thumb_up

Gratis informatie aanvragen

Vergelijken en met je collega's overleggen.

77 Boek Arbeidsrecht Opleidingen & Cursussen (Pagina 2)

Bekijk ook: Human Resource Management (HRM), Sociaal Zekerheidsrecht, Ontslagrecht, Arbeidsvoorwaarden, Sociale Zekerheid, Arbeidsverhoudingen en Arbeidsprocesrecht.

Bekijk ook: Human Resource Management (HRM), Sociaal Zekerheidsrecht en Ontslagrecht.

check_box_outline_blank

Arresten arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Arbeidsrecht is in belangrijke mate rechtersrecht. In deze bundel zijn bijna 70 arresten van de Hoge Raad en het Hof van Justitie van de EU …

check_box_outline_blank

Sdu wettenverzameling arbeidsrecht 2017

Logo van YouBeDo

Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht bevat een op de arbeidsrechtpraktijk afgestemde selectie van nationale en internationale wet- en regelgev…

check_box_outline_blank

Rechtspraak Arbeidsrecht 2017

Logo van YouBeDo

Vanwege deze aanpak is Rechtspraak Arbeidsrecht in de eerste plaats geschikt voor het onderwijs, in het bijzonder ten behoeve van de academi…

check_box_outline_blank

Stelplicht en bewijslast in het nieuwe arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

De stelplicht en bewijslast zijn belangrijk binnen het arbeidsrecht, omdat een werkgever een redelijke grond moet aanvoeren en omdat de Hoge…

check_box_outline_blank

Praktijkgids Arbeidsrecht 2018

Logo van YouBeDo

Author(s): Mark Diebels J.A. Buur Publisher: Vakmedianet Published at: December 2017 Edition: 1

check_box_outline_blank

Werkzekerheid in het arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Het is echter nog onduidelijk wat werkzekerheid in het arbeidsrechtelijke kader betekent of kan betekenen. Heeft werkzekerheid wel een plaat…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht / 2013

Logo van YouBeDo

De Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht bevat een op de rechtspraktijk van het arbeidsrecht afgestemde selectie van wet- en regelgeving. Deze …

check_box_outline_blank

Schets van het Nederlandse arbeidsrecht / deel Uittreksel

Logo van YouBeDo

Dit is het uittreksel behorend bij het boek Schets van het Nederlandse arbeidsrecht (21e druk; ISBN 9789013085402) van H.L. Bakels, W.H.A.C.…

check_box_outline_blank

Sdu commentaar arbeidsrecht select Ontslagrecht

Logo van YouBeDo

Author(s): V. Disselkoen Publisher: Sdu Uitgevers Published at: December 2011 Edition: 1

check_box_outline_blank

Collectief Arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Het collectief arbeidsrecht bevindt zich op het snijvlak van vakbonden, werkgevers, cao's, stakingen, ondernemingsraden, medezeggenschap en …

check_box_outline_blank

Collectief arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Author(s): Steven Jellinghaus Karen Maessen Publisher: Vakmedianet Published at: December 2013 Edition: 1

check_box_outline_blank

Sdu Commentaar Arbeidsrecht artikelsgewijs 2017

Logo van YouBeDo

Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs is een oriëntatie- en naslagwerk in één. Naast de wettekst vindt u een deskundige toelichting op …

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht thematisch

Logo van YouBeDo

Deze uitgave bevat een selectie van het Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch. Zo krijgt u een goed beeld van hoe actueel, uitgebreid en co…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht en Insolventie: een rechtsvergelijking

Logo van YouBeDo

Arbeidsrecht in insolventie: een rechtsvergelijking gaat over de verhouding tussen arbeidsrecht en insolventierecht. Centraal staat de vraag…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht / deel Bronnenboek

Logo van YouBeDo

Arbeidsrecht begint met een korte verkenning van de verschillende arbeidsrechtelijke relaties, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de zzp…

Keuzehulp: U bent geïnteresseerd in arbeidsrecht en wilt graag een training, cursus of opleiding volgen. Door het overvloedige aanbod ziet u echter door de bomen het bos niet meer… Zoekt u als jurist of Juridisch medewerker verdieping op het gebied van sociaal recht of wilt u zich oriënteren op de mogelijke veranderingen in het ontslagrecht? Wilt u misschien als werknemer of als werkgever weten wat bij een arbeidsongeluk, ziekte of zwangerschapsverlof uw rechten en plichten zijn? De verschillende rollen worden hieronder uitgesplitst. 

