zieke werknemer - tweedaagse, dag 1

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats
Logo van Instituut voor Arbeidsrecht & HRM

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeBilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle
21 sep. 2021
Toon rooster
event 21 september 2021, 09:00-17:00, Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle, Zieke werknemer,dag 1
placeVan der Valk Hotel Breukelen te Breukelen
16 nov. 2021
Toon rooster
event 16 november 2021, 09:00-17:00, Van der Valk Hotel Breukelen te Breukelen, Zieke werknemer, dag 1
placeNovotel Brainpark te Rotterdam
15 mrt. 2022
Toon rooster
event 15 maart 2022, 09:00-17:00, Novotel Brainpark te Rotterdam, Zieke werknemer, dag 1
placeGolden Tulip Hotel Central te Den Bosch
19 apr. 2022
Toon rooster
event 19 april 2022, 09:00-17:00, Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch, Zieke werknemer, dag 1
placeNovotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp
21 jun. 2022
Toon rooster
event 21 juni 2022, 09:00-17:00, Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp, Zieke werknemer, dag 1
placeBilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle
20 sep. 2022
Toon rooster
event 20 september 2022, 09:00-17:00, Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle, Zieke werknemer, dag 1
placeVan der Valk Hotel Breukelen te Breukelen
17 nov. 2022
Toon rooster
event 17 november 2022, 09:00-17:00, Van der Valk Hotel Breukelen te Breukelen, Zieke werknemer, dag 1

Beschrijving

De zieke werknemer…een dossier om hoofdpijn van te krijgen. Maar dat kan anders!

Hoe zorg je voor optimale begeleiding en oplossingen? Wat moet, mag en kan?

Vanuit een arbeidsrechtelijke invalshoek worden tijdens deze tweedaagse cursus de uitgangspunten voor een goede behandeling van deze dossiers besproken en wordt ingegaan op relevante actualiteiten en rechtspraak.

Tijdens dag één wordt ingegaan op de rol van de bedrijfsarts, het ziektebegrip, de

verplichting van de werknemer om ziekte te voorkomen en (mee) te werken aan herstel, de reikwijdte van de mededelingsplicht van de werknemer bij sollicitatie, de verzuimbegeleiding, het begrip passende arbeid en (nieuw) bedongen arbeid en de d…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Sociale Geneeskunde, Verzuim, Geneeskunde, Arbeidsgeneeskunde en Verzuimgesprekken & verzuimmanagement.

De zieke werknemer…een dossier om hoofdpijn van te krijgen. Maar dat kan anders!

Hoe zorg je voor optimale begeleiding en oplossingen? Wat moet, mag en kan?

Vanuit een arbeidsrechtelijke invalshoek worden tijdens deze tweedaagse cursus de uitgangspunten voor een goede behandeling van deze dossiers besproken en wordt ingegaan op relevante actualiteiten en rechtspraak.

Tijdens dag één wordt ingegaan op de rol van de bedrijfsarts, het ziektebegrip, de

verplichting van de werknemer om ziekte te voorkomen en (mee) te werken aan herstel, de reikwijdte van de mededelingsplicht van de werknemer bij sollicitatie, de verzuimbegeleiding, het begrip passende arbeid en (nieuw) bedongen arbeid en de do’s en dont’s in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

De tweede dag staan de (aanpassing van de) arbeidsvoorwaarden en het het ontslag van de zieke werknemer centraal. Ook wordt ingegaan op de rol van de mediator. Zo krijgt u in twee dagen een volledig beeld van de zieke werknemer!

PUNTEN
Dag 1:
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
Hobéon SKO 3 punten
AbSg 6 punten bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

Dag 2:
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
Hobéon SKO 3 punten
AbSg 6 punten bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.
Niet-juristen: bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, mediators, (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers.

DOOR WIE
Mr. D.J. Buijs*
– oud-kantonrechter– MfN Register Mediator en gecertificeerd Registerarbeidsdeskundige

Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

Mw. mr. C.J. Frikkee*
– raadsheer bij het Hof Den Haag

Mw. mr. H. Groen
– mediator bij MediationPoint

Mw. mr. C.S. Kehrer-Bot*
– advocaat bij AKD te Rotterdam

Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag

Dr. B. Sorgdrager
– Zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ
(*wisselend per locatie)

PROGRAMMA
Cursusdag 1
09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.00 uur Wat kan en moet de bedrijfsarts?
– taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bedrijfsarts
– richtlijnen voor bedrijfsartsen incl. werkwijzers (STECR) en protocollen (UWV)
– veel voorkomende problemen op spreekuur (psychische klachten, conflicten)
– belastbaarheid; arbeidsbelasting en herstel belemmerende factoren
– samenwerking met curatieve sector en UWV (deskundigenoordeel)
– rapporteren: wat wel en wat niet
Dr. B. Sorgdrager

