Keuzehulp: U bent geïnteresseerd in arbeidsrecht en wilt graag een training, cursus of opleiding volgen. Door het overvloedige aanbod ziet u echter door de bomen het bos niet meer… Zoekt u als jurist of Juridisch medewerker verdieping op het gebied van sociaal recht of wilt u zich oriënteren op de mogelijke veranderingen in het ontslagrecht? Wilt u misschien als werknemer of als werkgever weten wat bij een arbeidsongeluk, ziekte of zwangerschapsverlof uw rechten en plichten zijn? De verschillende rollen worden hieronder uitgesplitst. 

Dit artikel helpt u de vragen te stellen en de criteria te vinden die tot een verantwoorde en passende keuze leiden. Daarvoor moeten we in kaart brengen wie u bent en wat u wilt. Bent u op zoek naar een cursus voor uzelf, selecteert u dan om te beginnen ‘open inschrijving’. Vervolgens kunt u een locatie kiezen voor een opleiding bij u in de buurt. Zoekt u een training voor uw bedrijf, selecteert u dan ‘in-company’. Daarna kunt u de gewenste duur vaststellen. Kijkt u maar eens of u door handig te filteren tot een afbakening kan komen. Dit kunt u doen voor het onderwerp ‘arbeidsrecht’, maar ook voor een verwant onderwerp dat bovenaan (of in) dit artikel staat.

Als werknemer…

…Wilt u meer overzicht over uw eigen situatie. U wilt weten waar uw rechten ophouden en uw plichten beginnen. Wat zijn de juridische kanten van uw arbeidsovereenkomst en welke Employee benefits of secundaire arbeidsvoorwaarden mag u verwachten? Wilt u kunnen nagaan of uw baas uw sociale zekerheid voldoende behartigt? Wilt u het fijne weten van uw arbeidsongevallenverzekering of welke Fysieke belasting de Arbowetgeving toestaat? Weet u op welke gronden er ontslag mogelijk is en welke gevolgen dat voor u heeft?

Werkt u op Mbo-niveau of op Hbo-niveau? Ook wanneer u op Hbo-niveau denkt en werkt, kan het verstandig zijn (zeker wanneer u niet thuis bent in het recht) om toch juist de opleidingen op MBO-niveau eens te selecteren. Dit zijn over het algemeen toch de trainingen die gericht zijn op de leek en die het mogelijk maken snel en efficiënt de gaten in uw kennis te vullen.

Als werkgever…

…of Bestuurder wilt u weten hoe ver uw verantwoordelijkheid tegenover uw medewerkers reikt. Wie is er aansprakelijk (en onder welke voorwaarden en omstandigheden) wanneer er iemand op het werk een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt? Op welke gronden kunt u werknemers met een tijdelijk of vast contract ontslaan? Onder welke voorwaarden kunt u mensen tijdelijk aanstellen? 

Kiest u voor een korte training om uw kennis op te frissen? Of wilt u een overzicht over alle juridische aspecten die in uw bedrijf spelen op de gebieden van Personeelsmanagement / HRM, van P&O / P&A, van Personeelszaken en Payroll,  dan kiest u voor een opleiding Recht voor managers.

Als jurist…

…hebt u natuurlijk uw eigen specialisme. Zoekt u hiervan verdieping of wilt u juist uw kennis van aanpalende gebieden vergroten? Arbeidsrecht is onderdeel van sociaal recht, Bestuursrecht is onderdeel van publiek recht, Ondernemingsrecht is onderdeel van privaatrecht. Bent u sociaal jurist en zoekt u bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van de actuele wetgeving en jurisprudentie? Bent u als jurist niet gespecialiseerd in sociaal recht en onkundig op het terrein van het arbeidsrecht? Op universitair niveau kunt u een opfrisprogramma of een postacademische leergang volgen, maar u kunt ook in 1 dag alles te weten komen over het tot stand komen van contracten, over zieke werknemers en re-integratie of over actualiteiten in het sociaal zekerheidsrecht.

Ten slotte… 

…Weet u nu welke rol u vervult en wat u wilt? Ontdekt u straks welke vrijheden en verantwoordelijkheden u hebt, wat uw rechten en plichten zijn? Wij wensen u een rechtvaardige en productieve toekomst!

