Studiedag Flexibel omgaan met milieunormen en besluitvorming over de aanleg en wijziging van hoofdinfrastructuur (I en II) - Woensdag 15 november 2017

Niveau
Totale lesduur

Startdatums en plaatsen

Er zijn nog geen startdatums bekend voor dit product.

Beschrijving

Studiedag Flexibel omgaan met milieunormen en besluitvorming over de aanleg en wijziging van hoofdinfrastructuur (I en II)

Dagdeel: De interim-wet, de Chw en het mengpaneel in de Omgevingswet (I)
Onder de Chw is flink geëxperimenteerd met mogelijkheden om projecten te realiseren. De Chw anticipeert voor een deel op de mogelijkheden tot bestuurlijke afweging onder de Omgevingswet. In de Nota van Toelichting van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), één van de vier algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet, wordt de metafoor van het mengpaneel gebruikt. Dit visualiseert de mogelijkheden tot bestuurlijke afwegingsruimte die het voorgenomen Bkl biedt. Het biedt gemeenten kansen…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Onze leeradviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.

Studiedag Flexibel omgaan met milieunormen en besluitvorming over de aanleg en wijziging van hoofdinfrastructuur (I en II)

Dagdeel: De interim-wet, de Chw en het mengpaneel in de Omgevingswet (I)
Onder de Chw is flink geëxperimenteerd met mogelijkheden om projecten te realiseren. De Chw anticipeert voor een deel op de mogelijkheden tot bestuurlijke afweging onder de Omgevingswet. In de Nota van Toelichting van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), één van de vier algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet, wordt de metafoor van het mengpaneel gebruikt. Dit visualiseert de mogelijkheden tot bestuurlijke afwegingsruimte die het voorgenomen Bkl biedt. Het biedt gemeenten kansen om de lokale omgevingskwaliteit, bestaande uit alle aspecten van de fysieke leefomgeving, normatief vorm te geven. De schuifjes voor bijvoorbeeld geluid, trilling en geur kunnen naar boven en beneden binnen een bepaalde bandbreedte, maar kennen wel een ‘default’ (algemeen aanvaardbaar kwaliteitsniveau). Bij aspecten als luchtkwaliteit en externe veiligheid kan door het lokaal bestuur alleen een betere kwaliteit worden geboden
dan de rijksnormen. De schuifjes zijn inzetbaar voor de rijksgenormeerde aspecten maar ook voor lokale aspecten als licht­ en windhinder. De stand van de schuifjes vertaalt zich in regels die in het omgevingsplan worden opgenomen. Het bevordert ook de transparantie. Daarnaast biedt het Bkl voortzetting van de Wet plattelandswoningen en verbreedt deze enigszins.

In deze bijeenkomst wordt u meegenomen op de tocht van het flexibel omgaan met milieunormen en de jurisprudentie onder het huidige recht, waaronder ook de Wet plattelandswoningen, zoals deze thans al is opgenomen in Wabo en Wro. Voorts wordt het mengpaneel nader toegelicht en wordt de stand van zaken vermeld met betrekking tot het Bkl.

Dagdeel: Van tracébesluit naar projectbesluit in de Omgevingswet (II)
De Tracéwet werd van kracht op 1 januari 1994 en zal worden ingetrokken door de Omgevingswet. De wet is meer dan dertig keer gewijzigd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bijna 300 uitspraken gedaan over tracébesluiten. De hoofdlijnen van die jurisprudentie staan centraal in de eerste inleiding.

In de tweede inleiding wordt stilgestaan bij de projectprocedure op grond van de Omgevingswet. Ingegaan wordt op de functionaliteit en de eisen die de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit aan het projectbesluit stellen. Aandacht wordt besteed aan het belang van de jurisprudentie voor de toekomstige projectbesluitvorming op grond van de Omgevingswet. De gedurende twintig jaar opgedane ervaring met het maken van tracébesluiten zal omgezet worden in nuttige aanbevelingen voor het maken van projectbesluiten.

Deze studiedag bestaat uit twee dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan beide dagdelen genieten voorrang en korting.
 
Datum: Woensdag 15 november 2017
Inleider(s): Mr. H.A.J. Gierveld (II), wetgevingsjurist Ministerie van Infrastructuur en Milieu te Den Haag en geassocieerd medewerker Universiteit Utrecht en mr. S.M. van Velsen (I), zelfstandig adviseur omgevingsrecht, thans werkzaam bij Ministerie van Infrastructuur en Milieu te Den Haag
Locatie: Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
Tijdstip: 9.00 ­ 17.00 uur
Prijs: € 735,­ excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en boek Besluitvorming over de aanleg en wijziging van hoofdstructuur (I en II), € 395,­ excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal (I) en € 430,­ excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en boek Besluitvorming over de aanleg en wijziging van hoofdstructuur (II)
Papieren exemplaar studiemateriaal: € 25,­ excl. BTW per dagdeel
Lunch: alleen voor deelnemers aan beide dagdelen
Doelgroep:
• Advocatuur
• Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren
Niveau: Basis
Aantal deelnemers: 40

Programma Dagdeel (I):
08.30 ­ 09.00 uur    ontvangst

09.00 ­ 10.30 uur    inleiding mr. S.M. van Velsen

10.30 ­ 10.45 uur    pauze

10.45 ­ 12.15 uur    vervolg inleiding

12.15 ­ 12.30 uur    vragen en afsluiting

12.30 ­ 13.30 uur    lunch voor deelnemers aan beide dagdelen

Programma Dagdeel (II):
13.00 ­ 13.30 uur    ontvangst

13.30 ­ 15.00 uur    inleiding mr. H.A.J. Gierveld over het tracébesluit op grond van de Tracéwet en de jurisprudentie

15.00 ­ 15.15 uur    pauze

15.15 ­ 16.45 uur    vervolg inleiding over het projectbesluit op grond van de Omgevingswet

16.45 ­ 17.00 uur    vragen en afsluiting

Voorwaarden: Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.
NOvA-punten: 6 PO­punten (I en II) en 3 PO­punten per dagdeel

Er zijn nog geen ervaringen. Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Heb je een vraag? Onze leeradviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?