thumb_up

Gratis informatie aanvragen

Vergelijken en met je collega's overleggen.

77 Boek Arbeidsrecht Opleidingen & Cursussen (Pagina 5)

Bekijk ook: Human Resource Management (HRM), Sociaal Zekerheidsrecht, Ontslagrecht, Arbeidsvoorwaarden, Sociale Zekerheid, Arbeidsverhoudingen en Arbeidsprocesrecht.

Bekijk ook: Human Resource Management (HRM), Sociaal Zekerheidsrecht en Ontslagrecht.

check_box_outline_blank

Praktijkdiploma loonadministratie Arbeidsrecht en sociale zekerheid 2018/2019 Theorieboek

Logo van YouBeDo

Dit studieboek richt zich op het examen PDL Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid niveau 4 van de Associatie voor Examinering. Dit studieboek i…

check_box_outline_blank

Hoe zit het met het (nieuwe) arbeidsrecht?

Logo van YouBeDo

Door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. Per 1 juli 2015 zijn de gevolgen voor…

check_box_outline_blank

Basiskennis loonadministratie Arbeidsrecht sociale zekerheid 2018/2019 theorie/ opgaveboek

Logo van YouBeDo

Dit studieboek richt zich op het examen BKL Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid niveau 3 van de Nederlandse Associatie voor Examinering. Dit …

check_box_outline_blank

Fiscale actualiteiten voor de arbeidsrechtpraktijk 2018

Logo van YouBeDo

Dit boek is geschreven voor advocaten die een praktijk voeren in het arbeidsrecht. Maar ook andere juristen die werkzaam zijn op het terrei…

check_box_outline_blank

Vakopleiding Payroll Services Arbeidsrecht sociale zekerheid 2018/2019 Opgavenboek

Logo van YouBeDo

Dit opgavenboek behoort bij het theorieboek VPS Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. De vragen in dit opgavenboek volgen de hoofdstukindeling …

check_box_outline_blank

Q&A Arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Als arbeidsrecht advocaten worden wij vrijwel iedere dag met dezelfde vragen geconfronteerd. Dit was voor ons de aanleiding om de meest voor…

check_box_outline_blank

Wetgeving Europees arbeidsrecht / 2015

Logo van YouBeDo

Wetgeving Europees arbeidsrecht bevat de belangrijkste Europese en internationale regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht. Het betref…

check_box_outline_blank

Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht. Editie 2018

Logo van YouBeDo

Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht bevat een op de arbeidsrechtpraktijk afgestemde selectie van nationale en internationale wet- en regelgev…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht en sociale zekerheid / deel Bronnenboek

Logo van YouBeDo

Arbeidsrecht en sociale zekerheid bestaat uit vier delen. Deel I Arbeidsrecht beschrijft na een korte verkenning van de verschillende arbeid…

check_box_outline_blank

De kleine gids voor het Nederlandse arbeidsrecht 2018

Logo van YouBeDo

Het arbeidsrecht staat nooit stil. Dit maakt het het lastig voor bedrijven en adviseurs om volledig op de hoogte te blijven. Deze uitgave bi…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht thematisch 2018 1 2018

Logo van YouBeDo

Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch biedt actueel, diepgaand en praktisch commentaar. Gezaghebbende auteurs hebben commentaren geschreven…

check_box_outline_blank

Praktisch Arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Anders dan gebruikelijk benadert Cees Loonstra met Praktisch Arbeidsrecht de leerstof van dit vakgebied chronologisch, van de start van een …

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht in de praktijk

Logo van YouBeDo

Deze tiende druk van Arbeidsrecht in de praktijk is grotendeels herzien naar de stand van zaken in de wet- en regelgeving per juni 2016. Het…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht in de praktijk

Logo van YouBeDo

De elfde druk van Arbeidsrecht in de praktijk geeft de stand van zaken in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht per juni 2018 weer. Vee…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Tekst & Commentaar Arbeidsrecht 10e druk is bijgewerkt tot en met 1 juli 2018 en voorzien van meer dan 700 korte en glasheldere commentaren.…

Keuzehulp: U bent geïnteresseerd in arbeidsrecht en wilt graag een training, cursus of opleiding volgen. Door het overvloedige aanbod ziet u echter door de bomen het bos niet meer… Zoekt u als jurist of Juridisch medewerker verdieping op het gebied van sociaal recht of wilt u zich oriënteren op de mogelijke veranderingen in het ontslagrecht? Wilt u misschien als werknemer of als werkgever weten wat bij een arbeidsongeluk, ziekte of zwangerschapsverlof uw rechten en plichten zijn? De verschillende rollen worden hieronder uitgesplitst. 

