Nascholing Verpleegkundig Specialisten / Physician Assistants

Niveau
Tijdsduur
Logo van HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,8 HanzePro, Hanzehogeschool Groningen heeft een gemiddelde beoordeling van 8,8 (uit 6 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

HanzePro, Hanzehogeschool Groningen biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Assen, Groningen, Zwolle

Beschrijving

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij HanzePro, Hanzehogeschool Groningen.

Uitgebreid

Het nascholingstraject voor verpleegkundig specialisten en physician assistants is een uniek traject in het Noorden voor verpleegkundig specialisten en physician assistants die werkzaam zijn in de eerste- of tweede lijns praktijk die hun kennis rondom verschillende ziektebeelden en andere ontwikkelingen binnen het vakgebied willen opfrissen en uitbreiden. Alle lesdagen zijn geaccrediteerd bij beide beroepsverenigingen. Het lespakket stelt je in de gelegenheid om aan je jaarlijkse nascholingsvereisten te voldoen.

De nascholing is ontwikkeld door de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met specialisten uit het Martini Ziekenhuis en de Martini Academie. Ook zijn er specialisten …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij HanzePro, Hanzehogeschool Groningen.

Uitgebreid

Het nascholingstraject voor verpleegkundig specialisten en physician assistants is een uniek traject in het Noorden voor verpleegkundig specialisten en physician assistants die werkzaam zijn in de eerste- of tweede lijns praktijk die hun kennis rondom verschillende ziektebeelden en andere ontwikkelingen binnen het vakgebied willen opfrissen en uitbreiden. Alle lesdagen zijn geaccrediteerd bij beide beroepsverenigingen. Het lespakket stelt je in de gelegenheid om aan je jaarlijkse nascholingsvereisten te voldoen.

De nascholing is ontwikkeld door de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met specialisten uit het Martini Ziekenhuis en de Martini Academie. Ook zijn er specialisten van andere ziekenhuizen gevraagd om te zorgen voor top of the bill kennis. Tijdens de nascholing kan je op locatie in het Martini Ziekenhuis gebruik maken van de deskundigheid van de medisch specialisten.

Doel

Je krijgt door middel van geaccrediteerd onderwijs de mogelijkheid je professionele kennis en vaardigheden op te frissen en uit te breiden. Aan het eind van de nascholing ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan je deze toepassen bij je patiënten.

Het totale nascholing pakket bestaat uit 12 lesdagen, waarvan zes lesdagen op verdiepend vlak en zes lesdagen op verbredend vlak. Op de vrijdagen worden de verschillende lesdagen/dagdelen aangeboden. Je kan je zowel voor het gehele traject als voor bepaalde lesdagen inschrijven.

Inhoud en opbouw zes lesdagen op verdiepend vlak


Je krijgt bij deze zes lesdagen de mogelijkheid klinisch te redeneren over aandoeningen die vallen binnen een bepaalde tractus. Wat zijn de belangrijkste hypothese toetsende vragen? Welke onderdelen van het lichamelijk onderzoek zijn per definitie noodzakelijk? Wat voor aanvullend onderzoek is nodig om je diagnostisch proces te kunnen afronden en een diagnose kan stellen? Wat is de prognose? Welke behandeling dient te worden voorgesteld?
Het aanbod van deze zes lesdagen, in relatie tot een bepaalde tractus, sluit aan op jouw dagelijkse praktijk waarbij verwacht wordt dat je concrete casuïstiek mee neemt naar de scholingsdagen.

Lesdag Longklachten (geaccrediteerd)

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld: dyspneu; luchtweginfectie en hoesten.
Op interactieve wijze zal er in de ochtend aandacht besteed worden aan bovenstaande onderwerpen.
Er zal stilgestaan worden bij de wijze waarop je:

 • Pulmonale symptomen en klachten in anamnese en fysisch diagnostisch onderzoek kunt integreren;
 • Pulmonale klachten kunt plaatsen in het kader van pulmonale dan wel extrapulmonale pathologie;
 • Een differentiaal diagnostisch plan kunnen opstellen voor de patiënt met pulmonale klachten.


Het tweede deel van de dag zal een vervolg zijn op het uiteengezette theoretische kader van de ochtend op basis van door de jou ingebrachte praktijkcasuïstiek. Je zal onder begeleiding in groepjes oefenen met klinisch redeneren en lichamelijk onderzoek.

Lesdag Cardiologische klachten (geaccrediteerd)

In de ochtend staat de anatomie en fysiologie van het hart centraal. Vervolgens worden de oorzaak en gevolgen en de behandeling van coronarialijden behandeld. In de middag passeert het onderwerp atriumfibrilleren de revue. De diverse oorzaken van atriumfibrilleren, de pathofysiologische gevolgen hiervan en de verschillende huidige behandelingen worden met je doorgenomen. Vervolgens zal er aan de hand van de behandelde stof een aantal casussen worden behandeld ter afsluiting van de dag.

