phone

Hulp bij het zoeken en inschrijven

Stel je opleidingsvraag, gebruik de keuzehulp of bel met een Springest adviseur.

77 Boek Arbeidsrecht Opleidingen & Cursussen

Bekijk ook: Human Resource Management (HRM), Sociaal Zekerheidsrecht, Ontslagrecht, Arbeidsvoorwaarden, Sociale Zekerheid, Arbeidsverhoudingen en Arbeidsprocesrecht.

Bekijk ook: Human Resource Management (HRM), Sociaal Zekerheidsrecht en Ontslagrecht.

check_box_outline_blank

Praktisch arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

.. Author(s): C.J. Loonstra Publisher: Noordhoff Uitgevers B.V. Published at: April 2015 Edition: 2

check_box_outline_blank

Collectief arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Wat zijn de kernthema#s binnen het collectief arbeidsrecht? Hoe hangen ze samen? En welke rol speelt de overheid eigenlijk met betrekking to…

check_box_outline_blank

Vaardig met arbeidsrecht / De CWI-ontslagprocedure

Logo van YouBeDo

Vaardig met arbeidsrecht. De CWI-ontslagprocedure biedt een praktische handreiking voor personen die vanuit hun opleiding of werk te maken …

check_box_outline_blank

Het nieuwe arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Nu de Wet werk en zekerheid alweer meer dan een jaar inwerking is getreden, is een nieuwe druk van Het nieuwe arbeidsrecht gerechtvaardigd. …

check_box_outline_blank

Stelplicht en bewijslast in het nieuwe arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

De stelplicht en bewijslast zijn belangrijk binnen het arbeidsrecht, omdat een werkgever een redelijke grond moet aanvoeren en omdat de Hoge…

check_box_outline_blank

Rechtspraakoverzicht arbeidsrecht 2012

Logo van YouBeDo

Author(s): Petra Hogewind - Wolters Publisher: Sdu Uitgevers Published at: May 2013 Edition: 1

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht thematisch 2017

Logo van YouBeDo

Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch biedt actueel, diepgaand en praktisch commentaar. Gezaghebbende auteurs hebben commentaren geschreven…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht en mediation 3e druk

Logo van YouBeDo

Mediation heeft in de arbeidsrechtelijke praktijk een plaats veroverd die het noodzakelijk maakt dat de mediator en andere professionals, d…

check_box_outline_blank

Sdu commentaar arbeidsrecht artikelsgewijs.

Logo van YouBeDo

Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs is een uitgave waarin de meest relevante wet- en regelgeving op arbeidsrechtelijk gebied artikels…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

In Arbeidsrecht worden de belangrijkste thema's op het gebied van het arbeidsrecht behandeld. Door de systematische, maar ook praktische opz…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Logo van YouBeDo

Deze worden verspreid over drie delen - individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht - behandeld. Door de sel…

check_box_outline_blank

Rechtspraak Arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Vanwege deze aanpak is Rechtspraak Arbeidsrecht in de eerste plaats geschikt voor het onderwijs, in het bijzonder ten behoeve van de academi…

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht voor HR-management

Logo van YouBeDo

Het boek Arbeidsrecht voor HR-management combineert de theorie van het arbeidsrecht met gerichte praktijkvoorbeelden. Hierbij wordt special…

check_box_outline_blank

Europees Arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Europa heeft ons nationale arbeidsrecht op veel vlakken beïnvloed. Daarnaast leidt het tot spanningen - de Brexit hangt bijvoorbeeld samen m…

check_box_outline_blank

Bedrijf en collectief arbeidsrecht

Logo van YouBeDo

Bedrijf en collectief arbeidsrecht geeft een overzicht van de belangrijkste aspecten van het collectieve arbeidsrecht. Aan bod komen onder m…

Keuzehulp: U bent geïnteresseerd in arbeidsrecht en wilt graag een training, cursus of opleiding volgen. Door het overvloedige aanbod ziet u echter door de bomen het bos niet meer… Zoekt u als jurist of Juridisch medewerker verdieping op het gebied van sociaal recht of wilt u zich oriënteren op de mogelijke veranderingen in het ontslagrecht? Wilt u misschien als werknemer of als werkgever weten wat bij een arbeidsongeluk, ziekte of zwangerschapsverlof uw rechten en plichten zijn? De verschillende rollen worden hieronder uitgesplitst. 

