Nascholing Verpleegkundig Specialisten / Physician Assistants

Niveau
Tijdsduur
Logo van HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,8 HanzePro, Hanzehogeschool Groningen heeft een gemiddelde beoordeling van 8,8 (uit 6 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

HanzePro, Hanzehogeschool Groningen biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Assen, Groningen, Zwolle

Beschrijving

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven.

Uitgebreid

Het nascholingstraject voor verpleegkundig specialisten en Physician Assistants is een uniek traject in het Noorden voor verpleegkundig specialisten en Physician Assistants die werkzaam zijn in de eerste- of tweede lijns praktijk die hun kennis rondom verschillende ziektebeelden en andere ontwikkelingen binnen het vakgebied willen opfrissen en uitbreiden. Momenteel loopt een aanvraag voor het accrediteren van een deel van het nascholingstraject voor beide beroepsgroepen. Waar de lesdagen reeds geaccrediteerd zijn staat dit beschreven. Het lespakket stelt u in de gelegenheid om aan uw jaarlijkse accreditatie vereisten te voldoen.

De nascholing is ontwikkeld door de Hanzehogeschoo…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven.

Uitgebreid

Het nascholingstraject voor verpleegkundig specialisten en Physician Assistants is een uniek traject in het Noorden voor verpleegkundig specialisten en Physician Assistants die werkzaam zijn in de eerste- of tweede lijns praktijk die hun kennis rondom verschillende ziektebeelden en andere ontwikkelingen binnen het vakgebied willen opfrissen en uitbreiden. Momenteel loopt een aanvraag voor het accrediteren van een deel van het nascholingstraject voor beide beroepsgroepen. Waar de lesdagen reeds geaccrediteerd zijn staat dit beschreven. Het lespakket stelt u in de gelegenheid om aan uw jaarlijkse accreditatie vereisten te voldoen.

De nascholing is ontwikkeld door de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met specialisten uit het Martini Ziekenhuis en de Martini Academie. Ook zijn er specialisten van andere ziekenhuizen gevraagd om te zorgen voor top of the bill kennis. Tijdens de nascholing kunt u op locatie in het Martini Ziekenhuis gebruik maken van de deskundigheid van de medisch specialisten.

Doel

U krijgt door middel van geaccrediteerd onderwijs de mogelijkheid uw professionele kennis en vaardigheden op te frissen en uit te breiden. Aan het eind van de nascholing bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt u deze toepassen bij uw patiënten.

Inhoud en opbouw

Het totale nascholing pakket bestaat uit 12 dagen. Op de vrijdagen worden de verschillende lesdagen/dagdelen aangeboden.
U krijgt bij zes lesdagen de mogelijkheid klinisch te redeneren over aandoeningen die vallen binnen een bepaalde tractus. Wat zijn de belangrijkste hypothese toetsende vragen? Welke onderdelen van het lichamelijk onderzoek zijn per definitie noodzakelijk? Wat voor aanvullend onderzoek is nodig om uw diagnostisch proces te kunnen afronden en u een diagnose kunt stellen? Wat is de prognose? Welke behandeling dient te worden voorgesteld?
Het aanbod van de zes lesdagen, in relatie tot een bepaalde tractus, sluit aan op uw dagelijkse praktijk waarbij verwacht wordt dat u concrete casuïstiek mee neemt naar de scholingsdagen. U kunt zich zowel voor het gehele traject als voor bepaalde lesdagen inschrijven.

In grote lijnen zijn deze zes lesdagen als volgt opgebouwd:

Lesdag Longklachten (geaccrediteerd)

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld: dyspneu; luchtweginfectie en hoesten.
Op interactieve wijze zal er in de ochtend aandacht besteed worden aan bovenstaande onderwerpen.
Er zal stilgestaan worden bij de wijze waarop u:

 • Pulmonale symptomen en klachten in anamnese en fysisch diagnostisch onderzoek kunt integreren;
 • Pulmonale klachten kunt n plaatsen in het kader van pulmonale dan wel extrapulmonale pathologie;
 • Een differentiaal diagnostisch plan kunnen opstellen voor de patiënt met pulmonale klachten.


Het tweede deel van de dag zal een vervolg zijn op het uiteengezette theoretische kader van de ochtend op basis van door de u ingebrachte praktijkcasuïstiek. U zal onder begeleiding in groepjes oefenen met klinisch redeneren en lichamelijk onderzoek.

