Basisopleiding RET (Rationeel-Emotieve Training)

Niveau
Tijdsduur
Startdatum en plaats
Logo van Instituut voor RET
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,9 Instituut voor RET heeft een gemiddelde beoordeling van 8,9 (uit 9 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

8,9
Gemiddeld cijfer voor Basisopleiding RET (Rationeel-Emotieve Training)
Gebaseerd op 9 ervaringen Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar
Henny Veltman
Office manager
10
Basisopleiding RET (Rationeel-Emotieve Training)

"Ik heb de opleiding in Haarlem gedaan. De begeleiding door Wouter vond ik erg goed, geduldig en gedreven. Ik pas RET toe op het werk en ook privé, ik blijf versteld staan van de inzichten waar je toe komt door RET toe te passen." - 26-02-2019 15:21

"Ik heb de opleiding in Haarlem gedaan. De begeleiding door Wouter vond ik erg goed, geduldig en gedreven. Ik pas RET toe op het werk en ook … alles lezen - 26-02-2019 15:21

Startdata en plaatsen

Bloemendaal
mrt. 2020

Beschrijving

Nederlands Instituut voor RET start op donderdag 12 maart 2020

de Basisopleiding  Rationeel-Emotieve Training Therapie in 12 avonden en 3 seminardagen

Het Nederlands Instituut voor RET is een dochterinstituut van het Albert Ellis Institute te New York

RET en Albert Ellis

RET (Rationeel-Emotieve Training/ Therapie) is ontwikkeld door Albert Ellis (1913 - 2007). Het was de eerste Cognitieve Gedragstherapie. Ellis heeft met de RET veel invloed op de psychologiische wereld gehad.

Ellis wilde snel tot de kern van de problematiek waar een persoon mee zat doordringen en geen tijd verspillen aan irrelevante informatie zoals het lang graven in het verleden. Hij vroeg naar de gedachten die iema…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Groepsinterventie (RET), Rationele Effectiviteitstraining (RET), Train de trainer, DISC en Supervisie.

Nederlands Instituut voor RET start op donderdag 12 maart 2020

de Basisopleiding  Rationeel-Emotieve Training Therapie in 12 avonden en 3 seminardagen

Het Nederlands Instituut voor RET is een dochterinstituut van het Albert Ellis Institute te New York

RET en Albert Ellis

RET (Rationeel-Emotieve Training/ Therapie) is ontwikkeld door Albert Ellis (1913 - 2007). Het was de eerste Cognitieve Gedragstherapie. Ellis heeft met de RET veel invloed op de psychologiische wereld gehad.

Ellis wilde snel tot de kern van de problematiek waar een persoon mee zat doordringen en geen tijd verspillen aan irrelevante informatie zoals het lang graven in het verleden. Hij vroeg naar de gedachten die iemand had over de situatie die aanleiding waren tot de problemen. Gedachten, had Ellis ontdekt, bepalen namelijk in sterke mate hoe we ons voelen en wat we doen. Hij onderscheidde helpende en niet-helpende gedachten. Als hij wist welke niet helpende gedachten tot de problemen leidden, kon hij de cliënt laten zien hoe die te verandere in helpende gedachten. Daarmee kan de cliënt leren disfunctionele gevoelens te veranderen in functionele en ineffectief gedrag om te zetten in effectief gedrag. In zijn meer dan 60-jarige bestaan heeft de RET vele technieken en methoden ontwikkeld die iemand kunnen helpen om zich prettiger te voelen in lastige situaties en meer te verwezenlijken van wat hij of zij wil bereiken. RET is daarom een methode die het mogelijk maakt om mensen effectiever in hun werk te laten zijn, maar ook om allerlei blokkades in gevoel en gedrag die mensen hebben uit de weg te ruimen.

Het gebruik van RET

RET wordt op meerdere terreinen gebruikt omdat het zo efficiënt en effectief is, zoals bij coaching, leerling- en studentenbegeleiding, persoonlijke effectiviteit, assertiviteitstraining, faalangstreductietraining en bij conflict- en teammanagement. Eveneens bij sportcoaching en bij coaching in organisaties.