 

EduTrends Statistieken

  • 265 Cursussen
  • 86 Opleiders
  • 295 Ervaringen
  • 8.3Beoordeling (gem.)
  • € 1,40 - € 11.500Prijsklasse
  • 0Top Onderwerp

EduTrends

266 Arbeidsrecht Cursussen

Arbeidsrecht

maandag 7 maart 2016 in Arnhem en 9 andere data

Waarom de opleiding Arbeidsrecht Het arbeidsrecht is continu in beweging. Daarom is het op de hoogte blijven van geldende jurisprudentie en …

Arbeidsrecht

woensdag 2 december 2015 in Amsterdam en 34 andere data

Omschrijving Als u net de recente ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht op een rij heeft, moet u alweer concluderen dat de wet- …

Arbeidscontracten, arbeidsrecht en ontslag

maandag 7 december 2015 in Rotterdam en 11 andere data

Onze trainers hebben een specialistische kennis op dit vakgebied, gekoppeld aan praktische ervaring met de toepassing van arbeidsrecht. Zij …

Praktisch Arbeidsrecht (WWZ)

dinsdag 16 februari 2016 in Soest

Heb je te maken met personeel, dan is een brede kennis van het arbeidsrecht onmisbaar. Welke flexibele overeenkomsten zijn nog mogelijk na i…

OR Training: Arbeidsrecht

Amsterdam, Rotterdam en 39 andere regio's

OR Training: Arbeidsrecht Deze staat in het teken van de arbeidsrechtelijke zaken waar je als OR mee te maken kunt krijgen. We gaan daarom u…

Arbeidsrecht

woensdag 17 februari 2016 in Apeldoorn en 5 andere data

Arbeidsrecht U heeft personeel in dienst? Dan krijgt u vroeg of laat te maken met situaties waarbij de rechtspositie van werkgever en werkne…

HBO Arbeidsrecht

vrijdag 15 januari 2016 in Eindhoven en 9 andere data

Niet-juristen met kennis van het arbeidsrecht zijn zeer waardevol voor bedrijven. Denkt u bijvoorbeeld aan een HR-manager tijdens een reorga…

Diepgang Arbeidsrecht Nieuwe Stijl

dinsdag 22 maart 2016 in Soest

In dat geval is een diepgaande kennis van het arbeidsrecht, aangevuld met de nieuwste ontwikkelingen naar aanleiding van de wet Werk & Zeker…

Ontslag en Vergoeding Nieuwe Stijl

dinsdag 19 april 2016 in Soest

Beiden zijn specialisten in het arbeidsrecht. Naast jarenlang ervaring met het adviseren van en procederen voor werkgevers in uiteenlopende …

Actief en effectief in de OR

woensdag 16 december 2015 in Zwolle en 8 andere data

De training wordt gegeven door een praktijkgerichte trainer met uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van medezeggenschap, arbeidsrec…

Opleiding HR Professional (Werving en selectie - Arbeidsrecht - Gespreksvaardigheden - Talentmanagement - Adviesvaardigheden - HR Analytics…

Module 3: Arbeidsrecht Arbeidsovereenkomsten recht, CAO's Ontslagrecht en de valkuilen, Kantonrechter of CWI? Hoofdlijnen Sociale Zekerheid:…

Update arbeidsrecht voor mediators

Amsterdam, Rotterdam en 39 andere regio's

Update arbeidsrecht voor mediators Per 1 januari en 1 juli 2015 verandert er nogal wat in het arbeids- en ontslagrecht. Dit is zeker niet on…

Post HBO Strategisch Human Resources Management

maandag 7 december 2015 in Eindhoven en 14 andere data

U wilt uw strategische HR-kennis, kennis van het arbeidsrecht en vaardigheden op het gebied van coachen en veranderen verder ontwikkelen. De…

Post Bachelor Personeelsmanagement

woensdag 6 januari 2016 in Eindhoven en 7 andere data

Doel en opzet U volgt het programma, dat bestaat uit 3 modules: Human resources management, Management van verandering en Arbeidsrecht en so…

Verdieping ontslagrecht

dinsdag 26 januari 2016 in Leiden en 8 andere data

Waarom de module Verdieping ontslagrecht U heeft in uw werk te maken met ontslagrecht? Dan merkt u ongetwijfeld dat het ontslagrisico voor m…

Not for humans