Lesdag Cardiologische klachten (geaccrediteerd)

In de ochtend staat de anatomie en fysiologie van het hart centraal. Vervolgens worden de oorzaak en gevolgen en de behandeling van coronarialijden behandeld. In de middag passeert het onderwerp atriumfibrilleren de revue. De diverse oorzaken van atriumfibrilleren, de pathofysiologische gevolgen hiervan en de verschillende huidige behandelingen worden met u doorgenomen. Vervolgens zal er aan de hand van de behandelde stof een aantal casussen worden behandeld ter afsluiting van de dag. Er zal geoefend worden met het uitvoeren van lichamelijk onderzoek ten aanzien van: ausculteren van het hart.


Lesdag Buikklachten (geaccrediteerd)

De lesdag buikklachten is verdeeld in een ochtenddeel en een middagdeel. Op de ochtend wordt de chirurgische buik behandeld en op de middag de chronische buik.

Acute Buik en Ileus

Op interactieve wijze zal er in de ochtend aandacht besteed worden aan acute buik en Ileus.
Wat zijn de belangrijkste hypothese toetsende vragen? Welke onderdelen van het lichamelijk onderzoek zijn per definitie noodzakelijk? Wat voor aanvullend onderzoek is nodig om uw diagnostisch proces te kunnen afronden en een diagnose te kunt stellen? Wat is de prognose? Welke behandeling en/of farmaco dient te worden voorgesteld?

Chronische buikklachten/prikkelbare darm/maagklachten

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld: chronische buikklachten/prikkelbare darm/maagklachten; nier insufficiëntie en nierfuncties. Op interactieve wijze zal er deze middag aandacht besteed worden aan bovenstaande onderwerpen door u:

 • kennis en inzicht te geven in de etiologie, pathogenese, pathofysiologie, klinische presentaties,
 • diagnostiek, behandeling, beloop en prognose van gastro-oesophageale refluxziekte, inclusief Barrett
 • oesophagus;
 • kennis en inzicht te geven in de etiologie, pathogenese, pathofysiologie, klinische presentaties,diagnostiek, behandeling, beloop en prognose van ulcus pepticum;
 • kennis en inzicht te geven in de etiologie, pathogenese, pathofysiologie, klinische presentaties,diagnostiek, behandeling, beloop en prognose van functionele dyspepsie;
 • kennis en inzicht te geven in de etiologie, pathogenese, pathofysiologie, klinische presentaties,diagnostiek, behandeling, beloop en prognose van het prikkelbaredarmsyndroom.


Het tweede deel van de middag zal een vervolg zijn op het uiteengezette theoretische kader van de middag op basis van de door u ingebrachte praktijkcasuïstiek. U zal onder begeleiding in groepen oefenen met klinisch redeneren en lichamelijk onderzoek.

Lesdag Urologische klachten(geaccrediteerd)

De volgende onderwerpen zullen op deze dag besproken worden: BPH; OAB; stress- en urge-incontinentie en acute urologie.

Op interactieve wijze zal er in de ochtend aandacht besteed worden aan bovenstaande onderwerpen. Wat zijn de belangrijkste hypothese toetsende vragen? Welke onderdelen van het lichamelijk onderzoek zijn per definitie noodzakelijk? Wat voor aanvullend onderzoek is nodig om uw diagnostisch proces te kunnen afronden
en een diagnose te kunt stellen? Wat is de prognose? Welke behandeling en/of farmaco dient te worden voorgesteld?

Lesdag Klachten van het bewegingsapparaat(geaccrediteerd)

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld: artrose; fracturenleer; lichamelijk onderzoek bovenste- en onderste extremiteiten. Op interactieve wijze zal er in de ochtend aandacht besteed worden aan bovenstaande onderwerpen. Wat zijn de belangrijkste hypothese toetsende vragen? Welke onderdelen van het lichamelijk onderzoek zijn per definitie noodzakelijk? Wat voor aanvullend onderzoek is nodig om uw diagnostisch proces te kunnen
afronden en een diagnose te kunt stellen? Wat is de prognose? Welke behandeling en/of farmaco dient te worden voorgesteld?
Het tweede deel van dit dagdeel zal een vervolg zijn op het uiteengezette theoretische kader op basis van de door u ingebrachte praktijkcasuïstiek. U zal onder begeleiding in groepjes oefenen met klinisch redeneren en lichamelijk onderzoek.


