event_available

Inschrijven met laagste prijsgarantie

Klaar om te gaan leren? Schrijf je direct in.

Vergelijk 74 Trainingen & Cursussen OR (Pagina 5)

Bekijk ook: Financieel Beleid & OR, Wet op de ondernemingsraden (WOR), Ondernemingsraad (OR) & Arbo, Voorzitter en secretaris (OR), OR & de Achterban, Medezeggenschap, Ondernemingsraad (OR) Basis, Secretaris (ambtelijk) en Ondernemingsrecht.

Bekijk ook: Financieel Beleid & OR, Wet op de ondernemingsraden (WOR) en Ondernemingsraad (OR) & Arbo.

check_box_outline_blank

De ondernemingsraad in 40 jaar onderzoek

Logo van YouBeDo

In dit boek wordt de ontwikkelingsgang van de or geschetst op basis van onderzoek van de laatste 40 jaar. Het is opgezet als een tweeluik. …

check_box_outline_blank

Het praktische checklistboek voor de OR

Logo van YouBeDo

Bij OR-werk komt heel wat kijken. Behalve over gedegen kennis, moeten OR-leden ook over allerlei vaardigheden beschikken om goed te kunnen …

check_box_outline_blank

OR en gezond werken

Logo van YouBeDo

Author(s): Jan Korff de Gidts Publisher: Vakmedianet Published at: December 2009 Edition: 1

check_box_outline_blank

Wet op de Europese ondernemingsraden

Logo van YouBeDo

In het najaar 2011 is de Wet op Europese ondernemingsraden gewijzigd. Deze aanpassing is ingegeven door de gewijzigde Europese EOR-richtlij…

check_box_outline_blank

Rechtspraak Wet op de ondernemingsraden

Logo van YouBeDo

De Wet op de ondernemingsraden is de medezeggenschapswet die op bijna alle sectoren in Nederland van toepassing is. De wet kent een lange h…

check_box_outline_blank

OR en financiële begrippen

Logo van YouBeDo

Author(s): R.K.J.M. Latten Publisher: Vakmedianet Published at: April 2010 Edition: 1

check_box_outline_blank

OR en de ambtelijke secretaris

Logo van YouBeDo

Author(s): Pierre van der Pol Publisher: Vakmedianet Published at: January 2007 Edition: 1

check_box_outline_blank

Lang leve de ondernemingsraad!

Logo van YouBeDo

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bestaat in 2015 alweer vijfenzestig jaar. Is de WOR nog van deze tijd, vragen sommigen zich af? Een aa…

check_box_outline_blank

OR en fusies

Logo van YouBeDo

In Or en fusies leest u over de motieven voor fusies, de verschillende vormen van samenwerking en het fusieproces zelf als een proces van i…

check_box_outline_blank

OR en mediation

Logo van YouBeDo

Mediation is een bij uitstek geschikt instrument voor ondernemingsraden om conflicten op te lossen. Mediation is erop gericht dat de conflic…

check_box_outline_blank

OR in conflict

Logo van YouBeDo

Dit boek gaat over ondernemingsraden en conflicten. Of, anders gezegd, dit boek is bedoeld voor ondernemingsraden die een conflict hebben e…

check_box_outline_blank

OR en collectief ontslag

Logo van YouBeDo

Collectief ontslag is een fenomeen waar niemand graag mee geconfronteerd wordt. Maar helaas ontkomen veel bedrijven er niet aan. Dan kun je…

check_box_outline_blank

Arbeidsomstandigheden voor de ondernemingsraad

Logo van YouBeDo

De Arbeidsomstandighedenwet gaat dit jaar wijzigen. Genoeg aanleiding om het voor de ondernemingsraad belangrijke onderwerp arbeidsomstandi…

check_box_outline_blank

Inzicht in de ondernemingsraad 2019

Logo van YouBeDo

De 30e editie van Inzicht in de ondernemingsraad bevat een uitvoerige, artikelsgewijze toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden, aang…