Opleiding omgevingsadviseur

Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats
Logo van Berghauser Pont Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar 10 Berghauser Pont Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 10 (uit 1 ervaring)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeAmersfoort
8 okt. 2020 tot 17 dec. 2020
Toon rooster
event 8 oktober 2020, 09:30-16:30
event 26 oktober 2020, 09:30-20:00
event 27 oktober 2020, 09:30-16:30
event 23 november 2020, 09:30-20:00
event 24 november 2020, 09:30-16:30
event 17 december 2020, 09:30-16:30

Beschrijving

De nieuwe spin in het web onder de Omgevingswet

De Omgevingswet brengt niet alleen andere en minder regels, hij vereist ook een heel andere manier van werken. Andere competenties zijn in de toekomst nodig om succesvol te kunnen zijn. De opleiding Omgevingsadviseur gaat een stap verder dan het vergaren van kennis over de Omgevingswet: na de ‘Wat dan?’-vraag komen in deze opleiding vooral ook de antwoorden op de ‘Hoe dan?’-vraag aan bod.

In samenwerking met TwynstraGudde


De opleiding Omgevingsadviseur gaat over competentieontwikkeling. Interactie, intervisie en fysieke werkvormen zijn daarbij onmisbaar. Daar komt bij dat het een zesdaagse opleiding betreft met twee avondprogramma’s en twee e…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Omgevingswet, Fiscaal recht, Financieel recht, Grondbeleid en Juridisch advies.

De nieuwe spin in het web onder de Omgevingswet

De Omgevingswet brengt niet alleen andere en minder regels, hij vereist ook een heel andere manier van werken. Andere competenties zijn in de toekomst nodig om succesvol te kunnen zijn. De opleiding Omgevingsadviseur gaat een stap verder dan het vergaren van kennis over de Omgevingswet: na de ‘Wat dan?’-vraag komen in deze opleiding vooral ook de antwoorden op de ‘Hoe dan?’-vraag aan bod.

In samenwerking met TwynstraGudde


De opleiding Omgevingsadviseur gaat over competentieontwikkeling. Interactie, intervisie en fysieke werkvormen zijn daarbij onmisbaar. Daar komt bij dat het een zesdaagse opleiding betreft met twee avondprogramma’s en twee excursieonderdelen, die ook praktisch gezien niet volledig zijn om te zetten in een digitale variant.

Dat neemt niet weg dat we de opleiding dusdanig hebben aangepast dat we kans op besmetting minimaliseren. Deze veranderingen bieden niet enkel veiligheid, maar ook meer afwisseling!

Corona-maatregelen:

 • Wij doen enkele onderdelen van deze opleiding digitaal om daarmee de contactmomenten en de kans op besmetting te beperken. Deze digitale onderdelen zijn direct ook toegesneden op het leren van digitale mogelijkheden van samenwerken;
 • Wij doen enkele (intervisie)onderdelen en opdrachten in kleinere groepen en deels buiten (wandelend) om daarmee de contactmomenten en de kans op besmetting te beperken;
 • Wij werken met kleinere groepen dan gebruikelijk, zodat het houden van 1,5 meter afstand gewaarborgd is;
 • Wij reserveren grotere zalen zodat dat de 1,5 meter afstand gewaarborgd is;
 • Elke locatie heeft een coronaprotocol. Hierbij gaat het om looplijnen, hygiënische maatregelen, aanvangstijden, wijze van catering, etc. Deze veiligheidsmaatregelen worden voorafgaand aan een cursus of opleiding aan u toegestuurd, zodat u weet waar u aan toe bent.
 • Indien één van de docenten Cornonaklachten heeft blijft deze thuis. Voor deze opleiding zijn drie docenten beschikbaar, die elkaar kunnen vervangen, waardoor de opleiding normaal gesporken altijd door kan gaan
 • Indien een cursist gezondheidsklachten heeft, is deelname helaas niet mogelijk. Wel bieden wij de mogelijkheid de aanmelding kosteloos te verplaatsen naar een later tijdstip     
Voor meer info klikt u hier

