HR FocusLab - Human capital in turbulent times: The power of complexity

Tijdsduur
Logo van Doors Open Learning & Development

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Doors Open Learning & Development biedt dit product standaard aan in de volgende regio's: Den Haag

Beschrijving

ENGLISH BELOW

Human capital in turbulente tijden: de kracht van complexiteit

De waarde van complexiteit bij organisatieverandering, leiderschap en talentontwikkeling

Door de industriële revolutie en Newtons fysica zijn we naar organisaties en mensen gaan kijken vanuit een mechanisch en hiërarchisch perspectief: ordelijk, duidelijk en lineair. Grote vraagstukken hebben we leren reduceren tot behapbare brokken die we wegzetten bij afdelingen of teams om opgelost te worden. We hebben geleerd te sturen op voorspelbaarheid, formats en zekerheid en we minimaliseren onevenwichtigheid en risico’s. Deze manier van werken heeft organisaties wereldwijd weliswaar ongekende vernieuwing en vooruitgang …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

ENGLISH BELOW

Human capital in turbulente tijden: de kracht van complexiteit

De waarde van complexiteit bij organisatieverandering, leiderschap en talentontwikkeling

Door de industriële revolutie en Newtons fysica zijn we naar organisaties en mensen gaan kijken vanuit een mechanisch en hiërarchisch perspectief: ordelijk, duidelijk en lineair. Grote vraagstukken hebben we leren reduceren tot behapbare brokken die we wegzetten bij afdelingen of teams om opgelost te worden. We hebben geleerd te sturen op voorspelbaarheid, formats en zekerheid en we minimaliseren onevenwichtigheid en risico’s. Deze manier van werken heeft organisaties wereldwijd weliswaar ongekende vernieuwing en vooruitgang gebracht, maar die ordelijkheid werkt niet meer in de huidige complexe wereld waar we in leven. En al helemaal niet in jouw vakgebied, daar waar mensen centraal staan.

Ontwikkelingen als globalisatie, technologie en cultuurveranderingen hebben onze omgeving zo complex gemaakt dat er een nieuwe kijk op leiderschap, organisaties en human capital vereist is. En dat is waar het in deze masterclass om draait. Je leert op een andere manier kijken, een manier die veel makkelijker kan omgaan met veranderingen, onzekerheid, instabiliteit, invloeden van buitenaf, wereldwijde onderlinge verbondenheid, decentralisering, en de roep om ethiek en zingeving van werknemers en klanten. Tijdens deze editie van Doors Open FocusLabs wordt je uitgedaagd om complexiteit in je voordeel te laten werken en om lineaire en ordelijke principes die je aangeleerd hebt gekregen los te laten. We maken hierbij o.a. gebruik van wetenschappelijke inzichten van de kwantummechanica.

Na deze FocusLab:

 • Heb je inzicht in wat complexiteit is (en wat het verschil is met orde en chaos) en hoe je dit in je voordeel kunt gebruiken.

 • Heb je inspiratie opgedaan hoe je veranderopgaven anders kunt inrichten, medewerkers anders kunt aansturen en je organisatie anders kunt opbouwen.

 • Weet je wat het Cynefin denkraam inhoudt en hoe dit framework je kan helpen om complexe vraagstukken van mechanische vraagstukken te onderscheiden.

 • Begrijp je hoe de complexiteit van organisaties en medewerkers in elkaar zit en krijg je op basis van ordeningsprincipes uit de natuur inzichten om je vak anders vorm te geven.

 • Kun je de intuïtie (want waarschijnlijk voel ook jij aan dat verandering nodig is) onderbouwen met theorie.

 • Zie je complexiteit niet langer als iets wat tegen je werkt.

Voor wie is deze FocusLab bedoeld?

 • HR managers en adviseurs

 • Learning & Development managers

 • Onboarding managers

 • Verandermanagers

 • Teamleiders

 • CEO’s

 • Managers

Over Friso Landstra

Deze editie van Doors Open FocusLabs wordt verzorgd in samenwerking met Friso Landstra. Friso staat bekend om zijn innovatiekracht, die hij al jaren succesvol inzet voor coporates, start-ups en de overheid. Of het nu gaat om oplossingen voor multiprobleemgezinnen of het doorbreken van vastgeroeste werkwijzen binnen bedrijven, met zijn kennis, nieuwsgierigheid en innovatieve perspectief, zet Friso de kracht van complexiteit in om het potentieel wat van nature al aanwezig is maximaal te ontsluiten.

Plaats: Toussainthuis Den Haag

Datum: 26 september 2019

Tijd: 14.00 tot 17.00, met aansluitend een netwerkborrel

Prijs

Early Bird €129 exclusief BTW

Standard: €169 exclusief BTW

In totaal worden er 3 Doors Open FocusLabs georganiseerd, welke los van elkaar gevolgd kunnen worden. 
Wil je aan alle FocusLabs deelnemen? Kies dan voor een passe partout: voor €369 exclusief BTW heb je toegang tot alle edities EN bespaar je €138!

________________________________________________________________________

Human capital in turbulent times: the power of complexity

The value of complexity for organizational change, leadership and talent development

The Industrial Revolution and Newton’s physics have caused us to look at humans and organizations from a mechanical and hierarchical perspective: orderly, clear and linear. We have learned to reduce major issues to manageable chunks that we set away in departments or teams to be solved. We have been trained to focus on predictability, formats and certainty and we minimize imbalances and risks. This way of working has brought organizations worldwide unprecedented innovation and progress, but that orderliness no longer works in the current complex world in which we live. And certainly not in your field, where people are the core of everything.

Developments such as globalization, technology and cultural changes have made our environment so complex that a new perspective on leadership, organizations and human capital is required. And that is what this FocusLab is all about. You will be inspired to look in a different way, a way that makes it easier to deal with changes, uncertainty, instability, external influences, global interconnection, decentralization, and the call for ethics and meaning coming from employees and customers. During this edition of Doors Open FocusLabs you will be challenged to let complexity work to your advantage and to let go of linear and orderly principles that you have been taught. Among other things, we will use scientific insights of quantum mechanics.

After this FocusLab:

 • You have insight into what complexity is (and what the difference is with order and chaos) and how you can use this to your advantage.

 • You are inspired how you can organize change and transitions differently, manage employees differently and build your organization differently.

 • You know what the Cynefin frame of thought is and how this framework can help you to distinguish complex issues from mechanical issues.

 • You understand how the complexity of organizations and employees works and you get insights based on ordering principles from nature to shape your profession differently.

 • You can substantiate your intuition (because you probably also feel that change is needed) with theory

 • You no longer see complexity as something that works against you.

For who is this FocusLab

 • HR managers and consultants

 • Learning & Development managers

 • Onboarding managers

 • Change managers

 • Team leaders

 • CEO’s

 • Managers

About Friso Landstra

This edition of Doors Open FocusLabs is hosted in collaboration with Friso Landstra. Friso is known for his innovative power, which he has been successfully deploying for years for coporates, start-ups and the government. Whether it is about solutions for multi-problem families or breaking through stuck practices within companies, with his knowledge, curiosity and innovative perspective, Friso uses the power of complexity to unlock the potential that is already naturally present.

Location: Toussainthuis The Hague

Date: 26 september 2019

Time: 14.00 - 17.00, followed by a networking drink

Prices

Early Bird €129 excl VAT

Standard: €169 excl VAT

All 3 Doors Open FocusLabs that are hosted, can be followed independently. 
If you want to participate in all FocusLabs, get a passe-partout for only €369 (excl VAT). This gives you access to all editions AND you save €138!

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.