieu- en RO-recht De Leergang Omgevingsrecht geeft samenhang t…