school

Alles waarvan je verder kunt leren

Meer dan 92.000 cursussen & opleidingen.

32 Erfrecht cursussen

Bekijk ook: Civiel / Burgerlijk Recht / Privaatrecht, Successierecht, erven & schenken, Personen- en familierecht, Huwelijks- & echtscheidingsrecht, Familiemediation, Huwelijksvermogensrecht en Nalatenschap.

Bekijk ook: Civiel / Burgerlijk Recht / Privaatrecht, Successierecht, erven & schenken en Personen- en familierecht.

check_box_outline_blank

Asser 4 Erfrecht en schenking

Logo van YouBeDo

Recensies over de vorige druk waren lovend en bevestigen de status van het boek als het belangrijkste op het gebied van het Nederlandse erf…

check_box_outline_blank

Erfrecht civiel en fiscaal

Logo van YouBeDo

In deze zevende druk vindt u de laatste stand van zaken op het gebied van het erfrecht: de belangrijkste wet- en regelgeving én korte helde…

check_box_outline_blank

Een decennium nieuw erfrecht

Logo van YouBeDo

Deze uitgave in de serie Ars Notariatus vormt een verslag van het Landelijk Notarieel Studentencongres (LNSC) dat op donderdag 18 april 201…

check_box_outline_blank

Erfrecht

Logo van YouBeDo

De bewerking van deze zevende editie bracht een brede inhoudelijke heroverweging en diverse nieuwe inzichten met zich mee. Naast de recente…

check_box_outline_blank

Internationaal privaatrecht / Internationaal personen-, familie- en erfrecht

Logo van YouBeDo

Demografische, sociale en culturele ontwikkelingen doen in toenemende mate netelige vragen van internationaal privaatrecht rijzen. Met dit …

check_box_outline_blank

Handboek Erfrecht

Logo van YouBeDo

Handboek Erfrecht neemt in de rechtspraktijk en het onderwijs een vooraanstaande positie in. Alle auteurs kunnen bogen op ruime ervaring in…

check_box_outline_blank

Sdu Commentaar Erfrecht

Logo van YouBeDo

Sdu Commentaar Erfrecht is een multimediale publicatie: een combinatie van een online en boek met praktisch en diepgaand commentaar op de a…

check_box_outline_blank

Personen-, familie- & erfrecht 2018/2019

Logo van YouBeDo

Deze wetseditie bevat verdragen, wetten, besluiten, reglementen en regelen op het gebied van het Personen-, Familie- en Erfrecht Author(s):…

check_box_outline_blank

Rechtspraak personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht

Logo van YouBeDo

Deze rechtspraakbundel geeft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het personen- en familierecht in…

check_box_outline_blank

Erfrecht civiel en fiscaal

Logo van YouBeDo

In deze zevende druk vindt u de laatste stand van zaken op het gebied van het erfrecht: de belangrijkste wet- en regelgeving én korte helde…

check_box_outline_blank

Erfrecht geschetst

Logo van YouBeDo

Het erfrecht is een complex rechtsgebied. Het heeft naast geheel eigen regels, ook nauwe banden met de onder andere de gemeenschapstitel, d…

check_box_outline_blank

Erfrecht en schenking

Logo van YouBeDo

Asser-deel 4 Erfrecht en schenking behandelt het gehele erfrecht en de schenking. De 16e druk is ingrijpend vernieuwd en uitgebreid, mede n…

check_box_outline_blank

Kernbegrippen erfrecht en giften

Logo van YouBeDo

In dit boek worden de kernbegrippen of elementaire regels besproken van de vrij technische en complexe materies van het erfrecht en de gift…

check_box_outline_blank

Erfrecht en schenking

Logo van YouBeDo

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden k…

check_box_outline_blank

Rechtspraak Erfrecht

Logo van YouBeDo

Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 zijn er veel ontwikkelingen gaande in de erfrechtjurisprudentie. De bundel Rechtspraak E…