thumb_up

Gratis informatie aanvragen

Vergelijken en met je collega's overleggen.

36 opleidingen WMO consulent

Bekijk ook: Jeugdconsulent, Jeugdwet, Maatschappelijk werker en Maatschappelijke Zorg.

check_box_outline_blank
Thumbnail diploma paul boshuizen

Online opleidingen Wmo consulent en consulent Jeugdwet

Logo van WWZ Academie
Thumbnail diploma paul boshuizen

VOOR WIE? Onze complete online opleidingen Wmo consulent en jeugdconsulent zijn bedoeld als bijscholing van of omscholing naar het beroep v…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Wmo

Logo van SOSV Opleidingen
date_rangeDonderdag 7 februari 2019 in Utrecht, Regardz La Vie en 1 andere datum

Inleiding In 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingrijpend gewijzigd. Deze wet geeft gemeenten de taak en verantwoordelijk…

check_box_outline_blank

(Basisopleiding) Wmo Consulent 2.0

Logo van Kenniscentrum WMO
date_rangeMaandag 10 december 2018 in Meppel en 2 andere data

Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijk ondersteuning is dat iedereen moet meedoen in de samenleving. Dit vraagt om een zorgvuldige ind…

check_box_outline_blank
Thumbnail 31   voedselbank missie

Korte online cursussen Regelgeving Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Logo van WWZ Academie
Thumbnail 31   voedselbank missie

De korte online cursussen Regelgeving Wmo, Regelgeving Jeugdwet en Regelgeving Participatiewet zijn bedoeld voor iedereen die kennis wil he…

check_box_outline_blank

WMO consulent

Logo van Inholland Academy
placeAlkmaar, Amsterdam en 6 andere regio's

Problematiek bij kwetsbare burgers aanvoelen en oplossen Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit. Zij zijn er vera…

check_box_outline_blank
Thumbnail shutterstock 529636882

Doe de test: Is het beroep van Wmo consulent iets voor jou?

Logo van WWZ Academie
Thumbnail shutterstock 529636882

Wil jij succesvol aan de slag als Wmo consulent? Doe de test! Met deze test kun je zien of het beroep van Wmo consulent iets voor jou is. A…

check_box_outline_blank

Opleiding tot Wmo consulent

Logo van MarienburgGroep

Opleiding tot Wmo consulent Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft onder…

check_box_outline_blank

Training 'Het juridisch kader van de Wmo'

Logo van Kenniscentrum WMO

Deze training richt zich op het juridische kader van de Wmo. Wat moet je weten om de Wmo uit te kunnen leggen aan je cliënt en om deze juis…

check_box_outline_blank

Senior Wmo Consulent 2.0

Logo van Kenniscentrum WMO

Door de decentralisatie van persoonlijke verzorging en begeleiding krijgt de Wmo consulent te maken met een nieuwe doelgroep. Deze doelgroe…

check_box_outline_blank

Mensen met psychische en/of cognitieve beperkingen

Logo van SCIOPENG
date_rangeMaandag 26 november 2018 in SCIOPENG, Orteliuslaan 879 in Utrecht Papendorp en 1 andere datum

In de Wmo krijg je te maken met uiteenlopende cliënten, waaronder mensen met een psychiatrische stoornis, een verstandelijke beperking of e…

check_box_outline_blank

Module 4: Het gesprek en het onderzoek

Logo van SCIOPENG
date_rangeDinsdag 4 december 2018 in Module 4: Het gesprek en het onderzoek en 1 andere datum

Hoe kan je de inwoner activeren? Hoe kun je in een goed gesprek de situatie van de burger volledig in kaart brengen en voldoende gegevens v…

check_box_outline_blank

Module 3: Oplossingen en maatwerkvoorzieningen Wmo

Logo van SCIOPENG
date_rangeDinsdag 2 april 2019 in SCIOPENG, Orteliuslaan 879 in Utrecht Papendorp

Ontdek de verschillende oplossingen en op welke wijze je dit rapporteert Je wilt graag oplossingen aandragen om de zelfredzaamheid en parti…

check_box_outline_blank

Wmo en de maatwerkvoorziening Begeleiding

Logo van SCIOPENG
date_rangeDonderdag 14 maart 2019 in SCIOPENG, Orteliuslaan 879 in Utrecht Papendorp

Weet hoe de verschillende vormen van ondersteuning kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid De gemeente is binnen de Wmo verantwoordelijk vo…

check_box_outline_blank

Training 'Het keukentafelgesprek en claimvoorkomend communiceren'

Logo van Kenniscentrum WMO

Tijdens deze training ga je in gesprek; het gesprek is een van de pijlers van het vak van Wmo consulent! Het vak van Wmo consulent vraagt v…

check_box_outline_blank

Module 2: De inwoner en zijn ondersteuningsvraag

Logo van SCIOPENG
date_rangeDinsdag 12 maart 2019 in SCIOPENG, Orteliuslaan 879 in Utrecht Papendorp

Binnen de Wmo heb je te maken met een zeer gevarieerde doelgroep. Je kunt denken aan ouderen, mensen met lichamelijke beperkingen, mensen m…