Inhoud

Aanleiding

De Omgevingswet geeft nieuwe beleidsinstrumenten, nieuwe uitvoeringsprincipes en brengt een andere oriëntatie van overheden met zich mee.Om de Omgevingswet ten volle te benutten en goed uit te voeren is een nieuw soort medewerker nodig: de Omgevingsadviseur. De omgevingsadviseur is een spin in het web tussen verschillende afdelingen en processen binnen de eigen organisatie en tussen de eigen organisatie en ‘buiten’. Hij heeft een scherp oog voor:
 • de ontwikkelingswensen van de initiatiefnemer (een inwoner, bedrijf, organisatie en/of andere overheid)
 • de beleidswensen van bestuurders en leidinggevenden
 • de belangen van omwonenden en belangengroepen en
 • de mogelijkheden, voorschriften en instrumenten die de Omgevingswet biedt

De beweging naar een integrale manier van kijken en werken rond opgaven in de leefomgeving neemt niet weg, dat overheden hun meer traditionele rollen als ‘kadersteller’ (denk aan verordeningen) en als regisseur (uitvoerder van beleid) behouden. Die verschillende rollen vragen behoorlijk wat van de omgevingsadviseur. Een omgevingsadviseur is zo een soort ‘grenswerker’: iemand met één been in de eigen organisatie en met één been in (een coalitie met) de buitenwereld. Grenswerkers belanden geregeld in een spagaat waarbij een keuze voor het één of het ander hen niet dichterbij de oplossing brengt. Het stelt ze voor lastige vragen en dilemma’s, zoals:
 • Welke (ontwikkelings)wensen wil en kun je faciliteren? Welke niet? Hoe ga je dat afwegen?
 • Met welke samenwerkingsvormen kun je de integrale manier van werken stimuleren?
 • Hoe kun je adaptief samenwerken met alle betrokkenen en tegelijkertijd voldoende voortgang boeken?
 • Hoe ga je om met de spanning tussen (rechts)zekerheid en vrijheid/maatwerk?
 • Waar ligt je loyaliteit; bij jouw moederorganisatie of (de coalitie met) ‘buiten’?
 • Kun je de politiek bedienen en een betrouwbare samenwerkingspartner zijn?

Inhoud opleiding

In deze opleiding ervaar je met verschillende werkvormen en praktijkervaringen dat het werken op het grensvlak nooit saai is. Onder het motto ‘provisorisch is het nieuwe professioneel’ bespreken en proberen we verschillende succesfactoren en interventies en testen we jouw persoonlijke stijl in samenwerken. Wat zijn jouw reflexen en hoe kun je jouw handelingsrepertoire verbreden?
Ontwikkel je tot een tweebenige speler en leer omgaan met spagaten door zowel leidend als dienend te zijn en zowel kaderstellend als vrijheid gevend. Zonder spierpijn kun je de grens niet opzoeken!

Kortom, de functie van omgevingsadviseur richt zich op het benutten van de kansen die de nieuwe wet biedt en zorgt ervoor dat je bent voorbereid op de uitdagingen en spanningen die het ‘grenswerken’ met zich meebrengt. Als omgevingsadviseur werk je proactief: je weet wat je wil, wat de andere betrokken willen en of dit ‘past’. En zo ja, hoe kun je het samen voor elkaar krijgen? Hoe breng je alle belangen in evenwicht? En, niet onbelangrijk: hoe zet je alles om in heldere en haalbare afspraken? Om deze uitdagingen aan te gaan moet de Omgevingsadviseur beschikken over voldoende kennis over de regelgeving en moet hij zich een aantal competenties eigen maken:
 • brede deskundigheid op inhoud en regelgeving: hoe kun je de (juridische) mogelijkheden die de wet biedt benutten voor jouw organisatie, de ‘buitenwereld’ en de omgevingsvragen die daarin spelen
 • bestuurlijke sensitiviteit en omgevingsgevoeligheid vergroten
 • stevig op je benen staan: kunnen omgaan met tegenstellingen en botsende belangen en wensen
 • omgaan met de traditionele kaderstellende en regisserende rollen van overheden, die blijven bestaan, en tevens een partnerende en faciliterende rol spelen
 • Zekerheid bieden en flexibel meebewegen door:   improvisatievermogen en overtuigingskracht, organisatievermogen en handelingssnelheid en zaken in samenhang beschouwen en snel besluiten (laten) nemen      
  De Opleiding Omgevingsadviseur is erop gericht je deze competenties aan te leren. En als je ze (deels) al hebt, ze verder te verbeteren. Dit doe je in nauwe samenhang met de praktijk van het omgevingsrecht.

