star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 92.000 onafhankelijke ervaringen.

Vergelijk 73 Trainingen & Cursussen OR

Bekijk ook: Financieel Beleid & OR, Wet op de ondernemingsraden (WOR), Ondernemingsraad (OR) & Arbo, Voorzitter en secretaris (OR), OR & de Achterban, Medezeggenschap, Ondernemingsraad (OR) Basis, Secretaris (ambtelijk) en Ondernemingsrecht.

Bekijk ook: Financieel Beleid & OR, Wet op de ondernemingsraden (WOR) en Ondernemingsraad (OR) & Arbo.

check_box_outline_blank

Help, ik zit in de OR! 250 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Logo van Schateiland - Beste Opleider van Nederland

Het succes van de ondernemingsraad hangt af van de samenwerking. Met elkaar, met de bestuurder en met de achterban. Ondernemingsraden zijn …

check_box_outline_blank

Inzicht in de OR Praktijkboek Editie2018

Logo van YouBeDo

Inzicht in de OR Praktijkboek is sinds jaar en dag dé praktische vraagbaak op het gebied van medezeggenschap voor OR-leden, WOR-bestuurders…

check_box_outline_blank

De OR op zak

Logo van YouBeDo

Als beginnend OR-lid komt er veel nieuwe informatie op je af. In de OR op zak staat alles wat je nodig hebt om een goede start in de OR te …

check_box_outline_blank

OR en verkiezingen

Logo van YouBeDo

Verkiezingen zijn hét moment voor de ondernemingsraad (or) om zijn positie te verwerven. Het is de graadmeter voor prestaties, zichtbaarhei…

check_box_outline_blank

OR en het politiek primaat

Logo van YouBeDo

Toen in 1995 de Wet op de ondernemingsraden bij de overheid werd ingevoerd, deed het begrip 'politiek primaat' zijn intrede in de medezegge…

check_box_outline_blank

Toezicht en de rol van de ondernemingsraad

Logo van YouBeDo

Is toezicht op het bestuur van de onderneming een taak van de or en zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de taak van de Raad van Commissarissen…

check_box_outline_blank

Praktijkgids Ondernemingsraden 2019

Logo van YouBeDo

De Praktijkgids Ondernemingsraden 2019 is weer helemaal up to date! U vindt in de Praktijkgids praktische informatie die onmisbaar is, in d…

check_box_outline_blank

Inzicht in de OR Praktijkboek 2017

Logo van YouBeDo

Inzicht in de OR Praktijkboek is al jaren dé praktische vraagbaak voor OR-leden en bestuurders en voor ieder ander die zich met medezeggens…

check_box_outline_blank

OR en werkkostenregeling

Logo van YouBeDo

Author(s): Steven Jellinghaus Martyn van der Meer Peter Pennings Publisher: Vakmedianet Published at: April 2015 Edition: 1

check_box_outline_blank

Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid

Logo van YouBeDo

De financiële positie van de overheid bepaalt de komende jaren het lot van haar werknemers. Ambtenaren worden geconfronteerd met bezuinigin…

check_box_outline_blank

OR en privacy

Logo van YouBeDo

In dit boek wordt ingegaan op de werking van de AVG en de relatie daarvan met de werkvloer, het werkveld van de ondernemingsraad. In hoofds…

check_box_outline_blank

OR en financiële begrippen in de zorg

Logo van YouBeDo

Author(s): R.K.J.M. Latten Publisher: Vakmedianet Published at: December 2009 Edition: 1

check_box_outline_blank

Make, buy or ally?

Logo van YouBeDo

'Wat gaan we zelf doen (make), wat gaan we uitbesteden (buy) en met welke partijen gaan we samenwerken (ally)?' Dit zijn vragen waar veel o…

check_box_outline_blank

Succesvol omgaan met uw OR

Logo van YouBeDo

Geen enkele OR is hetzelfde: iedere OR heeft zijn eigen ambities en bekwaamheden. Bovendien kan een OR veranderen, bijvoorbeeld door zich t…

check_box_outline_blank

OR en strategische vraagstukken

Logo van YouBeDo

Goed bestuur is gebaat bij goede oppositie, zodat middelen en systemen ingezet en ontwikkeld worden die de doelstellingen van de ondernemin…