Lesdag Buikklachten (geaccrediteerd)

De lesdag buikklachten is verdeeld in een ochtenddeel en een middagdeel. Op de ochtend wordt de chirurgische buik behandeld en op de middag de chronische buik.

Acute Buik en Ileus

Op interactieve wijze zal er in de ochtend aandacht besteed worden aan acute buik en Ileus.
Wat zijn de belangrijkste hypothese toetsende vragen? Welke onderdelen van het lichamelijk onderzoek zijn per definitie noodzakelijk? Wat voor aanvullend onderzoek is nodig om je diagnostisch proces te kunnen afronden en een diagnose kan stellen? Wat is de prognose? Welke behandeling en/of farmaco dient te worden voorgesteld?

Chronische buikklachten/prikkelbare darm/maagklachten

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld: chronische buikklachten/prikkelbare darm/maagklachten; nier insufficiëntie en nierfuncties. Op interactieve wijze zal er deze middag aandacht besteed worden aan bovenstaande onderwerpen door je:

 • kennis en inzicht te geven in de etiologie, pathogenese, pathofysiologie, klinische presentaties, diagnostiek, behandeling, beloop en prognose van gastro-oesophageale refluxziekte, inclusief Barrett oesophagus;
 • kennis en inzicht te geven in de etiologie, pathogenese, pathofysiologie, klinische presentaties, diagnostiek, behandeling, beloop en prognose van ulcus pepticum;
 • kennis en inzicht te geven in de etiologie, pathogenese, pathofysiologie, klinische presentaties, diagnostiek, behandeling, beloop en prognose van functionele dyspepsie;
 • kennis en inzicht te geven in de etiologie, pathogenese, pathofysiologie, klinische presentaties, diagnostiek, behandeling, beloop en prognose van het prikkelbaredarmsyndroom.

Het tweede deel van de middag zal een vervolg zijn op het uiteengezette theoretische kader van de middag op basis van de door jou ingebrachte praktijkcasuïstiek. Je zal onder begeleiding in groepen oefenen met klinisch redeneren en lichamelijk onderzoek.

Lesdag Urologische klachten (geaccrediteerd)

De volgende onderwerpen zullen op deze dag besproken worden: BPH; OAB; stress- en urge-incontinentie en acute urologie.

Op interactieve wijze zal er in de ochtend aandacht besteed worden aan bovenstaande onderwerpen. Wat zijn de belangrijkste hypothese toetsende vragen? Welke onderdelen van het lichamelijk onderzoek zijn per definitie noodzakelijk? Wat voor aanvullend onderzoek is nodig om je diagnostisch proces te kunnen afronden en een diagnose kan stellen? Wat is de prognose? Welke behandeling en/of farmaco dient te worden voorgesteld?

Lesdag Klachten van het bewegingsapparaat(geaccrediteerd)

Op interactieve wijze zullen in de ochtend de volgende onderwerpen worden behandeld: artrose; fracturenleer; lichamelijk onderzoek bovenste- en onderste extremiteiten. Wat zijn de belangrijkste hypothese toetsende vragen? Welke onderdelen van het lichamelijk onderzoek zijn per definitie noodzakelijk? Wat voor aanvullend onderzoek is nodig om je diagnostisch proces te kunnen afronden en een diagnose te stellen? Wat is de prognose? Welke behandeling en/of farmaco dient te worden voorgesteld?
Het tweede deel van dit dagdeel zal een vervolg zijn op het uiteengezette theoretische kader op basis van de door jou ingebrachte praktijkcasuïstiek. Je zal onder begeleiding in groepjes oefenen met klinisch redeneren en lichamelijk onderzoek.

Dagdeel Psychiatrische klachten: Delier en Depressie (geaccrediteerd)

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld: delier en depressie; juridische aspecten in de zorg en probleemgedrag patiënten. In het tijdig herkennen van signalen die wijzen op een delier of een depressie en hier op participeren, ligt een belangrijke taak bij jou. Binnen dit dagdeel zal specifiek ingegaan worden op het voorkomen en of vroegtijdig signaleren van een delier. Waar kan je een delier en depressie aan herkennen? Wat voor aanvullend onderzoek is nodig om je diagnostisch proces te kunnen afronden en een diagnose te stellen en mogelijk adequaat door te verwijzen? Daarnaast wordt er gewerkt met door jou ingebrachte casuïstiek. Wat is pluis-niet pluis staat daarbinnen centraal.

