school

Alles waarvan je verder kunt leren

Meer dan 79.000 cursussen & opleidingen.

204 Boek Arbeidsrecht Opleidingen & Cursussen

Bekijk ook: Human Resource Management (HRM), Sociaal Zekerheidsrecht, Ontslagrecht, Arbeidsvoorwaarden, Sociale Zekerheid en Arbeidsverhoudingen.

Bekijk ook: Human Resource Management (HRM), Sociaal Zekerheidsrecht en Ontslagrecht.

check_box_outline_blank

Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Het Nederlandse arbeidsrecht mag niet worden beïnvloed door de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden. Dat bepaalt artikel 6:245 va…

check_box_outline_blank

Handboek Wet werk en zekerheid

Logo van YouBeDo

De Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Inmiddels bestaat de wet twee jaar. De in die periode gewezen, …

check_box_outline_blank

Wetgeving SJD-A set van 2

Logo van YouBeDo

Wetgeving Sociaal Juridische Dienstverlening is een tweedelige bundel, en bevat een op de sociaal juridische dienstverlening afgestemde sel…

check_box_outline_blank

Jurisprudentie WWZ 2015-2016

Logo van YouBeDo

Het arbeidsrecht is door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid ingrijpend gewijzigd. De parlementaire geschiedenis laat sommige …

check_box_outline_blank

Werkzekerheid in het arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Het is echter nog onduidelijk wat werkzekerheid in het arbeidsrechtelijke kader betekent of kan betekenen. Heeft werkzekerheid wel een plaat…

check_box_outline_blank

Inleiding sport en recht

Logo van YouBeDo

De toegenomen juridisering van de samenleving in combinatie met de steeds grotere financie¨le belangen is in de sport duidelijk zichtbaar. …

check_box_outline_blank

Inleiding Nederlands sociaal recht

Logo van YouBeDo

Dit boek behandelt op een toegankelijke manier de hoofdlijnen van het Nederlandse sociaal recht. Het begrip sociaal recht wordt gebruikt al…

check_box_outline_blank

Wet werk en zekerheid

Logo van YouBeDo

In de uitgave Wet werk en zekerheid, Tekst en Toelichting wordt de tekst van de wet verhelderd en inzichtelijk gemaakt voor gebruik in de p…

check_box_outline_blank

Wet werk en zekerheid 2017

Logo van YouBeDo

De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft het ontslagrecht en de regelgeving rond flexibele arbeid ingrijpend gewijzigd. De WWZ is in 2015 in tw…

check_box_outline_blank

Arbeid, bedrijf en maatschappij

Logo van YouBeDo

Ook ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en ontslagrecht komen aan bod. Net als de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt, arbeidsomstan…

check_box_outline_blank

Vaardig met arbeidsrecht / De CWI-ontslagprocedure

Logo van YouBeDo

Vaardig met arbeidsrecht. De CWI-ontslagprocedure biedt een praktische handreiking voor personen die vanuit hun opleiding of werk te maken …

check_box_outline_blank

Stelplicht en bewijslast in het nieuwe arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

De stelplicht en bewijslast zijn belangrijk binnen het arbeidsrecht, omdat een werkgever een redelijke grond moet aanvoeren en omdat de Hoge…

check_box_outline_blank

Bijzondere bedingen aansprakelijkheid gelijke behandeling overgang van de onderneming

Logo van YouBeDo

Dit boek is het tweede deel van een drieluik, waarin alle facetten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld. Het is daarmee ee…

check_box_outline_blank

Van arbeidsovereenkomst naar arbeidsverhouding

Logo van YouBeDo

De omschrijving van de arbeidsovereenkomst is sinds de invoering van de Wet op de arbeidsovereenkomst in 1909 nauwelijks gewijzigd. De arbe…

check_box_outline_blank

Arbeidsovereenkomst

Logo van YouBeDo

De eerstgenoemde wet heeft grote delen van het ontslagrecht vernieuwd, naast een aantal aanpassingen voor flexibele arbeidsrelaties en wijzi…

Keuzehulp: U bent geïnteresseerd in arbeidsrecht en wilt graag een training, cursus of opleiding volgen. Door het overvloedige aanbod ziet u echter door de bomen het bos niet meer… Zoekt u als jurist of Juridisch medewerker verdieping op het gebied van sociaal recht of wilt u zich oriënteren op de mogelijke veranderingen in het ontslagrecht? Wilt u misschien als werknemer of als werkgever weten wat bij een arbeidsongeluk, ziekte of zwangerschapsverlof uw rechten en plichten zijn? De verschillende rollen worden hieronder uitgesplitst. 

