star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 93.000 onafhankelijke ervaringen.

49 Boek Cursussen/Trainingen over Adviesvaardigheden (Pagina 2)

Bekijk ook: Beïnvloeden, Gesprekstechnieken en Consultancy.

Bekijk ook: Beïnvloeden, Gesprekstechnieken en Consultancy.

check_box_outline_blank

Bouwsomlimiet, voortijdige beeindiging van de overeenkomst met de adviseur, auteursrecht van de adviseur

Logo van YouBeDo

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bo…

check_box_outline_blank

Ondernemend adviseren

Logo van YouBeDo

Een volwaardige gesprekspartner zijn voor klanten en daarmee het verschil maken: iets wat iedere professional wil. Toch zijn ondernemers va…

check_box_outline_blank

Media-advies voor het mkb

Logo van YouBeDo

Media-advies voor het MKB is een praktisch boek voor studenten die een commerciële, communicatie- of ondernemersopleiding volgen. Aan de ha…

check_box_outline_blank

Juridische adviesvaardigheden

Logo van YouBeDo

Author(s): Poutre Publisher: Noordhoff Uitgevers B.V. Published at: May 2009 Edition: 1

check_box_outline_blank

Succesvol adviseren in bestuurlijke organisaties

Logo van YouBeDo

Het perfecte bestuursvoorstel maken, de echt compacte beleidstekst schrijven. Je wilt het en je kunt het leren. Hoe? Door (virtueel) aan de…

check_box_outline_blank

Adviseren door ergotherapeuten

Logo van YouBeDo

Een ergotherapeutisch advies heeft altijd te maken met wat mensen (willen) doen, of waaraan ze mee (willen) doen. Hiermee ondersteunt een e…

check_box_outline_blank

Anamnese en advies

Logo van YouBeDo

De informatie–uitwisseling tussen arts en patiënt schiet nogal eens tekort, met nadelige consequenties voor de kwaliteit van de medische zo…

check_box_outline_blank

Bedrijfsopvolging en aanmerkelijk belang

Logo van YouBeDo

Bedrijfsopvolging is in het midden- en kleinbedrijf een belangrijk fenomeen: iedere ondernemer krijgt er op enig moment mee te maken. In di…

check_box_outline_blank

Adviseren met perspectief

Logo van YouBeDo

Een adviseur laat na elk adviestraject iets tastbaars achter bij de klant: een rapport, een presentatie, een brief of memo. Dat document be…

check_box_outline_blank

Competent adviseren

Logo van YouBeDo

Competent adviseren Dit toegankelijke en overzichtelijke studieboek leert je stap voor stap hoe je zelfstandig een adviestraject uitvoert. …

check_box_outline_blank

De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de adviseur, gedragdsregels

Logo van YouBeDo

Author(s): M.A. van Wijngaarden M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: September 2014 Edition: 1

check_box_outline_blank

Voorlichting en advies in de apotheek

Logo van YouBeDo

Voorlichting en advies spelen een belangrijke rol in het werk van apothekersassistenten en hier worden hoge eisen aan gesteld. Goede voorlic…

check_box_outline_blank

Adviseren als tweede beroep / Uittreksel

Logo van YouBeDo

Dit is het e-book uittreksel behorend bij het boek 'Adviseren als tweede beroep / druk 3' (3e druk; ISBN 9013028802 ) van Hanna Nathans . U…

check_box_outline_blank

Adviseren vanuit het geheel

Logo van YouBeDo

De organisatie adviseren waar je zelf in werkt: hoe word je gehoord in het gekrioel van meningen, behoeften en belangen? Waarom gaat dat zo…

check_box_outline_blank

Bindend advies

Logo van YouBeDo

Bindend advies is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting die in het geheel door het overeenkomstenrecht wordt beheerst. Bindend ad…

Het geven van advies is bij veel werknemers onderdeel van dagelijkse werkzaamheden. Of het nu om advies aan klanten of collega's gaat, een cursus of training adviesvaardigheden helpt u om uw kennis beter over te brengen.
Het begeleiden van veranderingen speelt hier vaak een rol in. Onderstaande trainingen adviesvaardigheden gaan soms inhoudelijk over bepaalde vakgebieden, en soms juist algemeen over advies geven. Let op de verschillen en vraag zo nodig meer informatie aan om de juiste cursus te vinden!