De corporate activist: change professional van de 21ste eeuw (verandermanagement)

Tijdsduur
Locatie
Op locatie, Online
Startdatum en plaats

De corporate activist: change professional van de 21ste eeuw (verandermanagement)

HRD Academy
Logo van HRD Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar 10 HRD Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 10 (uit 2 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

computer Online: BE 1790 Affligem
2 okt. 2023 tot 5 dec. 2023

Beschrijving

We are passionate about providing the best learning experience for trainers, coaches, consultants, HR professionals and leaders

In dit programma brengt Rudy Vandamme zijn senioriteit in: zijn wetenschappelijke kennis, zijn praktische skills en zijn 30 jaar ervaring in organisaties. In het traject zoekt hij bondgenoten om diepe paradigma's in organisaties en in de samenleving te doen kantelen. Doel is om meesterschap te verwerven om in een complex systeem een zinvol verschil te maken.

Tools voor change makers, systeemveranderaars en kantelaars!

Je gaat in het traject aan de slag met een eigen change project.

Situering

Een aantal jaren geleden kon je nog mensen horen zeggen ‘ik voel me zo alleen met mijn strijd voor een betere gang van zaken in de organisatie; ik sta alleen op de barricades voor een betere wereld’.…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Verandermanagement, Organisatieontwikkeling, Lean, Lean Six Sigma en Veranderen / Omgaan met Verandering.

We are passionate about providing the best learning experience for trainers, coaches, consultants, HR professionals and leaders

In dit programma brengt Rudy Vandamme zijn senioriteit in: zijn wetenschappelijke kennis, zijn praktische skills en zijn 30 jaar ervaring in organisaties. In het traject zoekt hij bondgenoten om diepe paradigma's in organisaties en in de samenleving te doen kantelen. Doel is om meesterschap te verwerven om in een complex systeem een zinvol verschil te maken.

Tools voor change makers, systeemveranderaars en kantelaars!

Je gaat in het traject aan de slag met een eigen change project.

Situering

Een aantal jaren geleden kon je nog mensen horen zeggen ‘ik voel me zo alleen met mijn strijd voor een betere gang van zaken in de organisatie; ik sta alleen op de barricades voor een betere wereld’. Ondertussen weten we dat het in organisaties en in de samenleving wemelt van individuen die hun leven en werk richten naar zingeving en naar het opbouwen van een betere wereld. ‘Purpose’ wordt het kompas.


Vanuit hun functie zijn het leidinggevenden, trainers, HR professionals, consultants of coaches. Maar als je met hen praat, dan zijn er betere termen om hen te typeren: veranderaar, kantelaar, agile transformator, teal adept, Semco Style, DDO’er, sociale ondernemer, change agent, change maker, ‘tempered radical’, rebel, corporate activist, enz.


Rudy Vandamme noemt hen met één term ‘idealisten’. Ze laten hun werk en leven leiden door een ideaal. Ze zijn de pioniers die niet kiezen voor business as usual. Ze willen een zinvolle bijdrage leveren via hun baan en zo een betere wereld bouwen, een beter management, meer humaan, meer ecologisch. 


De idealisten en kantelaars lopen nogal eens vast met hun aanpak en energie. Soms gaan ze er te hard tegenaan, soms te naïef, soms onverstandig. Ze botsen met het systeem, met regels, met inertie en met meer machtigen.  Appelo geeft in zijn boek 'Change Management 3.0' drie opties om met dergelijke situaties om te gaan:

 1. Take it: je aanvaardt dat systemen hun eigen wetmatigheden hebben en je leert leven met de beperkingen van de realiteit. Je geniet van je gouden kooi.
 2. Leave it: je verlaat de plek en je zoekt een organisatie die zich baseert op menswaardig management en zinvolle bezigheden.
 3. Change it: je gaat aan de slag met jouw persoonlijk functioneren en je leert om effectiever te worden in het beïnvloeden van medemensen en complexe systemen. Je wordt een bekwame change agent, een corporate activist.