Dagdeel Psychiatrische klachten: Delier en Depressie (geaccrediteerd)

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld: delier en depressie; juridische aspecten in de zorg en probleemgedrag patiënten. In het tijdig herkennen van signalen die wijzen op een delier of een depressie en hier op participeren, ligt een belangrijke taak u. Binnen dit dagdeel zal specifiek ingegaan worden op het voorkomen en of vroegtijdig signaleren van een delier. Waar kunt u een delier en depressie aan herkennen? Wat voor aanvullend onderzoek is nodig om uw diagnostisch proces te kunnen afronden en een diagnose te kunnen
stellen en mogelijk adequaat door te verwijzen? Daarnaast wordt er gewerkt met door u ingebrachte casuïstiek. Wat is pluis-niet pluis staat daarbinnen centraal.

Dagdeel Neurologische klachten(geaccrediteerd) Hoofdpijn en duizeligheid staan binnen dit dagdeel centraal.
Op interactieve wijze zal er in de ochtend aandacht besteed worden aan deze onderwerpen. Wat zijn de belangrijkste hypothese toetsende vragen? Welke onderdelen van het lichamelijk onderzoek zijn per definitie noodzakelijk? Wat voor aanvullend onderzoek is nodig om uw diagnostisch proces te kunnen afronden en een diagnose te kunt stellen? Wat is de prognose? Welke behandeling en/of farmaco dient te worden voorgesteld?

Vervolg inhoud en opbouw

Bij zes dagen krijgt u de mogelijkheid om u binnen uw vakgebied te verbreden. De onderwerpen zijn divers en zijn samengesteld vanuit de wensen van alumni.

Lesdag Ouderen geneeskunde (accreditatie loopt)

Na de Algemene inleiding in de Gerontologie, waarbij stilgestaan wordt bij veroudering in zijn algemeenheid, veroudering van orgaansystemen, maatschappelijke context van het ouder worden, mogelijke kwetsbaarheden en de Geriatric Giants, wordt verdere verdieping aangebracht op het thema ouderen geneeskunde.
Zo krijgt u uitleg over de werkwijze Comprehensive Geriatric assessment (CGA), staat polyfarmacie centraal in relatie tot STOPP- en START-criteria en staat de middag in het teken van veranderingen binnen de cognitieve functies en de relatie met de 3D’s (Dementie/Depressie/Delier)

Dagdeel Hartfalen (accreditatie wordt aangevraagd)

Tijdens dit dagdeel wordt de aandoening hartfalen behandeld.
De verschillende vormen van hartfalen ( systolische –diastolisch, high output –low output ) en de behandeling anno 2017 komen aan de orde.
Ook de meest voorkomende oorzaken van hartfalen: coronarialijden, hypertensie, cardiomyopathieen en klepgebreken worden behandeld.
Dagdeel Traumatologie (accreditatie wordt aangevraagd)

Tijdens dit dagdeel worden de belangrijkste aspecten met betrekking tot traumazorg behandeld:

 • In vogelvlucht de organisatie van traumazorg in Nederland;
 • De meest voorkomende enkelvoudige trauma’s aan heup, pols en enkel. U wordt meegenomen in het diagnostisch proces;
 • Het proces en de feitelijke stappen bij het gipsen;
 • Aan de hand van ATLS (Advanced Trauma Life Support) wordt een casus met u doorlopen.

Lesdag Journal club (accreditatie wordt aangevraagd)

Binnen uw initiële master opleiding heeft EBP een belangrijke rol gespeeld. Ook in uw dagelijkse beroepspraktijk maakt u gebruik van deze vaardigheden. Tijdens deze lesdag wordt uw bestaande kennis en vaardigheden als uitgangspunt genomen om verdieping aan te brengen. U bepaalt het topic, wij zorgen voor de begeleiding vanuit wetenschappelijk perspectief.
Zo gaat u:

 • Praktijkvariatie en klinische onzekerheden herkennen;
 • PICO-vraagstellingen maken;
 • Zoeken naar wetenschappelijke publicaties en richtlijnen in databases;
 • Wetenschappelijke artikelen en richtlijnen kritisch beoordelen onder begeleiding van een EBP-expert,
 • Richtlijnen toepassen in de dagelijkse klinische praktijk;
 • Critically appraised topics schrijven onder begeleiding van een EBP-expert

Lesdag Pijngeneeskunde (accreditatie wordt aangevraagd)

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Dagdeel Algemeen Psychiatrische problematiek (accreditatie wordt aangevraagd)

De algemene gezondheidszorg is over het algemeen niet toegerust om patiënten met psychiatrisch problematiek optimaal te begeleiden. Aan de ene kant ontbreekt de nodige kennis over psychiatrische stoornissen, aan de andere kant zijn zorgorganisaties niet altijd ingericht op deze categorie patiënten.
Tijdens dit dagdeel worden psychotische stoornissen, angst, depressie, persoonlijkheidsstoornissen en autisme kort en krachtig besproken. Hierbij zullen handvatten aangereikt worden hoe hier zo optimaal mogelijk mee om te gaan op een somatische afdeling. Daarnaast komt de benadering van patiënten met een verslaving aan de orde.