Dagdeel Neurologische klachten (geaccrediteerd)

Hoofdpijn en duizeligheid staan binnen dit dagdeel centraal.
Op interactieve wijze zal er in de ochtend aandacht besteed worden aan deze onderwerpen. Wat zijn de belangrijkste hypothese toetsende vragen? Welke onderdelen van het lichamelijk onderzoek zijn per definitie noodzakelijk? Wat voor aanvullend onderzoek is nodig om je diagnostisch proces te kunnen afronden en een diagnose kan stellen? Wat is de prognose? Welke behandeling en/of farmaco dient te worden voorgesteld?

Vervolg inhoud en opbouw zes lesdagen op verbredend vlak

Naast de boven omschreven verdiepende thema's krijg je de mogelijkheid om je binnen jouw vakgebied te verbreden. De onderwerpen zijn divers en zijn samengesteld vanuit de wensen van alumni.

Lesdag Ouderen geneeskunde (geaccrediteerd)

Na de algemene inleiding in de Gerontologie, waarbij stilgestaan wordt bij veroudering in zijn algemeenheid, veroudering van orgaansystemen, maatschappelijke context van het ouder worden, mogelijke kwetsbaarheden en de Geriatric Giants, wordt verdere verdieping aangebracht op het thema ouderen geneeskunde.
Zo krijg je uitleg over de werkwijze Comprehensive Geriatric assessment (CGA), staat polyfarmacie centraal in relatie tot STOPP- en START-criteria en staat de middag in het teken van veranderingen binnen de cognitieve functies en de relatie met de 3D’s (Dementie/Depressie/Delier)

Dagdeel Hartfalen (geaccrediteerd)

Tijdens dit dagdeel wordt de aandoening hartfalen behandeld. De verschillende vormen van hartfalen ( systolische –diastolisch, high output –low output ) en de behandeling anno 2017 komen aan de orde. Ook de meest voorkomende oorzaken van hartfalen: coronarialijden, hypertensie, cardiomyopathie en klepgebreken worden behandeld.

Dagdeel Traumatologie (geaccrediteerd)

Tijdens dit dagdeel worden de belangrijkste aspecten met betrekking tot traumazorg behandeld:

 • In vogelvlucht de organisatie van traumazorg in Nederland;
 • De meest voorkomende enkelvoudige trauma’s aan heup, pols en enkel. Je wordt meegenomen in het diagnostisch proces;
 • Het proces en de feitelijke stappen bij het gipsen;
 • Aan de hand van ATLS (Advanced Trauma Life Support) wordt een casus met je doorlopen.

Lesdag Journal club (geaccrediteerd)

Binnen jouw initiële master opleiding heeft EBP een belangrijke rol gespeeld. Ook in jouw dagelijkse beroepspraktijk maak je gebruik van deze vaardigheden. Tijdens deze lesdag wordt jouw bestaande kennis en vaardigheden als uitgangspunt genomen om verdieping aan te brengen. Jij bepaalt het topic, wij zorgen voor de begeleiding vanuit wetenschappelijk perspectief.
Zo ga je:

 • Praktijkvariatie en klinische onzekerheden herkennen;
 • PICO-vraagstellingen maken;
 • Zoeken naar wetenschappelijke publicaties en richtlijnen in databases;
 • Wetenschappelijke artikelen en richtlijnen kritisch beoordelen onder begeleiding van een EBP-expert,
 • Richtlijnen toepassen in de dagelijkse klinische praktijk;
 • Critically appraised topics schrijven onder begeleiding van een EBP-expert

Lesdag Pijngeneeskunde (geaccrediteerd)

Pijn is een belangrijke prestatie-indicator waarover ziekenhuizen verantwoording moeten afleggen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het gebruik van (sterke) pijnstillers staat in de belangstelling vanwege (vermeend) ruim voorschrijfgedrag door artsen.

Er zal aandacht worden besteed aan de anatomie en fysiologie van pijn. Hoe werkt het pijn systeem vanuit biologisch perspectief; op welke manier worden de biologische inzichten ingezet in de pijngeneeskunde: diagnostiek van pijn en pijnbehandeling middels invasieve technieken en farmaca; toelichting op pijnprotocollen en richtlijnen; korte toelichting op geavanceerde technieken (neurostimulatie); wanneer te verwijzen naar een centrum voor pijnbehandeling?

Verder zal worden ingegaan op de -andere- factoren die van invloed zijn op pijn en pijnbeleving. Aandacht, gedachten, gevoelens en gedrag; op welke manieren spelen deze factoren een rol bij de instandhouding van pijn; op welke manieren kunnen zij beïnvloed worden ter vermindering van pijn; wat zijn belemmerende factoren bij de behandeling van pijn. Er is ruime gelegenheid ingebrachte casuïstiek te bespreken.

Aan het einde van de dag heb je meer kennis over de verschillende aspecten van (chronische) pijn en kan je deze inzichten inzetten in de dagelijkse praktijk, met als motto: ‘minder pijn met minder middelen’.

