star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 107.000 onafhankelijke ervaringen.

82 Arbeidsrecht Opleidingen & Cursussen

Bekijk ook: Human Resource Management (HRM), Sociaal Zekerheidsrecht, Ontslagrecht, Arbeidsvoorwaarden, Sociale Zekerheid, Arbeidsverhoudingen en Arbeidsprocesrecht.

Bekijk ook: Human Resource Management (HRM), Sociaal Zekerheidsrecht en Ontslagrecht.

check_box_outline_blank

In company - Praktisch Arbeidsrecht

Logo van 2Work Arbeidsjuristen

Heb je te maken met personeel, dan is een brede kennis van het arbeidsrecht onmisbaar. Welke flexibele overeenkomsten zijn nog mogelijk na i…

check_box_outline_blank

In cpmpany - HR & Diepgang Arbeidsrecht

Logo van 2Work Arbeidsjuristen

In dat geval is een diepgaande kennis van het arbeidsrecht, aangevuld met de nieuwste ontwikkelingen binnen wetgeving en jurisprudentie, ono…

check_box_outline_blank

Training Arbeidsrecht

Logo van Training Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is continu in beweging. Het is aan u om bij te blijven. De trainingen van Training Arbeidsrecht bieden u die mogelijkheid. …

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht & Fiscale- en sociale wetgeving

Logo van Nederlandse Opleidingsacademie

Om de manager en/of medewerker van juist advies te kunnen voorzien, is (basis)kennis van arbeidsrecht & fiscale- en sociale wetgeving voor d…

check_box_outline_blank

Verantwoord (re)organiseren (Leerweg HRM en arbeidsrecht voor eigentijds management module 5)

Logo van HRM College
Startgarantie
place's-Hertogenbosch, Alkmaar en 39 andere regio's

Met hun voor- en nadelen, implicaties voor en verhouding tot HR-beleid en arbeidsrechtelijke kaders die voortvloeien uit de wet, CAO of de e…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht thematisch

Logo van YouBeDo

Deze uitgave bevat een selectie van het Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch. Zo krijgt u een goed beeld van hoe actueel, uitgebreid en co…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Logo van YouBeDo

Arbeidsrecht en sociale zekerheid bestaat uit vier delen. Deel I Arbeidsrecht beschrijft na een korte verkenning van de verschillende arbei…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht / deel Bronnenboek

Logo van YouBeDo

Arbeidsrecht begint met een korte verkenning van de verschillende arbeidsrechtelijke relaties, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de zzp…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht en Insolventie: een rechtsvergelijking

Logo van YouBeDo

Arbeidsrecht in insolventie: een rechtsvergelijking gaat over de verhouding tussen arbeidsrecht en insolventierecht. Centraal staat de vraag…

check_box_outline_blank

Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Basistekst Het Nederlandse arbeidsrecht mag niet worden beïnvloed door de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden. Dat bepaalt arti…

check_box_outline_blank

Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Het Nederlandse arbeidsrecht mag niet worden beïnvloed door de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden. Dat bepaalt artikel 6:245 v…

check_box_outline_blank

Het nieuwe werken onder het nieuwe arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Dit boekje belicht de juridische kant van Het Nieuwe Werken (HNW). Het gaat hierbij om een ruim begrip van HNW; het tijd- en plaats onafhank…

check_box_outline_blank

Schets van het Nederlandse arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Omdat het arbeidsrecht flink is veranderd, is een actuele schets ervan onmisbaar bij uw studie aan universiteit of instelling van hoger bero…

check_box_outline_blank

Collectief arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Author(s): Steven Jellinghaus Karen Maessen Publisher: Vakmedianet Published at: December 2013 Edition: 1

check_box_outline_blank

Sdu Commentaar Arbeidsrecht artikelsgewijs 2017

Logo van YouBeDo

Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs is een oriëntatie- en naslagwerk in één. Naast de wettekst vindt u een deskundige toelichting op …

Keuzehulp: U bent geïnteresseerd in arbeidsrecht en wilt graag een training, cursus of opleiding volgen. Door het overvloedige aanbod ziet u echter door de bomen het bos niet meer… Zoekt u als jurist of Juridisch medewerker verdieping op het gebied van sociaal recht of wilt u zich oriënteren op de mogelijke veranderingen in het ontslagrecht? Wilt u misschien als werknemer of als werkgever weten wat bij een arbeidsongeluk, ziekte of zwangerschapsverlof uw rechten en plichten zijn? De verschillende rollen worden hieronder uitgesplitst. 

