phone

Hulp bij het zoeken en inschrijven

Stel je opleidingsvraag, gebruik de keuzehulp of bel met een Springest adviseur.

91 Arbeidsrecht Opleidingen & Cursussen

Bekijk ook: Human Resource Management (HRM), Sociaal Zekerheidsrecht, Ontslagrecht, Arbeidsvoorwaarden, Sociale Zekerheid, Arbeidsverhoudingen en Arbeidsprocesrecht.

Bekijk ook: Human Resource Management (HRM), Sociaal Zekerheidsrecht en Ontslagrecht.

check_box_outline_blank

Online cursus Arbeidsrecht (werken met overeenkomsten)

Logo van HOBP

Online cursus Arbeidsrecht (werken met overeenkomsten)

check_box_outline_blank

Online cursus Arbeidsrecht (werken met overeenkomsten)

Logo van Studdy

Studdy® 🔹All you can learn🔹 500+ cursussen, audioboeken, kranten 🔹Certificaat🔹 24/7 PC, mobiel, tablet Wie een overeenkomst sluit, weet dat …

check_box_outline_blank

Opleiding Leergang Arbeidsrecht inclusief Cursusdag - HBO-master-niveau (Juridisch, HR)

Logo van an-i.nl

Bij de Leergang Arbeidsrecht gaan kennis en inzicht hand in hand. U krijgt inzicht in de werking van het arbeidsrecht aan de hand van boeien…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Arbeidsrecht

Logo van Sandvalley Training

Iedere organisatie in Nederland heeft te maken met arbeidsrecht. Het kan gaan om het aantrekken van nieuw personeel, ziekteverzuimt of bijvo…

check_box_outline_blank

Webinar ICT & Arbeidsrecht: concurrentiebeding (1 PO)

Logo van ICTRecht B.V.

Binnen ICTRecht houdt Jay zich voornamelijk bezig met allerlei juridische aspecten rondom privacy en arbeidsrecht. Jay ondersteunt dagelijks…

check_box_outline_blank

Online cursus Arbeidsrecht in de HR-praktijk

Logo van HR Academy

Online cursus met essentiële wet- en regelgeving Het speelveld rondom arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling en beweging. Wat vandaag s…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht E-Learning

Logo van NHA Thuisstudies

Wil jij je verdiepen in arbeidsrecht & sociale zekerheid? Volg nú de opleiding ArbeidsrechtHeb jij een eigen bedrijf of is er binnen het bed…

check_box_outline_blank

Employment Law

Logo van Perlego

Offering comprehensive coverage of all the key aspects of individual and collective employment law in a clear and accessible way, Employment…

check_box_outline_blank

Law Express Question and Answer: Employment Law

Logo van Perlego

With Perlego (The Spotify for Books) you get unlimited access to more than 250,000 professional and self-development books in one simple spa…

check_box_outline_blank

Employment Law in Context

Logo van Perlego

Employment Law in Context is the perfect guide to the legal principles that students are likely to encounter on a day-to-day basis as a HR p…

check_box_outline_blank

Law Express: Employment Law

Logo van Perlego

With Perlego (The Spotify for Books) you get unlimited access to more than 250,000 professional and self-development books in one simple spa…

check_box_outline_blank

Praktisch arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

.. Author(s): C.J. Loonstra Publisher: Noordhoff Uitgevers B.V. Published at: April 2015 Edition: 2

check_box_outline_blank

Collectief arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Wat zijn de kernthema#s binnen het collectief arbeidsrecht? Hoe hangen ze samen? En welke rol speelt de overheid eigenlijk met betrekking to…

check_box_outline_blank

Vaardig met arbeidsrecht / De CWI-ontslagprocedure

Logo van YouBeDo

Vaardig met arbeidsrecht. De CWI-ontslagprocedure biedt een praktische handreiking voor personen die vanuit hun opleiding of werk te maken h…

check_box_outline_blank

Het nieuwe arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Nu de Wet werk en zekerheid alweer meer dan een jaar inwerking is getreden, is een nieuwe druk van Het nieuwe arbeidsrecht gerechtvaardigd. …

Keuzehulp: U bent geïnteresseerd in arbeidsrecht en wilt graag een training, cursus of opleiding volgen. Door het overvloedige aanbod ziet u echter door de bomen het bos niet meer… Zoekt u als jurist of Juridisch medewerker verdieping op het gebied van sociaal recht of wilt u zich oriënteren op de mogelijke veranderingen in het ontslagrecht? Wilt u misschien als werknemer of als werkgever weten wat bij een arbeidsongeluk, ziekte of zwangerschapsverlof uw rechten en plichten zijn? De verschillende rollen worden hieronder uitgesplitst. 

