phone

Hulp bij het zoeken en inschrijven

Bel met een Springest adviseur.

204 Boek Arbeidsrecht Opleidingen & Cursussen (Pagina 10)

Bekijk ook: Arbeidsverhoudingen, Ontslagrecht, Sociaal Zekerheidsrecht, Arbeidsvoorwaarden, Human Resource Management (HRM) en Sociale Zekerheid.

Bekijk ook: Arbeidsverhoudingen, Ontslagrecht en Sociaal Zekerheidsrecht.

check_box_outline_blank

Commissies van beroep in het bijzonder onderwijs

Logo van YouBeDo

Daarnaast is de Wet Werk en Zekerheid (Wwz), die per 1 juli 2015 heeft geleid tot een ingrijpende wijziging van het Nederlandse ontslagrecht…

check_box_outline_blank

Arbeidsovereenkomst en insolventierecht

Logo van YouBeDo

Er is veel nieuws te melden over het raakvlak tussen insolventierecht en arbeidsrecht. Reden genoeg om een tweede editie uit te brengen van …

check_box_outline_blank

Vaardig met arbeidsrecht / De CWI-ontslagprocedure

Logo van YouBeDo

Vaardig met arbeidsrecht. De CWI-ontslagprocedure biedt een praktische handreiking voor personen die vanuit hun opleiding of werk te maken h…

check_box_outline_blank

Handboek compliance in de zorg

Logo van YouBeDo

In dit Handboek zijn onder meer hoofdstukken gewijd aan ethiek, governance, arbeidsrecht, toezicht, kwaliteit en veiligheid, privacy, mededi…

check_box_outline_blank

Rechtspraakoverzicht arbeidsrecht 2012

Logo van YouBeDo

Author(s): Petra Hogewind - Wolters Publisher: Sdu Uitgevers Published at: May 2013 Edition: 1

check_box_outline_blank

Wet werk en zekerheid 2017

Logo van YouBeDo

De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft het ontslagrecht en de regelgeving rond flexibele arbeid ingrijpend gewijzigd. De WWZ is in 2015 in tw…

check_box_outline_blank

Commentaar & Context WWZ

Logo van YouBeDo

De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft het ontslagrecht en de regelgeving rond flexibele arbeid ingrijpend gewijzigd. De WWZ is in 2015 in tw…

check_box_outline_blank

Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Basistekst Het Nederlandse arbeidsrecht mag niet worden beïnvloed door de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden. Dat bepaalt artik…

check_box_outline_blank

Individueel arbeidsrecht deel 1

Logo van YouBeDo

In 'Individueel Arbeidsrecht Deel 1' komen overeenkomsten tot het verrichten van arbeid en vakantie en verlof aan de orde. Veel aandacht is …

check_box_outline_blank

HRM voor de lijnmanager

Logo van YouBeDo

Human Resource Management (HRM) is een interessant vakgebied waarbij een balans moet worden gevonden tussen de doelen en behoeften van groe…

check_box_outline_blank

Balanceren met detacheren

Logo van YouBeDo

Op 12 oktober 2018 sprak Zef Even ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Europees Arbeidsrecht aan de Eras…

check_box_outline_blank

Vogelvrij verklaard

Logo van YouBeDo

Vogelvrij verklaard. Het arbeidsrecht van de zzp'er. Hoe en waarom de freelancer verdwijnt. Ruim een miljoen zzp'ers hebben, letterlijk vol…

check_box_outline_blank

Collectief arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Wat zijn de kernthema#s binnen het collectief arbeidsrecht? Hoe hangen ze samen? En welke rol speelt de overheid eigenlijk met betrekking to…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht / deel Bronnenboek

Logo van YouBeDo

Arbeidsrecht begint met een korte verkenning van de verschillende arbeidsrechtelijke relaties, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de zzp…

check_box_outline_blank

Ontslagrecht

Logo van YouBeDo

In 'Individueel arbeidsrecht Deel 3' komt het ontslagrecht aan de orde. Het ontslagrecht is met ingang van 1 juli 2015 door de Wet werk en z…

Keuzehulp: U bent geïnteresseerd in arbeidsrecht en wilt graag een training, cursus of opleiding volgen. Door het overvloedige aanbod ziet u echter door de bomen het bos niet meer… Zoekt u als jurist of Juridisch medewerker verdieping op het gebied van sociaal recht of wilt u zich oriënteren op de mogelijke veranderingen in het ontslagrecht? Wilt u misschien als werknemer of als werkgever weten wat bij een arbeidsongeluk, ziekte of zwangerschapsverlof uw rechten en plichten zijn? De verschillende rollen worden hieronder uitgesplitst. 

