Keuzehulp: U bent geïnteresseerd in arbeidsrecht en wilt graag een training, cursus of opleiding volgen. Door het overvloedige aanbod ziet u echter door de bomen het bos niet meer… Zoekt u als jurist of Juridisch medewerker verdieping op het gebied van sociaal recht of wilt u zich oriënteren op de mogelijke veranderingen in het ontslagrecht? Wilt u misschien als werknemer of als werkgever weten wat bij een arbeidsongeluk, ziekte of zwangerschapsverlof uw rechten en plichten zijn? De verschillende rollen worden hieronder uitgesplitst. 

Dit artikel helpt u de vragen te stellen en de criteria te vinden die tot een verantwoorde en passende keuze leiden. Daarvoor moeten we in kaart brengen wie u bent en wat u wilt. Bent u op zoek naar een cursus voor uzelf, selecteert u dan om te beginnen ‘open inschrijving’. Vervolgens kunt u een locatie kiezen voor een opleiding bij u in de buurt. Zoekt u een training voor uw bedrijf, selecteert u dan ‘in-company’. Daarna kunt u de gewenste duur vaststellen. Kijkt u maar eens of u door handig te filteren tot een afbakening kan komen. Dit kunt u doen voor het onderwerp ‘arbeidsrecht’, maar ook voor een verwant onderwerp dat bovenaan (of in) dit artikel staat.

Als werknemer…

…Wilt u meer overzicht over uw eigen situatie. U wilt weten waar uw rechten ophouden en uw plichten beginnen. Wat zijn de juridische kanten van uw arbeidsovereenkomst en welke Employee benefits of secundaire arbeidsvoorwaarden mag u verwachten? Wilt u kunnen nagaan of uw baas uw sociale zekerheid voldoende behartigt? Wilt u het fijne weten van uw arbeidsongevallenverzekering of welke Fysieke belasting de Arbowetgeving toestaat? Weet u op welke gronden er ontslag mogelijk is en welke gevolgen dat voor u heeft?

Werkt u op Mbo-niveau of op Hbo-niveau? Ook wanneer u op Hbo-niveau denkt en werkt, kan het verstandig zijn (zeker wanneer u niet thuis bent in het recht) om toch juist de opleidingen op MBO-niveau eens te selecteren. Dit zijn over het algemeen toch de trainingen die gericht zijn op de leek en die het mogelijk maken snel en efficiënt de gaten in uw kennis te vullen.

Als werkgever…

…of Bestuurder wilt u weten hoe ver uw verantwoordelijkheid tegenover uw medewerkers reikt. Wie is er aansprakelijk (en onder welke voorwaarden en omstandigheden) wanneer er iemand op het werk een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt? Op welke gronden kunt u werknemers met een tijdelijk of vast contract ontslaan? Onder welke voorwaarden kunt u mensen tijdelijk aanstellen? 

Kiest u voor een korte training om uw kennis op te frissen? Of wilt u een overzicht over alle juridische aspecten die in uw bedrijf spelen op de gebieden van Personeelsmanagement / HRM, van P&O / P&A, van Personeelszaken en Payroll,  dan kiest u voor een opleiding Recht voor managers.

Als jurist…

…hebt u natuurlijk uw eigen specialisme. Zoekt u hiervan verdieping of wilt u juist uw kennis van aanpalende gebieden vergroten? Arbeidsrecht is onderdeel van sociaal recht, Bestuursrecht is onderdeel van publiek recht, Ondernemingsrecht is onderdeel van privaatrecht. Bent u sociaal jurist en zoekt u bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van de actuele wetgeving en jurisprudentie? Bent u als jurist niet gespecialiseerd in sociaal recht en onkundig op het terrein van het arbeidsrecht? Op universitair niveau kunt u een opfrisprogramma of een postacademische leergang volgen, maar u kunt ook in 1 dag alles te weten komen over het tot stand komen van contracten, over zieke werknemers en re-integratie of over actualiteiten in het sociaal zekerheidsrecht.

Ten slotte… 

…Weet u nu welke rol u vervult en wat u wilt? Ontdekt u straks welke vrijheden en verantwoordelijkheden u hebt, wat uw rechten en plichten zijn? Wij wensen u een rechtvaardige en productieve toekomst!

