event_available

Inschrijven met laagste prijsgarantie

Klaar om te gaan leren? Schrijf je direct in.

197 Boek Arbeidsrecht Opleidingen & Cursussen

Bekijk ook: Personeelsmanagement, Employee benefits, Arbeidsdeskundige, Fysieke belasting, Human Resource Management (HRM), P&O / P&A (Personeel & Organisatie / Arbeid), Besturen, Nederlands recht, Ondernemingsrecht, Staats- en bestuursrecht, Arbeidsverhoudingen, Arbowetgeving, Bedrijfsrecht, Payroll en Personeelszaken.

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789462153479 vcovr

Het nieuwe werken onder het nieuwe arbeidsrecht

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789462153479 vcovr

Dit boekje belicht de juridische kant van Het Nieuwe Werken (HNW). Het gaat hierbij om een ruim begrip van HNW; het tijd- en plaats onafhank…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789462511200 vcovr

Van arbeidsovereenkomst naar arbeidsverhouding

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789462511200 vcovr

De arbeidsovereenkomst is de grondslag van het arbeidsrecht en biedt de werknemers de meeste bescherming, maar die beschermingsgedachte word…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789013131512 vcovr

Arbeidsovereenkomst

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789013131512 vcovr

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 vormt de kern, inclusief de nieuwe uitvoeringsregelgeving die voor zover relevant is opgenomen en deels is …

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789462511293 vcovr

Het ontslagrecht in de praktijk

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789462511293 vcovr

Dit boek - de titel zegt het al - is geen theoretische beschouwing over het ontslagrecht. De doelstelling van het boek is zo nauw mogelijk t…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789462743373 vcovr

De bestuurder van de NV of BV

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789462743373 vcovr

De inhoud behandelt de vennootschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijke thema's en de medezeggenschapsvragen die spelen aan de start en het ei…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789013146868 vcovr

Arbeidsprocesrecht

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789013146868 vcovr

Kennis van het arbeidsprocesrecht en het arbeidsbewijsrecht is cruciaal wanneer u een professional in het arbeidsrecht bent. Begrip en toepa…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789490962937 vcovr

Het ontslagrecht in de praktijk

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789490962937 vcovr

Dit boek - de titel zegt het al - is geen theoretische beschouwing over het ontslagrecht. De doelstelling van het boek is zo nauw mogelijk t…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789462901841 vcovr

Inleiding Nederlands sociaal recht

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789462901841 vcovr

Het begrip sociaal recht wordt gebruikt als overkoepelende benaming voor het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. De term heeft betre…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789462902039 vcovr

Arbeidsrecht begrepen

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789462902039 vcovr

Arbeidsrecht begrepen behandelt het individuele arbeidsrecht voor studenten in het hoger onderwijs. Minder wetenschappelijk-theoretisch en m…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789013143751 vcovr

De Werkloosheidswet

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789013143751 vcovr

De wijzigingen in het arbeidsrecht als gevolg van de invoering van de Wwz kan ook van belang zijn voor de beoordeling of een werknemer aansp…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789013139693 vcovr

Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789013139693 vcovr

Het Nederlandse arbeidsrecht mag niet worden beïnvloed door de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden. Dat bepaalt artikel 6:245 v…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789462901315 vcovr

WWZ poster

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789462901315 vcovr

Het doel van de Wet Werk en Zekerheid is om het ontslagrecht goedkoper, eenvoudiger, eerlijker en sneller te maken. Toch roept de WWZ veel v…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789013123982 vcovr

Wetsvoorstel wet werk en zekerheid

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789013123982 vcovr

Met de in het wetsvoorstel opgenomen wijzigingen beoogt de regering het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken en de rechtspo…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789054723363 vcovr

Inleiding sport en recht

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789054723363 vcovr

De toegenomen juridisering van de samenleving in combinatie met de steeds grotere financie¨le belangen is in de sport duidelijk zichtbaar. …

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789491757419 vcovr

Dossieropbouw en ontslag Editie 2017/2018

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789491757419 vcovr

Want de kantonrechter beslist onder het huidige ontslagrecht op basis van het dossier over de vraag of ontslag is toegestaan. Ook bij een sc…

Keuzehulp: U bent geïnteresseerd in arbeidsrecht en wilt graag een training, cursus of opleiding volgen. Door het overvloedige aanbod ziet u echter door de bomen het bos niet meer… Zoekt u als jurist of Juridisch medewerker verdieping op het gebied van sociaal recht of wilt u zich oriënteren op de mogelijke veranderingen in het ontslagrecht? Wilt u misschien als werknemer of als werkgever weten wat bij een arbeidsongeluk, ziekte of zwangerschapsverlof uw rechten en plichten zijn? De verschillende rollen worden hieronder uitgesplitst. 

