thumb_up

Gratis informatie aanvragen

Vergelijken en met je collega's overleggen.

206 Boek Arbeidsrecht Opleidingen & Cursussen (Pagina 10)

Bekijk ook: Human Resource Management (HRM), Sociaal Zekerheidsrecht, Ontslagrecht, Arbeidsvoorwaarden, Sociale Zekerheid, Arbeidsverhoudingen en Arbeidsprocesrecht.

Bekijk ook: Human Resource Management (HRM), Sociaal Zekerheidsrecht en Ontslagrecht.

check_box_outline_blank

70 jaar VvA: einde van het begin

Logo van YouBeDo

In deze bundel vanwege het 70-jarige bestaan van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) wordt aandacht besteed aan de recente ontwikkelingen …

check_box_outline_blank

Wetgeving sociaal recht 2018/2019

Logo van YouBeDo

Het sociaal recht omvat het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Dit rechtsgebied is in Nederland verspreid over vele wetten en ande…

check_box_outline_blank

Balanceren met detacheren

Logo van YouBeDo

Op 12 oktober 2018 sprak Zef Even ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Europees Arbeidsrecht aan de Eras…

check_box_outline_blank

Praktisch arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

.. Author(s): C.J. Loonstra Publisher: Noordhoff Uitgevers B.V. Published at: December 2017 Edition: 3

check_box_outline_blank

Inleiding Nederlands sociaal recht

Logo van YouBeDo

Het begrip sociaal recht wordt gebruikt als overkoepelende benaming voor het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. De term heeft betre…

check_box_outline_blank

Praktisch arbeidsrecht / deel Uittreksel

Logo van YouBeDo

Dit is het uittreksel behorend bij het boek Praktisch arbeidsrecht (1e druk; ISBN 9789001780029) van C.J. Loonstra. Uittreksels van students…

check_box_outline_blank

Het 'natte' arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Vervolgens gaat zij in op de plaats van het maritieme (?natte?) arbeidsrecht ten opzichte van het gewone (?droge?) arbeidsrecht en het hande…

check_box_outline_blank

Balanceren met detacheren

Logo van YouBeDo

Op 12 oktober 2018 sprak Zef Even ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Europees Arbeidsrecht aan de Eras…

check_box_outline_blank

Wetgeving Europees arbeidsrecht / 2015

Logo van YouBeDo

Wetgeving Europees arbeidsrecht bevat de belangrijkste Europese en internationale regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht. Het betref…

check_box_outline_blank

PS Special Wonen en werken over de grens

Logo van YouBeDo

Niet alleen fiscale aspecten, maar ook belangrijke sociale zekerheids- en arbeidsrechtelijke thema#s komen aan bod. Dit maakt van de bundel …

check_box_outline_blank

Ontslagrecht en flexibele arbeidsrelaties

Logo van YouBeDo

Ontslagrecht en flexibele arbeidsrelaties is een overzichtelijk naslagwerk dat alle benodigde informatie biedt. Spanningsveld tussen ontslag…

check_box_outline_blank

Wet werk en zekerheid (WWZ). Editie 2018

Logo van YouBeDo

Door de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. Belangrijke veranderingen betreffen de positie van de flexwerk…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht & Reorganisatie

Logo van YouBeDo

Arbeidsrecht & Reorganisatie is geschreven voor studenten aan een universiteit en voor studenten in het hoger beroepsonderwijs. Daarnaast is…

check_box_outline_blank

De grote almanak voor informatie en advies 2018

Logo van YouBeDo

Bevat praktische, bondige informatie over alle regelingen en voorzieningen waarmee hulp en dienstverleners in hun dagelijks werk te maken k…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht begrepen

Logo van YouBeDo

Arbeidsrecht begrepen behandelt het individuele arbeidsrecht voor studenten in het hoger onderwijs. Minder wetenschappelijk-theoretisch en m…

Keuzehulp: U bent geïnteresseerd in arbeidsrecht en wilt graag een training, cursus of opleiding volgen. Door het overvloedige aanbod ziet u echter door de bomen het bos niet meer… Zoekt u als jurist of Juridisch medewerker verdieping op het gebied van sociaal recht of wilt u zich oriënteren op de mogelijke veranderingen in het ontslagrecht? Wilt u misschien als werknemer of als werkgever weten wat bij een arbeidsongeluk, ziekte of zwangerschapsverlof uw rechten en plichten zijn? De verschillende rollen worden hieronder uitgesplitst. 