Dit artikel helpt u de vragen te stellen en de criteria te vinden die tot een verantwoorde en passende keuze leiden. Daarvoor moeten we in kaart brengen wie u bent en wat u wilt. Bent u op zoek naar een cursus voor uzelf, selecteert u dan om te beginnen ‘open inschrijving’. Vervolgens kunt u een locatie kiezen voor een opleiding bij u in de buurt. Zoekt u een training voor uw bedrijf, selecteert u dan ‘in-company’. Daarna kunt u de gewenste duur vaststellen. Kijkt u maar eens of u door handig te filteren tot een afbakening kan komen. Dit kunt u doen voor het onderwerp ‘arbeidsrecht’, maar ook voor een verwant onderwerp dat bovenaan (of in) dit artikel staat.

Als werknemer…

…Wilt u meer overzicht over uw eigen situatie. U wilt weten waar uw rechten ophouden en uw plichten beginnen. Wat zijn de juridische kanten van uw arbeidsovereenkomst en welke Employee benefits of secundaire arbeidsvoorwaarden mag u verwachten? Wilt u kunnen nagaan of uw baas uw sociale zekerheid voldoende behartigt? Wilt u het fijne weten van uw arbeidsongevallenverzekering of welke Fysieke belasting de Arbowetgeving toestaat? Weet u op welke gronden er ontslag mogelijk is en welke gevolgen dat voor u heeft?

Werkt u op Mbo-niveau of op Hbo-niveau? Ook wanneer u op Hbo-niveau denkt en werkt, kan het verstandig zijn (zeker wanneer u niet thuis bent in het recht) om toch juist de opleidingen op MBO-niveau eens te selecteren. Dit zijn over het algemeen toch de trainingen die gericht zijn op de leek en die het mogelijk maken snel en efficiënt de gaten in uw kennis te vullen.

Als werkgever…

…of Bestuurder wilt u weten hoe ver uw verantwoordelijkheid tegenover uw medewerkers reikt. Wie is er aansprakelijk (en onder welke voorwaarden en omstandigheden) wanneer er iemand op het werk een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt? Op welke gronden kunt u werknemers met een tijdelijk of vast contract ontslaan? Onder welke voorwaarden kunt u mensen tijdelijk aanstellen? 

Kiest u voor een korte training om uw kennis op te frissen? Of wilt u een overzicht over alle juridische aspecten die in uw bedrijf spelen op de gebieden van Personeelsmanagement / HRM, van P&O / P&A, van Personeelszaken en Payroll,  dan kiest u voor een opleiding Recht voor managers.

Als jurist…

…hebt u natuurlijk uw eigen specialisme. Zoekt u hiervan verdieping of wilt u juist uw kennis van aanpalende gebieden vergroten? Arbeidsrecht is onderdeel van sociaal recht, Bestuursrecht is onderdeel van publiek recht, Ondernemingsrecht is onderdeel van privaatrecht. Bent u sociaal jurist en zoekt u bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van de actuele wetgeving en jurisprudentie? Bent u als jurist niet gespecialiseerd in sociaal recht en onkundig op het terrein van het arbeidsrecht? Op universitair niveau kunt u een opfrisprogramma of een postacademische leergang volgen, maar u kunt ook in 1 dag alles te weten komen over het tot stand komen van contracten, over zieke werknemers en re-integratie of over actualiteiten in het sociaal zekerheidsrecht.

Ten slotte… 

…Weet u nu welke rol u vervult en wat u wilt? Ontdekt u straks welke vrijheden en verantwoordelijkheden u hebt, wat uw rechten en plichten zijn? Wij wensen u een rechtvaardige en productieve toekomst!