thumb_up

Gratis informatie aanvragen

Vergelijken en met je collega's overleggen.

20 Boek Verbintenissenrecht / Contractrecht Cursussen

Bekijk ook: Contractmanagement, Service level (agreement) management, Privaatrecht, Mediation, Leveranciersmanagement, Ondernemingsrecht, Bedrijfsrecht en Beslag- en executierecht.

Bekijk ook: Contractmanagement, Service level (agreement) management en Privaatrecht.

check_box_outline_blank

Commercieel Contractenrecht Deel I: totstandkoming en inhoud

Logo van YouBeDo

Commercieel contractenrecht is het contractenrecht dat van toepassing is op commerciële contracten gesloten tussen professionele partijen. …

check_box_outline_blank

Boom Basics Contractenrecht

Logo van YouBeDo

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden k…

check_box_outline_blank

Verbintenissenrecht

Logo van YouBeDo

Dit boek is niet enkel een leerboek waarin het Belgische verbintenissenrecht op een heldere manier wordt uiteengezet voor studenten in de r…

check_box_outline_blank

Jurisprudentie verbintenissenrecht

Logo van YouBeDo

Jurisprudentie Verbintenissenrecht bevat een selectie arresten die betrekking hebben op het Verbintenissenrecht, chronologisch geordend van…

check_box_outline_blank

Algemeen overeenkomstenrecht / verbintenissenrecht

Logo van YouBeDo

Dit Asser-deel behandelt het algemene overeenkomstenrecht. Aan de orde komen: overeenkomst en eenzijdige rechtshandeling; totstandkoming va…

check_box_outline_blank

Verbintenissenrecht

Logo van YouBeDo

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden k…

check_box_outline_blank

Verbintenissenrecht

Logo van YouBeDo

In Asser 6-IV wordt de verbintenis uit de wet behandeld. Aan de orde komen de onrechtmatige daad, de zaakwaarneming, de onverschuldigde bet…

check_box_outline_blank

Verbintenissenrecht

Logo van YouBeDo

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden k…

check_box_outline_blank

Verbintenissenrecht geschetst

Logo van YouBeDo

Verbintenissenrecht geschetst heeft als doel het bieden van een heldere inleiding in de hoofdlijnen van het verbintenissenrecht in een form…

check_box_outline_blank

Verbintenissenrecht begrepen

Logo van YouBeDo

Verbintenissenrecht begrepen behandelt op leesbare en toegankelijke wijze de belangrijkste leerstukken van het verbintenissenrecht en kenme…

check_box_outline_blank

Verbintenissenrecht geschetst

Logo van YouBeDo

Verbintenissenrecht geschetst heeft als doel het bieden van een nuttige en heldere inleiding in de hoofdlijnen van het verbintenissenrecht …

check_box_outline_blank

Verbintenissenrecht

Logo van YouBeDo

Jurisprudentie Verbintenissenrecht bevat een selectie arresten die betrekking hebben op het Verbintenissenrecht, chronologisch geordend van…

check_box_outline_blank

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht

Logo van YouBeDo

Verbintenissenrecht en ondernemingsrecht is primair geschreven voor het hbo-onderwijs in het algemeen. Dit helder opgebouwde boek behandelt…

check_box_outline_blank

Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht & goederenrecht 2018/2019

Logo van YouBeDo

De bundel Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht & Goederenrecht 2018/2019 is samengesteld voor rechtenstudenten in het tw…

check_box_outline_blank

Verbintenissenrecht begrepen

Logo van YouBeDo

Verbintenissenrecht begrepen behandelt op leesbare en toegankelijke wijze de belangrijkste leerstukken van het verbintenissenrecht en kenme…