Schaduwkanten van ouderschap

Tijdsduur

Schaduwkanten van ouderschap

HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
Logo van HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,8 HanzePro, Hanzehogeschool Groningen heeft een gemiddelde beoordeling van 8,8 (uit 6 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

HanzePro, Hanzehogeschool Groningen biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Assen, Groningen, Zwolle

Beschrijving

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij HanzePro, Hanzehogeschool Groningen.

Uitgebreid

De training is ontwikkeld in samenwerking met VONK-leernetwerk Veilig opgroeien (Samenwerking van de kenniswerkplaats C4Youth & het Lectoraat Integrale aanpak kindermishandeling) en de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland.

Waarom deze training?

Signaleren

Dat ouderschap niet altijd makkelijk is, weten alle ouders. Toch blijkt er een groot taboe te liggen op het bespreken van deze ‘schaduwkanten van ouderschap’. Het preventief bevragen van ouders over hun ouderschap is niet vanzelfsprekend en een ingang is niet altijd makkelijk te vinden. Vaak wachten we tot er signalen over onveiligheid zijn. En áls die signalen er zijn, is het haast nog moeilijker om die signalen bespreekbaar te …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Kinderopvang, Pedagogiek, Kindermishandeling, Kinderdagverblijf en Ontwikkeling van Kinderen.

Competenties zijn een samenspel tussen vaardigheden en kennis. Voor het vergroten van uw competenties kunt u terecht bij HanzePro, Hanzehogeschool Groningen.

Uitgebreid

De training is ontwikkeld in samenwerking met VONK-leernetwerk Veilig opgroeien (Samenwerking van de kenniswerkplaats C4Youth & het Lectoraat Integrale aanpak kindermishandeling) en de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland.

Waarom deze training?

Signaleren

Dat ouderschap niet altijd makkelijk is, weten alle ouders. Toch blijkt er een groot taboe te liggen op het bespreken van deze ‘schaduwkanten van ouderschap’. Het preventief bevragen van ouders over hun ouderschap is niet vanzelfsprekend en een ingang is niet altijd makkelijk te vinden. Vaak wachten we tot er signalen over onveiligheid zijn. En áls die signalen er zijn, is het haast nog moeilijker om die signalen bespreekbaar te maken. Hoe doe je dat zonder de ouder te kwetsen, boos te maken of kwijt te raken? En hoe pakt de aandacht voor ouderschap positief uit voor de kinderen en/of jongeren in het gezin? Hiertoe moet je zowel engageren als positioneren. Hoe kom je te weten of gesprekken met jou of jouw interventies en die van andere betrokken professionals een goede uitwerking hebben gehad? En wat kun je daarvan leren? 

Ouderschap

Om met ouders en jeugdigen in gesprek te gaan is het belangrijk om kennis te hebben over ouderschap om zo ouders te kunnen helpen bij het (her)vinden van hun kracht. De ouderschapstheorie van Alice van der Pas biedt hiervoor mooie uitgangspunten. Van der Pas gaat uit van de drie aannames: dat alle ouders het beste voor hun kind willen, dat ouderschap kwetsbaar is (omgeven door schuld en schaamte bij falen) en dat ouders eigenaar van de situatie zijn (eindverantwoordelijk). Daarnaast zijn er vier buffers die ouderschap beschermen: de solidaire gemeenschap, een sociaal netwerk/en een goede taakverdeling, in staat zijn tot reflectie op het eigen handelen en het opdoen van en kunnen voortbouwen op ‘goede ouderervaringen’; Andersom werkt het zo dat als er iets misgaat op één of meer van deze buffers, ouders regie verliezen en er schaduwkanten naar voren kunnen treden. Het bufferdenken biedt een mooie ingang om laagdrempelig en preventief in gesprek te gaan, terwijl het tegelijkertijd houvast geeft voor signaleren van zorgen. Het komt vaak voor dat je behalve met ouders, ook met de kinderen of jongeren uit het gezin in gesprek wilt.

Voor gespreksvoering met kinderen zal er gebruik gemaakt worden van Kids’ Skills en voor gesprekvoering met jongeren biedt de training  (de beginselen van) ‘Mission possible’. Professionals worden daarmee tevens getraind in het ‘leren signaleren’ om zo vroegtijdig (nieuwe) ontwikkelingsbedreigingen te voorkomen. De nieuwe meldcode Huiselijk Geweld wordt hierin meegenomen.