Dit artikel helpt u de vragen te stellen en de criteria te vinden die tot een verantwoorde en passende keuze leiden. Daarvoor moeten we in kaart brengen wie u bent en wat u wilt. Bent u op zoek naar een cursus voor uzelf, selecteert u dan om te beginnen ‘open inschrijving’. Vervolgens kunt u een locatie kiezen voor een opleiding bij u in de buurt. Zoekt u een training voor uw bedrijf, selecteert u dan ‘in-company’. Daarna kunt u de gewenste duur vaststellen. Kijkt u maar eens of u door handig te filteren tot een afbakening kan komen. Dit kunt u doen voor het onderwerp ‘arbeidsrecht’, maar ook voor een verwant onderwerp dat bovenaan (of in) dit artikel staat.

Als werknemer…

…Wilt u meer overzicht over uw eigen situatie. U wilt weten waar uw rechten ophouden en uw plichten beginnen. Wat zijn de juridische kanten van uw arbeidsovereenkomst en welke Employee benefits of secundaire arbeidsvoorwaarden mag u verwachten? Wilt u kunnen nagaan of uw baas uw sociale zekerheid voldoende behartigt? Wilt u het fijne weten van uw arbeidsongevallenverzekering of welke Fysieke belasting de Arbowetgeving toestaat? Weet u op welke gronden er ontslag mogelijk is en welke gevolgen dat voor u heeft?

Werkt u op Mbo-niveau of op Hbo-niveau? Ook wanneer u op Hbo-niveau denkt en werkt, kan het verstandig zijn (zeker wanneer u niet thuis bent in het recht) om toch juist de opleidingen op MBO-niveau eens te selecteren. Dit zijn over het algemeen toch de trainingen die gericht zijn op de leek en die het mogelijk maken snel en efficiënt de gaten in uw kennis te vullen.

Als werkgever…

…of Bestuurder wilt u weten hoe ver uw verantwoordelijkheid tegenover uw medewerkers reikt. Wie is er aansprakelijk (en onder welke voorwaarden en omstandigheden) wanneer er iemand op het werk een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt? Op welke gronden kunt u werknemers met een tijdelijk of vast contract ontslaan? Onder welke voorwaarden kunt u mensen tijdelijk aanstellen? 

Kiest u voor een korte training om uw kennis op te frissen? Of wilt u een overzicht over alle juridische aspecten die in uw bedrijf spelen op de gebieden van Personeelsmanagement / HRM, van P&O / P&A, van Personeelszaken en Payroll,  dan kiest u voor een opleiding Recht voor managers.

Als jurist…

…hebt u natuurlijk uw eigen specialisme. Zoekt u hiervan verdieping of wilt u juist uw kennis van aanpalende gebieden vergroten? Arbeidsrecht is onderdeel van sociaal recht, Bestuursrecht is onderdeel van publiek recht, Ondernemingsrecht is onderdeel van privaatrecht. Bent u sociaal jurist en zoekt u bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van de actuele wetgeving en jurisprudentie? Bent u als jurist niet gespecialiseerd in sociaal recht en onkundig op het terrein van het arbeidsrecht? Op universitair niveau kunt u een opfrisprogramma of een postacademische leergang volgen, maar u kunt ook in 1 dag alles te weten komen over het tot stand komen van contracten, over zieke werknemers en re-integratie of over actualiteiten in het sociaal zekerheidsrecht.

Ten slotte… 

…Weet u nu welke rol u vervult en wat u wilt? Ontdekt u straks welke vrijheden en verantwoordelijkheden u hebt, wat uw rechten en plichten zijn? Wij wensen u een rechtvaardige en productieve toekomst!