Dit artikel helpt u de vragen te stellen en de criteria te vinden die tot een verantwoorde en passende keuze leiden. Daarvoor moeten we in kaart brengen wie u bent en wat u wilt. Bent u op zoek naar een cursus voor uzelf, selecteert u dan om te beginnen ‘open inschrijving’. Vervolgens kunt u een locatie kiezen voor een opleiding bij u in de buurt. Zoekt u een training voor uw bedrijf, selecteert u dan ‘in-company’. Daarna kunt u de gewenste duur vaststellen. Kijkt u maar eens of u door handig te filteren tot een afbakening kan komen. Dit kunt u doen voor het onderwerp ‘arbeidsrecht’, maar ook voor een verwant onderwerp dat bovenaan (of in) dit artikel staat.

Als werknemer…

…Wilt u meer overzicht over uw eigen situatie. U wilt weten waar uw rechten ophouden en uw plichten beginnen. Wat zijn de juridische kanten van uw arbeidsovereenkomst en welke Employee benefits of secundaire arbeidsvoorwaarden mag u verwachten? Wilt u kunnen nagaan of uw baas uw sociale zekerheid voldoende behartigt? Wilt u het fijne weten van uw arbeidsongevallenverzekering of welke Fysieke belasting de Arbowetgeving toestaat? Weet u op welke gronden er ontslag mogelijk is en welke gevolgen dat voor u heeft?

Werkt u op Mbo-niveau of op Hbo-niveau? Ook wanneer u op Hbo-niveau denkt en werkt, kan het verstandig zijn (zeker wanneer u niet thuis bent in het recht) om toch juist de opleidingen op MBO-niveau eens te selecteren. Dit zijn over het algemeen toch de trainingen die gericht zijn op de leek en die het mogelijk maken snel en efficiënt de gaten in uw kennis te vullen.

Als werkgever…

…of Bestuurder wilt u weten hoe ver uw verantwoordelijkheid tegenover uw medewerkers reikt. Wie is er aansprakelijk (en onder welke voorwaarden en omstandigheden) wanneer er iemand op het werk een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt? Op welke gronden kunt u werknemers met een tijdelijk of vast contract ontslaan? Onder welke voorwaarden kunt u mensen tijdelijk aanstellen? 

Kiest u voor een korte training om uw kennis op te frissen? Of wilt u een overzicht over alle juridische aspecten die in uw bedrijf spelen op de gebieden van Personeelsmanagement / HRM, van P&O / P&A, van Personeelszaken en Payroll,  dan kiest u voor een opleiding Recht voor managers.

Als jurist…

…hebt u natuurlijk uw eigen specialisme. Zoekt u hiervan verdieping of wilt u juist uw kennis van aanpalende gebieden vergroten? Arbeidsrecht is onderdeel van sociaal recht, Bestuursrecht is onderdeel van publiek recht, Ondernemingsrecht is onderdeel van privaatrecht. Bent u sociaal jurist en zoekt u bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van de actuele wetgeving en jurisprudentie? Bent u als jurist niet gespecialiseerd in sociaal recht en onkundig op het terrein van het arbeidsrecht? Op universitair niveau kunt u een opfrisprogramma of een postacademische leergang volgen, maar u kunt ook in 1 dag alles te weten komen over het tot stand komen van contracten, over zieke werknemers en re-integratie of over actualiteiten in het sociaal zekerheidsrecht.

Ten slotte… 

…Weet u nu welke rol u vervult en wat u wilt? Ontdekt u straks welke vrijheden en verantwoordelijkheden u hebt, wat uw rechten en plichten zijn? Wij wensen u een rechtvaardige en productieve toekomst!