In deze training gaat het over optie drie: de metavaardigheden die je kan leren om in gelijk welke functie of plek, een bekwamere change agent te zijn. Het verhaal begint altijd bij jezelf: leading by example. Hoe ver sta je met je zelfsturing? Ken je je relatiepatronen? Weet je hoe je overkomt? Wat is je communicatieve kracht en bekwaamheid? Heb je het minimaal persoonlijk ontwikkelingsniveau om te kunnen opereren in een complexe omgeving?


Het doel van de training is meesterschap verwerven om in een complex systeem een zinvol verschil te maken. Gedurende de gehele training neem je een eigen change situatie als oefenterrein, leren we van elkaars vorderingen en groei je in je identiteit.


Als je je herkent in onderstaande vragen, dan kan dit traject je allicht helpen:

 • Hoe kan ik congruent leven volgens mijn hoogste doelen en waarden terwijl mijn omgeving daar niet op afgestemd is?
 • Hoe kan ik vanuit een binnenpositie (leidinggevende, HR medewerker, expert professional) het systeem fundamenteel helpen veranderen?
 • Hoe kan ik vanuit een buitenpositie (coach, trainer, consultant) het systeem doen kantelen?
 • Hoe kan ik idealist blijven zonder er onderdoor te gaan?
 • Hoe deal ik als leidinggevende met de kloof tussen wat ik naar mijn team kan doen en wat er van boven op me afkomt?
 • Kan ik in mijn eentje een systeem doen kantelen?
 • Hoe kan ik als opleider het zo aanpakken dat ik naast competenties ook met de onderstroom van de organisatie werk?
 • Hoe krijg ik als consultant teal, agile, lean of Semco verkocht?
 • Hoe kunnen we management en organisaties meer zelforganiserend maken?
 • Hoe kan ik de weerstand tegen verandering, innovatie en creativiteit bij mensen aanpakken?

Doelgroep

 • Trainers, coaches en consultants die van buitenaf of binnenaf transitieprocessen in organisaties willen begeleiden.
 • HR professionals, interne opleiders, interne coaches, leanbegeleiders en leidinggevenden die zich herkennen in het profiel van veranderaar of idealist.
 • MT-leden, HR verantwoordelijken en changemanagers die zelf reorganisatie en veranderprocessen willen initiëren.
 • Ingenieurs en economen die de menselijke kant van change willen leren kennen.
 • Ontwikkelaars die aansluiten op de brede ontwikkelingsgolf om in organisaties meer leven te brengen, meer ruimte te geven aan zelforganisatie en meer welzijn en zinvolheid te bekomen voor medewerkers en klanten. 
 • Ontwikkelaars die de visie van Frederic Laloux, Steve Denning, Ricardo Semler, Jan Rotmans, Kegan & Lahey, Joiner & Josephs, Peter Senge, Ken Gergen en Wouter Hart in de wereld willen zetten.
 • Professionals die zelf in transitie zijn en in hun ontwikkeling een sprong willen maken naar een sterke persoonlijkheid van een changer.
 • Transitiewerkers in burgerinitiatieven.

Voorkennis

De ideale deelnemer:

 • Je bent een ervaren professional die open staat om te evolueren op niveau van vaardigheden, grondhouding en persoonlijke ontwikkeling.
 • Je bent iemand die in de praktijk staat (intern of extern) van transities en verandering.
 • Je bent geen beginneling in het domein van persoonlijke ontwikkeling en je durft je kwetsbaar opstellen.
 • Je hebt basisvaardigheden in coaching, bemiddeling, NLP of geweldloze communicatie in je bagage.
 • Je werkt vanuit een missie om systemen te doen kantelen naar meer menselijkheid, participatie, authenticiteit, oprechtheid en ecologie.
 • Je bent op zoek naar gelijkgezinden, een thuis.

Wat leer je in deze opleiding?