Dit artikel helpt u de vragen te stellen en de criteria te vinden die tot een verantwoorde en passende keuze leiden. Daarvoor moeten we in kaart brengen wie u bent en wat u wilt. Bent u op zoek naar een cursus voor uzelf, selecteert u dan om te beginnen ‘open inschrijving’. Vervolgens kunt u een locatie kiezen voor een opleiding bij u in de buurt. Zoekt u een training voor uw bedrijf, selecteert u dan ‘in-company’. Daarna kunt u de gewenste duur vaststellen. Kijkt u maar eens of u door handig te filteren tot een afbakening kan komen. Dit kunt u doen voor het onderwerp ‘arbeidsrecht’, maar ook voor een verwant onderwerp dat bovenaan (of in) dit artikel staat.

Als werknemer…

…Wilt u meer overzicht over uw eigen situatie. U wilt weten waar uw rechten ophouden en uw plichten beginnen. Wat zijn de juridische kanten van uw arbeidsovereenkomst en welke Employee benefits of secundaire arbeidsvoorwaarden mag u verwachten? Wilt u kunnen nagaan of uw baas uw sociale zekerheid voldoende behartigt? Wilt u het fijne weten van uw arbeidsongevallenverzekering of welke Fysieke belasting de Arbowetgeving toestaat? Weet u op welke gronden er ontslag mogelijk is en welke gevolgen dat voor u heeft?

Werkt u op Mbo-niveau of op Hbo-niveau? Ook wanneer u op Hbo-niveau denkt en werkt, kan het verstandig zijn (zeker wanneer u niet thuis bent in het recht) om toch juist de opleidingen op MBO-niveau eens te selecteren. Dit zijn over het algemeen toch de trainingen die gericht zijn op de leek en die het mogelijk maken snel en efficiënt de gaten in uw kennis te vullen.

Als werkgever…

…of Bestuurder wilt u weten hoe ver uw verantwoordelijkheid tegenover uw medewerkers reikt. Wie is er aansprakelijk (en onder welke voorwaarden en omstandigheden) wanneer er iemand op het werk een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt? Op welke gronden kunt u werknemers met een tijdelijk of vast contract ontslaan? Onder welke voorwaarden kunt u mensen tijdelijk aanstellen? 

Kiest u voor een korte training om uw kennis op te frissen? Of wilt u een overzicht over alle juridische aspecten die in uw bedrijf spelen op de gebieden van Personeelsmanagement / HRM, van P&O / P&A, van Personeelszaken en Payroll,  dan kiest u voor een opleiding Recht voor managers.

Als jurist…

…hebt u natuurlijk uw eigen specialisme. Zoekt u hiervan verdieping of wilt u juist uw kennis van aanpalende gebieden vergroten? Arbeidsrecht is onderdeel van sociaal recht, Bestuursrecht is onderdeel van publiek recht, Ondernemingsrecht is onderdeel van privaatrecht. Bent u sociaal jurist en zoekt u bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van de actuele wetgeving en jurisprudentie? Bent u als jurist niet gespecialiseerd in sociaal recht en onkundig op het terrein van het arbeidsrecht? Op universitair niveau kunt u een opfrisprogramma of een postacademische leergang volgen, maar u kunt ook in 1 dag alles te weten komen over het tot stand komen van contracten, over zieke werknemers en re-integratie of over actualiteiten in het sociaal zekerheidsrecht.

Ten slotte… 

…Weet u nu welke rol u vervult en wat u wilt? Ontdekt u straks welke vrijheden en verantwoordelijkheden u hebt, wat uw rechten en plichten zijn? Wij wensen u een rechtvaardige en productieve toekomst!