 

EduTrends Statistieken

  • 402 Cursussen
  • 103 Aanbieders
  • 488 Ervaringen
  • 8.0Beoordeling (gem.)
  • € 1 - € 13.900Prijsklasse

EduTrends

402 Arbeidsrecht Cursussen

Arbeidscontracten, arbeidsrecht en ontslag

dinsdag 23 juni 2015 in Amsterdam en 18 andere data

Onze trainers hebben een specialistische kennis op dit vakgebied, gekoppeld aan praktische ervaring met de toepassing van arbeidsrecht. Zij …

Procederen in de arbeidsrechtpraktijk

woensdag 17 juni 2015 in Amsterdam

Een praktijkgerichte cursus voor advocaten en juristen die willen gaan procederen in arbeidsrecht zaken. Met aandacht voor de problematiek a…

Praktisch Arbeidsrecht (WWZ)

dinsdag 29 september 2015 in Dortmund

Heb je te maken met personeel, dan is een brede kennis van het arbeidsrecht onmisbaar. Welke flexibele overeenkomsten zijn nog mogelijk na i…

Arbeidsrecht

dinsdag 6 oktober 2015 in Amsterdam en 8 andere data

Waarom de opleiding Arbeidsrecht Het arbeidsrecht is continu in beweging. Daarom is het op de hoogte blijven van geldende jurisprudentie, e…

Training Arbeidsrecht voor de Ondernemingsraad (OR)

Amsterdam, Rotterdam en 39 andere regio's

Training Arbeidsrecht voor de Ondernemingsraad (OR) Deze 1-daagse maatwerktraining geeft de ondernemingsraad een sterke basis in het arbei…

Arbeidsrecht

Amsterdam, Rotterdam en 24 andere regio's

Arbeidsrecht Als u net de recente ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht op een rij heeft, moet u alweer concluderen dat de wet…

Diepgang Arbeidsrecht Nieuwe Stijl

dinsdag 3 november 2015 in Dortmund

In dat geval is een diepgaande kennis van het arbeidsrecht, aangevuld met de nieuwste ontwikkelingen naar aanleiding van de wet Werk & Zeker…

Opleiding HR Professional (Werving en selectie - Arbeidsrecht - Gespreksvaardigheden - Talentmanagement - Adviesvaardigheden - HR Analytics…

maandag 2 november 2015 in Utrecht

Module 3: Arbeidsrecht Arbeidsovereenkomsten recht, CAO's Ontslagrecht en de valkuilen, Kantonrechter of CWI? Hoofdlijnen Sociale Zeke…

Arbeidsrecht

maandag 8 juni 2015 in Maastricht

Arbeidsrecht U heeft personeel in dienst? Dan krijgt u vroeg of laat te maken met situaties waarbij de rechtspositie van werkgever en werk…

Special Wet Werk & Zekerheid (nieuw flex- en ontslagrecht)

Utrecht en Amersfoort

Vanaf 1 januari 2015 wijzigt de flexwet op een divers aantal punten en vanaf 1 juli 2015 volgen de wijzigingen in het ontslagrecht. Deze wij…

Training Ontslagrecht

maandag 1 juni 2015 in Amsterdam en 179 andere data

Om in tijden van crisis de Nederlandse arbeidsmarkt weer in beweging te krijgen, is besloten het ontslagrecht te versoepelen. De precieze ui…

Verdieping ontslagrecht

dinsdag 9 juni 2015 in Utrecht en 8 andere data

Waarom de module Verdieping ontslagrecht U heeft in uw werk te maken met ontslagrecht? Dan merkt u ongetwijfeld dat het ontslagrisico voor …

HBO Arbeidsrecht en sociale zekerheid

dinsdag 29 september 2015 in Utrecht en 7 andere data

De Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid cursus is een onderdeel van de Bachelor Personeelsmanagement en bestaat uit 6 lessen. De volgende onderw…

Het nieuwe ontslagrecht

dinsdag 29 september 2015 in Utrecht

Het gesprek van de dag in arbeidsrechtland: het nieuwe ontslagrecht. Om de arbeidsmarkt in beweging te krijgen, wordt het ontslagrecht verso…

Human Resource Management A opleiding met diploma voor P&O en HR medewerkers

maandag 5 oktober 2015 in Drachten en 27 andere data

Arbeidsrecht en arbeidscontracten Arbeidsomstandigheden en verzuim Case management Dossieropbouw en ontslag Module Advies, coaching …

Not for humans