Leergang Bewegingsonderwijs

Niveau
Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Leergang Bewegingsonderwijs

HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
Logo van HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,8 HanzePro, Hanzehogeschool Groningen heeft een gemiddelde beoordeling van 8,8 (uit 6 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeBlok 1, Assen, Groningen, Drachten, Sneek of Leeuwarden
2 feb. 2022 tot 1 jun. 2022
placeBlok 2, Assen, Leeuwarden, Groningen, Drachten of Sneek
2 feb. 2022 tot 1 jun. 2022
placeBlok 3, Groningen, Drachten, Emmen, Sneek of Leeuwarden
2 feb. 2022 tot 1 jun. 2022

Beschrijving

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij HanzePro, Hanzehogeschool Groningen.

Uitgebreid

Afgestudeerden van de pabo zijn beperkt bevoegd tot het geven van bewegingsonderwijs aan de eerste twee groepen van het basisonderwijs. Om in alle groepen bewegingsonderwijs te mogen geven biedt HanzePro de opleiding leergang Bewegingsonderwijs aan. Deze leergang leidt op tot vakspecialist bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Na het volgen van deze leergang mag je gymlessen verzorgen aan groep 3t/m 8 waarbij de effectiviteit en kwaliteit van de lessen hoger ligt als de betreffende leerkracht minstens twee dagdelen per week gymles kan verzorgen aan verschillende groepen. Elk kind kan zo op zijn eigen niveau mee doen en plezier beleven aan de les. Gedurende het volgen van d…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Landmeten, AutoCAD, GIS en Geodesie, Wegenbouw en GPS in de Bouw / Meten & Uitzetten.

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij HanzePro, Hanzehogeschool Groningen.

Uitgebreid

Afgestudeerden van de pabo zijn beperkt bevoegd tot het geven van bewegingsonderwijs aan de eerste twee groepen van het basisonderwijs. Om in alle groepen bewegingsonderwijs te mogen geven biedt HanzePro de opleiding leergang Bewegingsonderwijs aan. Deze leergang leidt op tot vakspecialist bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Na het volgen van deze leergang mag je gymlessen verzorgen aan groep 3t/m 8 waarbij de effectiviteit en kwaliteit van de lessen hoger ligt als de betreffende leerkracht minstens twee dagdelen per week gymles kan verzorgen aan verschillende groepen. Elk kind kan zo op zijn eigen niveau mee doen en plezier beleven aan de les. Gedurende het volgen van de leergang ben je tijdelijk bevoegd om bewegingsonderwijs te geven.

De leergang bestaat in totaal uit drie blokken van ongeveer een half jaar, die achter elkaar gevolgd moeten worden. Instroommomenten zijn september en februari. De studielast is 200 uur per blok, inclusief contacturen en bij de opleiding behorende stages.

Blok 1
Blok 1 heeft als thema: “het aanbieden van activiteiten”. De nadruk ligt er op een veelheid aan eenvoudige bewegingsactiviteiten aan te bieden en te ervaren dat deze activiteiten aan kinderen van verschillende leeftijdsgroepen verschillend gepresenteerd en georganiseerd moeten worden. De volgende aspecten komen aan bod:

 • inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten;
 • volgorde binnen de leerlijnen;
 • differentiatie van bewegingsthema’s;
 • 20 stagelessen in groepen 3 t/m 8.

Blok 2
Het lesgeven in het vak bewegingsonderwijs bestaat niet alleen uit het aanbieden van uitdagende en veilige bewegingssituaties voor kinderen. Kinderen moeten tijdens de lessen ook motorisch, sociaal, emotioneel en cognitief op hun niveau kunnen leren. In blok 2 ligt het accent op het leren en laten leren van kinderen in bewegingssituaties op verschillende niveaus.

 • reguleren van het onderwijsproces;
 • observeren, leerdoelen, leerhulp;
 • ongevallen en veiligheid;
 • 20 stagelessen in groepen 3 t/m 8.

Blok 3
In voorgaande blokken heeft de cursist veel ervaring opgedaan met betrekking tot het bedenken, geven en aanpassen van bewegingsonderwijs aan basisschoolkinderen. Echter een vakspecialist functioneert ook als lid in het team van de basisschool. Daarom komen in blok 3 de volgende thema’s naar voren:

 • onderwijsconcepten en planning;
 • 30 stagelessen (waarvan 50% in groepen 7/8);
 • ontwerpen van bewegingssituaties;
 • bewegingsonderwijs en zorgverbreding.

Toetsing van de blokken
Elk blok wordt op verschillende wijze getoetst:

 • Eindgesprek (blok 3);
 • Toetsing van portfolio en bijbehorende opdrachten (alle blokken) ;
 • Opdrachten (alle blokken);
 • Eigen vaardigheid (alle blokken).