Dagdeel Algemeen Psychiatrische problematiek (geaccrediteerd)

De algemene gezondheidszorg is over het algemeen niet toegerust om patiënten met psychiatrisch problematiek optimaal te begeleiden. Aan de ene kant ontbreekt de nodige kennis over psychiatrische stoornissen, aan de andere kant zijn zorgorganisaties niet altijd ingericht op deze categorie patiënten.
Tijdens dit dagdeel worden psychotische stoornissen, angst, depressie, persoonlijkheidsstoornissen en autisme kort en krachtig besproken. Hierbij zullen handvatten aangereikt worden hoe hier zo optimaal mogelijk mee om te gaan op een somatische afdeling. Daarnaast komt de benadering van patiënten met een verslaving aan de orde.

Dagdeel SOLK (geaccrediteerd)

De gezondheidszorg is de afgelopen jaren de problemen van patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) steeds beter gaan onderkennen. Tijdens dit dagdeel wordt uitgebreid ingegaan op de definitie, verklaringen, behandeling en diagnostiek.
Wat zijn Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en welke beelden horen daarbij? Wat is het verschil met somatisatie, ongedifferentieerde somatoforme stoornis, pijnstoornis, conversie, gestoorde lichaamsbeleving, fibromyalgie en hypochondrie. Daarnaast is er aandacht voor de diagnostiek, behandeling en de ernst van SOLK, gebaseerd op exploratie van vijf klachtdimensies.
Diverse verklaringsmodellen, zoals het model van Engel, draagklacht-draaglast-model, stress model, perceptueel-cognitieve invalshoek en neurobiologische modellen worden geïntroduceerd.
De NHG standaard voor huisartsen en de Multidisciplinaire Richtlijn Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten komen aan bod.


Lesdag KNO (geaccrediteerd)

Problematiek op bovenste luchtweg gebied (keel, neus en oren) neemt in de huisartsenpraktijk een aanzienlijk deel (30-40%) van de zorg in en ook andere zorgbeoefenaars worden veel geconfronteerd met klachten op dit vlak. Daarentegen is de scholing op keel-, neus- en oorgebied summier, waardoor in de praktijk veelal een lacune merkbaar is bij professioneel handelen. Met de nascholing wordt beoogd verbetering te brengen in deze behoefte aan kennis en vaardigheden.
Tijdens de nascholing zal met informatie over de anatomie en fysiologie de kennis worden opgefrist of verrijkt op voorgaande gebieden en zal a.d.h.v. voorbeelden de afwijking van normaal worden gedemonstreerd.

Doelgroep

Afgestudeerde Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants.

Instroomniveau

Professionals met een afgeronde opleiding MANP/VS of MPA werkzaam als zodanig. En met een BIG registratie.

Startdata

11-09-2020 | Chirurgische en interne buikklachten | VOL
09-10-2020 | Neurologische klachten (dagdeel ochtend) | VOL
09-10-2020 | Psychiatrische klachten (dagdeel middag) | VOL
13-11-2020 | Klachten aan het bewegingsapparaat | VOL
11-12-2020 | Longklachten | VOL
15-01-2021 | Cardiologische klachten | Nog enkele plekken vrij
12-02-2021 | Urologische klachten | Nog enkele plekken vrij

Overige data

12 maart 2021 | Ouderen geneeskunde
16 april 2021 | Pijngeneeskunde
21 mei 2021 | Journal club
18 juni 2021 | Hartfalen (dagdeel ochtend)
18 juni 2021 | Traumatologie (dagdeel middag)
10 september 2021 | Psychiatrische problematiek (dagdeel ochtend) (psychotische stoornissen, angst, persoonlijkheidsstoornissen en autisme)
10 september 2021 | Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten (dagdeel middag)
15 oktober 2021 | KNO

Duur

Totaal 12 dagen/dagdelen. Lesdagen zijn op vrijdag. Het totale trainingstraject kan modulair gevolgd worden. Voor beide 6 daagse trajecten geldt dat u zich ook voor het geheel kunt inschrijven.

Kosten

€ 1.590,- voor het eerste of tweede zes daagse programma.€ 265,- voor één dag of € 135,- per dagdeel.

Belastingdienst en studiekosten (zie website HanzePro)

Locatie

De Martini Academie Groningen. Andere locaties mogelijk

Aantal deelnemers

Maximaal 9 deelnemers per lesdag(deel).

Afronding

Na afronding ontvangt u een certificaat van HanzePro

Bijzonderheden

Accreditatie

Beide zesdaagse trajecten zijn voor de Verpleegkundig Specialisten geaccrediteerd bij de V&VN VS voor 72 punten (6 punten per volledige lesdag) en voor de Physician Assistants bij NAPA voor 6 A punten per lesdag.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.