Bruikbaar voor: psychologen (WO en HBO), psychotherapeuten, psychiaters, (bedrijfs-) maatschappelijk werkenden, coaches, (huis- en bedrijfs-)artsen, HBO-verpleegkundigen, fysiotherapeuten, trainers, P&O managers, adviseurs en consultants, en docenten. Ook bruikbaar en toegankelijk voor andere beroepen.

U bereikt hiermee: u zet de eerste stap om RET grondig te leren volgens de meest recente inzichten, technieken en vaardigheden. Dat doet u met hoog gekwalificeerde docenten, zoals Prof. emeritus dr. Windy Dryden (University of London), Tanja van Essen en Wouter Backx. De opleiding wordt gegeven in samenwerking met en onder auspiciën van het Albert Ellis Institute te New York.

Hierna kunt u nog: aan ons Instituut de vervolgopleiding ('Advanced Course') doen en de Associate Fellowship, het hoogste niveau in de RET. Het Instituut voor RET te Haarlem is de enige plaats in Nederland waar al deze drie niveaus worden gegeven.

De opleiding: bestaat uit

  • 12 maandagavonden (19:30 - 22:30 uur) start donderdag 12 maart 2020 gevolgd door
  • een driedaags seminar (9:30 uur - 21:30 uur; drie dagdelen) op vrijdag 19, zaterdag 20 en zaterdag 27 juni 2020

Docenten
Windy Dryden, die een van de grootste autoriteiten is op het gebied van de RET, verzorgt de lezingen op het seminar in het Engels. Hij geeft samen met Tanja van Essen en Wouter Backx de supervisie. Wouter Backx verzorgt de reeks van 12 avonden in het Nederlands.

Aan het Instituut voor RET te Haarlem wordt niet alleen de RET op het hoogste niveau gedoceerd, maar ook worden hier de laatste ontwikkelingen op het gebied van de RET gepresenteerd, omdat zowel Windy Dryden als Wouter Backx ook docent zijn aan het Albert Ellis Institute te New York. Beiden zijn medeauteur van het bij de opleiding te gebruiken internationale leerboek A Practitioner's Guide to Rational Emotive Behavior Therapy, 3rd edition, 2014. Wouter Backx, die  door de grondlegger van de RET, Albert Ellis, persoonlijk is opgeleid, is een inspirerende en gedreven docent met een grote kennis van zaken en een jarenlange ervaring.


Uitgangspunten van de RET
Rationeel-Emotieve Training (RET) is zoals gezegd oorspronkelijk een cognitieve gedragstherapie ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis (1913 – 2007). Het idee is dat gevoel en gedrag dat ons in de weg zit (zoals depressieve gevoelens, angsten, woede-uitbarstingen, schuldgevoelens, uitstelgedrag en ander ineffectief gedrag) in sterke mate onder invloed staan van bepaalde gedachten. Als de bedoelde gevoelens en gedragingen problemen geven, zeg niet 'kloppen', dan kloppen die gedachten ook niet. Daar richt de RET zich op. Veranderen we die gedachten, dan veranderen de gevoelens en gedragingen ook. Gevoel, gedrag en gedachte vormen als het ware een drie-eenheid en hebben een sterke wisselwerking met elkaar. Daarom besteedt de RET ook aandacht aan gedragsveranderingen en veranderingen van gevoel. Daardoor veranderen de gedachten op hun beurt ook weer. Zo wordt de drie-eenheid gevoel-gedrag-gedachte in z'n geheel onder handen genomen en beïnvloed.

RET is effectief en efficiënt, omdat het ook confronterend en directief kan zijn, bovendien is het actie-gericht. Irrelevante informatie van de kant van de cliënt kan snel ter zijde worden geschoven en echte verandering kun je pas verwachten als de daad bij het woord wordt gevoegd. Vandaar dat gedragsopdrachten een essentieel onderdeel vormen van de RET. 

Voorbeeld van een irrationele gedachte: iemand met faalangst denkt dat hij/zij absoluut niet mag falen (bijvoorbeeld bij het spreken voor een publiek) en dat hij/zij een waardeloos iemand is als dat wel gebeurt. Gevolg: verkramping in de vorm van angst zowel vooraf als tijdens het optreden, waardoor iemand zelfs kan blokkeren. Het doel dat de persoon heeft om te spreken, wordt zo sterk tegengewerkt.