Dagdeel SOLK (accreditatie wordt aangevraagd)

De gezondheidszorg is de afgelopen jaren de problemen van patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) steeds beter gaan onderkennen. Tijdens dit dagdeel wordt uitgebreid ingegaan op de definitie, verklaringen, behandeling en diagnostiek.
Wat zijn Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en welke beelden horen daarbij? Wat is het verschil met somatisatie, ongedifferentieerde somatoforme stoornis, pijnstoornis, conversie, gestoorde lichaamsbeleving, fibromyalgie en hypochondrie. Daarnaast is er aandacht voor de diagnostiek, behandeling en de ernst van SOLK, gebaseerd op exploratie van vijf klachtdimensies.
Diverse verklaringsmodellen, zoals het model van Engel, draagklacht-draaglast-model, stress model, perceptueel-cognitieve invalshoek en neurobiologische modellen worden geïntroduceerd.
De NHG standaard voor huisartsen en de Multidisciplinaire Richtlijn Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten komen aan bod.


Lesdag KNO (accreditatie wordt aangevraagd)

Problematiek op bovenste luchtweg gebied (keel, neus en oren) neemt in de huisartsenpraktijk een aanzienlijk deel (30-40%) van de zorg in en ook andere zorgbeoefenaars worden veel geconfronteerd met klachten op dit vlak. Daarentegen is de scholing op keel-, neus- en oorgebied summier, waardoor in de praktijk veelal een lacune merkbaar is bij professioneel handelen. Met de nascholing wordt beoogd verbetering te brengen in deze behoefte aan kennis en vaardigheden.
Tijdens de nascholing zal met informatie over de anatomie en fysiologie de kennis worden opgefrist of verrijkt op voorgaande gebieden en zal a.d.h.v. voorbeelden de afwijking van normaal worden gedemonstreerd.


Doelgroep

Afgestudeerde Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants.

Instroomniveau

Professionals met een afgeronde opleiding MANP/VS of MPA werkzaam als zodanig. En met een BIG registratie.

Startdata

12-01-2018 | Chirurgische en interne buikklachten 09-02-2018 | Neurologische klachten en psychiatrische klachten09-03-2018 | Klachten aan het bewegingsapparaat06-04-2018 | Longklachten 01-06-2018 | Cardiologische klachten 29-06-2018 | Urologische en gynaecologische klachten

Overigedata

Het is nog mogelijk om voor de lesdagen van 1 juni en 29 juni 2018 in te schrijven. In maart aanstaande gaat het traject opnieuw van start. Data volgen binnenkort.14-09-2018 | Ouderen geneeskunde 12-10-2018 | Hartfalen (dagdeel ochtend) 12-10-2018 | Traumatologie (dagdeel middag) 16-11-2018 | Journal club 14-12-2018 | Pijngeneeskunde18-01-2019 | Psychiatrische problematiek (dagdeel ochtend) (psychotische stoornissen, angst, persoonlijkheidsstoornissen en autisme) 18-01-2019 | Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten (dagdeel middag) 08-02-2019 | KNO

Duur

Totaal 12 dagen/dagdelen. Lesdagen zijn op vrijdag. Het totale trainingstraject kan modulair gevolgd worden. Voor beide 6 daagse trajecten geldt dat u zich ook voor het geheel kunt inschrijven.

Prijs

€ 1.590,- voor het eerste of tweede zes daagse programma.€ 265,- voor één dag of € 135,- per dagdeel.Belastingdienst en studiekosten

Locatie

De Martini Academie Groningen. Andere locaties mogelijk

Aantaldeelnemers

Minimaal 10 en maximaal 18 deelnemers per lesdag.

Afronding

Na afronding ontvangt u een certificaat van Hanzehogeschool Groningen, Professionals en Bedrijven

Bijzonderheden

AccreditatieHet eerste zesdaagse traject is voor de verpleegkundig specialisten geaccrediteerd bij de V&VN voor 36 punten (6 punten per volledige lesdag). Voor de Physician Assistants heeft de accrediterende vereniging NAPA 6 A punten per lesdag toegekend met een maximum van 36 A punten per aaneengesloten traject.Voor het tweede zesdaagse traject wordt bij beide verenigingen hetzelfde aantal accreditatiepunten aangevraagd.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met HanzePro, Hanzehogeschool Groningen, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.