event_available

Inschrijven met laagste prijsgarantie

Klaar om te gaan leren? Schrijf je direct in.

206 Boek Arbeidsrecht Opleidingen & Cursussen (Pagina 14)

Bekijk ook: Human Resource Management (HRM), Sociaal Zekerheidsrecht, Ontslagrecht, Arbeidsvoorwaarden, Sociale Zekerheid, Arbeidsverhoudingen en Arbeidsprocesrecht.

Bekijk ook: Human Resource Management (HRM), Sociaal Zekerheidsrecht en Ontslagrecht.

check_box_outline_blank

Ontslagrecht

Logo van YouBeDo

In ‘Individueel arbeidsrecht Deel 3’ komt het ontslagrecht aan de orde. Het ontslagrecht is met ingang van 1 juli 2015 door de Wet werk en z…

check_box_outline_blank

Praktijkdiploma loonadministratie Arbeidsrecht en sociale zekerheid 2018/2019 Theorieboek

Logo van YouBeDo

Dit studieboek richt zich op het examen PDL Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid niveau 4 van de Associatie voor Examinering. Dit studieboek i…

check_box_outline_blank

Q&A Arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Als arbeidsrecht advocaten worden wij vrijwel iedere dag met dezelfde vragen geconfronteerd. Dit was voor ons de aanleiding om de meest voor…

check_box_outline_blank

Sdu Wettenbundel (set 2 ex) Sociaal Juridische Dienstverlening deel A 2018-2019

Logo van YouBeDo

Sdu Wettenbundel SJD is een tweedelige bundel, en bevat een op de sociaal juridische dienstverlening afgestemde selectie van wet- en regelg…

check_box_outline_blank

Ondernemingsraden 2018

Logo van YouBeDo

Ook de rechten van de or in andere wet- en regelgeving worden besproken, evenals de Europese medezeggenschap.Daarnaast zijn de volgende onde…

check_box_outline_blank

De kleine gids voor het Nederlandse arbeidsrecht 2018

Logo van YouBeDo

Het arbeidsrecht staat nooit stil. Dit maakt het het lastig voor bedrijven en adviseurs om volledig op de hoogte te blijven. Deze uitgave bi…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht 2019

Logo van YouBeDo

Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch biedt actueel, diepgaand en praktisch commentaar. Gezaghebbende auteurs hebben commentaren geschreven…

check_box_outline_blank

Capita selecta cao-recht

Logo van YouBeDo

Het cao-recht mag zich verheugen in een grote aandacht in de rechtswetenschappelijke literatuur. Niet alle leerstukken worden in de bestaan…

check_box_outline_blank

De Werkloosheidswet

Logo van YouBeDo

De wijzigingen in het arbeidsrecht als gevolg van de invoering van de Wwz kan ook van belang zijn voor de beoordeling of een werknemer aansp…

check_box_outline_blank

Basisboek recht

Logo van YouBeDo

Basisboek Recht is een inleiding in het recht, geschikt voor het compententiegerichte onderwijs. De stof wordt benaderd vanuit de praktijk …

check_box_outline_blank

De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof

Logo van YouBeDo

In ‘Individueel Arbeidsrecht Deel 1’ komen overeenkomsten tot het verrichten van arbeid en vakantie en verlof aan de orde. Veel aandacht is …

Keuzehulp: U bent geïnteresseerd in arbeidsrecht en wilt graag een training, cursus of opleiding volgen. Door het overvloedige aanbod ziet u echter door de bomen het bos niet meer… Zoekt u als jurist of Juridisch medewerker verdieping op het gebied van sociaal recht of wilt u zich oriënteren op de mogelijke veranderingen in het ontslagrecht? Wilt u misschien als werknemer of als werkgever weten wat bij een arbeidsongeluk, ziekte of zwangerschapsverlof uw rechten en plichten zijn? De verschillende rollen worden hieronder uitgesplitst. 

Dit artikel helpt u de vragen te stellen en de criteria te vinden die tot een verantwoorde en passende keuze leiden. Daarvoor moeten we in kaart brengen wie u bent en wat u wilt. Bent u op zoek naar een cursus voor uzelf, selecteert u dan om te beginnen ‘open inschrijving’. Vervolgens kunt u een locatie kiezen voor een opleiding bij u in de buurt. Zoekt u een training voor uw bedrijf, selecteert u dan ‘in-company’. Daarna kunt u de gewenste duur vaststellen. Kijkt u maar eens of u door handig te filteren tot een afbakening kan komen. Dit kunt u doen voor het onderwerp ‘arbeidsrecht’, maar ook voor een verwant onderwerp dat bovenaan (of in) dit artikel staat.

Als werknemer…

…Wilt u meer overzicht over uw eigen situatie. U wilt weten waar uw rechten ophouden en uw plichten beginnen. Wat zijn de juridische kanten van uw arbeidsovereenkomst en welke Employee benefits of secundaire arbeidsvoorwaarden mag u verwachten? Wilt u kunnen nagaan of uw baas uw sociale zekerheid voldoende behartigt? Wilt u het fijne weten van uw arbeidsongevallenverzekering of welke Fysieke belasting de Arbowetgeving toestaat? Weet u op welke gronden er ontslag mogelijk is en welke gevolgen dat voor u heeft?

Werkt u op Mbo-niveau of op Hbo-niveau? Ook wanneer u op Hbo-niveau denkt en werkt, kan het verstandig zijn (zeker wanneer u niet thuis bent in het recht) om toch juist de opleidingen op MBO-niveau eens te selecteren. Dit zijn over het algemeen toch de trainingen die gericht zijn op de leek en die het mogelijk maken snel en efficiënt de gaten in uw kennis te vullen.

Als werkgever…

…of Bestuurder wilt u weten hoe ver uw verantwoordelijkheid tegenover uw medewerkers reikt. Wie is er aansprakelijk (en onder welke voorwaarden en omstandigheden) wanneer er iemand op het werk een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt? Op welke gronden kunt u werknemers met een tijdelijk of vast contract ontslaan? Onder welke voorwaarden kunt u mensen tijdelijk aanstellen? 

Kiest u voor een korte training om uw kennis op te frissen? Of wilt u een overzicht over alle juridische aspecten die in uw bedrijf spelen op de gebieden van Personeelsmanagement / HRM, van P&O / P&A, van Personeelszaken en Payroll,  dan kiest u voor een opleiding Recht voor managers.

Als jurist…

…hebt u natuurlijk uw eigen specialisme. Zoekt u hiervan verdieping of wilt u juist uw kennis van aanpalende gebieden vergroten? Arbeidsrecht is onderdeel van sociaal recht, Bestuursrecht is onderdeel van publiek recht, Ondernemingsrecht is onderdeel van privaatrecht. Bent u sociaal jurist en zoekt u bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van de actuele wetgeving en jurisprudentie? Bent u als jurist niet gespecialiseerd in sociaal recht en onkundig op het terrein van het arbeidsrecht? Op universitair niveau kunt u een opfrisprogramma of een postacademische leergang volgen, maar u kunt ook in 1 dag alles te weten komen over het tot stand komen van contracten, over zieke werknemers en re-integratie of over actualiteiten in het sociaal zekerheidsrecht.

Ten slotte… 

…Weet u nu welke rol u vervult en wat u wilt? Ontdekt u straks welke vrijheden en verantwoordelijkheden u hebt, wat uw rechten en plichten zijn? Wij wensen u een rechtvaardige en productieve toekomst!