phone

Hulp bij het zoeken en inschrijven

Stel je opleidingsvraag, gebruik de keuzehulp of bel met een Springest adviseur.

Vergelijk 73 Trainingen & Cursussen OR

Bekijk ook: Medezeggenschap, Secretaris (ambtelijk), Ondernemingsrecht, Voorzitter en secretaris (OR), Wet op de ondernemingsraden (WOR), Ondernemingsraad (OR) & Arbo, Financieel Beleid & OR, Ondernemingsraad (OR) Basis, OR & de Achterban en CAO-recht.

Bekijk ook: Medezeggenschap, Secretaris (ambtelijk) en Ondernemingsrecht.

check_box_outline_blank

Help, ik zit in de OR! 250 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Logo van Schateiland - Beste Opleider van Nederland

Het succes van de ondernemingsraad hangt af van de samenwerking. Met elkaar, met de bestuurder en met de achterban. Ondernemingsraden zijn …

check_box_outline_blank

OR en mediation

Logo van YouBeDo

Mediation is een bij uitstek geschikt instrument voor ondernemingsraden om conflicten op te lossen. Mediation is erop gericht dat de conflic…

check_box_outline_blank

OR en financiële begrippen

Logo van YouBeDo

Author(s): R.K.J.M. Latten Publisher: Vakmedianet Published at: April 2010 Edition: 1

check_box_outline_blank

OR en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

Logo van YouBeDo

Author(s): Hans van den Hurk Steven Jellinghaus Publisher: Vakmedianet Published at: July 2011 Edition: 1

check_box_outline_blank

Invloed voor ondernemingsraden

Logo van YouBeDo

Author(s): Publisher: Vakmedianet Published at: December 2013 Edition: 1

check_box_outline_blank

Inzicht in de OR Praktijkboek 2017

Logo van YouBeDo

Inzicht in de OR Praktijkboek is al jaren dé praktische vraagbaak voor OR-leden en bestuurders en voor ieder ander die zich met medezeggens…

check_box_outline_blank

Inzicht in de ondernemingsraad 2019

Logo van YouBeDo

De 30e editie van Inzicht in de ondernemingsraad bevat een uitvoerige, artikelsgewijze toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden, aang…

check_box_outline_blank

Rood s wet op de ondernemingsraden

Logo van YouBeDo

Dit handboek is een voortzetting van prof. mr. M.G. Rood's losbladige standaardwerk "Wet op de ondernemingsraden". Het boek bevat een artik…

check_box_outline_blank

Ondernemingsraad en WWZ

Logo van YouBeDo

Per 1 januari resp. 1 juli 2015m treedt het grootste deel van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking. Dit cahier handelt over de gevolge…

check_box_outline_blank

Het praktische checklistboek voor de OR

Logo van YouBeDo

Bij OR-werk komt heel wat kijken. Behalve over gedegen kennis, moeten OR-leden ook over allerlei vaardigheden beschikken om goed te kunnen …

check_box_outline_blank

Toezicht en de rol van de ondernemingsraad

Logo van YouBeDo

Is toezicht op het bestuur van de onderneming een taak van de or en zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de taak van de Raad van Commissarissen…

check_box_outline_blank

OR en strategische vraagstukken

Logo van YouBeDo

Goed bestuur is gebaat bij goede oppositie, zodat middelen en systemen ingezet en ontwikkeld worden die de doelstellingen van de ondernemin…

check_box_outline_blank

Handboek europese ondernemingsraden

Logo van YouBeDo

Author(s): Publisher: Vakmedianet Published at: November 2011 Edition: 1

check_box_outline_blank

OR beoordelen en waarderen van or-leden

Logo van YouBeDo

Door or-werk als werk te beschouwen en or-leden net als medewerkers in regulier werk te beoordelen en te waarderen, werkt de or gericht aan…

check_box_outline_blank

Talent in de OR

Logo van YouBeDo

Lidmaatschap van de ondernemingsraad is een geweldige kans voor iedere medewerker. Drie jaar lang de ontwikkelingen binnen de eigen onderne…