phone

Hulp bij het zoeken en inschrijven

Bel met een Springest adviseur.

Vergelijk 74 Trainingen & Cursussen OR (Pagina 3)

Bekijk ook: Financieel Beleid & OR, Wet op de ondernemingsraden (WOR), Ondernemingsraad (OR) & Arbo, Voorzitter en secretaris (OR), OR & de Achterban, Medezeggenschap, Ondernemingsraad (OR) Basis, Secretaris (ambtelijk) en Ondernemingsrecht.

Bekijk ook: Financieel Beleid & OR, Wet op de ondernemingsraden (WOR) en Ondernemingsraad (OR) & Arbo.

check_box_outline_blank

OR en projectmatig werken

Logo van YouBeDo

Author(s): F.H. Jellinghaus R.K.J.M. Latten Publisher: Vakmedianet Published at: February 2009 Edition: 1

check_box_outline_blank

Talent in de OR

Logo van YouBeDo

Lidmaatschap van de ondernemingsraad is een geweldige kans voor iedere medewerker. Drie jaar lang de ontwikkelingen binnen de eigen onderne…

check_box_outline_blank

OR brievenboek, werk en wet

Logo van YouBeDo

Veel leden van de ondernemingsraad vinden het niet altijd makkelijk om hun gedachten richting de bestuurder, de achterban, de andere or-led…

check_box_outline_blank

Customer Care or Nightmare!

Logo van Bookboon

Looking after customers is like looking after your love life. Once you are in a relationship there’s some ground rules that you need to app…

check_box_outline_blank

Rood s wet op de ondernemingsraden

Logo van YouBeDo

Dit handboek is een voortzetting van prof. mr. M.G. Rood's losbladige standaardwerk "Wet op de ondernemingsraden". Het boek bevat een artik…

check_box_outline_blank

OR en verborgen beroepsrisico's

Logo van YouBeDo

Elk bedrijf kent ze, gewoonten die op den duur in het werk sluipen. Op het eerste oog zaken die niet van belang zijn of gewoon bij het werk…

check_box_outline_blank

De OR in 153 vragen en antwoorden

Logo van YouBeDo

Medezeggenschap is veelomvattend, boeiend, en voor (startende) OR-leden behoorlijk ingewikkeld. Je hebt aan de ene kant te maken met bedrij…

check_box_outline_blank

OR en doelgericht communiceren

Logo van YouBeDo

Author(s): Carla de Bont R.K.J.M. Latten Publisher: Vakmedianet Published at: November 2011 Edition: 1

check_box_outline_blank

WOR tekst en commentaar 2019

Logo van YouBeDo

De herziene uitgave van Wet op de ondernemingsraden tekst en commentaar, editie 2019 is geheel up-to-date gemaakt. Naast de uitgebreide toe…

check_box_outline_blank

OR en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

Logo van YouBeDo

Author(s): Hans van den Hurk Steven Jellinghaus Publisher: Vakmedianet Published at: July 2011 Edition: 1

check_box_outline_blank

Ondernemingsraad en WWZ

Logo van YouBeDo

Per 1 januari resp. 1 juli 2015m treedt het grootste deel van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking. Dit cahier handelt over de gevolge…

check_box_outline_blank

Ondernemingsraden 2018

Logo van YouBeDo

Memo Plus Ondernemingsraden is een compleet naslagwerk, dat informatie biedt waaraan in elk bedrijf behoefte bestaat. Het boek bevat alles …

check_box_outline_blank

Help, ik heb een OR!

Logo van YouBeDo

Help, ik heb een or! geeft de bestuurder en HR-adviseur een duidelijk antwoord op vragen die met de ondernemingsraad te maken hebben. Vrage…

check_box_outline_blank

Ondernemingsbeleid en OR/PVT

Logo van YouBeDo

Dit actuele boek beoogt een praktisch stuk gereedschap te vormen bij de deskundigheidsbevordering van medezeggenschappers in de huidige org…

check_box_outline_blank

OR en hrm

Logo van YouBeDo

Author(s): Publisher: Vakmedianet Published at: November 2013 Edition: 1