Wat eraan gedaan kan worden: Iemand kan zichzelf nu met behulp van de RET-trainer overtuigen van de helpende gedachte: ‘Ik mag precies zo veel falen in het spreken als ik doe, hoewel ik er bijzonder graag in slaag goed te spreken en dat heel belangrijk vind. Daarom streef ik er met kracht naar goed te spreken. Maar faal ik dan toch en spreek ik slecht, dan faal ik en spreek ik slecht, maar word ik daar nooit minder of waardeloos door, hoogstens iemand die op dit punt gefaald heeft.' Deze nieuwe gedachte laat nauwelijks nog ruimte voor faalangst en helpt de persoon z'n doel wél te bereiken. Deze gedachte, lees houding, kan 'ingetraind' worden en zo de overhand krijgen over de oude niet-helpende gedachte. Ook kunnen geddragsoefeningen worden gedaan zoals het bij niet-belangrijke gelegenheden opzettelijk falen bij het spreken in het openbaar.

Zelf verantwoordelijkheid nemen. Een ander belangrijk uitgangspunt van de RET is, dat mensen geneigd zijn geen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen emotionele en gedragsreacties. We zeggen bijvoorbeeld: “Die man maakt mij kwaad!” Maar die man maakt mij niet kwaad, dat doe ik zelf en wel door op een bepaalde manier te denken over wat die man doet, bijv: 'Dat mag hij mij absoluut niet aandoen, anders is hij een slecht mens.' Deze gedachte maakt mij kwaad. Hoe ik denk, ligt voor een groot deel in mijn handen. Door  minder (en liefst niet-) eisend, over de situatie te denken wordt de kwaadheid minder of verdwijnt zelfs helemaal. Mensen aansporen meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedragingen, gevoelens en gedachten, is een belangrijk onderdeel van het werk van een RET-trainer/therapeut.

Welke vaardigheden leert u tijdens de opleiding?

  • het ABC-schema van de RET op uiteenlopende psychische problemen toe te passen (A is wat er gebeurt of staat te gebeuren; B is wat men daarover denkt, de irrationele gedachte; C is hoe men zich daar vervolgens over voelt en bij gedraagt op een manier die ons sabboteert)
  • de geïdentificeerde irrationele gedachten op verschillende manieren uit te dagen (D)
  • een effectieve nieuwe (helpende) gedachte (E) te formuleren ter vervanging van de gevonden en uitgedaagde irrationele gedachte, waardoor ook de sabboterende gevoelens en gedragingen (C) veranderen
  • emoties en cognities van meta-emoties en meta-cognities te onderscheiden
  • samen met uw cliënt huiswerkopdrachten te formuleren, zodat uw cliënt daadwerkelijk aan de slag gaat om nieuwe gedragspatronen en emotionele reacties aan te leren
  • gesprekken op een directieve en confronterende wijze te voeren, maar ook op een meer ondersteunende en luisterende wijze
  • zich bewust te worden van uw eigen irrationele gedachten die u in de weg kunnen zitten bij het geven van de therapie/ training, maar ook in het algemeen. U leert hoe die te veranderen
  • het gebruiken van humor om cliënten te helpen hun problemen te leren relativeren

De opleiding bestaat voor een deel uit het oefenen met uw eigen problemen in wisselende cliënt-trainer rollen onder leiding van de docent en voor het andere deel het bespreken van de theorie. Hét leerboek van de RET, A Practitioner’s Guide to Rational Emotive Behavior Therapy, 3rd editon, 2014 (Engelstalig) door DiGiuseppe, Doyle, Dryden en Backx, wordt in delen van 25 à 35 pagina's per week besproken. Het tweede deel van de avond wordt besteed aan het oefenen met uw eigen materiaal: één deelnemer brengt een echt eigen probleem in, een tweede probeert daar RET op toe te passen en een derde schrijft op wat er gebeurt in termen van A, B en C. De docent komt langs en geeft aanwijzingen. Voorts gaat u thuis oefeningen doen door o.a. gesprekken te voeren met cliënten of medecursisten en die op te nemen; dat wordt dan vervolgens besproken tijdens de opleiding. Videodemonstraties van de grondlegger Albert Ellis en live demonstraties van de docenten met deelnemers vormen een vast onderdeel van de cursus. 

