star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 124.000 onafhankelijke ervaringen.

10 Taalstoornissen trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Communicatiestoornissen.

Bekijk ook: Communicatiestoornissen.

check_box_outline_blank

Handboek Neurologische communicatiestoornissen

Logo van YouBeDo

Dit handboek is bedoeld voor iedereen die interesse heeft voor neurogene communicatiestoornissen in de ruime zin van het woord. Naast de pr…

check_box_outline_blank

Kinderen met specifieke taalstoornissen

Logo van YouBeDo

Kinderen met specifieke taalstoornissen (ook wel ESM genoemd) hebben zowel problemen in de communicatie als op andere ontwikkelingsgebieden…

check_box_outline_blank

Spraaktaal

Logo van YouBeDo

Jongeren met een taalstoornis (ESM, ontwikkelingsdysfasie) hebben veel moeite met taal en dus met communicatie. Hun handicap is onzichtbaar…

check_box_outline_blank

Kleine pedagogiek voor grote mensen

Logo van YouBeDo

Tussen de onmondige baby en het volop sprekende schoolkind dat naar groep 3 gaat zit de peuter en de kleuter. Een wonderlijke en fantastisc…

check_box_outline_blank

Kleine pedagogiek voor grote mensen

Logo van YouBeDo

Tussen de onmondige baby en het volop sprekende schoolkind dat naar groep 3 gaat zit de peuter en de kleuter. Een wonderlijke en fantastisc…

check_box_outline_blank

Taalstoornissen bij meertalige kinderen

Logo van YouBeDo

Bij de diagnostiek en behandeling van meertalige kinderen is het belangrijk om stil te staan bij de achtergrond van kinderen (en hun ouders…

check_box_outline_blank

Handboek taalontwikkeling, taalpathologie en taaltherapie bij Nederlandssprekende kinderen

Logo van YouBeDo

De ontwikkeling van het taalgebruik is verbonden met de cognitieve, de motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit proces van in …

check_box_outline_blank

Handboek taalontwikkeling, taalpathologie en taaltherapie

Logo van YouBeDo

De ontwikkeling van het taalgebruik is verbonden met de cognitieve, de motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit proces van in …

check_box_outline_blank

Taalontwikkeling en taalstimulering van baby's, peuters en kleuters

Logo van YouBeDo

Taalontwikkeling is een sociaal leerproces dat in wisselwerking met volwassenen en andere kinderen plaatsvindt. Dit taalverwervingsproces s…

check_box_outline_blank

Van neuron tot afasie

Logo van YouBeDo

Over het boek: De driedelige reeks Neurowetenschappen in taal en spraak biedt een geïntegreerd overzicht van neurolinguïstisch en neurofysi…