Dit artikel helpt u de vragen te stellen en de criteria te vinden die tot een verantwoorde en passende keuze leiden. Daarvoor moeten we in kaart brengen wie u bent en wat u wilt. Bent u op zoek naar een cursus voor uzelf, selecteert u dan om te beginnen ‘open inschrijving’. Vervolgens kunt u een locatie kiezen voor een opleiding bij u in de buurt. Zoekt u een training voor uw bedrijf, selecteert u dan ‘in-company’. Daarna kunt u de gewenste duur vaststellen. Kijkt u maar eens of u door handig te filteren tot een afbakening kan komen. Dit kunt u doen voor het onderwerp ‘arbeidsrecht’, maar ook voor een verwant onderwerp dat bovenaan (of in) dit artikel staat.

Als werknemer…

…Wilt u meer overzicht over uw eigen situatie. U wilt weten waar uw rechten ophouden en uw plichten beginnen. Wat zijn de juridische kanten van uw arbeidsovereenkomst en welke Employee benefits of secundaire arbeidsvoorwaarden mag u verwachten? Wilt u kunnen nagaan of uw baas uw sociale zekerheid voldoende behartigt? Wilt u het fijne weten van uw arbeidsongevallenverzekering of welke Fysieke belasting de Arbowetgeving toestaat? Weet u op welke gronden er ontslag mogelijk is en welke gevolgen dat voor u heeft?

Werkt u op Mbo-niveau of op Hbo-niveau? Ook wanneer u op Hbo-niveau denkt en werkt, kan het verstandig zijn (zeker wanneer u niet thuis bent in het recht) om toch juist de opleidingen op MBO-niveau eens te selecteren. Dit zijn over het algemeen toch de trainingen die gericht zijn op de leek en die het mogelijk maken snel en efficiënt de gaten in uw kennis te vullen.

Als werkgever…

…of Bestuurder wilt u weten hoe ver uw verantwoordelijkheid tegenover uw medewerkers reikt. Wie is er aansprakelijk (en onder welke voorwaarden en omstandigheden) wanneer er iemand op het werk een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt? Op welke gronden kunt u werknemers met een tijdelijk of vast contract ontslaan? Onder welke voorwaarden kunt u mensen tijdelijk aanstellen? 

Kiest u voor een korte training om uw kennis op te frissen? Of wilt u een overzicht over alle juridische aspecten die in uw bedrijf spelen op de gebieden van Personeelsmanagement / HRM, van P&O / P&A, van Personeelszaken en Payroll,  dan kiest u voor een opleiding Recht voor managers.

Als jurist…

…hebt u natuurlijk uw eigen specialisme. Zoekt u hiervan verdieping of wilt u juist uw kennis van aanpalende gebieden vergroten? Arbeidsrecht is onderdeel van sociaal recht, Bestuursrecht is onderdeel van publiek recht, Ondernemingsrecht is onderdeel van privaatrecht. Bent u sociaal jurist en zoekt u bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van de actuele wetgeving en jurisprudentie? Bent u als jurist niet gespecialiseerd in sociaal recht en onkundig op het terrein van het arbeidsrecht? Op universitair niveau kunt u een opfrisprogramma of een postacademische leergang volgen, maar u kunt ook in 1 dag alles te weten komen over het tot stand komen van contracten, over zieke werknemers en re-integratie of over actualiteiten in het sociaal zekerheidsrecht.

Ten slotte… 

…Weet u nu welke rol u vervult en wat u wilt? Ontdekt u straks welke vrijheden en verantwoordelijkheden u hebt, wat uw rechten en plichten zijn? Wij wensen u een rechtvaardige en productieve toekomst!