Filter regio, budget en meer:

Verder leren? Het begint op Springest.nl

 • Alles waar je van kunt leren
  Meer dan 36.880 cursussen, opleidingen, trainers, coaches, e-learning en in-company trainingen.
 • Hulp bij het zoeken en inschrijven
  Stel jouw opleidingsvraag, gebruik de keuzehulp of bel / chat met een leeradviseur.
 • Ervaringen van deelnemers
  Ruim 52.824 onafhankelijke ervaringen helpen je kiezen voor de beste opleiders.
 • Gratis informatie aanvragen
  Op je gemak vergelijken en met je collega's overleggen, meestal direct met PDF.
 • Direct inschrijven
  Klaar om te gaan leren? Schrijf je direct in, altijd gratis annuleren!
 • Ook voor leren in je organisatie
  Volumekorting, in-company training, social learning met collega's en altijd real-time inzicht.

Keuzehulp: U bent geïnteresseerd in arbeidsrecht en wilt graag een training, cursus of opleiding volgen. Door het overvloedige aanbod ziet u echter door de bomen het bos niet meer… Zoekt u als jurist of Juridisch medewerker verdieping op het gebied van sociaal recht of wilt u zich oriënteren op de mogelijke veranderingen in het ontslagrecht? Wilt u misschien als werknemer of als werkgever weten wat bij een arbeidsongeluk, ziekte of zwangerschapsverlof uw rechten en plichten zijn? De verschillende rollen worden hieronder uitgesplitst. 

Dit artikel helpt u de vragen te stellen en de criteria te vinden die tot een verantwoorde en passende keuze leiden. Daarvoor moeten we in kaart brengen wie u bent en wat u wilt. Bent u op zoek naar een cursus voor uzelf, selecteert u dan om te beginnen ‘open inschrijving’. Vervolgens kunt u een locatie kiezen voor een opleiding bij u in de buurt. Zoekt u een training voor uw bedrijf, selecteert u dan ‘in-company’. Daarna kunt u de gewenste duur vaststellen. Kijkt u maar eens of u door handig te filteren tot een afbakening kan komen. Dit kunt u doen voor het onderwerp ‘arbeidsrecht’, maar ook voor een verwant onderwerp dat bovenaan (of in) dit artikel staat.

Als werknemer…

…Wilt u meer overzicht over uw eigen situatie. U wilt weten waar uw rechten ophouden en uw plichten beginnen. Wat zijn de juridische kanten van uw arbeidsovereenkomst en welke Employee benefits of secundaire arbeidsvoorwaarden mag u verwachten? Wilt u kunnen nagaan of uw baas uw sociale zekerheid voldoende behartigt? Wilt u het fijne weten van uw arbeidsongevallenverzekering of welke Fysieke belasting de Arbowetgeving toestaat? Weet u op welke gronden er ontslag mogelijk is en welke gevolgen dat voor u heeft?

Werkt u op Mbo-niveau of op Hbo-niveau? Ook wanneer u op Hbo-niveau denkt en werkt, kan het verstandig zijn (zeker wanneer u niet thuis bent in het recht) om toch juist de opleidingen op MBO-niveau eens te selecteren. Dit zijn over het algemeen toch de trainingen die gericht zijn op de leek en die het mogelijk maken snel en efficiënt de gaten in uw kennis te vullen.

Als werkgever…

…of Bestuurder wilt u weten hoe ver uw verantwoordelijkheid tegenover uw medewerkers reikt. Wie is er aansprakelijk (en onder welke voorwaarden en omstandigheden) wanneer er iemand op het werk een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt? Op welke gronden kunt u werknemers met een tijdelijk of vast contract ontslaan? Onder welke voorwaarden kunt u mensen tijdelijk aanstellen? 

Kiest u voor een korte training om uw kennis op te frissen? Of wilt u een overzicht over alle juridische aspecten die in uw bedrijf spelen op de gebieden van Personeelsmanagement / HRM, van P&O / P&A, van Personeelszaken en Payroll,  dan kiest u voor een opleiding Recht voor managers.

Als jurist…

…hebt u natuurlijk uw eigen specialisme. Zoekt u hiervan verdieping of wilt u juist uw kennis van aanpalende gebieden vergroten? Arbeidsrecht is onderdeel van sociaal recht, Bestuursrecht is onderdeel van publiek recht, Ondernemingsrecht is onderdeel van privaatrecht. Bent u sociaal jurist en zoekt u bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van de actuele wetgeving en jurisprudentie? Bent u als jurist niet gespecialiseerd in sociaal recht en onkundig op het terrein van het arbeidsrecht? Op universitair niveau kunt u een opfrisprogramma of een postacademische leergang volgen, maar u kunt ook in 1 dag alles te weten komen over het tot stand komen van contracten, over zieke werknemers en re-integratie of over actualiteiten in het sociaal zekerheidsrecht.