Eigen vaardigheid
In alle blokken wordt eigen vaardigheid getoetst. Als vakspecialist bewegingsonderwijs zal je een aantal basisvaardigheden leren beheersen. Ook zullen hulpverleningsvaardigheden tijdens de cursus worden ontwikkeld. Deze zijn essentieel om veilige lessen te waarborgen. Daarnaast vereist deelname aan deze opleiding een goede basisfitheid. Gedurende de opleiding sta je wekelijks enkele uren les te geven in de gymzaal, en neem je elke week deel aan een vier uur durende les waarin matig tot intensief bewogen wordt (met name tijdens het onderdeel eigen vaardigheid). Dat betekent voor veel cursisten dat de intensiteit waarin ze bewegen toeneemt ten opzichte van het huidige beweegpatroon. Lichamelijke beperkingen of blessures maken een succesvolle afronding dan ook vrijwel onmogelijk. Mocht je hier meer informatie over willen, neem dan contact met ons op.

Medewerking school
We weten uit ervaring dat het soms een heel gepuzzel is om naast een (fulltime) baan aan de stageverplichting te voldoen. Dit vraagt medewerking van de school waar je werkt en van leidinggevenden, zeker als er meerdere groepsleerkrachten tegelijkertijd de opleiding volgen. Het is daarom heel belangrijk dat je de medewerking van de school en leidinggevende hebt. In blok 3 is het bijvoorbeeld van groot belang dat je 50% van de 30 stagelessen in de groepen 7/8 geeft. Dit vraagt om goede planning en organisatie.

Film opname
Het is van belang dat je mag filmen op de stageschool. Voor deze opleiding wordt, voor alle drie de blokken, gevraagd om filmopnames van bepaalde (delen van) lessen te maken en (digitaal) in te leveren bij de docent. Zie ook het documentLeBO Protocol verklaring video 2019-2020 op Blackboard.

Locaties en tijden
Per blok zijn er 11, 12 of 13 contactmomenten op de woensdagmiddagen. De lestijden zijn meestal van 15.00 – 19.00 uur. De blokken worden op verschillende locaties in Groningen, Friesland en Drenthe gegeven. Een overzicht van mogelijke locaties is te vinden onder praktische informatie.

Kwaliteitstoetsing en registratie
De leergang wordt getoetst en geregistreerd door het ‘Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland’(CPION) en is opgenomen in het Register Post Initieel Stelsel Primair Onderwijs.

Cursisten die de leergang met goed gevolg hebben afgesloten, ontvangen het getuigschrift voor de brede bevoegdheid voor bewegingsonderwijs voor het primair onderwijs en worden daarnaast geregistreerd door de Stichting Post-hbo Nederland.

Doelgroep

Leerkrachten in het basisonderwijs, zonder brede bevoegdheid voor bewegingsonderwijs

Instroomniveau

Pabo-diploma of bezig met de pabo. Affiniteit met bewegingsonderwijs is gewenst. Fysiek gezond zijn.
Alle blokken zijn te volgen bij HanzePro, te starten bij blok 1. Instromen in blok 2 of 3 is mogelijk, op vertoon van deelcertificaten en beoordelingsformulieren van het voorgaande blok of via een vrijstellingsprocedure.
Met een getuigschrift van een mbo-opleiding sport & bewegen (richting LOBO) of een propedeuse van de ALO, kun je vrijstelling aanvragen voor blok 1. Neem hiervoor contact met ons op via onderwijs@org.hanze.nl.

Aanvullende toelatingsvoorwaarden
Voor de leergang bewegingsonderwijs gelden aanvullende toelatingsvoorwaarden.
Via het inschrijfformulier op deze site kun je je online aanmelden voor de opleiding. De leergang bewegingsonderwijs bestaat uit:
Blok 1, blok 2 en blok 3
In verband met de tijdelijke wettelijke bevoegdheid word je automatisch ingeschreven voor de blokken die je nog moet volgen:
Als je nog geen enkel blok hebt gehaald, dan schrijf je je in voor blok 1. We schrijven je dan automatisch ook in voor de blokken 2 en 3. Bij inschrijving wordt gevraagd naar jouw voorkeurslocatie voor blok 1. Aan het eind van blok 1 nemen we contact met je op over de voorkeurslocaties voor blok 2 en blok 3.
Indien je blok 1 al hebt gehaald, dan schrijf je je in voor blok 2. Wij schrijven je dan automatisch ook in voor blok 3. Bij inschrijving wordt gevraagd naar jouw voorkeurslocatie voor blok 2. Aan het eind van blok 2 nemen we contact met je op over de voorkeurslocatie voor blok 3.
Indien je blok 1 en 2 al hebt gehaald, dan schrijf je je in voor blok 3. Bij inschrijving wordt gevraagd naar de voorkeurslocatie voor blok 3.
Graag ontvangen we een kopie van jouw ID-bewijs of paspoort, een kopie van je pabo-diploma (indien in bezit) en een kopie van de certificaten en beoordelingsformulieren van de blokken die al succesvol zijn afgerond.

