Leerarrangementen NOB

Tijdsduur

Leerarrangementen NOB

Inholland Academy
Logo van Inholland Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,5 Inholland Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 8,5 (uit 43 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Inholland Academy biedt dit product standaard aan in de volgende regio's: Alkmaar

Beschrijving

Het leerarrangement “Leerlingenzorg” is met name geschikt voor leerkrachten met een pabodiploma of het certificaat “Bekwaamheidstraject PO”.

De volgende leerarrangementen worden aangeboden:

 • Jonge kind
 • Leraar worden
 • Leerling zorg

Deze leerarrangementen worden digitaal aangeboden en kunnen elk half jaar (september/ februari) gestart kunnen worden. De meeste arrangementen zijn bedoeld voor leerkrachten die nog geen pabodiploma of certificaat “bekwaamheidstraject PO” hebben. Het leerarrangement “Leerlingenzorg” is met name geschikt voor leerkrachten met een pabodiploma of het certificaat “Bekwaamheidstraject PO”. De arrangementen zijn op HBO niveau (pabo niveau) en worden afgesloten met een be…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Het leerarrangement “Leerlingenzorg” is met name geschikt voor leerkrachten met een pabodiploma of het certificaat “Bekwaamheidstraject PO”.

De volgende leerarrangementen worden aangeboden:

 • Jonge kind
 • Leraar worden
 • Leerling zorg

Deze leerarrangementen worden digitaal aangeboden en kunnen elk half jaar (september/ februari) gestart kunnen worden. De meeste arrangementen zijn bedoeld voor leerkrachten die nog geen pabodiploma of certificaat “bekwaamheidstraject PO” hebben. Het leerarrangement “Leerlingenzorg” is met name geschikt voor leerkrachten met een pabodiploma of het certificaat “Bekwaamheidstraject PO”. De arrangementen zijn op HBO niveau (pabo niveau) en worden afgesloten met een bewijs van deelname. We gaan er voor het uitvoeren van de opdrachten vanuit dat je werkzaam bent of mee kunt lopen op een NTC-school. De literatuur is geschreven voor de Nederlandse situatie, maar de opdrachten zijn  zoveel mogelijk aan de NTC-situatie aangepast.

1. Leraar worden

Je bent werkzaam op een NTCschool voor primair onderwijs (PO). Je wilt je (her)oriënteren op de competenties van een leraar in het basisonderwijs en die ook ontwikkelen in de praktijk. Aan de hand van een praktijkgericht boek werk je aan de basisvaardigheden van een leraar: het creëren van een pedagogisch klimaat, goed klassenmanagement, goed lesgeven en kijken naar kinderen. 

Studiemateriaal
Leraar worden. Een competentiegericht aanpak. Y. Visser (eindredactie), 2005. Heeswijk Dinther, Uitgeverij Esstede b.v.

Doelstellingen

 • Je kunt een kind uit je groep observeren en je observatieverslag interpreteren aan de hand van criteria
 • Je kunt de leef- en belevingswereld van twee kinderen uit je groep beschrijven en vergelijken
 • Je kunt een instructieles voorbereiden met behulp van de ontwerplijst en het lesvoorbereidingsformulier en deze ook uitvoeren
 • Je weet wat bedoeld wordt met klassenmangement en je kunt de structuur op klassen-/ individueel- en schoolniveau beschrijven
 • Je kunt een filmopname van een kringgesprek analyseren
 • Je kunt aangeven of je leerkrachtcommunicatie effectief is, na analyse van een filmopname aan de hand van een kijkwijzer
 • Je kunt je pedagogische stijl in beeld brengen met behulp van een test en de beschrijving van een viering met je klas
 • Je kunt je sterke en minder sterke competenties benoemen
 • Je kunt een persoonlijk ontwikkelplan opstellen om  aan je competenties als leraar te gaan werken   

Begeleiding en ondersteuning
Tussentijdse krijg je feedback op de opdrachten van je begeleidende docent Gera Nieuwenhuis (gera.nieuwenhuis@inholland.nl)

Eindopdracht
Het leerarrangement wordt afgerond met een voldoende beoordeling voor de eindopdracht. Deze moet echter gebaseerd zijn op  de voorafgaande leeractiviteiten.

Leeractiviteiten
Je bestudeert de aangegeven literatuur en voert de leeractiviteiten uit. Zet de uitwerking van de opdracht op Blackboard. In de uitwerking wordt zichtbaar dat je vanuit de theorie naar de praktijk kunt kijken en dat je weet waar je bewust (on)bekwaam bent. Je weet aan welke competenties je moet gaan werken en op welke manier dit kan. De eindopdracht is een persoonlijk ontwikkelplan waar je vervolgens mee aan de slag kunt gaan, na dit arrangement.

2. Het jonge kind

Je bent werkzaam op een NTCschool voor primair onderwijs (PO), in de groepen 1 tot en met 4. Je wilt je (her)oriënteren op de competenties van een leraar in het basisonderwijs en die ook ontwikkelen in de praktijk. Aan de hand van een praktijkgericht boek bestudeer je de groei en ontwikkeling van jonge kinderen en voer je opdrachten uit rond voorwaardelijke (groep 1/2) en aanvankelijke leerprocessen (groep 3/4).