 • Je leert vaardigheden en principes die je helpen je circle of influence beter te benutten.
 • Je leert hoe je met complexe systemen kan omgaan.
 • Je werkt aan je eigen patronen en persoonlijkheid.
 • Je werkt toe naar een competentieprofiel van de effectieve systeemveranderaar.
 • Je leert zelfsturingsvaardigheden om met frustraties, onzekerheid en macht om te gaan.
 • Je leert je missiegedrevenheid combineren met zelfzorg.
 • Je leert weerstand van systemen en medemensen ombuigen.
 • Je leert de principes om binnen een organisatie veranderingen te zien als bewegingen van mensen.
 • Je leert kalm blijven in fasen van disruptie en chaos.
 • Je leert hoe je binnen organisatieverandering structuur, cultuur, visie en individu kan combineren.
 • Je leert draagvlak creëren in change programma’s.
 • Je leert het breder kader kennen van 21ste eeuwse complexiteitsvaardigheden.
 • Je verwerft een mindset waar je de volgende fase van je leven op kan bouwen.
 • Je leert werken met collectieve intelligentie.
 • Je leert casegebonden strategieën en scenario’s ontwerpen.

Programma

Het programma is opgebouwd rond handelingsprincipes die je beïnvloedingsvaardigheid in complexe systemen verhoogt. Het begint bij jezelf, vervolgens leer je werken met je medemens om tenslotte de structuur en de cultuur waarin je concreet bezig bent te doen kantelen.

Dag 1: Personal mastery

Quote: Om aan change te doen in complexe omgevingen heb je een vergevorderd persoonlijk ontwikkelingsniveau nodig.


Voormiddag: Je persoonlijke ontwikkelingsniveau

We starten de eerste halve dag met het opmaken van spelregels voor veiligheid, collegiaal vertrouwen en creatieve leeromgeving. We passen dit meteen toe op het onderwerp: hoe creëren we een omgeving waarin we elkaar op een veilige manier wederzijds kunnen beïnvloeden? Vervolgens brengen we met behulp van Kegan & Lahey in kaart hoe ver je staat met jezelf. Er wordt een development assesment gedemonstreerd en door deelnemers bij elkaar geoefend.


Namiddag: Patroontaal om je concrete change situatie in kaart te brengen

Gedurende de volledige training werk je met een eigen change situatie. Je kiest er één en we maken een start om change situaties te leren lezen en te leren in kaart brengen. We oefenen vooral met het leren observeren van patronen in individueel gedrag, structuur en cultuur. We brengen je 'circle of influence' in kaart en definiëren van daaruit patroondoorbrekende opties. We eindigen de dag met een oplijsting van ieders change situatie. We krijgen zo zicht op de meest voorkomende uitdagingen.

Dag 2: Emergence mastery

Quote: Beïnvloeding doe je via het creëren van contexten waarin emergentie kan floreren.


Voormiddag: De basisformat voor emergentie in face to face gesprekken

‘Triadisch dialogiseren’ combineert een aantal communicatiepatronen zodat er emergente ruimte ontstaat. Het houdt ook rekening met neuropsychologische bevindingen die aantonen wat er nodig is om via gespreksontmoeting effectieve impact te hebben. We hebben het hier niet alleen over wat je zegt of hoe je reageert. Je lichamelijke positionering, je kijkrichting, je stemgebruik, je waarderende houding en je ademhaling zijn de grootste beïnvloeders. Via lichaamstaaloefeningen verankeren we een aantal basispatronen.


Namiddag: De basisformat voor emergentie in teamgesprekken en vergaderingen

De Ontwikkelcirkelmethode wordt ingezet als patroon om een setting te creëren waarbinnen een teamgesprek aanleiding kan geven tot samenwerking, samen reflecteren en zich veilig genoeg voelen om zich kwetsbaar op te stellen en aan co-creatie te doen. Ook hier ligt de nadruk op een aantal eenvoudige technieken om contexten op te zetten waar samenwerking en emergentie mogelijk wordt.

Dag 3: Disruption mastery

Quote: Disruptie is een noodzakelijk onderdeel van ontwikkeling, het vraagt durf en zorg.


Voormiddag: Voorbereidingsfase van de disruptie

Een goed kader voor disruptie is de mensen in je invloedcirkel vertrouwd maken met ontwikkeling binnen complexe situaties. Naast uitleg geven kan je mensen gaandeweg leren oefenen in complexiteitsdenken. De eerste stap is echter dat je zelf een rolmodel wordt van een complexiteitsdenker. We maken dit concreet via het leren stellen van Socratische vragen en mensen meetrekken in onderzoeksmatig bezig zijn. Vervolgens ben je zelf een voorbeeld van werken met meervoudige beschrijvingen en meerstemmige identiteit. We vertalen en oefenen dit tot op het concrete niveau van meervoudig interpreteren en meerstemmige taalpatronen. Je legt op die manier een basis van veiligheid zodat disruptie aanvaardbaar en draagbaar wordt.


