thumb_up

Gratis informatie aanvragen

Vergelijken en met je collega's overleggen.

77 Boek Arbeidsrecht Opleidingen & Cursussen (Pagina 3)

Bekijk ook: Human Resource Management (HRM), Sociaal Zekerheidsrecht, Ontslagrecht, Arbeidsvoorwaarden, Sociale Zekerheid, Arbeidsverhoudingen en Arbeidsprocesrecht.

Bekijk ook: Human Resource Management (HRM), Sociaal Zekerheidsrecht en Ontslagrecht.

check_box_outline_blank

Rechtspraakoverzicht arbeidsrecht 2012

Logo van YouBeDo

Author(s): Petra Hogewind - Wolters Publisher: Sdu Uitgevers Published at: May 2013 Edition: 1

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht voor HR-management

Logo van YouBeDo

Het boek Arbeidsrecht voor HR-management combineert de theorie van het arbeidsrecht met gerichte praktijkvoorbeelden. Hierbij wordt special…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

In Arbeidsrecht worden de belangrijkste thema's op het gebied van het arbeidsrecht behandeld. Door de systematische, maar ook praktische opz…

check_box_outline_blank

Het nieuwe arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Nu de Wet werk en zekerheid alweer meer dan een jaar inwerking is getreden, is een nieuwe druk van Het nieuwe arbeidsrecht gerechtvaardigd. …

check_box_outline_blank

Sdu commentaar arbeidsrecht select Ontslagrecht

Logo van YouBeDo

Author(s): V. Disselkoen Publisher: Sdu Uitgevers Published at: December 2011 Edition: 1

check_box_outline_blank

Collectief Arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Het collectief arbeidsrecht bevindt zich op het snijvlak van vakbonden, werkgevers, cao's, stakingen, ondernemingsraden, medezeggenschap en …

check_box_outline_blank

Wetgeving Europees arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Wetgeving Europees arbeidsrecht bevat de belangrijkste Europese en internationale regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht. Het betref…

check_box_outline_blank

Sdu commentaar arbeidsrecht select, ziekte

Logo van YouBeDo

Author(s): R.A. Heida A.J.C. Theunissen G.A. Diebels Publisher: Sdu Uitgevers Published at: December 2011 Edition: 1

check_box_outline_blank

Fiscale actualiteiten voor de arbeidsrechtpraktijk 2017

Logo van YouBeDo

Dit boek is geschreven voor advocaten die een praktijk voeren in het arbeidsrecht. Maar ook andere juristen die werkzaam zijn op het terrei…

check_box_outline_blank

Conquering UK Employment Law – Termination

Logo van Bookboon

This easy to read book is one in a series of compact employment law guides providing an invaluable resource for managers navigating their wa…

check_box_outline_blank

Het reorganiserend vermogen van het arbeidsrecht in beweging

Logo van YouBeDo

W elke ontwikkelingen doen zich voor op het terrein van het reorganiserend vermogen van het arbeidsrecht? Diverse actuele themata op het ter…

check_box_outline_blank

Sdu wettenverzameling arbeidsrecht 2016

Logo van YouBeDo

Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht bevat een op de arbeidsrechtpraktijk afgestemde selectie van nationale en internationale wet- en regelgev…

check_box_outline_blank

Hoofdstukken Sociaal Recht editie 2018 / Arbeidsrecht 2018

Logo van YouBeDo

.. Author(s): C.J. Loonstra Publisher: Noordhoff Uitgevers B.V. Published at: November 2017 Edition: 27

check_box_outline_blank

Individueel arbeidsrecht deel 1

Logo van YouBeDo

In 'Individueel Arbeidsrecht Deel 1' komen overeenkomsten tot het verrichten van arbeid en vakantie en verlof aan de orde. Veel aandacht is …

check_box_outline_blank

Europees Arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Europa heeft ons nationale arbeidsrecht op veel vlakken beïnvloed. Daarnaast leidt het tot spanningen - de Brexit hangt bijvoorbeeld samen m…

Keuzehulp: U bent geïnteresseerd in arbeidsrecht en wilt graag een training, cursus of opleiding volgen. Door het overvloedige aanbod ziet u echter door de bomen het bos niet meer… Zoekt u als jurist of Juridisch medewerker verdieping op het gebied van sociaal recht of wilt u zich oriënteren op de mogelijke veranderingen in het ontslagrecht? Wilt u misschien als werknemer of als werkgever weten wat bij een arbeidsongeluk, ziekte of zwangerschapsverlof uw rechten en plichten zijn? De verschillende rollen worden hieronder uitgesplitst. 

