star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 112.000 onafhankelijke ervaringen.

Vergelijk 74 Trainingen & Cursussen OR

Bekijk ook: Medezeggenschap, Secretaris (ambtelijk), Ondernemingsrecht, Voorzitter en secretaris (OR), Wet op de ondernemingsraden (WOR), Ondernemingsraad (OR) & Arbo, Financieel Beleid & OR, Ondernemingsraad (OR) Basis, OR & de Achterban en CAO-recht.

Bekijk ook: Medezeggenschap, Secretaris (ambtelijk) en Ondernemingsrecht.

check_box_outline_blank

Help, ik zit in de OR! 250 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Logo van Schateiland - Beste Opleider van Nederland

Het succes van de ondernemingsraad hangt af van de samenwerking. Met elkaar, met de bestuurder en met de achterban. Ondernemingsraden zijn …

check_box_outline_blank

De ondernemingsraad van de toekomst

Logo van YouBeDo

De arbeidsverhoudingen binnen de ondernemingen veranderen in rap tempo! Niet alleen de ondernemer moet in het glas van de toekomst kijken, …

check_box_outline_blank

Lang leve de ondernemingsraad!

Logo van YouBeDo

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bestaat in 2015 alweer vijfenzestig jaar. Is de WOR nog van deze tijd, vragen sommigen zich af? Een aa…

check_box_outline_blank

Arbeidsomstandigheden voor de ondernemingsraad

Logo van YouBeDo

De Arbeidsomstandighedenwet gaat dit jaar wijzigen. Genoeg aanleiding om het voor de ondernemingsraad belangrijke onderwerp arbeidsomstandi…

check_box_outline_blank

De ondernemingsraad in 40 jaar onderzoek

Logo van YouBeDo

In dit boek wordt de ontwikkelingsgang van de or geschetst op basis van onderzoek van de laatste 40 jaar. Het is opgezet als een tweeluik. …

check_box_outline_blank

Toezicht en de rol van de ondernemingsraad

Logo van YouBeDo

Is toezicht op het bestuur van de onderneming een taak van de or en zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de taak van de Raad van Commissarissen…

check_box_outline_blank

De OR op zak

Logo van YouBeDo

Als beginnend OR-lid komt er veel nieuwe informatie op je af. In de OR op zak staat alles wat je nodig hebt om een goede start in de OR te …

check_box_outline_blank

Inzicht in de OR Praktijkboek 2017

Logo van YouBeDo

Inzicht in de OR Praktijkboek is al jaren dé praktische vraagbaak voor OR-leden en bestuurders en voor ieder ander die zich met medezeggens…

check_box_outline_blank

OR en pensioen

Logo van YouBeDo

Dit boek gaat over pensioen en de betrokkenheid van de ondernemingsraad. Het pensioenstelsel in Nederland wordt beschreven, inclusief de pe…

check_box_outline_blank

OR en werkkostenregeling

Logo van YouBeDo

Author(s): Steven Jellinghaus Martyn van der Meer Peter Pennings Publisher: Vakmedianet Published at: April 2015 Edition: 1

check_box_outline_blank

Inzicht in de ondernemingsraad 2019

Logo van YouBeDo

De 30e editie van Inzicht in de ondernemingsraad bevat een uitvoerige, artikelsgewijze toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden, aang…

check_box_outline_blank

OR en privacy

Logo van YouBeDo

In dit boek wordt ingegaan op de werking van de AVG en de relatie daarvan met de werkvloer, het werkveld van de ondernemingsraad. In hoofds…

check_box_outline_blank

Rood's Wet op de ondernemingsraden

Logo van YouBeDo

Dit handboek is een voortzetting van prof. mr. M.G. Rood's losbladige standaardwerk "Wet op de ondernemingsraden". Het boek bevat een artik…

check_box_outline_blank

OR en projectmatig werken

Logo van YouBeDo

Author(s): F.H. Jellinghaus R.K.J.M. Latten Publisher: Vakmedianet Published at: February 2009 Edition: 1

check_box_outline_blank

Invloed voor ondernemingsraden

Logo van YouBeDo

Author(s): Publisher: Vakmedianet Published at: December 2013 Edition: 1