Namiddag: Disruptietechnieken

We overlopen een aantal technieken uit NLP die je daarbij helpen: Double binds, herkaderingstechnieken, suggestieve taalpatronen, metaforen. Deze technieken kan je aanleren maar het is oefenen, oefenen en nog eens oefenen dat ervoor zorgt dat je gespreksagility ontwikkelt. De uitdaging is daarbij om, terwijl je kiest voor resolute ontwikkeling, zorg te dragen voor mensen.

Dag 4: System mastery

Quote: Systeemontwikkeling vraagt dat alle betrokkenen gelaagd bezig zijn.


Voormiddag: De grondhouding van een change agent

Als je meer impact wil, neem je risico. Daarom heb je een grondhouding nodig waar je telkens op kan terugvallen. We werken aan de hand van een lijst mogelijke aannames toe naar een persoonlijke set die je kan gebruiken als hulpbron. Het doel is dat je voor jezelf een mindset ontwikkelt die je in staat stelt om in complexe omgevingen te laveren en zelf gezond te blijven. De lijst van aannames putten we uit complexiteitstheorie, zelforganisatietheorie, NLP, existentialisme en spirituele stromingen. We koppelen vervolgens dit aan het profiel van influencer dat je in staat stelt vanuit een veldonafhankelijke positie mensen te engageren om samen aan eenzelfde ontwikkeling te werken.


Namiddag: Gelaagde methoden

Een ontwikkeling in een geheel gaat sneller als je een methode of praktijk voorstelt die zich op een virale manier kan verspreiden. We volgen de principes van ‘social entrepreneurship’ en Gladwell’s kritische massa. Bewegingen binnen organisaties opzetten kan je doen via een spelvorm (gamification), via het ‘upscalen’ van nieuwe patronen of via relationele praktijken, symbolen en rituelen. Daarbij gaat het over volgers krijgen en van de hefboom van collectieve intelligentie een kritische massa opbouwen. Ter illustratie krijg je uitleg over de Ontwikkelcirkelmethode (ter vervanging van de klassieke besluitvorming), de FIT methode (ter vervanging van individuele functioneringsgesprekken), het vijf staps ontwikkelingsgesprek (ter vervanging van evaluatiegesprekken) en large scale interventions (ter vervanging van top down).  We gaan zelf creatief op zoek naar welke methode, praktijk of spel je kan ontwerpen die je viraal kan inzetten in je eigen change situatie.

Dag 5: Change mastery

Quote: Change doe je hier en nu.


Voormiddag: Werken met je eigen en andermans ‘purpose’

Met het model van de logische niveaus verankeren we de verschillende lagen van je profiel: je zelfbeeld, je kernovertuigingen, je competenties en gedragspatronen. Bovendien kaderen we dit profiel in je levensloopontwikkeling en huidige werksituatie. Je hoogste drijfveer is de sterkste hulpbron om staande te blijven op de plek der moeite. We kijken met welke coachtechniek je andere mensen kan aanspreken op hun hoogste drijfveren om met wie ze zijn een bijdrage te leveren tot een betere gang van zaken.


Namiddag: Oogst van het trainingstraject

We eindigen het traject met presentaties van jezelf in hoe je bezig bent met je concrete change situatie. We oogsten de individuele opbrengsten en verankeren de collectieve kennis.

Didactische aanpak

 • Vooraf doen we een schriftelijke intake.
 • Didactisch is er een samenhang van verschillende werkvormen.  Er zit bijvoorbeeld een stevig stuk input in zodat je nieuwe denkkaders verwerft om in complexe systemen zinvol en veerkrachtig bezig te zijn. 
 • Je individuele change-situatie wordt gedurende de gehele opleiding als oefenterrein gebruikt.
 • Je wordt gecoacht en je krijgt feedback op persoonlijke patronen van collega deelnemers en van de trainer.
 • We leren veel van concrete ervaringen, best practices and lessons learned uit de praktijk van Rudy Vandamme en uit praktijkvoorbeelden en ervaring van collega’s.
 • We demonstreren concrete technieken zoals taalpatronen, vraagstellingen en bodymind reactiewijzen.
 • We doen een reeks unieke oefeningen en experimenten waarin nieuwe patronen aangeleerd worden.
 • We creëren als groep gezamenlijk kennis en inzicht rond change en zelfzorg in complexe omgevingen.
 • Na het traject krijg je de kans tot blijvende netwerking en samenwerking.

