HR FocusLabs: Passe partout - Human Resources in turbulent times

Tijdsduur
Logo van Doors Open Learning & Development

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

ENGLISH BELOW

De kracht van complexiteit

De waarde van complexiteit bij organisatieverandering, leiderschap en talentontwikkeling

26 september 201914.00 tot 17.00, met aansluitend een netwerkborrel

Het mechanische, hiërarchische perspectief waarmee we na de Industriële Revolutie naar organisaties zijn gaan kijken, heeft wereldwijd ongekende vernieuwing en vooruitgang gebracht. Maar die ordelijke, duidelijk en lineaire werkwijze past niet meer bij de huidige complexe wereld waar we in leven. Deze FocusLabs editie daagt je uit om op een andere manier naar die complexiteit te kijken en het in je voordeel te gebruiken bij verandering binnen je organisatie, je leiderschapskwaliteiten of de …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

ENGLISH BELOW

De kracht van complexiteit

De waarde van complexiteit bij organisatieverandering, leiderschap en talentontwikkeling

26 september 201914.00 tot 17.00, met aansluitend een netwerkborrel

Het mechanische, hiërarchische perspectief waarmee we na de Industriële Revolutie naar organisaties zijn gaan kijken, heeft wereldwijd ongekende vernieuwing en vooruitgang gebracht. Maar die ordelijke, duidelijk en lineaire werkwijze past niet meer bij de huidige complexe wereld waar we in leven. Deze FocusLabs editie daagt je uit om op een andere manier naar die complexiteit te kijken en het in je voordeel te gebruiken bij verandering binnen je organisatie, je leiderschapskwaliteiten of de ontwikkeling van werknemers.

Persoonlijk leiderschap

De regie in eigen handen

29 oktober 201914.00 tot 17.00, met aansluitend een netwerkborrel

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit tevoren. Dat kan beangstigend, onzeker en stressvol zijn, maar biedt tegelijkertijd ook prachtige kansen. Waar een baan voorheen vooral bedoeld was om brood op de plank te krijgen, hebben we in de 21e eeuw de ruimte om ons zowel binnen als buiten het werk te ontplooien en na te denken over “wat is belangrijk voor mij, wat geeft mij energie?” en “hoe haal ik het beste uit mijzelf en/of de mensen om mij heen?” Persoonlijk leiderschap stelt je in staat om de kloof tussen potentieel en prestatie te overbruggen en altijd zelf de regie in handen te hebben, ongeacht de omgeving of situatie waarin je je bevindt.

Van diversiteit naar inclusie

Hoe creëer je een inclusieve organisatiecultuur?

13 november 201914.00 tot 17.00, met aansluitend een netwerkborrel

Het beeld op de werkvloer is in 20 jaar tijd compleet veranderd. Personeel wil niet meer lineair carrière maken en 25 jaar bij dezelfde werkgever blijven, millennials zoeken naar uitdaging (“mijn baan is meer dan een loonstrookje”), vrouwen nemen andere rollen in en de diversiteit aan culturen in de samenleving en dus ook van klanten en markten dwingt je als organisatie rekening te houden met verschillende stemmen en achtergronden. Maar hoe laat je diversiteit en inclusie écht werken? 

Voor wie zijn deze FocusLabs?

Of je nu een ervaren HR Business Partner bent, net bent gestart als diversiteitsconsultant, manager of CEO bent, Doors Open FocusLabs tillen je naar het volgende niveau. Na afloop van een FocusLab ga je naar huis met inspiratie, strategische én tactische inzichten, inspiratie, actiepunten waar je binnen jouw organisatie direct mee aan de slag kunt en nieuwe waardevolle contacten van mensen die net als jij werken aan het future proof maken van human capital en organisaties.

Wil je aan alle edities van Doors Open FocusLabs deelnemen? Kies voor een passe partout! Dan betaal je – ongeacht het moment waarop je je inschrijft – €369 exclusief BTW. Dit geeft je toegang tot de 3 edities op 26 september, 29 oktober en 13 november. Je bespaart door deze combinatieaanbieding maar liefst €138.

________________________________________________________________________

The power of complexity

The value of complexity in organizational change, leadership and talent development

September 26, 201914.00 to 17.00, followed by a networking drink

The mechanical, hierarchical perspective with which we started looking at organizations after the Industrial Revolution has brought unprecedented innovation and progress worldwide. But that orderly, clear and linear method no longer fits the current complex world in which we are living. This FocusLabs edition challenges you to look at that complexity in a different way and to use it to your advantage when you are working on changes within your organization, your leadership qualities or the development of employees.

Personal leadership

Take control in your own hands

October 29, 201914.00 to 17.00, followed by a networking drink

The world around us is changing faster than ever before. That can be frightening, insecure and stressful, but it also offers great opportunities. A job used to be primarily intended to bring home the bacon, but in the 21st century we have more space than ever to develop ourselves both inside and outside of work and to think about “what is important to me, what gives me energy?” And “how do I get the best out of myself and/or the people around me?” Personal leadership enables you to bridge the gap between potential and performance and to always be in control, regardless of the environment or situation where you are.

From diversity to inclusion

How to create an inclusive organizational culture?

November 13th, 201914.00 – 17.00, followed by a networking drink

The image of the workforce has completely changed in the past 20 years. Employees no longer want to pursue a linear career and stay with the same employer for 25 years, millennials are looking for a challenge (“my job is more than a salary slip”), women take on different roles and the diversity of cultures in society and therefore also of customers and markets forces you as an organization to take into account different voices and backgrounds. But how do you make diversity and inclusion truly work?

Who are these FocusLabs for?

Whether you are an experienced HR Business Partner, have just started as a diversity consultant, work as a manager or CEO, Doors Open FocusLabs take you to the next level. At the end of a FocusLab you go home with inspiration, strategic and tactical insights, inspiration, action points that you can use immediately within your organization and new valuable contacts from people who work just like you on making human capital and organizations future proof.

All 3 Doors Open FocusLabs that are hosted, can be followed independently. If you want to participate in all FocusLabs, get a passe-partout for only €369 (excl VAT). This gives you access to all editions AND you save €138!

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.