event_available

Inschrijven met laagste prijsgarantie

Klaar om te gaan leren? Schrijf je direct in.

204 Boek Arbeidsrecht Opleidingen & Cursussen (Pagina 6)

Bekijk ook: Arbeidsverhoudingen, Ontslagrecht, Sociaal Zekerheidsrecht, Arbeidsvoorwaarden, Human Resource Management (HRM) en Sociale Zekerheid.

Bekijk ook: Arbeidsverhoudingen, Ontslagrecht en Sociaal Zekerheidsrecht.

check_box_outline_blank

Hoofdstukken recht voor niet-juristen

Logo van YouBeDo

Iedereen die een functie op middelbaar of hoger niveau in het bedrijfsleven of bij de (semi)overheid bekleedt, dient te beschikken over een…

check_box_outline_blank

Handboek nieuw ontslagrecht

Logo van YouBeDo

Handboek Nieuw ontslagrecht behandelt wat er veranderd is en hoe het nieuwe flex- en ontslagrecht eruit ziet. Het is vooral geschreven voor …

check_box_outline_blank

Wetgeving Europees arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Wetgeving Europees arbeidsrecht bevat de belangrijkste Europese en internationale regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht. Het betref…

check_box_outline_blank

Europees Arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Europa heeft ons nationale arbeidsrecht op veel vlakken beïnvloed. Daarnaast leidt het tot spanningen - de Brexit hangt bijvoorbeeld samen m…

check_box_outline_blank

De werknemerachtige in het sociaal recht

Logo van YouBeDo

Een serieuze must voor iedereen met interesse in de toekomst van het arbeidsrecht. De arbeidsmarkt is geleidelijk aan het veranderen. Steeds…

check_box_outline_blank

Socialezekerheidsrecht begrepen

Logo van YouBeDo

Daarnaast is zij medeauteur van Arbeidsrecht begrepen. Jan Heinsius bekend van Boom Basics Arbeidsrecht en Boom Basics Socialezekerheidsrech…

check_box_outline_blank

25 jaar Jar

Logo van YouBeDo

In deze bundel hebben hoogleraren arbeidsrecht en de redactie van <> een unieke selectie samengesteld van uitspraken die in de afgelopen kw…

check_box_outline_blank

De curator en het personeel

Logo van YouBeDo

Meer dan ooit schuren het insolventie- en arbeidsrecht krakend en piepend langs elkaar heen. Deze omvangrijke kwestie vormde het thema van h…

check_box_outline_blank

De wet in gewoon Nederlands

Logo van YouBeDo

Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Maar die wet is voor gewone burgers meestal onleesbaar. In De wet in gewoon Nederlands st…

check_box_outline_blank

Wet DBA

Logo van YouBeDo

Deze praktische handleiding biedt u een duidelijk overzicht van de gevolgen van de Wet DBA voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. He…

check_box_outline_blank

Sdu wettenverzameling arbeidsrecht 2017

Logo van YouBeDo

Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht bevat een op de arbeidsrechtpraktijk afgestemde selectie van nationale en internationale wet- en regelgev…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Tekst & Commentaar Arbeidsrecht 10e druk is bijgewerkt tot en met 1 juli 2018 en voorzien van meer dan 700 korte en glasheldere commentaren.…

check_box_outline_blank

Bedrijf en collectief arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Bedrijf en collectief arbeidsrecht geeft een overzicht van de belangrijkste aspecten van het collectieve arbeidsrecht. Aan bod komen onder m…

check_box_outline_blank

Rechtspraak Arbeidsrecht 2017

Logo van YouBeDo

Vanwege deze aanpak is Rechtspraak Arbeidsrecht in de eerste plaats geschikt voor het onderwijs, in het bijzonder ten behoeve van de academi…

check_box_outline_blank

Arbeidsprocesrecht

Logo van YouBeDo

Het arbeidsprocesrecht is van groot belang voor het arbeidsrecht. Het bepaalt immers de wijze waarop en mate waarin het arbeidsrecht geldend…

Keuzehulp: U bent geïnteresseerd in arbeidsrecht en wilt graag een training, cursus of opleiding volgen. Door het overvloedige aanbod ziet u echter door de bomen het bos niet meer… Zoekt u als jurist of Juridisch medewerker verdieping op het gebied van sociaal recht of wilt u zich oriënteren op de mogelijke veranderingen in het ontslagrecht? Wilt u misschien als werknemer of als werkgever weten wat bij een arbeidsongeluk, ziekte of zwangerschapsverlof uw rechten en plichten zijn? De verschillende rollen worden hieronder uitgesplitst. 