Dit artikel helpt u de vragen te stellen en de criteria te vinden die tot een verantwoorde en passende keuze leiden. Daarvoor moeten we in kaart brengen wie u bent en wat u wilt. Bent u op zoek naar een cursus voor uzelf, selecteert u dan om te beginnen ‘open inschrijving’. Vervolgens kunt u een locatie kiezen voor een opleiding bij u in de buurt. Zoekt u een training voor uw bedrijf, selecteert u dan ‘in-company’. Daarna kunt u de gewenste duur vaststellen. Kijkt u maar eens of u door handig te filteren tot een afbakening kan komen. Dit kunt u doen voor het onderwerp ‘arbeidsrecht’, maar ook voor een verwant onderwerp dat bovenaan (of in) dit artikel staat.

Als werknemer…

…Wilt u meer overzicht over uw eigen situatie. U wilt weten waar uw rechten ophouden en uw plichten beginnen. Wat zijn de juridische kanten van uw arbeidsovereenkomst en welke Employee benefits of secundaire arbeidsvoorwaarden mag u verwachten? Wilt u kunnen nagaan of uw baas uw sociale zekerheid voldoende behartigt? Wilt u het fijne weten van uw arbeidsongevallenverzekering of welke Fysieke belasting de Arbowetgeving toestaat? Weet u op welke gronden er ontslag mogelijk is en welke gevolgen dat voor u heeft?

Werkt u op Mbo-niveau of op Hbo-niveau? Ook wanneer u op Hbo-niveau denkt en werkt, kan het verstandig zijn (zeker wanneer u niet thuis bent in het recht) om toch juist de opleidingen op MBO-niveau eens te selecteren. Dit zijn over het algemeen toch de trainingen die gericht zijn op de leek en die het mogelijk maken snel en efficiënt de gaten in uw kennis te vullen.

Als werkgever…

…of Bestuurder wilt u weten hoe ver uw verantwoordelijkheid tegenover uw medewerkers reikt. Wie is er aansprakelijk (en onder welke voorwaarden en omstandigheden) wanneer er iemand op het werk een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt? Op welke gronden kunt u werknemers met een tijdelijk of vast contract ontslaan? Onder welke voorwaarden kunt u mensen tijdelijk aanstellen? 

Kiest u voor een korte training om uw kennis op te frissen? Of wilt u een overzicht over alle juridische aspecten die in uw bedrijf spelen op de gebieden van Personeelsmanagement / HRM, van P&O / P&A, van Personeelszaken en Payroll,  dan kiest u voor een opleiding Recht voor managers.

Als jurist…

…hebt u natuurlijk uw eigen specialisme. Zoekt u hiervan verdieping of wilt u juist uw kennis van aanpalende gebieden vergroten? Arbeidsrecht is onderdeel van sociaal recht, Bestuursrecht is onderdeel van publiek recht, Ondernemingsrecht is onderdeel van privaatrecht. Bent u sociaal jurist en zoekt u bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van de actuele wetgeving en jurisprudentie? Bent u als jurist niet gespecialiseerd in sociaal recht en onkundig op het terrein van het arbeidsrecht? Op universitair niveau kunt u een opfrisprogramma of een postacademische leergang volgen, maar u kunt ook in 1 dag alles te weten komen over het tot stand komen van contracten, over zieke werknemers en re-integratie of over actualiteiten in het sociaal zekerheidsrecht.

Ten slotte… 

…Weet u nu welke rol u vervult en wat u wilt? Ontdekt u straks welke vrijheden en verantwoordelijkheden u hebt, wat uw rechten en plichten zijn? Wij wensen u een rechtvaardige en productieve toekomst!