Dit artikel helpt u de vragen te stellen en de criteria te vinden die tot een verantwoorde en passende keuze leiden. Daarvoor moeten we in kaart brengen wie u bent en wat u wilt. Bent u op zoek naar een cursus voor uzelf, selecteert u dan om te beginnen ‘open inschrijving’. Vervolgens kunt u een locatie kiezen voor een opleiding bij u in de buurt. Zoekt u een training voor uw bedrijf, selecteert u dan ‘in-company’. Daarna kunt u de gewenste duur vaststellen. Kijkt u maar eens of u door handig te filteren tot een afbakening kan komen. Dit kunt u doen voor het onderwerp ‘arbeidsrecht’, maar ook voor een verwant onderwerp dat bovenaan (of in) dit artikel staat.

Als werknemer…

…Wilt u meer overzicht over uw eigen situatie. U wilt weten waar uw rechten ophouden en uw plichten beginnen. Wat zijn de juridische kanten van uw arbeidsovereenkomst en welke Employee benefits of secundaire arbeidsvoorwaarden mag u verwachten? Wilt u kunnen nagaan of uw baas uw sociale zekerheid voldoende behartigt? Wilt u het fijne weten van uw arbeidsongevallenverzekering of welke Fysieke belasting de Arbowetgeving toestaat? Weet u op welke gronden er ontslag mogelijk is en welke gevolgen dat voor u heeft?

Werkt u op Mbo-niveau of op Hbo-niveau? Ook wanneer u op Hbo-niveau denkt en werkt, kan het verstandig zijn (zeker wanneer u niet thuis bent in het recht) om toch juist de opleidingen op MBO-niveau eens te selecteren. Dit zijn over het algemeen toch de trainingen die gericht zijn op de leek en die het mogelijk maken snel en efficiënt de gaten in uw kennis te vullen.

Als werkgever…

…of Bestuurder wilt u weten hoe ver uw verantwoordelijkheid tegenover uw medewerkers reikt. Wie is er aansprakelijk (en onder welke voorwaarden en omstandigheden) wanneer er iemand op het werk een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt? Op welke gronden kunt u werknemers met een tijdelijk of vast contract ontslaan? Onder welke voorwaarden kunt u mensen tijdelijk aanstellen? 

Kiest u voor een korte training om uw kennis op te frissen? Of wilt u een overzicht over alle juridische aspecten die in uw bedrijf spelen op de gebieden van Personeelsmanagement / HRM, van P&O / P&A, van Personeelszaken en Payroll,  dan kiest u voor een opleiding Recht voor managers.

Als jurist…

…hebt u natuurlijk uw eigen specialisme. Zoekt u hiervan verdieping of wilt u juist uw kennis van aanpalende gebieden vergroten? Arbeidsrecht is onderdeel van sociaal recht, Bestuursrecht is onderdeel van publiek recht, Ondernemingsrecht is onderdeel van privaatrecht. Bent u sociaal jurist en zoekt u bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van de actuele wetgeving en jurisprudentie? Bent u als jurist niet gespecialiseerd in sociaal recht en onkundig op het terrein van het arbeidsrecht? Op universitair niveau kunt u een opfrisprogramma of een postacademische leergang volgen, maar u kunt ook in 1 dag alles te weten komen over het tot stand komen van contracten, over zieke werknemers en re-integratie of over actualiteiten in het sociaal zekerheidsrecht.

Ten slotte… 

…Weet u nu welke rol u vervult en wat u wilt? Ontdekt u straks welke vrijheden en verantwoordelijkheden u hebt, wat uw rechten en plichten zijn? Wij wensen u een rechtvaardige en productieve toekomst!