Cursusmateriaal

 • Boek: Vandamme, R. (2017). Zinzoekers.  De kracht van radicale authenticiteit.
 • Boek: Sterckx, A. & Vandamme, R. (2016).  De gelukkige activist.

Getuigenissen en referenties

 • Vorige week heb ik een workshop bijgewoond van Rudy. Rudy ... staat daar, roept beelden op, daagt uit... helpt, verduidelijkt. Hij gaat met je een spoor verkennen, legt systemen en verbanden bloot. Dat is de psycholoog in hem, ook een beetje NLP.  Wat ik zag was een bevlogen man, een kunstenaar, iemand die zich concentreert op je situatie [hetgeen duidelijk waarneembaar is], een waar vakman. Het intrigerende is dat hij daar staat als een gewoon mens ... zoals je elke dag wel 100 mensen tegenkomt. Het bijzondere zit in de combinatie van het gewone en het professionele. Je kan veel van hem leren! (Jan Ruyter, CEO uitgeverij Nelissen)
 • Tja, … die term ontwikkelingscoach … Al een tijdje heb ik het gevoel dat dat een term is die weergeeft waar ik mee bezig ben of beter gezegd waar ik me meer en meer in aan het vormen ben.  Ondertussen heeft die term voor mij nog een veel rijkere lading gekregen. Er vallen nu een heel deel puzzelstukjes in elkaar. De benadering van Rudy sluit nauw aan bij de concepten waar ik me vaak op baseer. En aanvullend een hele belangrijke … het ondersteunt de zingeving van wat ik graag doe. Super inspirerend dus! (Dorine Nevelsteen, docente Thomas More, Doorzien.be)
 • In het boek van Wouter Torfs kan je lezen hoe Wouter in het prille begin van zijn leiderschap (1998) een training volgde over gebruik van metaforen bij NLP trainer Rudy Vandamme. Na dat weekend gaf hij aan zijn personeel zijn nieuwjaarspeech waar hij tot dan toe een hekel aan had; spreadsheets, cijfers. Nu vertelde hij een metafoor, dat we met zijn allen in een koets zitten, elk een rol vervullen en samen op weg gaan. Hij inspireerde en kreeg zijn medewerkers mee. Hoe een eenvoudige techniek een verschil maakt!
 • Hallo, Rudy, Ik wil je hartelijk danken voor de supermooie opleiding. Je methodiek is voor mij een geweldige kapstok om ontwikkeling met diepgang, positivisme en ook relaxedheid te zien. Hartelijk dank en vriendelijke groet ! (Olaf Wierenga)

Trainers

Rudy Vandamme

Rudy Vandamme (1958) is doctor in de psychologie en senior trainer en docent. Op basis van zijn studies psychologie, filosofie, antropologie, NLP en bemiddeling formuleert hij methodieken die professionals kunnen inzetten om een verschil te maken. Hij concretiseert zijn werk via boeken, artikels, voordrachten voor grote groepen, opleidingen en de oprichting van bezielde initiatieven zoals De School voor NLP, Mediation Instituut Vlaanderen, Het Netwerk van Professionals in Ontwikkelingsgericht Werken en het Ontwikkelingsinstituut. Hij is de bedenker van het Ontwikkelingsgericht Coachen.  Hij is vaste gastdocent in de master Begeleidingskunde van de Hogeschool Rotterdam.  Rudy schreef tot nu toe 12 boeken, waaronder de bestseller 'Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen' dat gebruikt wordt als handboek in verschillende coachingopleidingen, 'Handboek Coachend Leiderschap', 'Gedragspatronen van Personen en Organisaties' en een reeks over de Ontwikkelingsgerichte Benadering.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)

Aanmelden voor nieuwsbrief

We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.