Project Management in de praktijk

Type product
Tijdsduur

Project Management in de praktijk

BTC Beneficial Transformation Centre
Logo van BTC Beneficial Transformation Centre

Tip: incompany training nodig? Vraag een offerte aan bij meerdere aanbieders!

Beschrijving

Waarom deze training:  

Als projecten meestal wel goed gaan, maar je weet niet precies waarom, kan het dus ook wel eens helemaal fout gaan en weet je dan wel precies waarom? In deze training ontwikkel je bewustzijn op de valkuilen van projecten en je krijgt die instrumenten aangereikt om projecten bewust beheersbaar te maken. Die instrumenten bestaan zowel uit technisch/methodische instrumenten als uit allerlei persoonlijke vaardigheden. Hiermee word je een professionele projectmanager.

Rode draad door de training:  

De rode draad door de training wordt gevormd door een Case Study; een doorlopende serie opdrachten om een project op te zetten, het plan te communiceren tot goedkeuring, het …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Projectmanagement, Projectmatig werken, PRINCE2, Eventmanagement en Projectmedewerker.

Waarom deze training:  

Als projecten meestal wel goed gaan, maar je weet niet precies waarom, kan het dus ook wel eens helemaal fout gaan en weet je dan wel precies waarom? In deze training ontwikkel je bewustzijn op de valkuilen van projecten en je krijgt die instrumenten aangereikt om projecten bewust beheersbaar te maken. Die instrumenten bestaan zowel uit technisch/methodische instrumenten als uit allerlei persoonlijke vaardigheden. Hiermee word je een professionele projectmanager.

Rode draad door de training:  

De rode draad door de training wordt gevormd door een Case Study; een doorlopende serie opdrachten om een project op te zetten, het plan te communiceren tot goedkeuring, het project te managen en het project af te ronden.

Projecten:  

Omdat projecten gewoonlijk uniek, tijdelijk en complex zijn,  is het risico op mislukken of op een misinvestering erg groot. Daarom behandelt BTC projecten als Risico's en elke activiteit binnen een project is gebaseerd op dat bewustzijn. De beste manier om risico's te managen is door een sfeer van open communicatie te creëren met de opdrachtgever, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Wanneer beide partijen zich bewust zijn van deze complexe materie, kunnen de verwachtingen tijdens de duur van het project gemanaged worden om uiteindelijk een succesvol resultaat aan het einde van het project te kunnen vieren.

Wij hanteren een methodiek die gebaseerd is op gemeenschappelijke ervaringen met collega's uit de hele wereld en van vele jaren. Onze aanpak is terug te vinden in certificeringprogramma's als IPMA (B) en PMI (PMP).

De kernactiviteiten voor het opzetten van een projectplan zijn globaal:

1.     Baken de opdracht af door de business case van de opdrachtgever te onderzoeken met alle eisen,wensen en specificaties van de opdrachtgever, inclusief zijn voorwaarden.

2.     Stel de projectaanpak vast door alle mogelijke risico's te onderzoeken en alle uit te voeren activiteiten te inventariseren, inclusief de benodigde activiteiten voor het oplossen van een aantal risico's. 3.     Stel de projectvoorwaarden vast, inclusief de projectorganisatie, de benodigde vaardigheden en tools en de procedures om de overgebleven risico's aan te kunnen gaan. 4.     Stel de tijdschema's op van waaruit onderhandelingen gestart kunnen worden met de opdrachtgever om uiteindelijk een akkoord te krijgen op het definitieve plan met commitment van alle betrokken partijen.

Nadat er commitment is verkregen over het plan, kan de uitvoering van het project starten en het plan wordt o.a. gebruikt om:

1.         De taken en verantwoordelijkheden te communiceren met de project deelnemers;

2.         De voortgang van het project te managen en te beheersen; 3.         De voortgang en de conclusies te communiceren naar alle betrokkenen in het project; 4.         De verwachtingen van de betrokkenen te managen.