Ten slotte… 

…Weet u nu welke rol u vervult en wat u wilt? Ontdekt u straks welke vrijheden en verantwoordelijkheden u hebt, wat uw rechten en plichten zijn? Wij wensen u een rechtvaardige en productieve toekomst!

 

EduTrends Statistieken

 • 242 Cursussen
 • 83 Opleiders
 • 305 Ervaringen
 • 8.4Beoordeling (gem.)
 • € 39,95 - € 11.500Prijsklasse

EduTrends

242 Arbeidsrecht Cursussen

Arbeidsrecht

dinsdag 11 oktober 2016 in Amsterdam en 10 andere data

Waarom de opleiding Arbeidsrecht Het arbeidsrecht is continu in beweging. U moet dus bijblijven. Met de postbacheloropleiding Arbeidsrecht …

Arbeidsrecht

maandag 3 oktober 2016 in Zwolle en 10 andere data

Arbeidsrecht U heeft personeel in dienst? Dan krijgt u vroeg of laat te maken met situaties waarbij de rechtspositie van werkgever en werkne…

Arbeidsrecht

woensdag 5 oktober 2016 in Zwolle en 24 andere data

Als u net de recente ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht op een rij heeft, moet u alweer concluderen dat de wet- en regelgevin…

Arbeidscontracten, arbeidsrecht en ontslag

maandag 10 oktober 2016 in Rotterdam en 17 andere data

Onze trainers hebben een specialistische kennis op dit vakgebied, gekoppeld aan praktische ervaring met de toepassing van arbeidsrecht. Zij …

Praktisch Arbeidsrecht

dinsdag 14 maart 2017 in Soest

Heb je te maken met personeel, dan is een brede kennis van het arbeidsrecht onmisbaar. Welke flexibele overeenkomsten zijn nog mogelijk na i…

Diepgang Arbeidsrecht

dinsdag 1 november 2016 in Enschede

In dat geval is een diepgaande kennis van het arbeidsrecht, aangevuld met de nieuwste ontwikkelingen naar aanleiding van de wet Werk & Zeker…

OR Training: Arbeidsrecht

Amsterdam, Rotterdam en 39 andere regio's

OR Training: Arbeidsrecht Deze staat in het teken van de arbeidsrechtelijke zaken waar je als OR mee te maken kunt krijgen. We gaan daarom u…

Diepgang Ontslag en Vergoeding

dinsdag 6 december 2016 in Enschede

2Workboekje Deelnemers krijgen na afloop van de opleiding het 2Workboekje, een praktisch arbeidsrechtelijk naslagwerk, mee naar huis. DuurDe…

Actief en effectief in de OR

dinsdag 11 oktober 2016 in Amsterdam en 16 andere data

U bent gekozen in de Ondernemingsraad. Dat betekent dat u het vertrouwen van uw collega's heeft gekregen. Dat is veel waard. U bent dan ook…

Specialisatie Arbeidsmediation

donderdag 20 oktober 2016 in Apeldoorn en 3 andere data

Per 1 januari en 1 juli 2015 is er nogal wat veranderd in het arbeids- en ontslagrecht. Dit is zeker niet onbelangrijk voor arbeidsmediation…

Verdieping ontslagrecht

dinsdag 24 januari 2017 in Leiden en 8 andere data

Waarom de module Verdieping ontslagrecht U heeft in uw werk te maken met ontslagrecht? Dan merkt u ongetwijfeld dat het ontslagrisico voor …

Ontslagrecht onder de Wwz, reorganisatie en disfunctioneren

Rotterdam, Leeuwarden en 39 andere regio's

HRM- of PO-medewerkers spelen een grote rol bij het functioneren van werknemers. Als een medewerker niet naar behoren functioneert kan één …

Ontwikkelingen in het ontslagrecht/ arbeidsrecht

Amsterdam

Ontwikkelingen in het ontslagrecht - 15 december 2016 Vorig jaar op 1 juli 2015 hebben we afscheid genomen van het oude ontslagrecht. In dez…

Postacademische Leergang Arbeidsrecht

donderdag 9 februari 2017 in Rotterdam

Arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied en volop in beweging; het beoefenen van arbeidsrecht vereist dan ook specialistische kennis. De P…

Valkuilen in het arbeidsrecht

dinsdag 11 oktober 2016 in Amsterdam en 8 andere data

Waarom de opleiding Valkuilen in het arbeidsrecht Het arbeidsrecht is continu in beweging, waardoor u bij moet blijven. Deze opleiding vergr…

Not for humans