Psychosomatische fysiotherapie: Psychomotore interventies

Totale lesduur

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product. Hogeschool Utrecht biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's:

Utrecht

Beschrijving

De opleiding master Fysiotherapie van de University of Applied Sciences Utrecht (Hogeschool Utrecht) leidt vanaf 2005 gespecialiseerde fysiotherapeuten op tot master fysiotherapie in vijf specialisaties waaronder psychosomatische fysiotherapie. In 2012 is het curriculum ingrijpend veranderd: het heeft nu een modulaire structuur. Dit schept mogelijkheden om in het kader van Leven Lang Leren modules ook open te stellen voor collega’s uit het werkveld die niet zijn ingeschreven als masterstudent, maar die zich wel inhoudelijk op masterniveau in een bepaald thema willen verdiepen. In 2015 biedt de opleiding master Fysiotherapie separaat modules uit haar curriculum aan, waaronder Psychosomatische…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Onze leeradviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.

De opleiding master Fysiotherapie van de University of Applied Sciences Utrecht (Hogeschool Utrecht) leidt vanaf 2005 gespecialiseerde fysiotherapeuten op tot master fysiotherapie in vijf specialisaties waaronder psychosomatische fysiotherapie. In 2012 is het curriculum ingrijpend veranderd: het heeft nu een modulaire structuur. Dit schept mogelijkheden om in het kader van Leven Lang Leren modules ook open te stellen voor collega’s uit het werkveld die niet zijn ingeschreven als masterstudent, maar die zich wel inhoudelijk op masterniveau in een bepaald thema willen verdiepen. In 2015 biedt de opleiding master Fysiotherapie separaat modules uit haar curriculum aan, waaronder Psychosomatische fysiotherapie: psychomotorische interventies. Deze module is een van de 17 modules van de masteropleiding.

Toelatingseisen

Naast een afgeronde bacheloropleiding Fysiotherapie dient u voldoende in aanraking te komen, in stage- of dienstverband, met de populatie fysiotherapiepatiënten met een stemmings- of angststoornis.

Toelating geschiedt op basis van het aantal beschikbare plaatsen.

Opleidingsinhoud

Opleiding master Fysiotherapie

Hogeschool Utrecht leidt in haar modulair opgebouwde en competentiegerichte masteropleidingen gespecialiseerde, kritische, praktijkgerichte en realistische professionals op. Professionals die in staat zijn wetenschappelijke en specialistische kennis en vaardigheden te integreren in het dagelijks handelen van zichzelf en collega’s. U betrekt uw eigen patiënten bij het onderwijs en bijbehorende opdrachten. Is het masterniveau iets voor u? Volg dan een van onze modules!

Module-inhoud -introductie

Na deze module kunt u beweegproblemen signaleren, een beweegprogramma opstellen en patiënten begeleiden in het verwerven en behouden van een actief beweegniveau. Het “bewegen als medicijn” wordt geïntroduceerd, aansluitend op focus vanuit de politiek van ongezondheid bestrijden naar gezondheid bevorderen. Stemmings- en angststoornissen kennen een hoge prevalentie onder de Nederlandse bevolking en zijn een groeiend economisch probleem, onder meer door de groei van chronische aandoeningen. Het is daarom één van de vijf speerpunten van de overheid (Preventienota 2006). In 2011 is bijgevoegd ‘gezond bewegen’ omdat deze nauw verwant is met alle speerpunten. De in deze module geselecteerde bewegingsgerichte psychomotorische interventies zijn ’evidence based’ en passen perfect in het landelijk gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’ (2012) dat sterk focust op bewegen.

Onderwerpen in deze module

 • Beweeginterventies bij patiënten met angst- en stemmingsstoornissen.
 • Na indicatiestelling een keuze uit:
  • individueel fysiotherapeutisch programma;
  • groepsprogramma;
  • instroom in eerstelijns beweegprogramma, doel uitstroom naar lokale aanbod (nulde lijn).
 • Groepsdynamiek en groepsinterventies.
 • Sociale steun van de therapeut en modelling door medecliënten als therapeutisch middel. 
 • Samenwerking met GGZ-POH-er, huisarts, psycholoog en andere disciplines (ketenzorg).
 • Integratie nulde-, eerste-, tweede- en derdelijns zorg.

Leerdoelen en beoordelingsmethodiek

De cursist:

 • Heeft inzicht in state of the art exercise bij depressie en angst.
 • Heeft inzicht in persoonlijke factoren die meespelen bij reactivering van de doelgroep.
 • Kan de termen gezondheidgerelateerde fitheid en Nederlandse Norm Gezond Bewegen uitleggen en toepassen aan de patiëntenpopulatie.
 • Kent de positieve effecten van bewegen op stemmings- en angststoornissen.
 • Kan de effecten van bewegen op de somatische comorbiditeit bij patiënten met stemmings- en angststoornissen benoemen.
 • Heeft kennis van wetenschappelijk onderbouwde meetinstrumenten om de fysieke fitheid en de psychologische parameters te inventariseren en te evalueren die het behandelproces kunnen beïnvloeden.
 • Kan klinimetrie en risicotaxatie cardiovasculair toepassen.
 • Heeft inzicht in de nieuwste inzichten op het gebied van motorisch leren en implicaties voor de psychosomatische fysiotherapeut.
 • Kan het theoretisch construct bij Graded Activity (GA), Exposure in Vivo en Running therapy benoemen.
 • Kent de kenmerken, doelen en randvoorwaarden van Graded Activity, Exposure in Vivo en Running therapie.
 • Kan gebruik maken van specifieke en generieke klinimetrie bij Graded Activity en Graded Exposure.
 • Kan stresseducatie geven volgens een relevant model voor eigen casuïstiek.
 • Kan aan de hand van eigen casuïstiek een (gefaseerd) behandelplan opstellen voor burnout.
 • Heeft inzicht in verschillende (internationale) veranderingsmodellen voor gerichte interventie(s) bij burnout. 
 • Heeft een beeld van de methode ‘Exercise counseling’.
 • Heeft inzicht in groepsdynamiek en groepsprocessen.
 • Vormt eigen standpunten, visie en missie aansluitend bij de doelgroep, samenwerkingsverbanden in eigen regio.

De module wordt afgesloten met twee toetsen:

 1. Behandelverslag waarin indicatiestelling, uitgevoerd behandelplan (behandeldoelen, behandelstrategie, evaluatie van interventie(s) en eventueel aanpassing van behandelplan) en de rol van u als psychosomatische fysiotherapeut binnen de keten van gezondheidszorg helder worden beschreven.
 2. Een digitale kennistoets.

Het contactonderwijs is praktijkgericht waarbij u gebruik maakt van uw eigen casuïstiek. Tussen de contactdagen door werkt u aan de onderbouwing van uw opdracht en vergaart u kennis en vaardigheden over het modulethema.

Er zijn nog geen ervaringen. Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Heb je een vraag? Onze leeradviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?