Reflectie

Reflecteren op je eigen handelen is een belangrijke pijler van professionaliteit. Daarnaast is integraal werken in en samen met een gezin van groot belang. Hiervoor werk je als professional veel samen met andere professionals. Om te leren van wat wel en wat niet werkt in de ondersteuning van gezinnen is het goed samen met het gezin en andere betrokken hulpverleners op een systematische manier te reflecteren op de geboden ondersteuning. De dialoogtafelmethodiek is een uitstekend hulpmiddel voor dit reflectie- en evaluatieproces. Je krijgt inzicht in de manier waarop zowel jeugdige en gezin als andere betrokken hulpverleners de geboden ondersteuning ervaren: wat gaat goed (succesfactoren), waarom stagneert de hulp (knelpunten) en wat is nodig om de kwaliteit en het proces van zorgverlening te verbeteren en echt het verschil te maken voor jeugdigen en gezinnen. Door het verhaal van jeugdige en gezin centraal te stellen, worden zij meer in hun eigen kracht gezet. Het reflectie- en leervermogen van betrokken professionals wordt versterkt. Er wordt nagedacht over concrete verbeteracties en praktische oplossingen gericht op meer integrale zorg en betere samenwerking met en rondom jeugdigen en gezinnen. Gezamenlijk wordt gekomen tot een goed onderbouwd, gedragen (vervolg)plan en adequate uitvoering van dat plan.

In aansluiting op dit onderdeel van de training vinden in de eigen praktijk van de cursisten één of meer dialoogtafels plaats. De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland stelt een onafhankelijk voorzitter beschikbaar voor het leiden van de dialoogtafel bijeenkomsten. De deelnemende gezinnen komen vanuit de eigen praktijk. Vervolgens worden de opbrengsten en de lessen vanuit de Dialoogtafel(s) in een gezamenlijke intervisie bijeenkomst vertaald naar de eigen praktijk. Deze opgedane ervaringen worden op de derde dag (laatste dagdeel) van de training in brede setting nabesproken.

Doelstelling training

De training heeft twee centrale doelstellingen:

  1. (Jeugdhulp) professionals weten hoe zij preventief en laagdrempelig met ouders en jeugdigen in gesprek gaan over de moeilijke kanten van ouderschap en opgroeien, met oog voor de goede intenties en kwetsbaarheid van ouders. Hiermee voorkomen zij escalatie. Met dit doel sluiten we aan bij de Regiovisie van Geweld hoort nergens thuis Groningen en bij het Actieplan aanpak kindermishandeling van de jeugd GZ preventie-agenda (vgl. NCJ 2017). Dit sluit tevens aan bij het versterken van de pedagogische basis (vgl. NJI 2018) en valt daarmee binnen het preventieve werken en zorgen voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat (vgl. Interventiepiramide Verwey Jonker Instituut, 2011).
  2. Een tweede doel is dat (jeugdhulp)professionals weten hoe zij met zowel het gezin zelf als met collega’s vanuit de eigen en andere organisaties die bij het gezin betrokken zijn in gesprek gaan, blijven en afstemmen, waarbij de ervaringen van de gezinsleden leidend zijn (vgl. belang hiervan: Evaluatie Samenwerking Jeugdhulpaanbieders in de zorg voor jeugd m.b.v. de dialoogtafelmethodiek (AWTJF, 2019; Holwerda e.a.2019).

Doelgroep

(Jeugdhulp)professionals die werkzaam zijn met jongeren en ouders

Instroomniveau

HBO-niveau

Overige data

begin 2022

Duur

2,5 lesdag met een doorlooptijd van 2,5 maand.

Tussen de eerste en tweede bijeenkomst zit een periode van 1 maand. Tussen de tweede en derde bijeenkomst een periode van 2 à 3 maanden. In deze periode vinden één of meerdere dialoogtafels in de eigen praktijk onder begeleiding van een onafhankelijk voorzitter plaats.

Tijdsinvestering

Totaal 35 uur

Kosten

€ 850,-

Er hoeft geen literatuur te worden aangeschaft.

Inclusief cursusarrangement bestaande uit toegang tot draadloze internetverbinding en elektronische leeromgeving, lunch op dag 1 en 2, koffie/thee/ijswater. 

Locatie

Fysieke lessen in (de directe omgeving) van de stad Groningen.

De Hanzehogeschool volgt nauwlettend alle adviezen van zowel het RIVM als ook van de regering. De Hanzehogeschool kiest voor een ‘voorzichtig beleid’. Bij twijfel stellen we de lessen uit, annuleren we de lessen of worden de fysieke lessen vervangen door online lessen.

Voor cursisten die na de beslisboom van de Hanzehogeschool te hebben gevolgd en tot de conclusie komen geen fysieke lessen te kunnen volgen, wordt indien tijdig aangegeven en indien het lesprogramma zich hiervoor leent, de mogelijkheid geboden 1 of meer lessen online te volgen.

Aantal deelnemers

Minimaal 12 en maximaal 15

Afronding

Je ontvangt een certificaat bij 100% aanwezigheid, actieve participatie en afronding van de opdrachten met een voldoende.

Bijzonderheden

Aanmelden voor de training is mogelijk tot 4 weken voor de start van de training.

Accreditatie bij het Registerplein en SKJ is aangevraagd.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.