Dit artikel helpt u de vragen te stellen en de criteria te vinden die tot een verantwoorde en passende keuze leiden. Daarvoor moeten we in kaart brengen wie u bent en wat u wilt. Bent u op zoek naar een cursus voor uzelf, selecteert u dan om te beginnen ‘open inschrijving’. Vervolgens kunt u een locatie kiezen voor een opleiding bij u in de buurt. Zoekt u een training voor uw bedrijf, selecteert u dan ‘in-company’. Daarna kunt u de gewenste duur vaststellen. Kijkt u maar eens of u door handig te filteren tot een afbakening kan komen. Dit kunt u doen voor het onderwerp ‘arbeidsrecht’, maar ook voor een verwant onderwerp dat bovenaan (of in) dit artikel staat.

Als werknemer…

…Wilt u meer overzicht over uw eigen situatie. U wilt weten waar uw rechten ophouden en uw plichten beginnen. Wat zijn de juridische kanten van uw arbeidsovereenkomst en welke Employee benefits of secundaire arbeidsvoorwaarden mag u verwachten? Wilt u kunnen nagaan of uw baas uw sociale zekerheid voldoende behartigt? Wilt u het fijne weten van uw arbeidsongevallenverzekering of welke Fysieke belasting de Arbowetgeving toestaat? Weet u op welke gronden er ontslag mogelijk is en welke gevolgen dat voor u heeft?

Werkt u op Mbo-niveau of op Hbo-niveau? Ook wanneer u op Hbo-niveau denkt en werkt, kan het verstandig zijn (zeker wanneer u niet thuis bent in het recht) om toch juist de opleidingen op MBO-niveau eens te selecteren. Dit zijn over het algemeen toch de trainingen die gericht zijn op de leek en die het mogelijk maken snel en efficiënt de gaten in uw kennis te vullen.

Als werkgever…

…of Bestuurder wilt u weten hoe ver uw verantwoordelijkheid tegenover uw medewerkers reikt. Wie is er aansprakelijk (en onder welke voorwaarden en omstandigheden) wanneer er iemand op het werk een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt? Op welke gronden kunt u werknemers met een tijdelijk of vast contract ontslaan? Onder welke voorwaarden kunt u mensen tijdelijk aanstellen? 

Kiest u voor een korte training om uw kennis op te frissen? Of wilt u een overzicht over alle juridische aspecten die in uw bedrijf spelen op de gebieden van Personeelsmanagement / HRM, van P&O / P&A, van Personeelszaken en Payroll,  dan kiest u voor een opleiding Recht voor managers.

Als jurist…

…hebt u natuurlijk uw eigen specialisme. Zoekt u hiervan verdieping of wilt u juist uw kennis van aanpalende gebieden vergroten? Arbeidsrecht is onderdeel van sociaal recht, Bestuursrecht is onderdeel van publiek recht, Ondernemingsrecht is onderdeel van privaatrecht. Bent u sociaal jurist en zoekt u bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van de actuele wetgeving en jurisprudentie? Bent u als jurist niet gespecialiseerd in sociaal recht en onkundig op het terrein van het arbeidsrecht? Op universitair niveau kunt u een opfrisprogramma of een postacademische leergang volgen, maar u kunt ook in 1 dag alles te weten komen over het tot stand komen van contracten, over zieke werknemers en re-integratie of over actualiteiten in het sociaal zekerheidsrecht.

Ten slotte… 

…Weet u nu welke rol u vervult en wat u wilt? Ontdekt u straks welke vrijheden en verantwoordelijkheden u hebt, wat uw rechten en plichten zijn? Wij wensen u een rechtvaardige en productieve toekomst!