26 Gezondheidsrecht Cursussen

check_box_outline_blank

Aan de slag met de regelgeving onder de nieuwe Jeugdwet

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 6 april 2017 in Utrecht

Samenvatting De Jeugdwet stelt hoge eisen aan de uitvoering en ook aan de juridische deskundigheid van de uitvoerders. Ook hebben wetswijzi…

check_box_outline_blank

Masterclass Zorgstelsel

Logo van Learncare
Donderdag 30 maart 2017 in Utrecht

PE punten NEN 8048 certificaat 4 kennispunten BPBI leden 4 punten WSNP bewindvoerders 4 punten NBPB bewindvoerders 4 studie uren Elk jaar w…

check_box_outline_blank

Webinar zorgstelsel

Logo van Learncare
Donderdag 16 maart 2017 in Utrecht

Elk jaar wijzigt de zorg in Nederland. Als Schuldhulpverlener, Budgetcoach en Bewindvoerder is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn …

check_box_outline_blank

Webinar Sociale zekerheid

Logo van Learncare
Donderdag 20 april 2017 in Utrecht

Sociale Zekerheid is in Nederland het publieke stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen t…

check_box_outline_blank
Square 2015 08 18 16.32.06

MET SCHOLINGSVOUCHER: Online opleidingen Juridisch of Economisch adviseur Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Logo van WWZ Academie
Square 2015 08 18 16.32.06

NIEUW: Opleidingen juridisch adviseur of financieel adviseur Wmo, Jeugdwet en Participatiewet Deze opleidingen zijn bedoeld voor diegenen, …

check_box_outline_blank

Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg

Logo van Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Dinsdag 23 mei 2017 in BCN Utrecht CS

In één opleiding een volledig inzicht in het gezondheidsrecht Bent u werkzaam in de gezondheidszorg? Of heeft u cliënten die werkzaam zijn …

check_box_outline_blank
Square header mkj0 1

Medische kennis voor juristen Neurologie, Neuropsychologie en Neurorevalidatie

Logo van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Vrijdag 8 september 2017 in Locatie nader bekend te maken, (regio Utrecht/Amsterdam)
Square header mkj0 1

Bij de behandeling van letselschadezaken speelt, naast de juridische kennis van zaken, ook de bekwaamheid op het medische vlak een rol. Vaa…

check_box_outline_blank

Omgaan met fouten, incidenten en calamiteiten in de zorg** , Gezondheidsrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Dinsdag 18 april 2017 in Utrecht

Bestemd voor: advocaten, gezondheidsjuristen en juristen/klachtenbehandelaars binnen zorginstellingen. Recentelijk is de aandacht voor het …

check_box_outline_blank

Actualiteiten rond de Wet zorg & dwang en Wet bopz** , Gezondheidsrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Woensdag 17 mei 2017 in Utrecht

Bestemd voor: gezondheidsjuristen, juristen binnen zorginstellingen, advocaten (die in de praktijk te maken hebben met de doelgroep ouderen…

check_box_outline_blank

Medische aansprakelijkheid* , Gezondheidsrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Donderdag 14 september 2017 in Utrecht

Bestemd voor: advocaten, gezondheidsjuristen en juristen binnen zorginstellingen. U ontvangt gratis de Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrec…

check_box_outline_blank
Square header letselschade

Letselschade en Sociale Zekerheid

Logo van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Dinsdag 9 mei 2017 in Utrecht
Square header letselschade

Bij de afwikkeling van letselschadeclaims hebt u te maken met vragen op het gebied van sociale zekerheid. Vragen over vervoer, wonen, zorg,…

check_box_outline_blank

Toezicht, tuchtrecht en kwaliteit in de gezondheidszorg

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Samenvatting De rechtsvragen die voortkomen uit de sector gezondheidszorg raken vele algemene rechtsgebieden. Ook in jouw praktijk kun je d…

check_box_outline_blank

Etikettering van levensmiddelen in de praktijk* , Levensmiddelenrecht

Logo van Sdu Opleidingen & Events
Maandag 12 juni 2017 in Utrecht

Bestemd voor: productontwikkelaars, kwaliteitsmanagers, inkoopmanagers, bedrijfsjuristen, advocaten, levensmiddelenadviesbureaus, brancheor…

check_box_outline_blank

Basiscursus Wet langdurige zorg (Wlz)

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Utrecht

Veranderingen in de langdurige zorg De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekos…

check_box_outline_blank

Leergang Sociaal Domein 2017 (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)

Logo van OSR Juridische Opleidingen
Donderdag 23 maart 2017 in Utrecht

Samenvatting Door de nieuwe wetgeving in het sociaal domein zijn er veel nieuwe taken en ook nieuwe regels bij gekomen. Al deze wetten stel…