Dit artikel helpt u de vragen te stellen en de criteria te vinden die tot een verantwoorde en passende keuze leiden. Daarvoor moeten we in kaart brengen wie u bent en wat u wilt. Bent u op zoek naar een cursus voor uzelf, selecteert u dan om te beginnen ‘open inschrijving’. Vervolgens kunt u een locatie kiezen voor een opleiding bij u in de buurt. Zoekt u een training voor uw bedrijf, selecteert u dan ‘in-company’. Daarna kunt u de gewenste duur vaststellen. Kijkt u maar eens of u door handig te filteren tot een afbakening kan komen. Dit kunt u doen voor het onderwerp ‘arbeidsrecht’, maar ook voor een verwant onderwerp dat bovenaan (of in) dit artikel staat.

Als werknemer…

…Wilt u meer overzicht over uw eigen situatie. U wilt weten waar uw rechten ophouden en uw plichten beginnen. Wat zijn de juridische kanten van uw arbeidsovereenkomst en welke Employee benefits of secundaire arbeidsvoorwaarden mag u verwachten? Wilt u kunnen nagaan of uw baas uw sociale zekerheid voldoende behartigt? Wilt u het fijne weten van uw arbeidsongevallenverzekering of welke Fysieke belasting de Arbowetgeving toestaat? Weet u op welke gronden er ontslag mogelijk is en welke gevolgen dat voor u heeft?

Werkt u op Mbo-niveau of op Hbo-niveau? Ook wanneer u op Hbo-niveau denkt en werkt, kan het verstandig zijn (zeker wanneer u niet thuis bent in het recht) om toch juist de opleidingen op MBO-niveau eens te selecteren. Dit zijn over het algemeen toch de trainingen die gericht zijn op de leek en die het mogelijk maken snel en efficiënt de gaten in uw kennis te vullen.

Als werkgever…

…of Bestuurder wilt u weten hoe ver uw verantwoordelijkheid tegenover uw medewerkers reikt. Wie is er aansprakelijk (en onder welke voorwaarden en omstandigheden) wanneer er iemand op het werk een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt? Op welke gronden kunt u werknemers met een tijdelijk of vast contract ontslaan? Onder welke voorwaarden kunt u mensen tijdelijk aanstellen? 

Kiest u voor een korte training om uw kennis op te frissen? Of wilt u een overzicht over alle juridische aspecten die in uw bedrijf spelen op de gebieden van Personeelsmanagement / HRM, van P&O / P&A, van Personeelszaken en Payroll,  dan kiest u voor een opleiding Recht voor managers.

Als jurist…

…hebt u natuurlijk uw eigen specialisme. Zoekt u hiervan verdieping of wilt u juist uw kennis van aanpalende gebieden vergroten? Arbeidsrecht is onderdeel van sociaal recht, Bestuursrecht is onderdeel van publiek recht, Ondernemingsrecht is onderdeel van privaatrecht. Bent u sociaal jurist en zoekt u bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van de actuele wetgeving en jurisprudentie? Bent u als jurist niet gespecialiseerd in sociaal recht en onkundig op het terrein van het arbeidsrecht? Op universitair niveau kunt u een opfrisprogramma of een postacademische leergang volgen, maar u kunt ook in 1 dag alles te weten komen over het tot stand komen van contracten, over zieke werknemers en re-integratie of over actualiteiten in het sociaal zekerheidsrecht.

Ten slotte… 

…Weet u nu welke rol u vervult en wat u wilt? Ontdekt u straks welke vrijheden en verantwoordelijkheden u hebt, wat uw rechten en plichten zijn? Wij wensen u een rechtvaardige en productieve toekomst!