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.15 uur

11.15 – 12.15 uur Ziekmelding en verzuimbegeleiding
– ziekmelding, privacy en controlevoorschriften
– ziektebegrip: juridisch
Ziekte bij sollicitatie
– aanstellingskeuring, mededelingsverplichting
– afwijzen op grond van medische aandoening en gelijke behandeling
Mw. mr. dr. P.H. Burger

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.15 uur Arbeidsongeschiktheid voorkomen, meewerken aan herstel
– ziekte door opzet of toedoen ontstaan
– zorgplicht werkgever
– behandelvrijheid van werknemer en de plicht tot re-integratie en meewerken aan herstel
Mw. mr. dr. P.H. Burger

14.15 – 15.15 uur Re-integratie: Wet Verbetering Poortwachter
-waaruit bestaat het re-integratiedossier?
– toetsing van het re-integratieverslag door het UWV
– beleidsregels UWV
– problemen met tijdelijke dienstverbanden/einde dienstverband tijdens ziekte
– passende arbeid en (nieuw) bedongen arbeid
– arbeidsconflict
– wanneer een deskundig oordeel aanvragen en waarvoor?
– re-integratie in het eerste en tweede spoor
– (verlenging) opzegverbod
– sancties (op te leggen door UWV of door werkgever)
Mw. mr. dr. P.H. Burger/mw. mr. Chr. Kehrer-Bot*

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30- 17.00 uur Vervolg Re-integratie: Wet Verbetering Poortwachter
WIA/ervaringen
– opzet WIA (IVA, WGA)
– verschil volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
– gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: verhouding met WW
– bezwaar en beroepsprocedures
– eigen risicodrager of UWV?
– interne en externe re-integratie onder het WIA-regime
Mw. mr. dr. P.H. Burger/mw. mr. Chr. Kehrer-Bot*

17.00 uur Afsluiting
* wisselend per locatie


Cursusdag 2
09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.15 uur Wijziging van arbeidsvoorwaarden bij ziekte
– aanpassing van arbeidsvoorwaarden: wanneer wel/niet en hoe dan?
– beroep op eenzijdig wijzigingsbeding mogelijk?
– rol van het goed werkenemerschap
– wijziging van suppletieregeling
Mr. D.J. Buijs/mw. mr. C.J. Frikkee*

11.15 – 11.30 uur Pauze

11.30 – 13.00 uur Ontslag van een zieke werknemer: wanneer (niet)?
– rol van het opzegverbod bij ziekte
– verval van het opzegverbod bij ziekte
– ontbinding arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
– de kantonrechter en doorbreking van het opzegverbod
– het deskundigenoordeel bij ontslag
– ontslag op staande voet
– ontslagvergoedingen
– wederzijds goedvinden

Op het grensvlak…ziek of verslaafd?
– drugs en alcohol op het werk
– ziek of wangedrag?
– rol van bedrijfsarts
– behandelplan en rol werkgever
– loondoorbetaling: wiens risicosfeer?
– overplaatsing van de werknemer
– ontslag wegens drugs- of alcoholgebruik
– verplichting tot medewerking aan drugs- of alcoholtest?
Mr. D.J. Buijs/Mw. mr. C.J. Frikkee*

13.00 – 14.00 uur Lunch

14.00 – 15.30 uur Ziekte, arbeidsconflicten & mediation
– van ziekte naar conflict
– opstelling werkgever, werknemer, arbodienst, UWV
– rechter of mediator?
– analyse van het mediationproces: stappen en valkuilen
– van ‘oorzaakdenken’ naar ‘oplossingdenken’
– welke partijen lenen zich (niet) voor mediation?
– checklist mediation
Mw. mr. H. Groen

15.30 – 15.45 uur Pauze

15.45 – 17.00 uur De UWV-ontslagprocedure in relatie tot de zieke werknemer en de arbeidsgehandicapte werknemer
– enkele ontslagcijfers
– de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
– toepasselijke wet- en regelgeving en uitvoeringsregels ontslag
– het aanvraagformulier voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer
– ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid:

   * toetsingscriteria
   * rol bedrijfsarts
   * reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad d.d. 18 januari 2019 (ECLI:NL:HR:2019:64)
   * start en einde herplaatsingsplicht
   * herplaatsing met behulp van scholing
   * het begrip passende arbeid onder de Wwz
   * jurisprudentie in het kader van herplaatsing
– deeltijdontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid: mogelijk of niet?
– deskundigenadvisering door UWV-Sociaal Medische Zaken (SMZ), wanneer nog aan de orde?
– ontslag wegens bedrijfseconomische redenen van een zieke werknemer: wanneer wel/niet mogelijk?
– de extra bescherming van de arbeidsgehandicapte werknemer bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
– de Regeling compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid
Mr. J. Meijer

17.00 uur Afsluiting

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.