Startdata

08-09-2021 | Blok 1, Assen, Groningen, Drachten, Sneek of Leeuwarden
08-09-2021 | Blok 2, Leeuwarden, Groningen, Drachten of Sneek
08-09-2021 | Blok 3, Groningen, Drachten, Emmen, Sneek of Leeuwarden
02-02-2022 | Blok 1, Assen, Groningen, Drachten, Sneek of Leeuwarden
02-02-2022 | Blok 2, Assen, Leeuwarden, Groningen, Drachten of Sneek
02-02-2022 | Blok 3, Groningen, Drachten, Emmen, Sneek of Leeuwarden

Tijden

Elke woensdagmiddag (behalve schoolvakanties) een bijeenkomst van vier uur. De starttijden liggen tussen 14.00 en 15.00 uur. De meeste groepen starten om 15.00 uur. De blokken hebben 11, 12 of 13 bijeenkomsten.

Duur

De opleiding duurt van februari tot juni en van september tot januari.

Tijdsinvestering

200 uur per blok (7 EC's)

Kosten

€ 1075,- per blok.

Locatie

Zie startdata.

Op het inschrijfformulier kun je je voorkeurslocatie aangeven. Bij het indelen van de groepen houden we rekening met de voorkeur. Het kan zijn dat we je niet kunnen plaatsen op de locatie waar jouw voorkeur naar uitgaat. We zullen waarschijnlijk niet op alle locaties een groep starten en we zijn afhankelijk van verschillende factoren (voorkeuren, docent, lokaal etc) bij onze keuze. Mochten er te weinig deelnemers zijn op een locatie, dan behoudt HanzePro het recht de groep niet te starten en je in te delen in een groep op jouw tweede of derde voorkeurslocatie of je een andere locatie aan te bieden.

Afronding

De opleiding wordt getoetst en geregistreerd door CPION en opgenomen in het Register Post Initieel Stelsel Primair Onderwijs. Cursisten die de leergang met een voldoende hebben afgesloten, krijgen een getuigschrift voor de brede bevoegdheid voor bewegingsonderwijs en worden geregistreerd door CPION. Na het behalen van de blokken 1 en 2 ontvang je een deelcertificaat.

Vervolg of verdieping

Motorische remedial teaching

Bijzonderheden

Veel gestelde vragen

V: Kan ik studiefinanciering krijgen voor deze opleiding?
A: Nee, helaas niet. De opleiding is geen initiële of Master opleiding, maar een post-hbo-opleiding. Vandaar dat studiefinanciering niet van toepassing is.

V: Hoe zit het met de tijdelijke bevoegdheid? Wanneer mag ik nu zelfstandig gymlessen geven in groepen 3 t/m 8?
A: Zodra u actief bezig bent met de post-hbo-opleiding van de leergang Bewegingsonderwijs, heeft u een tijdelijke bevoegdheid om zelfstandig les te geven aan alle groepen.

De bevoegdheid is maximaal twee aaneengesloten schooljaren geldig.

V: Ik ben nog bezig met de PABO, kan ik nu al beginnen met de opleiding?
A: Ja, u kunt met de opleiding beginnen terwijl u nog met de pabo bezig bent. U moet wel rekening houden dat u geen tijdelijke bevoegdheid hebt om zelfstandig les te geven – u heeft hiervoor een pabo diploma nodig. Voor de stagelessen zal een bevoegd gymleraar bij uw lessen aanwezig moeten zijn. Mocht u, voor wat voor reden dan ook uw pabo diploma niet halen, dan is het diploma van de leergang bewegingsonderwijs niet geldig.

V: Heeft mijn deelcertifcaat een geldigheidsduur?
A: Nee, het deelcertificaat heeft geen geldigheidsduur.

V: Worden eigen vaardigheden ook getest?
A: Ja, deze worden in alle blokken getest. Binnen de lessen zal er tijd zijn om deze vaardigheden te oefenen.

V: Waarom worden deze getest?
A: Als vakleerkracht bewegingsonderwijs moet u een aantal basisvaardigheden beheersen en doorleefd hebben. Tevens zult uw hulpverleningsvaardigheden worden ontwikkeld – deze zijn essentieel om veilige lessen te waarborgen. Fysiek gezond zijn is verplicht.

V: Wat voor eigen vaardigheden worden getest?
A: Een aantal voorbeelden hiervan zijn: handstand, touwklimmen, hurkspong op de kast, mikken op een hoog doel, koprol, rekstok, touwtje springen, ringen. Kortom: vaardigheden die u zelf in uw lessen zult gebruiken.
Elke vaardigheid kent 3 niveaus. Per blok zult u een aantal vaardigheden op niveau 3 moeten doen, voor de andere vaardigheden geldt niveau 1 of 2. Van de aangeboden vaardigheden kunt u zelf de vaardigheden kiezen die u op niveau 3 gaat doen.

V: Kan ik blokken tegelijkertijd volgen?
A: Helaas kan dit niet. Het voorgaande blok moet afgerond zijn voordat u verder kunt met het volgende blok.

V: Ik heb een baan op een school in het speciaal basis onderwijs – kan ik binnen mijn school de stageopdrachten en stages doen?
A: Over het algemeen wel, maar dit hangt van een aantal factoren af. Het beste is om contact met HanzePro op te nemen om het te bespreken.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.