Vergelijk 12 Boek HRM Opleidingen

Bekijk ook: Management Algemeen, E-HRM, POP & Loopbaangesprekken, Salarisadministratie, HRD (Human Resources Development), HR Analytics, Klachtenfunctionaris en Duurzame inzetbaarheid.

check_box_outline_blank

Logo van HR Academy

In deze pocket treft u een aantal onderwerpen op een deelterrein van de loonheffingen aan. Het betreft de sociae zekerheid. Naast met name …

check_box_outline_blank
Square verandergolven

Logo van HR Academy
Square verandergolven

Grote veranderingen komen in golven op ons af en dergelijke verandergolven produceren als vanzelf nieuwe golven. Een steen in de vijver pro…

check_box_outline_blank
Square voorkant de presterende organisatie

Logo van HR Academy
Square voorkant de presterende organisatie

In dit boek laten de auteurs Kasper Boon, Hans Schuurmans en Danny van Heesch zien dat het bij ‘het Nieuwe Leren’ niet zozeer om een lerend…

check_box_outline_blank
Square dynamiek in generaties

Logo van HR Academy
Square dynamiek in generaties

We leven in een wereld van oneindig veel werkelijkheden. Generaties geven kleur aan die werkelijkheden. Tegelijkertijd is het denken in gen…

check_box_outline_blank
Square voorkant kostenvergoeding

Logo van HR Academy
Square voorkant kostenvergoeding

Deze Memo van PZ Nieuws en tips besteedt aandacht aan een aantal (verschijnings) vormen van arbeidsvoorwaarden, met de nadruk op kostenverg…

check_box_outline_blank

Logo van HR Academy

Wat zijn de management- en HR-prioriteiten voor de komende tijd? Welke trends op het gebied van in-, door en uitstroom zijn er waar te neme…

check_box_outline_blank
Square voorkant memo wwz

Logo van HR Academy
Square voorkant memo wwz

De Wet werk en zekerheid (WWZ) bestaat uit drie pijlers: aanpassing van het ontslagrecht, flexibele arbeidsontracten en duur van de WW. In …

check_box_outline_blank
Square voorkat memo wet dba 2016

Logo van HR Academy
Square voorkat memo wet dba 2016

De inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties per 1 mei 2016 kent een lange geschiedenis die daaraan vooraf is ge…

check_box_outline_blank
Square verkennen van het motivatielandschap

Logo van HR Academy
Square verkennen van het motivatielandschap

Motivatie staat in de belangstelling in alle tijden en in alle omstandigheden.Ongrijpbaar, tegelijk heel relevant, maar ook moeilijk in taa…

check_box_outline_blank
Square nationaal beloningsonderzoek 2015 2016

Logo van HR Academy
Square nationaal beloningsonderzoek 2015 2016

Toets uw eigen beloningsbeleid Het is belangrijk om uw beloningsbeleid te baseren op betrouwbare data. U kunt het zich immers niet permitte…

check_box_outline_blank
Square voorkant fiscaal belonen

Logo van HR Academy
Square voorkant fiscaal belonen

In deze Memo bij PZ Nieuws en tips komen het waarom, hoe en wat met betrekking tot de invoering van flexibel belonen aan de orde. Deze pock…

check_box_outline_blank
Square 1400

Logo van Blinkist
Square 1400

The Essential HR Handbook (2008) is a guide to human resources management. These blinks are full of useful tools and important insights on …

Keuzehulp Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management, afgekort HRM, betekent letterlijk 'het beheer van menselijke productiemiddelen'. Vaak heeft deze dezelfde betekenis als 'personeelsbeleid', 'personeelsmanagement' of 'personeelszaken'. Human Resource Management is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Een voorbeeld van een uitgangspunt is 'strategisch beleid van de organisatie en personeelsbeleid beïnvloeden elkaar'. Een ander voorbeeld is dat er sprake is van een langetermijnvisie op personeelsbeleid. Daarnaast is HRM gebaseerd op de elementen 'permanent leren', 'onderlinge samenwerking' en 'versterken van de onderlinge betrokkenheid van de onderneming'. Spreken deze elementen jou aan en lijkt een beroep binnen Human Resources jou leuk? Dan is een cursus of opleiding HRM misschien wel iets voor jou!