phone

Hulp bij het zoeken en inschrijven

Stel je opleidingsvraag of gebruik de keuzehulp.

26 Ambtenarenrecht Cursussen & Opleidingen

Bekijk ook: Leidinggeven, P&O / P&A (Personeel & Organisatie / Arbeid) en Personeelszaken.

Bekijk ook: Leidinggeven, P&O / P&A (Personeel & Organisatie / Arbeid) en Personeelszaken.

check_box_outline_blank

Actualiteiten ambtenarenrecht

Logo van Academie voor de Rechtspraktijk

Het ambtenarenrecht is sedert 1 januari 2020 volop in beweging als gevolg van de normaliseringsslag die heeft plaatsgevonden. In dit webina…

check_box_outline_blank

Ambtenarenrecht voor bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen

Logo van Instituut voor Arbeidsrecht & HRM
placeAmsterdam, Enschede en 5 andere regio's

Elke overheidssector kent een eigen rechtspositieregeling waarin de rechten en plichten van de werkgever en de ambtenaar ten opzichte van e…

check_box_outline_blank

Inleiding Nederlands ambtenarenrecht

Logo van YouBeDo

Het ambtenarenrecht regelt de rechtspositie van bijna een miljoen mensen die in dienst zijn van de overheid. Ambtenaren zijn werkzaam bij t…

check_box_outline_blank

Help, een ambtenarenrecht procedure!

Logo van YouBeDo

Dit is één van de vijf, tot een handzaam formaat gecomprimeerde praktijkpockets, van het (e-)boek Aspecten van Ambtenarenrecht. Deze pocket…

check_box_outline_blank

Het nieuwe ambtenarenrecht

Logo van YouBeDo

Bent u HR-professional of manager binnen de publieke sector, vakbondsonderhandelaar, advocaat, adviseur, wetgevingsjurist, politicus of amb…

check_box_outline_blank

Hoofdzaken van het militaire ambtenarenrecht

Logo van YouBeDo

Centraal in deze mastermonografie staat de rechtspositie van de militair. Het boek vangt aan met een beschrijving van de plaats van de krij…

check_box_outline_blank

Aspecten van ambtenarenrecht

Logo van YouBeDo

Aspecten van Ambtenarenrecht biedt al een kleine 20 jaar concrete handreikingen om rechtspositionele problemen mee aan te pakken. De prakti…

check_box_outline_blank

Het nieuwe ambtenarenrecht

Logo van YouBeDo

Bent u HR-professional of manager binnen de publieke sector, vakbondsonderhandelaar, advocaat, adviseur, wetgevingsjurist, politicus of amb…

check_box_outline_blank

Ambtenarenrecht

Logo van YouBeDo

Author(s): S.F.H. Jellinghaus L.W.H. van den Berg A.J.F.A. Verhoeven Publisher: Sdu Uitgevers Published at: September 2010 Edition: 1

check_box_outline_blank

Ambtenarenrecht / 2015-002

Logo van YouBeDo

Ambtenarenrecht Wet & regelgeving bevat op een overzichtelijke wijze de meest relevante wetgeving op het gebied van het ambtenarenrecht. Zo…

check_box_outline_blank

Praktijkgids Ambtenarenrecht 2019

Logo van YouBeDo

Bent u als ambtenaar werkzaam bij de Rijksoverheid of bij een decentrale overheid? Deze praktische gids geeft u een compleet overzicht van …

check_box_outline_blank

Normalisatie van het ambtenarenrecht

Logo van YouBeDo

De kogel is door de kerk: de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren komt er aan. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Ka…

check_box_outline_blank

Militair ambtenarenrecht

Logo van YouBeDo

De krijgsmacht moet de belangen van het Koninkrijk verdedigen en de internationale rechtsorde helpen handhaven en bevorderen. Die taken bre…

check_box_outline_blank

Ambtenarenrecht

Logo van YouBeDo

In deze uitgave vindt u de meest relevante wetgeving op het gebie van het ambtenarenrecht overzichtelijk bij elkaar gebracht. Zo zijn de we…

check_box_outline_blank

Inleiding Nederlands ambtenarenrecht / deel Uittreksel

Logo van YouBeDo

Dit is het uittreksel behorend bij het boek Inleiding Nederlands ambtenarenrecht (3e druk; ISBN 9789089742193) van E. Verhulp. Uittreksels …