Studiemateriaal
Het jonge kind. Groei en ontwikkeling bij kinderen van 4 tot 8 jaar. T. Lamers (eindredactie), 2009. Heeswijk Dinther, Uitgeverij Esstede b.v.

 
Doelstellingen

 • Je weet welke factoren ontwikkeling beïnvloeden.
 • Je kent de ontwikkelingsaspecten van de lichamelijke, cognitieve, sociale en morele ontwikkeling van jonge kinderen.
 • Je weet welke onderwijsvisies er zijn op onderwijs aan jonge kinderen.
 • Je kunt kinderen leren structureren.
 • Je kunt de auditieve en visuele waarneming van kinderen stimuleren.
 • Je kunt kinderen via thema’s en projecten begrippen aanleren.
 • Je kent de kenmerken van aanvankelijk schrijven en lezen.
 • Je kent de tussendoelen beginnende geletterdheid.
 • Je kunt kinderen begeleiden bij aanvankelijk schrijven en lezen.

Begeleiding en ondersteuning
Tussentijdse feedback door de docent en door medestudenten op de opdrachten en gelegenheid tot het stellen van vragen via Blackboard. Daarnaast zijn er aanvullende materialen op Blackboard te vinden.

Eindopdracht
Het leerarrangement wordt afgerond met een voldoende beoordeling voor de eindopdracht. Deze is  echter gebaseerd op  de voorafgaande leeractiviteiten.

Leeractiviteiten
Je bestudeert de aangegeven literatuur en voert de leeractiviteiten uit. Je stuurt de opdrachten via d email naar de begeleidende docent, Gera Nieuwenhuis. (gera.nieuwenhuis@inholland.nl).

3. Leerlingenzorg

Je bent in het bezit van een (ouder) pabodiploma of het certificaat van het bekwaamheidstraject PO. Je wilt je competenties uitbreiden om met zorgleerlingen om te kunnen gaan. Aan de hand van praktijkgerichte literatuur werk je aan je competenties: aan kennis, vaardigheden en attitude op het gebied van leerlingenzorg. In dit arrangement houden we zoveel mogelijk rekening met de specifieke NTC-situatie. Organisatie gebonden taken op schoolniveau en richting externe zorg laten we daarom achterwege. We weten dat er meestal geen IB-er (intern begeleider) is en dat werken met groepsplannen niet mogelijk is. Als we spreken over competenties op het terrein van de handelingsgerichte leerlingenzorg gaan we in dit arrangement uit van de volgende beroepstaken (Maas e.a., 2007):

 • professie gebonden taken
 • handelingsgericht werken in de groep: waarnemen, begrijpen, plannen, realiseren

Studiemateriaal 
Praktijkboek leerlingenzorg. Omgaan met zorgleerlingen in de school (2012). Bongaards, B. & J. Sas. Noordhoff Uitgevers: Groningen/ Houten.


Doelstellingen
Professiegebonden beroepstaken:

 • je kunt de eigen beroepsopvattingen ten aanzien van leerlingenzorg onderzoeken en expliciteren
 • je kunt met een kritische blik kijken naar het eigen handelen in de groep;
 • je hebt een goed beeld van je eigen competenties en sterke en zwakke punten ten aanzien van het uitvoeren van taken op het gebied van leerlingenzorg
 • je bent op de hoogte van nieuwe kennis en inzichten

Beroepstaken voor handelingsgericht werken in de groep:

 • je kunt vorige onderwijsactiviteiten evalueren door systematisch en nauwkeurig te observeren en te registreren en waarnemingen te koppelen aan leerlijnen en de zone van de naaste ontwikkeling (waarnemen)
 • je kunt specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart brengen en daarbij onderscheid maken tussen didactische en pedagogische onderwijsbehoeften (begrijpen)
 • je kunt je aanbod afstemmen op de specifieke onderwijsbehoefte van een kind (plannen en uitvoeren)
 • je kunt vervolgens de cyclus van waarnemen, begrijpen, plannen en uitvoeren weer opnieuw doorlopen

Begeleiding en ondersteuning
Tussentijdse feedback door de docent Gera Nieuwenhuis (gera.nieuwenhuis@inholland.nl)


Eindopdracht
Het leerarrangement wordt afgerond met een voldoende beoordeling voor de eindopdracht.


Leeractiviteiten
Je bestudeert de aangegeven literatuur en brengt de verschillen tussen de kinderen in je groep in beeld. Vervolgens stel je vast welke onderwijsbehoeften een door jou gekozen zorgleerling heeft en schrijf je een handelingsplan, dat je ook uitvoert en evalueert. Dit doe je stap voor stap en telkens ontvang je feedback. We adviseren de volgende planning per twee/ drie weken.

Een afgeronde PABO opleiding is vereist.

U zoekt persoonlijke aandacht en een opleider die met u meedenkt, u bent bij ons van harte welkom.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.