Psychosomatische fysiotherapie: Burn-out interventies

Totale lesduur

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product. Hogeschool Utrecht biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's:

Utrecht

Beschrijving

De opleiding master Fysiotherapie van de University of Applied Sciences Utrecht (Hogeschool Utrecht) leidt vanaf 2005 gespecialiseerde fysiotherapeuten op tot master fysiotherapie in vijf specialisaties waaronder psychosomatische fysiotherapie. In 2012 is het curriculum ingrijpend veranderd: het heeft nu een modulaire structuur. Dit schept mogelijkheden om in het kader van Leven Lang Leren bepaalde modules ook open te stellen voor collega’s uit het werkveld die niet zijn ingeschreven als masterstudent, maar die zich wel inhoudelijk op masterniveau in een bepaald thema willen verdiepen. In 2015 biedt de opleiding master Fysiotherapie separaat modules uit haar curriculum aan, waaronder Psychos…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Onze leeradviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.

De opleiding master Fysiotherapie van de University of Applied Sciences Utrecht (Hogeschool Utrecht) leidt vanaf 2005 gespecialiseerde fysiotherapeuten op tot master fysiotherapie in vijf specialisaties waaronder psychosomatische fysiotherapie. In 2012 is het curriculum ingrijpend veranderd: het heeft nu een modulaire structuur. Dit schept mogelijkheden om in het kader van Leven Lang Leren bepaalde modules ook open te stellen voor collega’s uit het werkveld die niet zijn ingeschreven als masterstudent, maar die zich wel inhoudelijk op masterniveau in een bepaald thema willen verdiepen. In 2015 biedt de opleiding master Fysiotherapie separaat modules uit haar curriculum aan, waaronder Psychosomatische fysiotherapie: burnout-interventies. Deze module is een van de 17 modules van de masteropleiding.

Toelatingseisen

Naast een afgeronde bacheloropleiding Fysiotherapie dient u voldoende in aanraking te komen, in stage- of dienstverband, met de populatie fysiotherapiepatiënten met burnout.

Toelating geschiedt op basis van het aantal beschikbare plaatsen.

Opleidingsinhoud

Opleiding master Fysiotherapie

Hogeschool Utrecht leidt in haar modulair opgebouwde en competentiegerichte masteropleidingen gespecialiseerde, kritische, praktijkgerichte en realistische professionals op. Professionals die in staat zijn wetenschappelijke en specialistische kennis en vaardigheden te integreren in het dagelijks handelen van zichzelf en collega’s. U betrekt uw eigen patiënten bij het onderwijs en bijbehorende opdrachten. Is het masterniveau iets voor u? Volg dan een van onze modules!

Module-inhoud / -introductie

Na deze module is de student in staat door middel van samenwerken binnen een multidisciplinair overleg (MDO) een behandelplan op te stellen gericht op het begeleiden van een patiënt met burnout. Mensen die door arbeids- ongeschiktheid duurzaam buiten het arbeidsproces komen te staan kunnen gemakkelijk maatschappelijk geïsoleerd raken. Participeren is dus belangrijk. Burnoutproblemen passen in het domein van de psychosomatisch fysiotherapeut. Binnen deze module wordt de rol besproken die de (psychosomatisch) fysiotherapeut kan spelen binnen de Multidisciplinaire richtlijn Overspanning en Burnout. Deze is op dit moment niet beschreven. De richtlijn gaat inhoudelijk in op de participatie en samenwerking van bedrijfsartsen, huisartsen en eerstelijnspsychologen. En is bedoeld als basismodel voor samenwerkingsafspraken tussen andere eerstelijnsdisciplines, waarbij psychosomatische fysiotherapie bij uitstek een stap in het behandeltraject kan zijn (stepped care). In deze module leert u deze stap te maken.

Onderwerpen in deze module

 1. Reactivering bij vermoeidheid, depressieve klachten en angst.
 2. Meetinstrumenten en risicotaxatie.
 3. Huisarts en begeleiding van patiënten met burnout.
 4. Bedrijfsgeneeskundige begeleiding van patiënten met burnout.
 5. Psycholoog en begeleiding van patiënten met burnout.
 6. Visievorming rol PSF in de zorgketen burnout.
 7. Casuïstiekbespreking.
 8. Interventies bij patiënten met burnout

Leerdoelen en beoordelingsmethodiek

De student kan:

 • De klinisch redeneerprocessen expliciteren en toepassen binnen een multidisciplinaire context op een (matig tot zwaar) complexe patiënt (NFP beroepscompetentieprofiel psychosomatisch fysiotherapeut) met burnoutklachten.
 • Symptomen van burnout herkennen en toepassen in een klinische setting.
 • Gelijkwaardigheid van alle gesprekspartners (disciplines) waarborgen.
 • Er voor zorgen dat de inbreng van specifieke deskundigheid van de verschillende disciplines ten dienste staat van de totale zorgverlening aan de patiënt.
 • Doelgericht en doelmatig overleg voeren.
 • Transparantie bewerkstelligen met betrekking tot (vak)taalgebruik, terminologie en ICF-classificaties.
 • Relevante vragen stellen aan gesprekspartners van andere disciplines.
 • Op basis van eigen domeinkennis en kennis van aangrenzende domeinen: helderheid c.q. afspraken met betrekking tot grenzen van eigen discipline en substitutie van taken binnen het overlappende grensgebied van disciplines waarborgen.
 • De keuze voor multidisciplinaire en/of interdisciplinaire of transmurale aanpak expliciteren.
 • Het directe zorgaanbod afstemmen op de gezondheidsproblemen en de zorgvraag van de individuele patiënt.
 • Werken vanuit een richtlijn burnout, verantwoorden waar en met welke reden van de richtlijn afgeweken wordt en PSF geïndiceerd kan zijn.

De module wordt afgesloten met twee toetsen:

 1. Het opstellen van een multidisciplinair behandelplan gebaseerd op een multidisciplinaire richtlijn burnout, bij het begeleiden van een patiënt met een burnout en een verslag van een Multidisciplinair overleg, waar de voortgang van de behandeling van de patiënt besproken wordt en afspraken gemaakt worden over ieders verantwoordelijkheid, samenwerking en taken bij het begeleiden van deze patiënt met een burnout.
 2. een digitale kennistoets.

Het contactonderwijs is praktijkgericht waarbij u gebruik maakt van uw eigen casuïstiek. Tussen de contactdagen door werkt u aan de onderbouwing van uw opdracht en vergaart u kennis en vaardigheden rond het modulethema.

Er zijn nog geen ervaringen. Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Heb je een vraag? Onze leeradviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?