Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn (Ad EZW)

Niveau
Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn (Ad EZW)

HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
Logo van HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,8 HanzePro, Hanzehogeschool Groningen heeft een gemiddelde beoordeling van 8,8 (uit 6 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeAcademie voor Sociale Studies, Marie KamphuisBorg (gebouw T), Zernikeplein 23, Groningen.
sep. 2022 tot sep. 2024

Beschrijving

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij HanzePro, Hanzehogeschool Groningen.

Let op: Deze opleiding valt onder het wettelijk collegegeld. Schrijf je voor deze opleiding ook in via Studielink (www.studielink.nl/)

Uitgebreid

Wat is een Associate Degree?
Een Associate Degree (Ad) is een deeltijd-hbo-opleiding (niveau 5), waarmee je in twee jaar een wettelijk erkend diploma behaald. Na afronding is het mogelijk om door te stromen naar de bachelor Social Work (deeltijd) van de Hanzehogeschool Groningen.

Wat wordt bedoeld met ervaringsdeskundigheid?
Je onderscheidt je van andere hulpverleners doordat je ervaringskennis hebt van de methoden die het herstelproces van cliënten ondersteunen en je zelf een voorbeeld bent van hoop en empowerment. Kenmerkend is dat de ondersteunin…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Social Work, Welzijn, Zorg en Welzijn, GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en Jeugdzorg.

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij HanzePro, Hanzehogeschool Groningen.

Let op: Deze opleiding valt onder het wettelijk collegegeld. Schrijf je voor deze opleiding ook in via Studielink (www.studielink.nl/)

Uitgebreid

Wat is een Associate Degree?
Een Associate Degree (Ad) is een deeltijd-hbo-opleiding (niveau 5), waarmee je in twee jaar een wettelijk erkend diploma behaald. Na afronding is het mogelijk om door te stromen naar de bachelor Social Work (deeltijd) van de Hanzehogeschool Groningen.

Wat wordt bedoeld met ervaringsdeskundigheid?
Je onderscheidt je van andere hulpverleners doordat je ervaringskennis hebt van de methoden die het herstelproces van cliënten ondersteunen en je zelf een voorbeeld bent van hoop en empowerment. Kenmerkend is dat de ondersteuning in dienst staat van het herstelproces van de cliënt. Herstellen gaat over het hervinden van eigen kracht, oftewel empowerment. De ondersteuning is gericht op methodisch zelfhulp en eigen regie en draagt bij aan preventie van ziekte en zorgafhankelijkheid.

‘Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel.’

Wat ga je doen?
Ervaringsdeskundigheid wordt breed ingezet binnen zorg en welzijn. Zowel in de primaire hulpverlening als
op beleidsniveau en in ondersteunende domeinen, zoals opleidingen en trainingen. De meeste ervaringsdeskundigen zijn werkzaam in de ambulante en klinische GGz en het beschermd wonen. Hieronder vallen: psychiatrische zorg, forensische zorg, OGGz, verslavingszorg en psychogeriatrie. De ervaringsdeskundige kan ook werkzaam zijn in wijkteams, de jeugdzorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast zijn steeds meer ervaringsdeskundigen in dienst bij gemeentelijke instanties in het kader van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), in wijkteams en re-integratiecentra.

De taken die ervaringsdeskundigen in de praktijk vervullen zijn onder andere: ondersteunen bij herstelactiviteiten en coachen van herstelprocessen van individuen en groepen, adviseren en voorlichten bij het inrichten van herstelondersteunende zorg, ontwikkelen van antistigma activiteiten, milieurehabilitatie, kwartiermaken en het adviseren bij visievorming en beleid vanuit ervaringsdeskundigheid.

