star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 90.000 onafhankelijke ervaringen.

25 Reïntegratie trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Verzuimgesprekken & verzuimmanagement, Casemanagement, Verzuim en Sociaal plan.

Bekijk ook: Verzuimgesprekken & verzuimmanagement, Casemanagement en Verzuim.

check_box_outline_blank

Casemanagement I bij verzuim en re-integratie

Logo van Etop Arboacademie
date_rangeDinsdag 24 september 2019 in Amsterdam en 3 andere data

Wat kan een medewerker nog wél in plaats van niet?! Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de werkgever om terugkeer van verzuimende wer…

check_box_outline_blank

Effectieve verzuimbegeleiding en re-integratie

Logo van ICM opleidingen & trainingen
Niet Goed Geld Terug
date_rangeWoensdag 2 oktober 2019 in Amsterdam en 39 andere data

Tijdens deze waardevolle training wordt concreet en praktisch ingegaan op de vraagstukken die van belang zijn. Hiermee brengt u uw verzuimb…

check_box_outline_blank

Re-Integratie Management

Logo van ExplainiT
date_rangeMaandag 5 augustus 2019 in Amsterdam en 29 andere data

Ziek zijn is voor de werknemer niet prettig, maar ook niet voor de werkgever. Bij langdurige ziekte of zelfs arbeidsongeschiktheid wordt het…

check_box_outline_blank

Praktisch casemanagement bij verzuim en re-integratie (korte workshop!)

Logo van train2work
1 gegarandeerde startdatum
date_rangeDonderdag 4 juli 2019 in train2work, Den Haag en 1 andere datum

Verzuimbegeleiding, dossiervorming, relevante wet- en regelgeving en gesprekstechnieken zijn de thema’s van deze praktische en actieve work…

check_box_outline_blank

Casemanagement bij verzuim en re-integratie

Logo van train2work
1 gegarandeerde startdatum
date_rangeDonderdag 5 september 2019 in train2work, Den Haag en 1 andere datum

Ziekteverzuim is vervelend en kostbaar. Naast de puur financiële kosten leidt ziekteverzuim tot een hogere werkdruk bij de collega's, admin…

check_box_outline_blank

Verzuim en re-integratie

Logo van CRIANZA WorkLife
date_rangeDonderdag 5 september 2019 in Ùtrecht en 1 andere datum

Achtergrond Als HR- en of P&O-adviseur , arbocoördinator en –adviseur is kennis en inzicht op het gebied van arbeid, verzuim en re-integrat…

check_box_outline_blank

Masterclass Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Logo van Instituut voor Arbeidsrecht & HRM
date_rangeDonderdag 28 november 2019 in Novotel Brainpark te Rotterdam

Veel zaken waarbij een arbeidsrechtjurist betrokken is, hebben te maken met arbeidsongeschiktheid en re-integratie van werknemers. De stroom…

check_box_outline_blank

Basiscursus re-integratie Participatiewet

Logo van MarienburgGroep

Basiscursus re-integratie Participatiewet De doelstelling van de Participatiewet is om mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, b…

check_box_outline_blank

Re-integratie en het arbeidsrecht** , Arbeidsrecht & sociale zekerheid

Logo van Sdu Opleidingen & Events
date_rangeWoensdag 18 september 2019 in Breukelen

Een lastig onderwerp in het arbeidsrecht is re-integratie van zieke werknemers. Zowel werkgever als de zieke werknemer zijn allebei verantwo…

check_box_outline_blank

In-company voor leidinggevenden: Ziekte en re-integratie

Logo van Mint trainingen

Als je goed op de hoogte bent van de regels die gelden rond verzuim, en als je weet wie daarbij nog meer een rol spelen zoals de verzuimcoac…

check_box_outline_blank

In-company: Alles over ziekte en re-integratie

Logo van Mint trainingen

Ziekte en re-integratie voor P&O adviseurs Een medewerker meldt zich ziek. Lastig? Niet als je precies weet wie wat moet doen. Wat staat er …

check_box_outline_blank

Advies en begeleiding | Re-integratie 2'e spoor

Logo van Matchcare

Re-integratie eerste spoor focust op mogelijkheden en het weer aan het werk komen van de medewerker. Centraal in ons onderzoek staat daarom …

check_box_outline_blank

Casemanagement bij verzuim en reïntegratie

Logo van YouBeDo

De casemanager is een relatief nieuwe speler in het veld van verzuim en reintegratie,maar wel een belangrijke. De Wet Verbetering Poortwacht…

check_box_outline_blank

De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie

Logo van YouBeDo

De centrale onderzoeksvraag is of de wettelijke regeling en de uitvoeringspraktijk van de v.i. adequaat zijn ingericht met het oog op de doe…

check_box_outline_blank

Reïntegratie: vanjuridische realiteit tot duurzaam bedrijfsbeleid

Logo van Training & Coaching Square

De dubbele kijk die de slaagkansen van uw reïntegratiebeleid maximaliseert. Ondanks de inspanningen van werkgevers rond welzijn en ziektever…