event_available

Inschrijven met laagste prijsgarantie

Klaar om te gaan leren? Schrijf je direct in.

29 Boek Cursussen & Trainingen Effectief Beïnvloeden

Bekijk ook: Communicatieplan, Omgaan met weerstand, Debatteren, Communicatieve vaardigheden, Communicatietechnieken, Communicatievaardigheden, PR (Public Relations) & Voorlichting en NLP.

Bekijk ook: Communicatieplan, Omgaan met weerstand en Debatteren.

check_box_outline_blank

Spelen met invloed

Logo van YouBeDo

Met hulp van 'Het Spel van Invloed', dat in dit boek in heldere taal wordt uitgelegd, beïnvloed je jezelf en je omgeving. Door goed te kijke…

check_box_outline_blank

De invloed van de media op het confrontatievereiste

Logo van YouBeDo

Het bereik van media is toegenomen en eenmaal gepubliceerde berichtgeving laat zich niet zonder meer verwijderen of herroepen. De kans dat i…

check_box_outline_blank

Verstandelijke beperking & Eigen invloed

Logo van YouBeDo

Author(s): Tjitske Gijzen Publisher: Sapienta Published at: January 2019 Edition: 1

check_box_outline_blank

De invloed van belangenwijzigingen op verliesverrekening

Logo van YouBeDo

In dit onderzoek staat de invloed van belangenwijzigingen op verliesverrekening in de Nederlandse Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet…

check_box_outline_blank

De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap

Logo van YouBeDo

Hebben werknemers invloed op de strategie van de vennootschap? Deze vraag wordt in dit onderzoek beantwoord, waarbij wordt bezien hoe de sta…

check_box_outline_blank

De invloed van fundamentele rechten op het materiele recht

Logo van YouBeDo

Fundamentele rechten of grondrechten oefenen een grote invloed uit op het materiële recht. Voor de praktische en wetenschappelijke beoefenin…

check_box_outline_blank

Invloed op besluitvorming

Logo van YouBeDo

Om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de besluitvorming in de organisatie is meer nodig. Als ondernemingsraad en als individueel lid mo…

check_box_outline_blank

De invloed van voeding en leefpatroon bij kanker

Logo van YouBeDo

Stellingname "Voeding en leefpatroon kunnen een eenmaal ontstaan kankerproces gunstig beïnvloeden" Legorburu beschrijft deze stelling en too…

check_box_outline_blank

de invloed van het werkgeheugen op het leren

Logo van YouBeDo

Deze toegankelijke gids stelt basisschoolleerkrachten, speciaal onderwijsleerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten, remedial teachers…

check_box_outline_blank

De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht

Logo van YouBeDo

De invloed van het Europese recht op het nationale privaatrecht wordt steeds belangrijker. In sommige delen van het privaatrecht is die invl…

check_box_outline_blank

Verkopen en beïnvloeden met NLP

Logo van Bookboon

In het boek ‘Verkopen en Beïnvloeden met NLP’ geeft hij een bloemlezing van de technieken die de moderne verkoper kan aanleren en aanwenden …

check_box_outline_blank

De invloed van de Europese Unie op het strafrecht

Logo van YouBeDo

Deze bundel bevat lezingen en andere bijdragen aan de Landelijke Strafrechtsdag 2016, die op 27 mei 2016 werd georganiseerd door de sectie …

check_box_outline_blank

Invloed

Logo van YouBeDo

Welke mechanismen zorgen ervoor dat jij ja zegt tegen een aanbieding waar je eigenlijk niet op zat te wachten? Welke technieken gebruiken ve…

check_box_outline_blank

De invloed van de Nederlandse bestuursrechtspraak op de rechtspraak in Lar-zaken

Logo van YouBeDo

Het staat de landen van het Koninkrijk der Nederlanden vrij zelf de inhoud van het bestuursrecht en bestuursprocesrecht te bepalen. Gebruikm…

check_box_outline_blank

Beinvloeden

Logo van YouBeDo

Invloed, wie wil het niet hebben? Als medewerker wil je je leidinggevende beïnvloeden, als ouder de leraar van je kinderen, als collega je c…