Tijdens de afronding van het project evalueren we zowel het resultaat voor de opdrachtgever als het project management proces om de projectmanagement aanpak te kunnen verbeteren.

Alle bovenstaande zaken komen in de training uitgebreid aan bod in een mix van methodische en vaardigheids onderwerpen (zie programma)

Speciaal voor de farmaceutische industrie is een training Projectmanagement ontwikkeld om klinische studies beter te kunnen managen! Afgeleiden van deze training worden ingezet bij alle overige functies binnen klinisch onderzoek.

Werkwijze:

Op interactieve wijze worden korte stukken theorie afgewisseld met intensieve oefeningen. Hierdoor wordt niet alleen de benodigde kennis aangereikt, maar wordt die kennis tevens getraind en getransformeerd tot vaardigheden. Jouw eigen praktijkervaring is onderdeel van de discussies en oefeningen. En passant word je aangesproken op de bijbehorende attitude. (bijv. je ondernemersschap, leiderschap etc.) De groepsgrootte is beperkt tot maximaal 12 deelnemers.

Programma: ( 2 x 5 aaneengesloten dagdelen, incl. 2 tussenliggende avonden)

Blok 1, dag 1. (3 dagdelen)

Introductie Project management algemeen Project voorbereiding / het opzetten van een projectplan ( project afbakening middels een interview met de opdrachtgever, luistervaardigheden, onderhandelingsvaardigheden)

Blok 1, dag 2. (2 dagdelen)

Vervolg project voorbereiding / het opzetten van een projectplan (project aanpak met fasering en aandachtsgebieden, project voorwaarden met resources en procedures, project planning) Huiswerkopdrachten

Blok 2, dag 1. (3 dagdelen)

Discussie huiswerkopdrachten Vervolg project voorbereiding / het opzetten van een projectplan (afronden projectplan, inspirerend presenteren aan de opdrachtgever) Managen van de uitvoering van een project (project beheerscyclus, samenstellen effectieve teams en teamontwikkeling, besluitvorming in projecten)

Blok 2, dag 2. (2 dagdelen)

Vervolg managen van de uitvoering van een project (leiderschap - naar jezelf - naar je omgeving - naar je team, project overleg en project rapportage) Project afronding (formele overdracht project resultaat, decharge van het project, documentatie en evaluatie van het project) Belevingsevaluatie van de training

Het programma kan gedetailleerd worden afgestemd op elke organisatie, doelgroep en doelstelling. Dit kan consequenties hebben voor de doorlooptijd en de investering. Vraag vrijblijvend om advies.

Werkvormen:

De ervaring leert dat leerprocessen het meest effectief zijn als je voortdurend actief wordt betrokken bij het programma. BTC hanteert daarom een aanpak waarbij de interactie tussen de inleider en de deelnemers enerzijds en tussen de deelnemers onderling anderzijds voortdurend wordt gestimuleerd. Bovendien heeft het cognitieve leren pas zin als het leidt tot daadwerkelijk ander gedrag. Je moet het wel gaan doen!

Bij alle trainingen vindt een afwisseling plaats tussen theoretische kaders en de oefenpraktijk. De training is voornamelijk gericht op het in praktijk brengen van de aangereikte theorieën. Het oefenen zelf gebeurt tijdens de training in de vorm van rollenspellen en/of opdrachten. Bij sommige rollenspellen wordt gebruik gemaakt van video om nog beter feedback te kunnen geven en om de deelnemers bewust te leren omgaan met eigen en andermans non-verbale gedrag.

Agenda:

De eerste dag van elk blok: van 9.00 uur tot 20.00 uur met om 17.00 uur een snackpauze;
De tweede dag van elk blok: van 9.00 uur tot 17.00 uur;
Alle dagen: van 12.30 uur tot 13.30 uur lunchpauze.


Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.