De totale basisopleiding bestaat uit een reeks van 12 avonden, gevolgd door een seminar van drie dagen. De reeks van 12 avonden wordt twee maal per jaar gegeven (in het voorjaar en het najaar), het seminar slechts één maal per jaar in de tweede helft van juni. U kunt ook alleen het seminar volgen. Tijdens het seminar vormen de najaarsgroep en voorjaarsgroep tezamen één groep.

De reeks van 12 avonden vindt dit najaar plaats in Bloemendaal op maandagavonden en start op donderdag 12 maart 2020.  De eerste helft van de avond wordt vooral besteed aan theorie, de tweede helft aan oefenen in de praktijk in het Nederlands. Docent: Wouter Backx. Een avond duurt van 19:30 – 22:30 uur. De bijeenkomsten zijn wekelijks en in overleg wordt soms een week overgeslagen i.v.m. vakantie en soms wordt de aanvangstijd vervroegd voor mensen van ver.

Het seminar bestaat uit drie volle dagen (9:30 tot 21:30 uur; opgedeeld in drie dagdelen) waarvan één dagdeel een lezing in het Engels en twee dagdelen supervisie, waarvan steeds één in het Engels. Het seminar vindt eveneens plaats in Bloemendaal en wel op vrijdag 19, zaterdag 20 en zaterdag 27 juni 2020. Buitenlandse docent op het seminar in 2020 is Prof. dr. Windy Dryden (University of London). Supervisoren zijn: Windy Dryden, Tanja van Essen en Wouter Backx. Het is mogelijk supervisie alleen in het Nederlands te krijgen.

Toetsing vindt plaats op het seminar. Tijdens de supervisie worden uw praktische vaardigheden beoordeeld en met een schriftelijk multiple-choice tentamen (in het Nederlands) wordt op de laatste dag van het seminar uw theoretische kennis getoetst. 

Geslaagd! Als u geslaagd bent, zijn wij ook geslaagd in het u bijbrengen van de principes en de basisvaardigheden van deze krachtige methode om gevoelens, gedragingen en gedachten die mensen in de weg  zitten, te helpen veranderen. Hierdoor kunnen mensen meer  verwezenlijken van wat ze willen en meer voorkomen van wat ze niet willen. Kortom ze leren een plezieriger en efficiënter te leven en dat geldt evenzeer voor u als trainer/ therapeut.

8,9
Gemiddeld cijfer voor Basisopleiding RET (Rationeel-Emotieve Training)
Gebaseerd op 9 ervaringen
starstarstarstarstar
Henny Veltman
Office manager
10
Basisopleiding RET (Rationeel-Emotieve Training)

"Ik heb de opleiding in Haarlem gedaan. De begeleiding door Wouter vond ik erg goed, geduldig en gedreven. Ik pas RET toe op het werk en ook privé, ik blijf versteld staan van de inzichten waar je toe komt door RET toe te passen." - 26-02-2019 15:21

"Ik heb de opleiding in Haarlem gedaan. De begeleiding door Wouter vond ik erg goed, geduldig en gedreven. Ik pas RET toe op het werk en ook … alles lezen - 26-02-2019 15:21

Susanne Peereboom
starstarstarstarstar
Susanne Peereboom
Messenger Therapeut
10
Basisopleiding RET (Rationeel-Emotieve Training)

"Opleiding vorig jaar afgerond en ik pluk er nog dagelijks de vruchten van, zakelijk en privé. Wouter is een zeer betrokken en professionele RET leraar, waardoor het leren makkelijk ging! Bedankt!" - 23-02-2019 11:45

"Opleiding vorig jaar afgerond en ik pluk er nog dagelijks de vruchten van, zakelijk en privé. Wouter is een zeer betrokken en professionele … alles lezen - 23-02-2019 11:45

starstarstarstarstar_half
Anne-Miek Hermsen
9
Basisopleiding RET (Rationeel-Emotieve Training)