Dit artikel helpt u de vragen te stellen en de criteria te vinden die tot een verantwoorde en passende keuze leiden. Daarvoor moeten we in kaart brengen wie u bent en wat u wilt. Bent u op zoek naar een cursus voor uzelf, selecteert u dan om te beginnen ‘open inschrijving’. Vervolgens kunt u een locatie kiezen voor een opleiding bij u in de buurt. Zoekt u een training voor uw bedrijf, selecteert u dan ‘in-company’. Daarna kunt u de gewenste duur vaststellen. Kijkt u maar eens of u door handig te filteren tot een afbakening kan komen. Dit kunt u doen voor het onderwerp ‘arbeidsrecht’, maar ook voor een verwant onderwerp dat bovenaan (of in) dit artikel staat.

Als werknemer…

…Wilt u meer overzicht over uw eigen situatie. U wilt weten waar uw rechten ophouden en uw plichten beginnen. Wat zijn de juridische kanten van uw arbeidsovereenkomst en welke Employee benefits of secundaire arbeidsvoorwaarden mag u verwachten? Wilt u kunnen nagaan of uw baas uw sociale zekerheid voldoende behartigt? Wilt u het fijne weten van uw arbeidsongevallenverzekering of welke Fysieke belasting de Arbowetgeving toestaat? Weet u op welke gronden er ontslag mogelijk is en welke gevolgen dat voor u heeft?

Werkt u op Mbo-niveau of op Hbo-niveau? Ook wanneer u op Hbo-niveau denkt en werkt, kan het verstandig zijn (zeker wanneer u niet thuis bent in het recht) om toch juist de opleidingen op MBO-niveau eens te selecteren. Dit zijn over het algemeen toch de trainingen die gericht zijn op de leek en die het mogelijk maken snel en efficiënt de gaten in uw kennis te vullen.

Als werkgever…

…of Bestuurder wilt u weten hoe ver uw verantwoordelijkheid tegenover uw medewerkers reikt. Wie is er aansprakelijk (en onder welke voorwaarden en omstandigheden) wanneer er iemand op het werk een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt? Op welke gronden kunt u werknemers met een tijdelijk of vast contract ontslaan? Onder welke voorwaarden kunt u mensen tijdelijk aanstellen? 

Kiest u voor een korte training om uw kennis op te frissen? Of wilt u een overzicht over alle juridische aspecten die in uw bedrijf spelen op de gebieden van Personeelsmanagement / HRM, van P&O / P&A, van Personeelszaken en Payroll,  dan kiest u voor een opleiding Recht voor managers.

Als jurist…

…hebt u natuurlijk uw eigen specialisme. Zoekt u hiervan verdieping of wilt u juist uw kennis van aanpalende gebieden vergroten? Arbeidsrecht is onderdeel van sociaal recht, Bestuursrecht is onderdeel van publiek recht, Ondernemingsrecht is onderdeel van privaatrecht. Bent u sociaal jurist en zoekt u bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van de actuele wetgeving en jurisprudentie? Bent u als jurist niet gespecialiseerd in sociaal recht en onkundig op het terrein van het arbeidsrecht? Op universitair niveau kunt u een opfrisprogramma of een postacademische leergang volgen, maar u kunt ook in 1 dag alles te weten komen over het tot stand komen van contracten, over zieke werknemers en re-integratie of over actualiteiten in het sociaal zekerheidsrecht.

Ten slotte… 

…Weet u nu welke rol u vervult en wat u wilt? Ontdekt u straks welke vrijheden en verantwoordelijkheden u hebt, wat uw rechten en plichten zijn? Wij wensen u een rechtvaardige en productieve toekomst!