  Doelgroep

  De opleiding is voor professionals die te maken hebben of zullen krijgen met de Omgevingswet. Je opereert in het speelveld van ruimtelijke ordening, milieu, bouwen en grondzaken en je werkt samen met zowel interne afdelingen, politiek-bestuurlijke betrokkenen als externe partijen zoals projectontwikkelaars, bedrijven en burgers.

  De ervaring leert dat we vaak een mix aan deelnemers hebben: projectleiders, adviseurs, beleidsmedewerkers en juristen. In de praktijk zijn dit vooral medewerkers bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en rijksdiensten. Ook voor adviesbureaus, projectontwikkelaars en advocatuur is de opleiding relevant.

  Opzet van de opleiding

  De opleiding wordt aangeboden door Berghauser Pont Academy in samenwerking met Twynstra Gudde. De opleiding bestaat uit 6 dagen.
  De opleiding is een mix van theorie en praktijk. Hoewel de uitgangspunten van de Omgevingswet aan bod komen, wordt verondersteld dat de deelnemer de basis van de wet al kent.Deze opleiding gaat dus niet in op de inhoud en regels van de Omgevingswet, maar op de consequenties er van.

  Tijdens de opleiding staan we zowel stil bij de veranderende maatschappelijke context, als bij de consequenties ervan voor de eigen organisatie (of afdeling) als over de eisen die worden gesteld aan de competenties en vaardigheden van de omgevingsprofessional als individu.

  De opleiding is vooral gericht op het verschaffen van inzichten in theorieën over samenwerken, omgevingsmanagement en cultuurverandering. Daarnaast gaan we aan de slag met oefeningen en opdrachten, waarbij de eigen werkpraktijk centraal staat. Door middel van dialoog en intervisie stimuleren we tevens het onderlinge leren. Zo kunnen ervaringen en dilemma’s uit ieders praktijk worden uitgewisseld. Zoals dat straks ook in de praktijk van het werken met de Omgevingswet het geval zal zijn.

  Tijdens de opleiding komen de volgende concepten aan bod:
  • De ‘Grenswerker’: Een procesmanager in een multi partij omgeving die het vermogen heeft om belangen te begrijpen en te verbinden en groepen te motiveren om samen meer te bereiken dan alleen. Hij of zij staat met één been in de eigen organisatie en één been in de omgeving van betrokken partijen en personen
  • Tweebenigheid: Tweebenigheid gaat om het omarmen van de spanningsvelden die je voelt op het grensvlak en de realisatie dat een keuze voor één van beide kanten je niet dichterbij de oplossing brengt, maar juist de combinatie ervan effectief is
  • het ‘Spectrum van Coalitievorming’: Het spectrum beschrijft drie hoofdvormen van samenwerken, die wij onderscheiden om de context van samenwerkingsopgaven beter te duiden en er mogelijke handelingsrepertoires aan te koppelen
  • de ‘Signaturen voor Samenwerking’: Om houvast te krijgen op de persoonlijke impact die mensen hebben in een samenwerkingsproces onderscheiden wij vijf ‘Signaturen voor Samenwerking’ met elk een eigen handelingsrepertoire. 
  • Programma

