thumb_up

Gratis informatie aanvragen

Vergelijken en met je collega's overleggen.

204 Boek Arbeidsrecht Opleidingen & Cursussen (Pagina 14)

Bekijk ook: Arbeidsverhoudingen, Ontslagrecht, Sociaal Zekerheidsrecht, Arbeidsvoorwaarden, Human Resource Management (HRM) en Sociale Zekerheid.

Bekijk ook: Arbeidsverhoudingen, Ontslagrecht en Sociaal Zekerheidsrecht.

check_box_outline_blank

Klokkenluiders in perspectief 2015

Logo van YouBeDo

De preadviseurs beschouwen ieder vanuit hun eigen invalshoek (onder meer: corporate governance, arbeidsrecht, privaatrecht, compliance, fina…

check_box_outline_blank

Fiscale actualiteiten voor de arbeidsrechtpraktijk 2017

Logo van YouBeDo

Dit boek is geschreven voor advocaten die een praktijk voeren in het arbeidsrecht. Maar ook andere juristen die werkzaam zijn op het terrei…

check_box_outline_blank

Sdu commentaar arbeidsrecht select, ziekte

Logo van YouBeDo

Author(s): R.A. Heida A.J.C. Theunissen G.A. Diebels Publisher: Sdu Uitgevers Published at: December 2011 Edition: 1

check_box_outline_blank

WWZ in modellen

Logo van YouBeDo

Met de gefaseerde invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015, zijn de spelregels van het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. Nagen…

check_box_outline_blank

Vredesplicht- en openbreekclausules in collectieve arbeidsovereenkomsten

Logo van YouBeDo

Dit boek vormt een onderdeel in een reeks die het collectief arbeidsrecht als onderwerp heeft. Het collectief arbeidsrecht is het geheel van…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

In Arbeidsrecht worden de belangrijkste thema's op het gebied van het arbeidsrecht behandeld. Door de systematische, maar ook praktische opz…

check_box_outline_blank

Inleiding in het Nederlandse recht

Logo van YouBeDo

De eerste vijf hoofdstukken vormen een inleiding in het systeem van het Nederlandse recht en in de hoofdstukken 6 tot en met 14 worden de be…

check_box_outline_blank

Basisboek Recht

Logo van YouBeDo

In het eerste deel introduceert de verschillende rechtsgebieden, zoals het privaatrecht, ondernemingsrecht, straf(proces)recht, staats- en b…

check_box_outline_blank

Capita selecta cao-recht

Logo van YouBeDo

Hoewel de uitgave is bedoeld de masterstudent arbeidsrecht te bedienen, zijn de behandelde capita uiteraard evenzeer geschikt voor iedereen …

Keuzehulp: U bent geïnteresseerd in arbeidsrecht en wilt graag een training, cursus of opleiding volgen. Door het overvloedige aanbod ziet u echter door de bomen het bos niet meer… Zoekt u als jurist of Juridisch medewerker verdieping op het gebied van sociaal recht of wilt u zich oriënteren op de mogelijke veranderingen in het ontslagrecht? Wilt u misschien als werknemer of als werkgever weten wat bij een arbeidsongeluk, ziekte of zwangerschapsverlof uw rechten en plichten zijn? De verschillende rollen worden hieronder uitgesplitst. 

Dit artikel helpt u de vragen te stellen en de criteria te vinden die tot een verantwoorde en passende keuze leiden. Daarvoor moeten we in kaart brengen wie u bent en wat u wilt. Bent u op zoek naar een cursus voor uzelf, selecteert u dan om te beginnen ‘open inschrijving’. Vervolgens kunt u een locatie kiezen voor een opleiding bij u in de buurt. Zoekt u een training voor uw bedrijf, selecteert u dan ‘in-company’. Daarna kunt u de gewenste duur vaststellen. Kijkt u maar eens of u door handig te filteren tot een afbakening kan komen. Dit kunt u doen voor het onderwerp ‘arbeidsrecht’, maar ook voor een verwant onderwerp dat bovenaan (of in) dit artikel staat.

Als werknemer…

…Wilt u meer overzicht over uw eigen situatie. U wilt weten waar uw rechten ophouden en uw plichten beginnen. Wat zijn de juridische kanten van uw arbeidsovereenkomst en welke Employee benefits of secundaire arbeidsvoorwaarden mag u verwachten? Wilt u kunnen nagaan of uw baas uw sociale zekerheid voldoende behartigt? Wilt u het fijne weten van uw arbeidsongevallenverzekering of welke Fysieke belasting de Arbowetgeving toestaat? Weet u op welke gronden er ontslag mogelijk is en welke gevolgen dat voor u heeft?

Werkt u op Mbo-niveau of op Hbo-niveau? Ook wanneer u op Hbo-niveau denkt en werkt, kan het verstandig zijn (zeker wanneer u niet thuis bent in het recht) om toch juist de opleidingen op MBO-niveau eens te selecteren. Dit zijn over het algemeen toch de trainingen die gericht zijn op de leek en die het mogelijk maken snel en efficiënt de gaten in uw kennis te vullen.

Als werkgever…

…of Bestuurder wilt u weten hoe ver uw verantwoordelijkheid tegenover uw medewerkers reikt. Wie is er aansprakelijk (en onder welke voorwaarden en omstandigheden) wanneer er iemand op het werk een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt? Op welke gronden kunt u werknemers met een tijdelijk of vast contract ontslaan? Onder welke voorwaarden kunt u mensen tijdelijk aanstellen? 

Kiest u voor een korte training om uw kennis op te frissen? Of wilt u een overzicht over alle juridische aspecten die in uw bedrijf spelen op de gebieden van Personeelsmanagement / HRM, van P&O / P&A, van Personeelszaken en Payroll,  dan kiest u voor een opleiding Recht voor managers.

Als jurist…

…hebt u natuurlijk uw eigen specialisme. Zoekt u hiervan verdieping of wilt u juist uw kennis van aanpalende gebieden vergroten? Arbeidsrecht is onderdeel van sociaal recht, Bestuursrecht is onderdeel van publiek recht, Ondernemingsrecht is onderdeel van privaatrecht. Bent u sociaal jurist en zoekt u bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van de actuele wetgeving en jurisprudentie? Bent u als jurist niet gespecialiseerd in sociaal recht en onkundig op het terrein van het arbeidsrecht? Op universitair niveau kunt u een opfrisprogramma of een postacademische leergang volgen, maar u kunt ook in 1 dag alles te weten komen over het tot stand komen van contracten, over zieke werknemers en re-integratie of over actualiteiten in het sociaal zekerheidsrecht.

Ten slotte… 

…Weet u nu welke rol u vervult en wat u wilt? Ontdekt u straks welke vrijheden en verantwoordelijkheden u hebt, wat uw rechten en plichten zijn? Wij wensen u een rechtvaardige en productieve toekomst!