EduTrends Statistieken

  • 52 Cursussen
  • 24 Aanbieders
  • 6 Ervaringen
  • 7.0Beoordeling (gem.)
  • € 25 - € 3.690Prijsklasse
  • 0Top Onderwerp

EduTrends

52 Cursussen / Opleidingen BTW

BA Omzetbelasting

Amsterdam, Rotterdam en 38 andere regio's

Deze module richt zich op het zelfstandig verzorgen van een (uitgebreide, zowel binnen de Europese Gemeenschap als daarbuiten) aangifte omz…

Aangifte Omzetbelasting in de Praktijk

Amsterdam, Rotterdam en 38 andere regio's

In deze praktische module worden bijzonderheden uit de dagelijkse praktijk aan de hand van aangiftesoftware behandeld. U leert de praktisch…

Omzetbelasting Bijzondere Regelingen

Amsterdam, Rotterdam en 38 andere regio's

In sommige gevallen gelden bijzondere btw-regels. Bijvoorbeeld omdat de btw wordt berekend over de winstmarge, of omdat er sprake is van be…

Praktijkopleiding Omzetbelasting

Amsterdam, Rotterdam en 38 andere regio's

In dit praktijkgerichte HBO-programma staat de omzetbelasting centraal. U verwerft kennis op fiscaal-juridisch gebied waarmee u zich op pra…

BC Omzetbelasting

Amsterdam, Rotterdam en 38 andere regio's

In de dagelijkse handeling wordt de omzetbelasting ook wel btw (belasting over de toegevoegde waarde) genoemd. Dit betekent dat uitsluitend…

Praktijkopleiding Omzetbelasting

Amsterdam, Rotterdam en 21 andere regio's

In dit praktijkgerichte HBO-programma staat de omzetbelasting centraal. U verwerft kennis op fiscaaljuridisch gebied waarmee u zich op prak…

Btw, basiscursus

Amsterdam, Rotterdam en 39 andere regio's

Binnen uw organisatie wordt u op veel plaatsen met btw-heffing geconfronteerd, maar de btw-problematiek is uiterst complex. Een heffing van…

Actualiteitencollege BTW en BTW-compensatiefonds voor de lokale overheid

Doelgroep Het actualiteitencollege is gericht op financiële adviseurs en administrateurs (op circa HBO-niveau) bij gemeenten die regelmatig…

Basisprincipes BTW voor de administratie

De hoofdprestatie van een woningcorporatie, het verhuren van woningen, is vrijgesteld van de heffing van BTW. Daarmee is ook de BTW op de s…

Refresh Omzetbelasting

REFRESH OMZETBELASTING De ondernemer moet omzetbelasting aan zijn klanten doorberekenen, een btw-aangifte invullen en aan de Wet omzetbelas…

Omzetbelasting in Duitsland

Amsterdam, Rotterdam en 38 andere regio's

Wanneer goederen worden geleverd of diensten worden verricht tussen Nederlandse en Duitse ondernemingen, heeft dit bijna altijd gevolgen vo…

Praktijkcursus omzetbelasting - beginners

Cursus: Praktijkcursus omzetbelasting - beginners Doelgroep Assistent-accountants die weinig tot geen ervaring hebben met het verzorgen van…

Cursus BTW Actualiteiten - Accountancy - 5 Permanente educatie (PE) uren

woensdag 11 november 2015 in Utrecht

Volledig up to date en minder risico’sSinds 1 januari 2015 is de BTW-regelgeving voor diensten aan consumenten binnen de EU gewijzigd, deze…

BTW-problematiek en Wet Keten Aansprakelijkheid

maandag 14 september 2015 in Amersfoort

Algemeen De cursusdag BTW-problematiek en Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) geeft u inzicht in fiscale risico's en manieren om deze risico's…

Btw, actualiteitendag

Amsterdam, Rotterdam en 39 andere regio's

Het btw-systeem is voortdurend in beweging. Ook in het afgelopen jaar is er op het gebied van de btw voor de lagere overheid weer veel vera…

Not for humans