phone

Hulp bij het zoeken en inschrijven

Bel met een Springest adviseur.

204 Boek Arbeidsrecht Opleidingen & Cursussen

Bekijk ook: Arbeidsverhoudingen, Ontslagrecht, Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid.

Bekijk ook: Arbeidsverhoudingen, Ontslagrecht en Arbeidsvoorwaarden.

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789001863067 vcovr

Inleiding privaatrecht

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789001863067 vcovr

Je verdiept je in het arbeidsrecht, huurrecht, personen- en familierecht, ondernemingsrecht en verzekeringsrecht.. Inleiding Privaatrecht be…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789012395618 vcovr

Arbeidsrecht voor HR-management

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789012395618 vcovr

Het boek Arbeidsrecht voor HR-management combineert de theorie van het arbeidsrecht met gerichte praktijkvoorbeelden. Hierbij wordt special…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789012395724 vcovr

Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789012395724 vcovr

Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ De Wet werk en zekerheid (WWZ) wijzigt het Nederlands ontslagrecht ingrijpend. Even ingrijpend is …

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789013141474 vcovr

Schets van het Nederlandse arbeidsrecht

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789013141474 vcovr

Omdat het arbeidsrecht flink is veranderd, is een actuele schets ervan onmisbaar bij uw studie aan universiteit of instelling van hoger bero…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789491757419 vcovr

Dossieropbouw en ontslag Editie 2017/2018

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789491757419 vcovr

In een ontslagzaak is een goed opgebouwd dossier erg belangrijk. Want de kantonrechter beslist onder het huidige ontslagrecht op basis van …

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789462511200 vcovr

Van arbeidsovereenkomst naar arbeidsverhouding

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789462511200 vcovr

De arbeidsovereenkomst is de grondslag van het arbeidsrecht en biedt de werknemers de meeste bescherming, maar die beschermingsgedachte word…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789012398459 vcovr

Mediation in arbeidsconflicten

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789012398459 vcovr

Mediation blijkt in arbeidsconflicten een succesvolle methode om geschillen op te lossen. Wanneer de wens is de arbeidsrelatie in stand te h…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789054723363 vcovr

Inleiding sport en recht

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789054723363 vcovr

De toegenomen juridisering van de samenleving in combinatie met de steeds grotere financie¨le belangen is in de sport duidelijk zichtbaar. …

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789490962937 vcovr

Het ontslagrecht in de praktijk

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789490962937 vcovr

Ontslag is in veel gevallen een ingrijpend gebeuren. De werknemer moet bij een (dreigend) ontslag op zoek naar een nieuwe werkkring en kan …

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789462511293 vcovr

Het ontslagrecht in de praktijk

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789462511293 vcovr

Ontslag is in veel gevallen een ingrijpend gebeuren. De werknemer moet bij een (dreigend) ontslag op zoek naar een nieuwe werkkring en kan …

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789012399937 vcovr

Arbeidsrecht thematisch

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789012399937 vcovr

Deze uitgave bevat een selectie van het Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch. Zo krijgt u een goed beeld van hoe actueel, uitgebreid en co…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789462153479 vcovr

Het nieuwe werken onder het nieuwe arbeidsrecht

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789462153479 vcovr

Dit boekje belicht de juridische kant van Het Nieuwe Werken (HNW). Het gaat hierbij om een ruim begrip van HNW; het tijd- en plaats onafhan…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789001853242 vcovr

Arbeid, bedrijf en maatschappij

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789001853242 vcovr

Ook ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en ontslagrecht komen aan bod. Net als de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt, arbeidsomstan…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789012401883 vcovr

Fiscale actualiteiten voor de arbeidsrechtpraktijk 2018

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789012401883 vcovr

Dit boek is geschreven voor advocaten die een praktijk voeren in het arbeidsrecht. Maar ook andere juristen die werkzaam zijn op het terrei…

check_box_outline_blank
Thumbnail 9789013149784 vcovr

De Wet werk en zekerheid

Logo van YouBeDo
Thumbnail 9789013149784 vcovr

De Wet werk en zekerheid (Wwz) stuitte al voor haar invoering op forse kritieken. Maar wat is er in de praktijk veranderd? Deze monografie …

Keuzehulp: U bent geïnteresseerd in arbeidsrecht en wilt graag een training, cursus of opleiding volgen. Door het overvloedige aanbod ziet u echter door de bomen het bos niet meer… Zoekt u als jurist of Juridisch medewerker verdieping op het gebied van sociaal recht of wilt u zich oriënteren op de mogelijke veranderingen in het ontslagrecht? Wilt u misschien als werknemer of als werkgever weten wat bij een arbeidsongeluk, ziekte of zwangerschapsverlof uw rechten en plichten zijn? De verschillende rollen worden hieronder uitgesplitst. 