"Deze training heb ik gevolgd bij Tanja van Essen (Groningen) i.v.m. mijn werk als trainer (doelgroep studenten). Ik had van tevoren niet vermoed dat het gedachtengoed van de RET zo stevig in elkaar zou zitten en zo goed toepasbaar zou zijn in de praktijk van alledag.
De lesstof was behapbaar en inhoudelijk erg interessant, het engelstalige boek goed leesbaar en diepgaand. Maar bovenal wil ik zeggen dat Tanja van Essen de kunst verstaat je door een leerproces te loodsen. Zij beheerst de materie erg goed, is scherp, en constructief. De leeromgeving maakt zij veilig waardoor je toch een stapje verder gaat dan je op een lesavond aanvankelijk van plan was. En m.i. is dat niet alleen de essentie van leren maar ook een van de essenties van de RET-theorie (risico oefeningen!). Ik heb veel handvatten gekregen om het denken van 'mijn' doelgroep op een positieve manier te beïnvloeden. " - 13-01-2012 16:50

"Deze training heb ik gevolgd bij Tanja van Essen (Groningen) i.v.m. mijn werk als trainer (doelgroep studenten). Ik had van tevoren niet ver… alles lezen - 13-01-2012 16:50

starstarstarstarstar_half
Pien
9
Basisopleiding RET (Rationeel-Emotieve Training)

"Ret in Groningen bij Tanja van Essen. Ervaren, praktische en toegankelijke trainer. Ze laat mensen de techniek op de juiste theorie toepassen en op hen persoonlijke passende wijze uitvoeren. Resultaat; direct toepasbaar in eigen praktijk! Kortom erg tevreden." - 06-01-2012 11:49

"Ret in Groningen bij Tanja van Essen. Ervaren, praktische en toegankelijke trainer. Ze laat mensen de techniek op de juiste theorie toepasse… alles lezen - 06-01-2012 11:49

starstarstarstarstar_half
Wim Heeres
8,6
Basisopleiding RET (Rationeel-Emotieve Training)

"De RET wordt stap voor stap behandeld. Er wordt veel nadruk gelegd op praktijkoefeningen. Aan het einde van de cursus vinden veel deelnemers dat er te weinig is geoefend. Maar dat ligt geheel aan jezelf. Neem het initiatief en oefen! Je trainingsgesprekken met een client neem je op audio of video op. Dat wordt klassikaal besproken en is zeer leerzaam. Learning by doing!
De docent, Wouter, is erg ervaren en heeft er zichtbaar plezier in om je wat bij te brengen.
De RET spreekt mij aan omdat de trainer en cliënt gelijkwaardig zijn aan elkaar. Die gelijkwaardigheid is tegelijkertijd de basis van de RET (dat ik fouten maak wil nog niet zeggen dat ik fout ben). Ik heb er veel van opgestoken en het was voor mij een eyeopener door te merken dat het werkt. Het is niet alleen theorie maar ook de praktijk wordt getoetst. De oefeningen die je doet zijn leerzaam omdat je doorkrijgt dat RET werkt.
Het Engelse boek is in het begin lastig te doorgronden. Maar toen ik de systematiek eenmaal doorhad was het boek zeer leesbaar.
Ik werk niet in de zorg maar ben beleidsambtenaar bij een gemeente. Het maken van beleid is een proces dat vergelijkbaar is met RET. Wat is de situatie of het veronderstelde probleem en op welke wijze kijk je daar tegenaan. RET heeft me behoorlijk wat nieuwe inzichten gegeven over de wijze waarop beleidsprocessen kunnen worden verbeterd.
De supervisie van Wouter is prettig en zeer leerzaam.
Eettip: tegenover de leslocatie in Haarlem is een geweldige Toko!
Kortom, ik kan de cursus aanbevelen." - 06-09-2010 21:54

"De RET wordt stap voor stap behandeld. Er wordt veel nadruk gelegd op praktijkoefeningen. Aan het einde van de cursus vinden veel deelnemers… alles lezen - 06-09-2010 21:54

starstarstarstarstar
Marjolein Mabelis
9,6
Basisopleiding RET (Rationeel-Emotieve Training)