   Hoofdlijnen

   Tijdens de eerste dag staat de inhoud van de Omgevingswet centraal. Wat zijn de meest kenmerkende veranderingen en vooral: wat zijn daarvan de consequenties voor jou als Omgevingsadviseur? We introduceren hier het begrip grenswerker. Ook stellen we hier onze leerdoelen vast, waarmee we in het verloop van de opleiding aan de slag gaan. Onderdeel van beide tweedaagsen (dagen 2+3 en 4+5) is een safari: we maken kennis met voorbeeldprojecten en gaan met collega’s is gesprek over de kenmerken van de nieuwe aanpak. Tijdens deze blokken staan we tevens stil bij het spectrum van coalitievorming, tweebenigheid en de signaturen voor samenwerken. Tijdens de slotdag brengen we het geleerde samen, zodat de opgedane kennis en ervaringen goed beklijven.

   Resultaat


   • Het geeft je inzicht in hoe je succesvol werkt op het grensvlak van organisaties en netwerken
   • Het biedt je een meervoudig perspectief op het herkennen, bouwen en evalueren van coalities
   • Het maakt je bewust van jouw eigen rol, stijl en reflexen in samenwerken
   • Het leert je soepel schakelen tussen coalities en rollen met een breder repertoire als tweebenige speler.

   Materiaal

   Naast de fysieke aanwezigheid op de desbetreffende dagen is er ook de mogelijkheid om op afstand te leren. Zo bieden wij de mogelijkheid aan tot e-learning, waar u op een interactieve manier inzicht krijgt in de theorieën die in de training aan de orde komen. Hiermee kunt u zelf, op een moment dat het u schikt, uw kennis verder verdiepen.

   U ontvangt op de opleiding een studiemap met bijlagen en oefeningen. tevens ontvangt u het boek Tweebenig samen werken, auteurs Jong, M. de., H. Bakker en F. Robeerst

   Wanneer u een cursus of opleiding volgt, bieden wij u daarnaast additionele online kennis. Bij cursussen binnen het omgevingsdomein kunt u gebruikmaken van de volledige digitale kennisbank van Omgevingsweb. Deze bevat meer dan 60 themadossiers, 40 naslagwerken en ons e-learning aanbod. Zo kunt u uw kennis nog verder verdiepen, en blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw vakgebied. Bij cursussen binnen het sociaal domein bieden we extra informatie rondom de cursus via 35 themadossiers. In het privacy-domein wordt deze verdiepende informatie geboden via 15 themadossiers.

   Studiebelasting

   Voor deze opleiding kunt u totaal 40 studie-uren rekenen. De aangeboden e-learning en huiswerkopgaven kosten u nog circa 16 studie-uren. Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een diploma Omgevingsadviseur.


   Aanvullende opleiding

   Indien men ook meer inhoudelijke kennis over de Omgevingswet zelf wil krijgen is het mogelijk om, naast deze opleiding, bij Berghauser Pont Academy een aanvullende cursus / opleiding Omgevingswet te volgen met 20% korting. (niet geldig i.c.m. andere kortingen)

   In deze cursussen worden de uitgangspunten, kerninstrumenten en procedures op grondige wijze besproken. Wij bieden daarbij meerdere mogelijkheden, afhankelijk van je eigen kennisbehoefte:

   • 4-daagse opleiding Omgevingswet, deze opleiding biedt u in 4 dagen een compleet overzicht van en inzicht in de nieuwe wet
   • 2-daagse cursus Omgevingswet: inhoud en systematiek, deze uitgebreide basiscursus biedt u een grondig inzicht in de nieuwe wet.

    Je kunt je via deze cursuspagina's ook meteen aanmelden

  Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

  Er zijn nog geen ervaringen.

  Deel je ervaring

  Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

  Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

  Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

  Aanhef
  (optioneel)
  (optioneel)
  (optioneel)
  (optioneel)
  (optioneel)
  (optioneel)
  (optioneel)
  (optioneel)
  We slaan je gegevens op, en delen ze met Berghauser Pont Academy, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.