Dit artikel helpt u de vragen te stellen en de criteria te vinden die tot een verantwoorde en passende keuze leiden. Daarvoor moeten we in kaart brengen wie u bent en wat u wilt. Bent u op zoek naar een cursus voor uzelf, selecteert u dan om te beginnen ‘open inschrijving’. Vervolgens kunt u een locatie kiezen voor een opleiding bij u in de buurt. Zoekt u een training voor uw bedrijf, selecteert u dan ‘in-company’. Daarna kunt u de gewenste duur vaststellen. Kijkt u maar eens of u door handig te filteren tot een afbakening kan komen. Dit kunt u doen voor het onderwerp ‘arbeidsrecht’, maar ook voor een verwant onderwerp dat bovenaan (of in) dit artikel staat.

Als werknemer…

…Wilt u meer overzicht over uw eigen situatie. U wilt weten waar uw rechten ophouden en uw plichten beginnen. Wat zijn de juridische kanten van uw arbeidsovereenkomst en welke Employee benefits of secundaire arbeidsvoorwaarden mag u verwachten? Wilt u kunnen nagaan of uw baas uw sociale zekerheid voldoende behartigt? Wilt u het fijne weten van uw arbeidsongevallenverzekering of welke Fysieke belasting de Arbowetgeving toestaat? Weet u op welke gronden er ontslag mogelijk is en welke gevolgen dat voor u heeft?

Werkt u op Mbo-niveau of op Hbo-niveau? Ook wanneer u op Hbo-niveau denkt en werkt, kan het verstandig zijn (zeker wanneer u niet thuis bent in het recht) om toch juist de opleidingen op MBO-niveau eens te selecteren. Dit zijn over het algemeen toch de trainingen die gericht zijn op de leek en die het mogelijk maken snel en efficiënt de gaten in uw kennis te vullen.

Als werkgever…

…of Bestuurder wilt u weten hoe ver uw verantwoordelijkheid tegenover uw medewerkers reikt. Wie is er aansprakelijk (en onder welke voorwaarden en omstandigheden) wanneer er iemand op het werk een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt? Op welke gronden kunt u werknemers met een tijdelijk of vast contract ontslaan? Onder welke voorwaarden kunt u mensen tijdelijk aanstellen? 

Kiest u voor een korte training om uw kennis op te frissen? Of wilt u een overzicht over alle juridische aspecten die in uw bedrijf spelen op de gebieden van Personeelsmanagement / HRM, van P&O / P&A, van Personeelszaken en Payroll,  dan kiest u voor een opleiding Recht voor managers.

Als jurist…

…hebt u natuurlijk uw eigen specialisme. Zoekt u hiervan verdieping of wilt u juist uw kennis van aanpalende gebieden vergroten? Arbeidsrecht is onderdeel van sociaal recht, Bestuursrecht is onderdeel van publiek recht, Ondernemingsrecht is onderdeel van privaatrecht. Bent u sociaal jurist en zoekt u bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van de actuele wetgeving en jurisprudentie? Bent u als jurist niet gespecialiseerd in sociaal recht en onkundig op het terrein van het arbeidsrecht? Op universitair niveau kunt u een opfrisprogramma of een postacademische leergang volgen, maar u kunt ook in 1 dag alles te weten komen over het tot stand komen van contracten, over zieke werknemers en re-integratie of over actualiteiten in het sociaal zekerheidsrecht.

Ten slotte… 

…Weet u nu welke rol u vervult en wat u wilt? Ontdekt u straks welke vrijheden en verantwoordelijkheden u hebt, wat uw rechten en plichten zijn? Wij wensen u een rechtvaardige en productieve toekomst!