"De training is niet alleen in professionele zin erg leerzaam, maar zet je ook in je eigen dagelijkse praktijk aan het denken en vooral ook aan het handelen. Het geheel is zo georganiseerd dat je wel moet oefenen, en dat blijkt hard nodig, want de misvatting dat je RET met het leren van een simpel ABC-schemaatje, een truukje, onder de knie hebt wordt snel en diepgaand onderuit gehaald; de lesstof spreekt daarin voor zich. Wat mij trof was de stevige, overtuigende (treffende) filosofische onderbouwing van de RET én de effectiviteit van de methode, vooral als die wordt toegepast in de zuivere vorm (geen water bij de wijn). Het (voor)oodeel dat de RET te confornterend is voor cliënten wordt gaandeweg op z\\\'n zachtst gezegd genuanceerd. Mij is gaandeweg gebleken dat RET zeer breed toepasbaar is en, mits goed toegepast door therapeut en cliënt, blijvende resultaten oplevert. De trainer was uitermate kundig en enthousiast; hij had duidelijk erg veel plezier in het geven van de training. Hij was erg geduldig en invoelend, en bereid e.e.a. net zo lang en vaak uit te leggen totdat het voor iedereen helder was. Hij wist snel het vertrouwen van de groep deelnemers te winnen en vooral ook op een vanzelfsprekende wijze een \\\'klimaat\\\' van vertrouwen onderling te stimuleren, hetgeen erg positief werkte bij het oefenen. Zijn superviserende interventies gedurende het oefenen waren ook erg helder en leerzaam. De accommodatie was informeel (hetgeen ook meewerkte bij het creëren van een plezierig oefenklimaat) goed verzorgd (inclusief koffie, thee, koekjes en bij de seminars zelfs allerlei soorten schoongemaakt fruit en chocola) uitstekend bereikbaar (echt vlakbij het station en een parkeergarage naast het gebouw), goed toegerust en prettig van temperatuur en frisse lucht. Het lesmateriaal was goed verzogd. Het bestond uit een Engelstalig boek en een trainingsmap met veel erg handige en nuttige \\\'tools\\\', die ook bij het oefenen erg nuttig waren en inensief gebruikt werden. Het materiaal werk ook goed bij de trainingsbijeenkomsten betrokken en zo doorgesproken dat er bij niemand vragen hoefden te blijven hangen. Dat hielp ook bij de motivatie om voor iedere bijeenkomst het opgegeven aantal pagina\\\'s te lezen. Ik ben altijd met erg veel plezier en motivatie naar de bijeenkomsten gekomen." - 31-08-2010 02:40

"De training is niet alleen in professionele zin erg leerzaam, maar zet je ook in je eigen dagelijkse praktijk aan het denken en vooral ook a… alles lezen - 31-08-2010 02:40

starstarstarstarstar_border
Anoniem (bekend bij Springest)
8
Basisopleiding RET (Rationeel-Emotieve Training)

"De locatie is prima, lunch moet zelf worden verzorgd, de verzorging van de ruimte kan beter.
Inhoudelijk zou er iets meer structuur in de opzet van de training kunnen zitten.
De deskundigheid van de trainer is uitstekend. Hij is op het gebied van RET uiterst deskundig." - 25-08-2010 17:27

"De locatie is prima, lunch moet zelf worden verzorgd, de verzorging van de ruimte kan beter.Inhoudelijk zou er iets meer structuur in de opz… alles lezen - 25-08-2010 17:27

starstarstarstarstar_half
Joep Heinemans
8,8
Basisopleiding RET (Rationeel-Emotieve Training)

"Een degelijke introductie met veel mogelijkheden om de RET zelf toe te passen. Door deze methode niet alleen op anderen maar ook op jezelf toe te passen, maak je tijdens de training ook kennis met je eigen manieren om problemen al dan niet effectief aan te pakken." - 24-08-2010 08:27

"Een degelijke introductie met veel mogelijkheden om de RET zelf toe te passen. Door deze methode niet alleen op anderen maar ook op jezelf t… alles lezen - 24-08-2010 08:27

starstarstarstar_halfstar_border
Anoniem (bekend bij Springest)
7
Basisopleiding RET (Rationeel-Emotieve Training)

"Een opbouwende cursus met engelstalig theorieboek. Veel aandacht voor oefenen van theorie. Resultaat afhankelijk van eigen inbreng. Afsluitend 2 daags (deels engels seminair) met toptherapeut. " - 23-08-2010 13:12

"Een opbouwende cursus met engelstalig theorieboek. Veel aandacht voor oefenen van theorie. Resultaat afhankelijk van eigen inbreng. Afsluite… alles lezen - 23-08-2010 13:12

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Instituut voor RET, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.