Dit artikel helpt u de vragen te stellen en de criteria te vinden die tot een verantwoorde en passende keuze leiden. Daarvoor moeten we in kaart brengen wie u bent en wat u wilt. Bent u op zoek naar een cursus voor uzelf, selecteert u dan om te beginnen ‘open inschrijving’. Vervolgens kunt u een locatie kiezen voor een opleiding bij u in de buurt. Zoekt u een training voor uw bedrijf, selecteert u dan ‘in-company’. Daarna kunt u de gewenste duur vaststellen. Kijkt u maar eens of u door handig te filteren tot een afbakening kan komen. Dit kunt u doen voor het onderwerp ‘arbeidsrecht’, maar ook voor een verwant onderwerp dat bovenaan (of in) dit artikel staat.

Als werknemer…

…Wilt u meer overzicht over uw eigen situatie. U wilt weten waar uw rechten ophouden en uw plichten beginnen. Wat zijn de juridische kanten van uw arbeidsovereenkomst en welke Employee benefits of secundaire arbeidsvoorwaarden mag u verwachten? Wilt u kunnen nagaan of uw baas uw sociale zekerheid voldoende behartigt? Wilt u het fijne weten van uw arbeidsongevallenverzekering of welke Fysieke belasting de Arbowetgeving toestaat? Weet u op welke gronden er ontslag mogelijk is en welke gevolgen dat voor u heeft?

Werkt u op Mbo-niveau of op Hbo-niveau? Ook wanneer u op Hbo-niveau denkt en werkt, kan het verstandig zijn (zeker wanneer u niet thuis bent in het recht) om toch juist de opleidingen op MBO-niveau eens te selecteren. Dit zijn over het algemeen toch de trainingen die gericht zijn op de leek en die het mogelijk maken snel en efficiënt de gaten in uw kennis te vullen.

Als werkgever…

…of Bestuurder wilt u weten hoe ver uw verantwoordelijkheid tegenover uw medewerkers reikt. Wie is er aansprakelijk (en onder welke voorwaarden en omstandigheden) wanneer er iemand op het werk een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt? Op welke gronden kunt u werknemers met een tijdelijk of vast contract ontslaan? Onder welke voorwaarden kunt u mensen tijdelijk aanstellen? 

Kiest u voor een korte training om uw kennis op te frissen? Of wilt u een overzicht over alle juridische aspecten die in uw bedrijf spelen op de gebieden van Personeelsmanagement / HRM, van P&O / P&A, van Personeelszaken en Payroll,  dan kiest u voor een opleiding Recht voor managers.

Als jurist…

…hebt u natuurlijk uw eigen specialisme. Zoekt u hiervan verdieping of wilt u juist uw kennis van aanpalende gebieden vergroten? Arbeidsrecht is onderdeel van sociaal recht, Bestuursrecht is onderdeel van publiek recht, Ondernemingsrecht is onderdeel van privaatrecht. Bent u sociaal jurist en zoekt u bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van de actuele wetgeving en jurisprudentie? Bent u als jurist niet gespecialiseerd in sociaal recht en onkundig op het terrein van het arbeidsrecht? Op universitair niveau kunt u een opfrisprogramma of een postacademische leergang volgen, maar u kunt ook in 1 dag alles te weten komen over het tot stand komen van contracten, over zieke werknemers en re-integratie of over actualiteiten in het sociaal zekerheidsrecht.

Ten slotte… 

…Weet u nu welke rol u vervult en wat u wilt? Ontdekt u straks welke vrijheden en verantwoordelijkheden u hebt, wat uw rechten en plichten zijn? Wij wensen u een rechtvaardige en productieve toekomst!