Studiedag Flexibel omgaan met milieunormen en besluitvorming over de aanleg en wijziging van hoofdinfrastructuur (I en II) - Woensdag 15 november 2017

Deze cursus is helaas verwijderd door Instituut voor Bouwrecht. Bekijk hieronder de ervaringen van deelnemers, de alternatieven, of klik via de navigatie terug naar het overzicht van het hele aanbod in dit onderwerp.

check_box_outline_blank

Omgevingswet voor raadsleden en raadsgriffiers

Logo van Bureau Kennis

Doel: Gestart onder het motto “Eenvoudig Beter’ is de Omgevingswet inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen. De wet regelt voor de fysieke…

check_box_outline_blank

Omgevingswet voor bouw en projectontwikkelaars

Logo van Geoplan cursussen en congressen

De nieuwe Omgevingswet komt eraan en zorgt voor een ingrijpende wijziging van het recht voor de fysieke leefomgeving waarbij meer onderwerp…

check_box_outline_blank

Actuele regelgeving en jurisprudentie RO

Logo van Geoplan cursussen en congressen

Snel op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het ruimtelijke ordeningsrecht Actuele jurisprudentie Alle relevante wijzigingen R…

check_box_outline_blank

Omgevingswet voor raadsleden en raadsgriffiers

Logo van Bureau Kennis

Doel: Gestart onder het motto ‘Eenvoudig Beter’ is de Omgevingswet inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen. De wet regelt voor de fysieke…

check_box_outline_blank

Flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet

Logo van Berghauser Pont Academy

Voor zowel overheden als bedrijven Inzicht in de verschillende flexibiliteitsinstrumenten in de Omgevingswet Hoe kunnen deze instrumenten i…

check_box_outline_blank

BAG en BGT

Logo van Berghauser Pont Academy

Deze twee workshops BAG en BGT van ieder één dagdeel geven in kort bestek een introductie op BAG en BGT en update van de stand van zaken. K…

check_box_outline_blank

Programma’s Omgevingswet

Logo van Berghauser Pont Academy

Niet meer sectoraal denken Integrale en samenhangende vertaalslag maken Twee soorten programma’s onder de Omgevingswet Ochtend: (Beleids)ui…

check_box_outline_blank

Actualiteiten Algemeen en omgevingsbestuursrecht

Logo van Bureau Kennis

Doel: De Omgevingswet komt er is het goed daartoe alle voorbereidingen te treffen en zoveel mogelijk daarop vooruit te lopen o.m. door best…

check_box_outline_blank

Stedelijk beheer en de Omgevingswet

Logo van Berghauser Pont Academy

Specifieke consequenties voor stedelijk beheer: gemeentelijk rioleringsplan, beheerplannen, verordeningen en beleidsregels, werkprocessen e…

check_box_outline_blank

Wagenparkbeheer: beleid en kostenbesparing

Logo van Heliview Training

Als wagenparkbeheerder heeft u te maken met complexe processen, financiële contracten en procedures. U heeft tevens met verschillende parti…