Juridisch Vertalen Engels

Type product
Logo van Chris P. Odijk & Xandra Lammers - English Courses & Translations

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Beschrijving

Juridisch Vertalen Engels
De schriftelijke cursus Juridisch Vertalen Nederlands-Engels / Engels-Nederlands is een postacademische specialisatiecursus. Doordat noch de universiteiten noch de tolk-vertaleropleidingen in ons land voldoende aandacht schenken aan specifieke terminologiegebieden, is er de laatste tijd een toenemende behoefte ontstaan aan kwalitatief hoogstaande vervolgcursussen.

Naast het technisch en literair vertalen behoort het juridisch vertalen ongetwijfeld tot de belangrijkste specialisatierichtingen, maar ook tot de moeilijkste: vanwege het lastige vakjargon, het vaak wollige taalgebruik en het grote aantal 'gestandaardiseerde' formuleringen, zijn veel juridische teksten (…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Onze adviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Juridisch vertalen, Engels, Juridisch secretaresse / medewerker, Vertaler / Tolk en Juridische vaardigheden.

Juridisch Vertalen Engels
De schriftelijke cursus Juridisch Vertalen Nederlands-Engels / Engels-Nederlands is een postacademische specialisatiecursus. Doordat noch de universiteiten noch de tolk-vertaleropleidingen in ons land voldoende aandacht schenken aan specifieke terminologiegebieden, is er de laatste tijd een toenemende behoefte ontstaan aan kwalitatief hoogstaande vervolgcursussen.

Naast het technisch en literair vertalen behoort het juridisch vertalen ongetwijfeld tot de belangrijkste specialisatierichtingen, maar ook tot de moeilijkste: vanwege het lastige vakjargon, het vaak wollige taalgebruik en het grote aantal 'gestandaardiseerde' formuleringen, zijn veel juridische teksten (contracten, akten, wetsbepalingen en andere officiële documenten) voor de vertaler die geen grondige vakkennis bezit, ondoorgrondelijk en te hoog gegrepen.

De cursus richt zich eerst en vooral op het vergroten van de algemene juridische kennis; deze immers stelt de cursist in staat om detailproblemen, waarmee hij voortdurend wordt geconfronteerd, aanzienlijk sneller op te lossen. Daarnaast maakt de cursist kennis met een groot aantal soorten documenten en hij raakt gaandeweg vertrouwd met de relevante terminologie en 'standaardzinnetjes'.

Ten slotte wordt er een uitgebreid overzicht gegeven van de naslagwerken en andere informatiebronnen die de vertaler ten dienste staan. De cursist komt er al spoedig achter dat hij/zij zich niet blindelings kan verlaten op 'Van Dale' of een van de talrijke terminologielijsten of lexicons die in omloop zijn.

Vooropleiding
De cursus is met name bedoeld voor degenen die het ‘algemeen vertalen’ al goed beheersen, maar die zich willen specialiseren in het juridisch vertalen.

Er zijn geen formele opleidingsvereisten, maar het spreekt vanzelf dat het zonder een gedegen opleiding op het gebied van het algemeen vertalen Nederlands-Engels / Engels-Nederlands weinig zinvol is om aan de cursus deel te nemen.

De structuur van de cursus
Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan de orde:

a.

Bespreking van de Boekenlijst Juridisch Vertalen en een inleiding in de lexicografie

b.

Een inleiding in het Nederlandse, Engelse en Amerikaanse rechtsstelsel
Tijdens de eerste negen lessen wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de verschillen en overeenkomsten tussen de bovengenoemde rechtsstelsels. Dit gebeurt aan de hand van vragenlijsten gebaseerd o.a. op Loonstra, Hoofdlijnen Nederlands Recht en Barker, Law Made Simple.

c.

Bespreking van de algemene principes die ten grondslag liggen aan het vertalen van juridische terminologie

d.

Vertalingen op het gebied van het ondernemingsrecht: wetsbepalingen, statuten, allerlei soorten contracten (van N.V., B.V., vennootschap onder firma, maatschap; diverse huurcontracten en arbeidsovereenkomsten etc.), algemene voorwaarden, teksten op het gebied van intellectuele eigendom en volmachten

e.

Familierecht (huwelijksakten, huwelijkse voorwaarden, scheidingsakten, samenlevingscontracten) en erfrecht (testamenten, verklaring van erfrecht etc.)

f.

Het vertalen van diploma's en certificaten

g.

Het vertalen van processtukken (waaronder een compleet 'dossier' van een civiele procedure, pleitnotities, processen-verbaal van voorlopig getuigenverhoor, deurwaarders- exploten en arresten, alsmede vertalingen op het gebied van het straf(proces)recht)

h.

Bespreking van de Lijst met Praktijkproblemen + 'draconische beulszinnen'

 

Cursusgeld
De schriftelijke cursus kost EUR 1050 bij betaling ineens; bij betaling in drie termijnen is het cursusbedrag EUR 1200 (drie keer EUR 400).    

Certificaat
Aan de cursus is geen examen verbonden; de cursist die de gehele cursus met succes doorloopt, ontvangt een certificaat.

PE-punten
Met de reguliere variant van de cursus kunnen 105 PE-punten worden behaald. Met de schriftelijke variant van de cursus kunnen 280 PE-punten worden behaald.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Heb je een vraag? Onze adviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heeft u nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.