Inhoud en leerwerkomgeving

De Ad EZW wordt in deeltijd aangeboden op de dinsdag en woensdag en duurt twee jaar. Naast een vaste dag in de week waarop je werkt aan opdrachten, colleges volgt en vaardigheden traint moet je minimaal 16 uur (betaald of onbetaald) als ervaringswerker in opleiding (i.o) werken in het werkveld. Deze leerwerkomgeving (LWO) is onderdeel van het studieprogramma.
Het leerproces van de student in de LWO staat direct in verbinding met het onderwijsaanbod van de opleiding. In de opleiding wordt geleerd hoe de kennis en vaardigheden geïntegreerd kunnen worden in de beroepspraktijk en omgekeerd. Op deze wijze wordt er voortdurend gewerkt aan de kwalificaties van de ervaringsdeskundige. Het verschil tussen het eerste en het tweede jaar heeft voornamelijk te maken met de complexiteit van de taken en een grotere verantwoordelijkheid. Door de hele studie heen is er veel aandacht voor de begeleiding bij de studieloopbaan, voor het ondersteunen van het leren en werken in een schoolse omgeving.

Werkplekcriteria

Je bent zelf verantwoordelijk voor het organiseren van een Leerwerkomgeving (LWO) waar je minimaal 16 uur per week werkzaam bent als ervaringswerker i.o. Deze LWO wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de opleiding middels een werkplekscan. Zonder goedgekeurde LWO is het niet mogelijk de opleiding te volgen. Mocht een werkplek niet geheel aan de eisen voldoen, dan zal er contact worden opgenomen door een vertegenwoordiger van de opleiding. De LWO is verantwoordelijk voor het aanstellen en contracteren van de ervaringsdeskundige i.o.

Welke voorwaarden gelden voor je leerwerkomgeving?:

 • Je moet werkzaam zijn in de functie van ervaringswerker binnen een organisatie op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg of welzijn (bijvoorbeeld sociale wijkteams) en werken
 • in een functie waarbij een beroep wordt gedaan op de inzet van eigen ervaring en/of het cliëntperspectief.
 • De praktijkorganisatie voorziet in een regelmatige begeleiding door een praktijkbegeleider/werkbegeleider met een hbo-opleiding en met kennis van en affiniteit met de herstelgedachte en/of
 • ervaringsdeskundigheid.
 • De organisatie waarin je werkzaam bent dient in te stemmen met het feit dat je je werk als leermateriaal in de opleiding gebruikt.
 • De organisatie is bereid medewerking te verlenen aan de uitvoering van het programma LWO en andere opdrachten die vanuit de opleiding in de praktijk uitgevoerd dienen te worden. Dit betekent dat de ervaringsdeskundige i.o. de mogelijkheid geboden wordt individueel contact te hebben met cliënten en te functioneren binnen een team.

Heb je nog geen werkplek, maar wil je die wel gaan zoeken en heb je daar vragen over, neem dan contact op met het secretariaat van de opleiding of één van de beide coördinatoren.

Opbouw

Ieder studiejaar bestaat uit 2 semesters. In het eerste jaar ligt het accent op basiskennis over ervaringsdeskundigheid, de bijbehorende vaardigheden en attitude van ervaringsdeskundigen en het contact met de individuele cliënt en groepen cliënten. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: herstel en empowerment, zelfhulp, herstelondersteunende zorg, gespreksvoering, psychologie en sociologie. Er wordt gewerkt in verschillende groepen. Je werkt samen en deelt eigen ervaringen om collectieve ervaringskennis te vergaren en professioneel in te zetten in de praktijk. Je wordt begeleid door een vast team van docenten tijdens de opleiding.

Het tweede studiejaar verdiep je je verder in vaardigheden als netwerkgericht werken en coachen. Daarnaast staat de (innoverende) rol van de ervaringsdeskundige binnen de organisatie centraal. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere rehabilitatie en sociale inclusie, stigma en ethiek. Het tweede semester staat in het teken van het afstuderen. Het afstudeerprogramma bestaat uit 2 onderdelen: het vak organisatieontwikkeling en de LWO.

Curriculum

Het curriculum overzicht van 2020-2021 vind je op de website van HanzePro.

Hanze Elektronische Leeromgeving blackboard

In de digitale leeromgeving van de opleiding vind je alle informatie over het onderwijs en communiceer je met de opleiding, de docenten en medestudenten. Je levert uitwerkingen van opdrachten digitaal aan en je kunt studiemateriaal direct downloaden en gebruiken. Om de studie te volgen heb v je een pc of laptop met toegang tot het internet nodig.

Inschrijven en studiekeuzecheck

Inschrijven voor de Ad EZW kan via www.studielink.nl, het liefst voor 1 juli. Indien dat niet lukt is de uiterste mogelijkheid voor aanmelding 16 augustus. Na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor een studiekeuzecheckgesprek, mits je ook voldoet aan de overige instroomeisen.

De studiekeuzecheck is bedoeld om te inventariseren of jij en de opleiding bij elkaar passen. Je gaat in gesprek met iemand van de opleiding en een ervaringsdeskundige. Op basis van het gesprek krijg je een advies over het wel/niet starten met de opleiding. Onderwerpen die tijdens dit gesprek onder andere aan bod komen:

 • Motivatie voor de opleiding? Waarom wil je graag deelnemen
 • Clientervaringen: op basis van welke ervaringen wil je deelnemen aan de opleiding en ben je toelaatbaar.
 • Haalbaarheid van de opleiding: heb je tijd en ruimte voor het volgen hiervan, hoe staat je directe omgeving hier tegenover en wat denk je nodig te hebben?
 • Ben je in staat om naar je eigen herstel te kijken en er op te reflecteren en wat doe je er al mee?
 • Studievaardigheden: hoe leer je, kun je je zich voldoende concentreren en wat zijn je valkuilen? Hoe goed ben je digitaal?
 • Voorbereiding: heb je je zich georiënteerd op de opleiding en het vak van ervaringsdeskundige? Wat verwacht je van de inhoud van de opleiding?
 • Ambitie: welke rol ziet je jezelf vervullen als ervaringsdeskundige?

Doelgroep

Deze Associate degree is uitsluitend bedoeld voor mensen die ervaring hebben met ernstige ontwrichting en die zelf ervaring hebben als (ex)gebruiker van de zorg van de GGZ, verslavingszorg of maatschappelijke zorg.

Instroomniveau

Om tot de opleiding te worden toegelaten moet je beschikken over een vwo- of havodiploma of een mbo-diploma (niveau 4). Mensen van 21 jaar en ouder, die niet voldoen aan de juiste vooropleidingseisen, kunnen deelnemen aan een toelatingsassessment 21+.

Overige data

De opleiding start eenmaal per jaar in de eerste week van september.

De Hanzehogeschool volgt nauwlettend alle adviezen van zowel het RIVM als ook van de regering. De Hanzehogeschool kiest voor een ‘voorzichtig beleid’.

Bij twijfel stellen we de lessen uit, annuleren we de lessen of worden de fysieke lessen vervangen door online lessen.

Voor cursisten die na de beslisboom te hebben gevolgd en tot de conclusie komen geen fysieke lessen te kunnen volgen, wordt indien tijdig aangegeven en indien het lesprogramma zich hiervoor leent, de mogelijkheid geboden 1 of meer lessen online te volgen.

Tijden

8 contacturen per week.
De lesdagen zijn de volgende:
Jaar 1 – woensdag
Jaar 2 – dinsdag
De lessen vinden overdag plaats.

Duur

2 jaar

Tijdsinvestering

Naast de minimaal 16 uur en de 8 contacturen besteed je gemiddeld tussen de 12 en 20 uur aan thuisstudie.

Kosten

Het wettelijke collegegeld is voor studiejaar 2022-2023 is vastgesteld op € 1.988,-
Afhankelijk van je eerder genoten opleiding(en), kan het bedrag hoger zijn.

Kijk voor de actuele kosten op www.hanze.nl/collegegeld.

Het boekengeld bedraagt ca. € 400,- tot € 600,- per studiejaar.
Je kunt de boeken o.a. bestellen via Studystore.

Locatie

Academie voor Sociale Studies, Marie KamphuisBorg (gebouw T), Zernikeplein 23, Groningen.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.